Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Перелік, Довідка, Форма типового документа, Журнал від 09.02.2018326/5
Документ z0164-18, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.03.2018, підстава - z0377-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2018  № 326/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2018 р.
за № 164/31616

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 925/5 від 28.03.2018}

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», з метою визначення порядку та умов виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 07 жовтня 2009 року № 222 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2009 року за № 1040/17056.

3. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Крук О.П.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. Державного секретаря, директора Департаменту персоналу Сову Н.П.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні


А. Рева


О. Мірошниченко


Г.В. ОсовийР. ІллічовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
09.02.2018  № 326/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2018 р.
за № 164/31616

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - особи рядового і начальницького складу) і розроблена відповідно до Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про Національну поліцію», постанов Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі - Постанова № 1294), від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей», від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 11 серпня 1995 року № 648 «Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах», від 07 лютого 2001 року № 104 «Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій», від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення», від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць», від 14 вересня 2016 року № 623 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення поліцейських, зарахованих у розпорядження».

2. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

3. Грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу, які:

займають штатні посади в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органах пробації, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, воєнізованих формуваннях, навчальних закладах та закладах охорони здоров’я, на підприємствах установ виконання покарань, інших підприємствах, в установах і організаціях, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи та установи);

навчаються у навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України;

перебувають у розпорядженні керівників Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

4. Виплата грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу здійснюється за місцем їх служби в межах асигнувань, затверджених кошторисом відповідного органу або установи на грошове забезпечення.

Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в державних підприємствах Державної кримінально-виконавчої служби України, грошове забезпечення виплачується за рахунок і в межах коштів відповідних підприємств.

5. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, спеціального звання, тривалості, інтенсивності та умов проходження служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання особи рядового чи начальницького складу.

6. За час відсутності особи рядового чи начальницького складу на службі без поважних причин (прогул) грошове забезпечення не виплачується.

Підставою для припинення виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу є наказ органу або установи із зазначенням строку, на який припиняється виплата грошового забезпечення.

7. При виплаті грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення, належного за повний місяць, на кількість календарних днів цього місяця.

8. Підставою для виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу є наказ:

органу або установи про призначення на штатну посаду, яка відноситься до його номенклатури, встановлення конкретного розміру посадового окладу, окладу за спеціальним званням, підвищень до посадових окладів, надбавок та доплат;

навчального закладу про зарахування на навчання;

про зарахування у розпорядження;

про усунення від виконання службових обов’язків за посадою, відсторонення від виконання службових повноважень.

9. Посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, підвищення посадового окладу, надбавки та доплати, інші виплати особам рядового і начальницького складу виплачуються (припиняються):

із дня підписання наказу про призначення на штатну посаду, зарахування на навчання до навчального закладу, присвоєння спеціального звання або з дня, зазначеного в наказі;

до дня підписання наказу про звільнення з посади чи служби, відрахування, закінчення навчання або про скасування встановлених надбавок та доплат, інших виплат або до дня, зазначеного в наказі.

10. У разі виникнення в особи рядового або начальницького складу права на отримання (зміну розмірів) будь-якого з видів грошового забезпечення зазначені виплати проводяться з дня набуття особою такого права.

Якщо в період, за який виплачується грошове забезпечення, в особи рядового або начальницького складу виникає (втрачається) право на отримання посадового окладу, окладу за спеціальним званням та додаткових видів грошового забезпечення в інших розмірах, за час із дня набуття (втрати) цього права грошове забезпечення визначається відповідно до пункту 8 цього розділу.

11. Особам рядового і начальницького складу, які відбувають у відрядження (відпустку), дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого строку, у тому числі за наступні місяці.

Належне грошове забезпечення при вибутті у відрядження чи відпустку може бути виплачене не раніше ніж за три дні до дня вибуття у відрядження чи відпустку, не враховуючи вихідні та святкові дні.

12. Особам рядового і начальницького складу за час перебування в службових відрядженнях зберігається грошове забезпечення в розмірі, що вони одержували на день вибуття у відрядження, з розрахунку посадового окладу, установленого за основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії за поточний місяць.

13. Особам рядового і начальницького складу на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується допомога у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з чинним законодавством.

