Документ z0165-06, попередня редакція — Редакція від 06.04.2010, підстава - z0229-10
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
20.10.2005 N 99
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2006 р.
за N 165/12039

Про розмір та порядок внесення плати,
що справляється за одержання витягу
та довідки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 34 ( z0229-10 ) від 24.02.2010 }

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) та підпункту 26 пункту 4 Положення про Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва,
затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року
N 721 ( 721/2000 ) "Питання Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва" (із змінами),
Н А К А З У Ю:
1. Визначити, що розмір плати за одержання відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців (далі - Реєстр) становить: - за одержання витягу з Реєстру - три неоподатковувані
мінімуми доходів громадян. За кожен аркуш інформації на бланку
встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; - за одержання довідки з Реєстру - один неоподатковуваний
мінімум доходів громадян. За кожен аркуш інформації на бланку
встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. { Абзац
третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 34 ( z0229-10 ) від 24.02.2010 } Розмір плати визначено з урахуванням податку на додану
вартість.
2. Внесення плати за одержання витягу та довідки здійснюється
запитувачем відповідно до Положення про порядок надання відомостей
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, затвердженого наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва від
20 жовтня 2005 року N 97 ( z1294-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2005 року за N 1294/11574.
3. Установити, що 90 відсотків коштів, одержаних за надання
витягів та довідок з Реєстру, вносяться на поточний рахунок
державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр", а
10 відсотків - на відповідні спеціальні рахунки органів, у яких
проводиться державна реєстрація юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, відповідно до місця одержання витягів та
довідок з Реєстру, і спрямовуються виключно на відшкодування
витрат, пов'язаних із їх виготовленням та веденням Реєстру. { Пункт 3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 34 ( z0229-10 ) від
24.02.2010 }
4. Контроль за використанням коштів, одержаних за надання
витягів та довідок з Реєстру, покласти на Управління фінансування
та звітності (Неспрядько С.М.).
5. Департаменту реєстрації та ліцензування (Барбелюк О.Б.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями) та довести
його до відома державних реєстраторів Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
6. Цей наказ набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Комітету А.В.Дашкевич
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
економіки України В.А.Ігнащенковгору