14. Особам рядового і начальницького складу за час перебування їх у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в установлених законодавством випадках - до шести років грошове забезпечення не виплачується.

15. При переведенні по службі, пов’язаному iз переїздом до іншого населеного пункту, у тому числі при відбутті до навчальних закладів iз увільненням від посади, грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується включно по дату звільнення з посади, що передує даті відбуття до нового місця служби, зазначену в наказі по особовому складу.

16. Індексація грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснюється в порядку та розмірах, установлених законодавством.

17. Грошове забезпечення особам рядового і начальницького складу виплачується за поточний місяць - раз на місяць в останній тиждень місяця (з урахуванням пункту 10 цього розділу).

18. Особам начальницького складу, відрядженим до органів державної влади, на підприємства, в установи, організації, до Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування або сформованих ними органів із залишенням на службі, а також направленим для проходження служби в інші правоохоронні органи, якщо вони до дня відрядження (прикомандирування, направлення) не отримали грошове забезпечення за поточний місяць, виплата належного грошового забезпечення здійснюється включно по дату звільнення з посади, що передує даті відбуття до нового місця служби, зазначену в наказі по особовому складу.

Грошове забезпечення (заробітна плата) цим особам виплачується за місцем відрядження, служби (прикомандирування) у порядку та розмірах, визначених законодавством.

19. Оплата праці працівників, які працюють за трудовими договорами в Державній кримінально-виконавчій службі України та призначені на посади осіб рядового чи начальницького складу, до присвоєння їм спеціальних звань здійснюється за кодом економічної класифікації видатків 2111 «Заробітна плата» за умовами, що визначені нормативно-правовими актами для працівників відповідних галузей економіки, які не мають спеціальних звань, а за посадами, за якими не може бути визначено посадовий оклад у галузях економіки, - виходячи з посадового окладу, встановленого за займаною штатною посадою, але не менше законодавчо визначеного мінімального розміру заробітної плати.

20. Грошове забезпечення, не виплачене особі рядового чи начальницького складу своєчасно або виплачене у меншому розмірі, ніж належало, виплачується за весь період, що передував моменту звернення за одержанням недоотриманого грошового забезпечення, протягом якого вказана особа мала на нього право, але не більше ніж за три роки, що передували зверненню за одержанням грошового забезпечення.

Виплата одноразових додаткових видів грошового забезпечення здійснюється, якщо звернення про їх отримання надійшли до закінчення трьох років з дня виникнення права на їх отримання.

21. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами згідно із законодавством, яке діяло на момент виплати, поверненню не підлягає.

22. Для розрахунку одноразових додаткових та інших видів грошового забезпечення (допомога для оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань) до місячного грошового забезпечення премія включається в середньому розмірі за повні дванадцять календарних місяців служби підряд за місцем проходження служби, а за менший період служби - в середньому розмірі за повні календарні місяці служби за місцем проходження служби.

23. За виконання службових обов’язків понад установлений службовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні грошове забезпечення додатково не виплачується.

Особам рядового і начальницького складу, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, крім осіб, які несуть службу за затвердженими в установленому порядку графіками змінності служби, відповідний час для відпочинку (у порядку компенсації) надається протягом двох наступних місяців.

24. Встановлення надбавок, доплат, підвищень посадових окладів, преміювання та надання допомог для оздоровлення, матеріальних допомог для вирішення соціально-побутових питань особам начальницького складу, які перебувають на посадах (виконують обов’язки) керівників Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, начальників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, навчальних закладів, а також установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, здійснюється за погодженням із Державним секретарем Міністерства юстиції України у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

25. Особам рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства України мають право на відпустку зі збереженням грошового забезпечення, виплата грошового забезпечення здійснюється в розмірі, що вони одержували на день вибуття у відпустку, з розрахунку посадового окладу, установленого за основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії за поточний місяць.

Особам рядового і начальницького складу, яким відповідно до законодавства України надано додаткові відпустки без збереження грошового забезпечення, за час перебування в таких додаткових відпустках грошове забезпечення не виплачується.

ІІ. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу

1. Посадовий оклад

1. Посадовий оклад особам рядового і начальницького складу встановлюється залежно від займаної штатної посади згідно зі штатним розписом.

2. Особам рядового і начальницького складу, призначеним на посаду, за якою посадовий оклад встановлено від мінімального розміру до максимального, конкретний розмір посадового окладу встановлюється або змінюється (підвищується чи знижується) в межах зазначених розмірів наказом органу або установи (а начальнику підлеглого органу або установи - наказом відповідного органу управління вищого рівня) залежно від складності, обсягу, досвіду роботи і ставлення до виконання службових обов’язків.

Особам рядового і начальницького складу, які одержували за раніше займаною посадою оклад у розмірі, передбаченому в межах окладів від мінімального розміру до максимального, призначеним в інтересах служби на однойменну чи рівнозначну (з однаковим окладом) або вищу посаду, посадовий оклад за новою посадою встановлюється на загальних підставах, але не менше окладу, який їм виплачувався за попередньою посадою.

3. За рядовим і начальницьким складом із числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до третьої категорії, призначених у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посаду з меншим посадовим окладoм, на новій посаді зберігається посадовий оклад за попередньою посадою, але не більше одного року.

2. Оклад за спеціальним званням

1. Особам рядового і начальницького складу встановлюється оклад за спеціальним званням у розмірі, визначеному додатком 24 до Постанови № 1294, крім курсантів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, прийнятих iз числа цивільних осіб.

2. Оклад за спеціальним званням виплачується особам рядового і начальницького складу в порядку, встановленому пунктом 10 розділу І цієї Інструкції.

3. Підвищення посадового окладу

1. Підвищення посадового окладу за умови служби встановлюється у відсотках від посадового окладу особам рядового і начальницького складу, які проходять службу:

1) у кримінально-виконавчих установах закритого типу:

середнього рівня безпеки, де тримаються чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, - 10 відсотків;

максимального рівня безпеки, а також секторах максимального рівня безпеки, утворених у кримінально-виконавчих установах закритого типу і слідчих ізоляторах за рішенням Міністерства юстиції України, - 15 відсотків;

2) у лікувально-профілактичних закладах при кримінально-виконавчих установах закритого типу, закладах на правах лікувальних при кримінально-виконавчих установах закритого типу та у відокремлених структурних підрозділах Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу:

за умови, якщо кількість засуджених, що перебувають на лікуванні, яким визначено відбування покарання у кримінально-виконавчих установах закритого типу середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, або кримінально-виконавчих установах закритого типу максимального і середнього рівнів безпеки (у яких особам рядового і начальницького складу передбачено підвищення посадових окладів), узятих разом, становить понад 50 відсотків планового наповнення лікувально-профілактичного закладу або закладу на правах лікувального (кількості ліжко-місць), - 10 відсотків;

за умови, якщо кількість засуджених, що перебувають на лікуванні, яким визначено відбування покарання у кримінально-виконавчих установах закритого типу максимального рівня безпеки, становить понад 50 відсотків планового наповнення лікувально-профілактичного закладу або закладу на правах лікувального (кількості ліжко-місць), - 15 відсотків;

3) на роботі з охорони і нагляду в психіатричних лікарнях з інтенсивним (суворим) наглядом за особами, які там тримаються, - 25 відсотків.

2. Підвищення посадового окладу особам рядового і начальницького складу за небезпечні для здоров’я та особливо важкі умови служби встановлюється у відсотках від посадового окладу:

1) зайнятим на роботі із засудженими та особами, узятими під варту, хворими на туберкульоз, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, у відокремлених структурних підрозділах Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» за переліком посад і на умовах, що визначені у додатку 1 до цієї Інструкції, - 15 відсотків;

2) лікарям-лаборантам за роботу в токсикологічних лабораторіях - 15 відсотків;

3) лікарям: анестезіологам, бактеріологам, вірусологам, паразитологам і дезінфекціоністам, які працюють за спеціальністю в лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах, лабораторіях та кабінетах, - 15 відсотків;

4) епідеміологам - 15 відсотків;

5) лікарям та середньому медичному персоналу за роботу:

у лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах та кабінетах для інфекційних хворих - 15 відсотків;

у шкірно-венерологічних лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах і кабінетах - 15 відсотків;

у рентгенівських, радіологічних та рентгенорадіологічних відділах, відділеннях, лабораторіях та кабінетах - 15 відсотків;

у відділеннях, кабінетах ультразвукової діагностики та ендоскопії - 15 відсотків;

у патолого-анатомічних відділеннях - 15 відсотків;

у лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах, кабінетах, призначених для тримання і лікування психічно хворих, - 25 відсотків;

у лікувально-профілактичних закладах, відділеннях, палатах, кабінетах, утворених для тримання і примусового лікування засуджених, які страждають на алкоголізм і наркоманію, за переліком посад і на умовах, що визначені у додатку 2 до цієї Інструкції, - 25 відсотків;

лікарям-психіатрам, лікарям-наркологам, які працюють за спеціальністю, - 25 відсотків.

У разі якщо медичні працівники мають право на отримання підвищеного посадового окладу за різними умовами небезпеки для здоров’я та за особливо важкі умови служби, посадовий оклад цій категорії осіб підвищується на 25 відсотків.

3. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу на території населених пунктів, яким згідно з чинним законодавством надано статус гірських, посадовий оклад підвищується на 25 відсотків.

4. Підвищення посадового окладу обчислюються від основного посадового окладу та утворюють новий розмір посадового окладу, на який нараховуються надбавки, доплати, премії.

Розміри підвищень посадових окладів, визначені у відсотках, підсумовуються і посадовий оклад збільшується на отриману суму відсотків.

4. Надбавка за вислугу років

1. Особам рядового і начальницького складу (крім курсантів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, зарахованих на навчання з числа цивільних осіб) виплачується надбавка за вислугу років до посадового окладу та окладу за спеціальним званням у розмірах згідно з додатком 29 до Постанови № 1294 із дня виникнення права на її отримання.

2. Обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу здійснюється в порядку, встановленому Міністерством юстиції України, на підставі висновків відповідних комісій, які оголошуються наказами відповідних органів або установ при первинному його встановленні.

3. Особам рядового і начальницького складу, яким відповідно до цієї Інструкції передбачено підвищення посадового окладу, надбавка за вислугу років нараховується з підвищеного посадового окладу та окладу за спеціальним званням.

5. Надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби

1. Особам рядового і начальницького складу за рішенням керівника органу чи установи в межах кошторисних призначень встановлюється надбавка за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби (далі - надбавка за особливо важливі завдання) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років, а за виконання спеціальних завдань, пов’язаних з антитерористичною діяльністю, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

Надбавка за особливо важливі завдання у розмірах, визначених цим пунктом, встановлюється особам рядового і начальницького складу за умови, якщо виконання відповідних завдань передбачено їх посадовими інструкціями.

2. Розмір надбавки за особливо важливі завдання визначається залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань особою рядового або начальницького складу. У разі несвоєчасного або неякісного виконання завдань надбавка скасовується або розмір її зменшується.

3. Розмір надбавки, визначеної пунктом 1 цієї глави, встановлюється особам рядового і начальницького складу індивідуально наказом органу або установи на підставі мотивованого подання керівника структурного підрозділу, а начальникам цих органів або установ та їхнім заступникам - наказом відповідного органу управління вищого рівня.

6. Надбавка фахівцям, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць

1. Виплата надбавки особам начальницького складу, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, здійснюється з дня підписання наказу про встановлення надбавки або дати, зазначеної в наказі, яка не повинна передувати даті підписання наказу.

2. Особі начальницького складу, яка залучається до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць та входить до складу утвореної державним експертом з питань таємниць експертної комісії, завдання якої визначені пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць», встановлюється надбавка за фактично виконану роботу в розмірі до 20 відсотків посадового окладу.

Конкретний розмір надбавки визначається наказом Міністерства юстиції України залежно від обсягу, складності та тривалості роботи.

7. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

1. Особам рядового і начальницького складу, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю (далі - особи, які працюють в умовах режимних обмежень), виплачується надбавка за службу в умовах режимних обмежень до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності «особливої важливості», - 20 відсотків;

з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності «цілком таємно», - 15 відсотків;

з відомостями та їх носіями, що мають ступінь секретності «таємно», - 10 відсотків.

2. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується лише за наявності дозволу в органі чи установі на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, наданого відповідно до законодавства про державну таємницю.

3. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень установлюється особам рядового і начальницького складу за займаною посадою наказом органу або установи на підставі мотивованого подання керівників структурних підрозділів, погодженого з відповідним режимно-секретним органом та фінансовою службою, а начальникам органів або установ та їхнім заступникам - наказом відповідного органу управління вищого рівня, погодженим із відповідним режимно-секретним органом та фінансовою службою.

Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується особі рядового чи начальницького складу з дня призначення на посаду, яку включено до номенклатури посад (або погоджено з відповідними органами згідно із законодавством), що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці, але не раніше дня оформлення допуску до державної таємниці та дати видання відповідного наказу.

4. При призначенні особи рядового чи начальницького складу на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов’язків надбавка за службу в умовах режимних обмежень перевстановлюється з дотриманням вимог пункту 3 глави 7 цього розділу.

5. Виплата надбавки за роботу в умовах режимних обмежень припиняється:

із дня призначення на посаду, за якою вона не встановлена;

із дня припинення допуску до державної таємниці або скасування такого допуску.

6. Поновлення виплати надбавки за службу в умовах режимних обмежень здійснюється в порядку її встановлення.

8. Надбавка за знання та використання іноземної мови

1. Особі рядового чи начальницького складу, яка володіє іноземною мовою та займає посаду, що включена до переліку посад, які потребують знання та використання іноземної мови, виплачується надбавка за знання та використання іноземної мови до посадового окладу в таких розмірах:

однієї європейської мови - 10 відсотків;

однієї східної, угро-фінської або африканської - 15 відсотків;

двох і більше мов - 25 відсотків.

2. Надбавка за знання та використання в роботі іноземних мов відповідно до займаної посади особі рядового чи начальницького складу встановлюється наказом органу або установи на підставі мотивованого подання керівника структурного підрозділу, погодженого з відповідним підрозділом кадрового забезпечення, а начальнику цього органу або установи та його заступникам - наказом відповідного органу вищого рівня, погодженим з відповідним підрозділом кадрового забезпечення.

3. Знання особою рядового чи начальницького складу іноземної мови підтверджується відповідними документами державного зразка.

4. Надбавка за знання та використання іноземної мови виплачується з дати, зазначеної в наказі про встановлення надбавки, але не раніше дня призначення на відповідну посаду, а в разі, якщо дата не вказується, - з дня підписання цього наказу.

9. Надбавка за почесні звання

1. Особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, виплачується надбавка за почесне звання «заслужений» у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

2. Особам рядового і начальницького складу, за винятком осіб, зазначених у пункті 1 цієї глави, виплачується надбавка до посадового окладу за почесне звання:

заслужений - у розмірі 20 відсотків;

народний - у розмірі 40 відсотків.

3. Надбавка за почесні звання «заслужений» і «народний» виплачується особам рядового і начальницького складу, якщо виконання ними службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем iз наявним почесним званням.

4. При призначенні особи рядового чи начальницького складу на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов’язків надбавка за почесне звання перевстановлюється з дотриманням вимог пункту 3 цієї глави.

5. Надбавка за почесне звання встановлюється наказом органу або установи на підставі копії посвідчення про наявність почесного звання.

6. Особам рядового і начальницького складу, які мають почесні звання та займають посади, що за профілем не збігаються з наявним почесним званням (у тому числі особам, які перебувають у розпорядженні, та тим, які звільнені від посад), допущеним до тимчасового виконання обов’язків за посадами, які за профілем збігаються з наявним почесним званням, ця надбавка виплачується за період тимчасового виконання обов’язків за посадами.

7. Виплата надбавки припиняється з дня, наступного за днем звільнення з посади, або із дня тимчасового виконання обов’язків за посадами, які за профілем не збігаються з наявним почесним званням.

10. Надбавка за спортивні звання

1. Особам рядового і начальницького складу установлюється надбавка до посадового окладу за наявність спортивного звання:

заслужений тренер, заслужений майстер спорту - у розмірі 20 відсотків;

майстер спорту міжнародного класу - у розмірі 15 відсотків;

майстер спорту - у розмірі 10 відсотків.

У разі наявності двох або більше звань виплачується надбавка до посадового окладу за одним (вищим) званням.

Надбавка за спортивні звання виплачується зазначеним особам рядового і начальницького складу, якщо вони є чи були членами національної збірної команди України або були членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік, а їхня діяльність за профілем відповідає спортивним званням.

Наказ про виплату вищезазначеної надбавки видається на підставі:

довідки відповідного органу державного управління з фізичної культури і спорту України, СРСР, країн СНД та Балтії (спортивних федерацій, організацій) про термін перебування особи рядового і начальницького складу в національній збірній команді України, СРСР, країн СНД та Балтії;

копії посвідчення про наявність спортивного звання.

За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

2. Надбавка за спортивні звання встановлюється особам рядового чи начальницького складу за займаною посадою наказом керівника органу або установи на підставі рапорту керівника відповідного структурного підрозділу цього органу або установи.

3. При призначенні особи рядового чи начальницького складу на іншу посаду або покладенні на неї тимчасового виконання обов’язків вказана надбавка перевстановлюється з дотриманням вимог пунктів 1, 2 цієї глави.

11. Надбавка до посадового окладу за кваліфікаційну категорію

1. Особам рядового і начальницького складу (медичним працівникам), які мають кваліфікаційну категорію, що присвоєна в установленому порядку, і займають посади за відповідною спеціальністю, виплачується надбавка до посадового окладу в розмірах:

1) лікарям-хірургам, які оперують хворих у стаціонарах, за:

другу кваліфікаційну категорію - 10 відсотків;

першу кваліфікаційну категорію - 15 відсотків;

вищу кваліфікаційну категорію - 20 відсотків;

2) лікарям незалежно від найменування посади (крім лікарів-хірургів, які оперують хворих у стаціонарах), особам із числа середнього медичного персоналу за:

другу кваліфікаційну категорію - 5 відсотків;

першу кваліфікаційну категорію - 10 відсотків;

вищу кваліфікаційну категорію - 15 відсотків.

2. Особам рядового і начальницького складу надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується з дня присвоєння (підвищення, пониження) у встановленому порядку кваліфікаційної категорії, призначення на відповідні посади і до дня звільнення з цих посад або підписання наказу про зняття кваліфікаційної категорії у зв’язку із закінченням установленого строку переатестації.

12. Надбавка за безперервний стаж шифрувальної роботи

1. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у штатах шифрувальних служб і зайняті безпосередньо на шифрувальній роботі, а також зайняті безпосередньо на обслуговуванні закритої апаратури зв’язку (далі - ЗАЗ) і роботі з ключовою документацією до неї, виплачується надбавка до посадового окладу за безперервний стаж шифрувальної роботи:

при безперервному стажі від 1 до 3 років - у розмірі 10 відсотків;

при безперервному стажі від 3 до 5 років - у розмірі 15 відсотків;

при безперервному стажі понад 5 років - у розмірі 20 відсотків.

2. До стажу безперервної роботи зараховуються:

безперервний стаж безпосередньо на шифрувальній роботі; на обслуговуванні ЗАЗ і роботі з ключовою документацією до неї, включаючи шифрувальну службу і службу обслуговування ЗАЗ у період проходження строкової служби, якщо після звільнення зі строкової служби протягом трьох місяців з дня звільнення особа вперше вступила на службу (роботу), яка відповідає вимогам, передбаченим пунктом 1 цієї глави;

безперервний стаж, пов’язаний з шифрами, обслуговуванням ЗАЗ і роботою з ключовою документацією до неї; безперервний стаж на посадах керівного і викладацького складу в штатах курсів підготовки, перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації працівників шифрувальних служб і служб обслуговування ЗАЗ;

період навчання на курсах і навчальних зборах із підготовки, перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації працівників шифрувальних служб та служби обслуговування ЗАЗ;

безперервна робота на посадах у штатах шифрувальних служб і служб обслуговування ЗАЗ інших міністерств і центральних органів виконавчої влади осіб, безпосередньо зайнятих на шифрувальній роботі, обслуговуванні ЗАЗ і роботі з ключовою документацією до неї, якщо їх прийнято на службу в органи та установи (у шифрувальні служби або служби обслуговування ЗАЗ) у порядку переведення;

період перебування на лікуванні, у відпустках (черговій, додатковій, у тому числі відпустці для догляду за дитиною без збереження грошового забезпечення), у відрядженні, якщо цьому передувала безпосередньо шифрувальна робота, робота з обслуговування ЗАЗ і робота з ключовою документацією до неї.

3. Час перебування у розпорядженні не перериває стажу шифрувальної роботи, роботи з обслуговування ЗАЗ і роботи з ключовою документацією до неї, але до стажу для виплати зазначеної надбавки не зараховується.

13. Доплата за службу в нічний час

1. Особам рядового і начальницького складу, які виконують службові обов’язки в нічний час, виплачується доплата за службу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу.

Годинна ставка обчислюється шляхом ділення місячного посадового окладу на кількість робочих годин у цьому місяці, виходячи з норми тривалості робочого часу в годинах на місяць при 40-годинному робочому тижні.

2. Службою в нічний час вважається виконання особами рядового і начальницького складу службових обов’язків із 22:00 години до 6:00 години.

Під виконанням службових обов’язків у нічний час слід розуміти:

несення служби у складі наряду чергової частини, караулу, зміни, патруля, контрольного пункту, поста, оперативно-пошукової групи, групи швидкого реагування;

виконання функцій з контролю за роботою органів та установ, а також сил і засобів, залучених для несення служби;

участь у навчаннях та перевірках.

Особам, які несуть службу в нічний час, надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва для відпочинку і харчування не включається в робочий час.

Особам добового наряду під час чергування почергово надаються перерви для вживання їжі та короткочасного відпочинку. Загальна тривалість такої перерви становить 4 години (2 години вдень і 2 години вночі), які не враховуються в робочий час.

3. Підставами для несення служби в нічний час є:

графіки нарядів чергувань, затверджені керівниками органів та установ;

письмові накази органів та установ про залучення окремих осіб рядового і начальницького складу до несення служби в нічний час. У наказі зазначаються причини, що викликали необхідність залучення осіб до служби в нічний час, та перелік таких осіб, тривалість служби.

4. Облік фактичного часу служби в нічний час для нарахування доплати здійснюється шляхом оформлення довідки обліку несення особами рядового і начальницького складу служби в нічний час за формою, визначеною у додатку 3 до цієї Інструкції.

Особам рядового і начальницького складу, які залучались до служби в нічний час, виплата доплати за службу в нічний час за минулий місяць здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

14. Доплата за охоронну службу із службовим собакою

1. Особам рядового і молодшого начальницького складу, які беруть участь в охороні установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та несуть охоронну службу із службовим собакою, виплачується доплата за охоронну службу із службовим собакою в розмірі 15 відсотків посадового окладу.

2. Несення охоронної служби із службовим собакою включає також догляд та тренування службового собаки.

3. Доплата за охоронну службу із службовим собакою не виплачується у разі вибуття осіб рядового і молодшого начальницького складу у відпустку (у тому числі навчальну), на лікування.

15. Доплата за науковий ступінь

1. Особам рядового і начальницького складу виплачується доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:

особам рядового і начальницького складу, які проходять службу в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

іншим особам рядового і начальницького складу - у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

2. Доплата за науковий ступінь особам рядового і начальницького складу встановлюється наказом органу або установи на підставі копії відповідного диплома.

3. Особам рядового і начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали науковий ступінь, зазначена доплата виплачується з дня призначення на посаду, профіль діяльності за якою збігається з науковим ступенем.

4. Особам рядового і начальницького складу, які займають посади, що за профілем діяльності збігаються з науковим ступенем, і яким присуджено науковий ступінь у період виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата виплачується з дати набрання чинності наказом Міністерства освіти та науки України про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукових ступенів доктора або кандидата наук та видачі відповідного диплома на підставі рішення атестаційної колегії згідно з Порядком присудження наукових ступенів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.

16. Доплата за вчене звання

1. Особам начальницького складу, які займають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), доплата за вчене звання виплачується у розмірі 25 відсотків посадового окладу, професора - 33 відсотки посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

2. Доплата за вчене звання особам начальницького складу встановлюється наказом органу або установи на підставі копії відповідного атестата або іншого підтвердного документа про наявність вченого звання.

3. Особам начальницького складу, які до дня призначення на посаду мали вчене звання, зазначена доплата виплачується з дня призначення на посаду, пов’язану з педагогічною або науковою роботою.

4. Особам начальницького складу, які займають посади, пов’язані з педагогічною та науковою роботою, і які одержали вчене звання в період виконання обов’язків за цими посадами, у тому числі вперше, зазначена доплата здійснюється у разі присвоєння вченого звання з дати прийняття рішення атестаційною колегію Міністерства освіти та науки України щодо затвердження відповідно до законодавства рішення вчених рад про присвоєння вчених звань.

17. Порядок преміювання осіб рядового і начальницького складу

1. Керівники органів і установ мають право преміювати осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

2. Преміювання осіб рядового і начальницького складу здійснюється згідно з положенням про преміювання, що затверджується в кожному органі та установі, в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше ніж 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення з урахуванням фактичних обсягів фінансування, затверджених для бюджетних установ у кошторисах, а також фінансових можливостей підприємств установ виконання покарань.

3. Премія виплачується щомісяця разом iз виплатою грошового забезпечення за результатами оперативно-службової діяльності за поточний місяць.

4. Виплата премії особам рядового і начальницького складу та позбавлення їх премії здійснюються за наказами про особовий склад. Накази про преміювання осіб рядового і начальницького складу видаються на підставі поданих рапортів (заяв) керівників структурних підрозділів щодо преміювання осіб рядового і начальницького складу, погоджених з фінансовим підрозділом у частині дотримання фонду преміювання, а керівників органів і установ - відповідного керівника органу управління вищого рівня. У рапортах з клопотанням про встановлення премії, позбавлення (зменшення) премії та у відповідних наказах про преміювання зазначаються конкретні причини, визначені затвердженими показниками, що стали підставою для цього.

У випадку допущення особами рядового або начальницького складу порушень чи проступків, які впливають на розмір премії, до наказу вносяться відповідні зміни та проводиться перерахунок премії в наступному місяці.

5. Керівники органів і установ мають право позбавляти осіб рядового і начальницького складу премії повністю або частково за той розрахунковий період, у якому допущено або виявлено порушення чи проступок, у тому числі за:

порушення службової дисципліни;

невихід на службу без поважних причин;

порушення статутних правил несення служби у варті, добовому наряді, під час патрулювання та чергування;

незадовільні показники службової діяльності;

викривлення фінансової, бюджетної та статистичної звітності.

6. Премія не виплачується повністю особам рядового і начальницького складу в разі:

повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

звільнення зі служби через службову невідповідність, у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або кримінального правопорушення, у зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби (за місяць, в якому видано наказ про звільнення);

відсторонення від виконання службових обов’язків (посад) у порядку, визначеному у главі 25 цього розділу.

18. Порядок виплати допомоги для оздоровлення

1. Особам рядового і начальницького складу виплачується допомога для оздоровлення в розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

2. Виплата допомоги особам рядового і начальницького складу здійснюється на підставі наказу органу або установи, а начальникам цих органів або установ - наказу відповідного органу управління вищого рівня згідно з рапортами цих осіб з урахуванням пункту 24 розділу I цієї Інструкції.

3. До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір допомоги для оздоровлення, включаються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер та на які має право особа рядового чи начальницького складу на день підписання наказу про надання цієї допомоги, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цієї Інструкції.

4. Особам, які прибули для подальшого проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів і установ кримінально-виконавчої служби зi Збройних Сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту України, інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань та правоохоронних органів, допомога для оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження невиплати допомоги для оздоровлення за попереднім місцем служби.

Розмір допомоги для виплати вказаним у цьому пункті особам визначається згідно з пунктом 3 цієї глави пропорційно кількості повних календарних місяців служби з дня призначення на посаду до кінця поточного року.

5. Особам, прийнятим на службу з числа цивільних осіб (за винятком випускників навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, а також вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади відповідно до укладених угод про підготовку кадрів), яким присвоєні спеціальні звання, допомога для оздоровлення виплачується з дня присвоєння спеціального звання.

Розмір допомоги для виплати вказаним у цьому пункті особам визначається згідно з пунктом 4 цієї глави пропорційно кількості повних календарних місяців служби з дня призначення на посаду до кінця поточного року.

6. Під час виплати допомоги особам рядового і начальницького складу, які перебували в розпорядженні керівника органу чи установи, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги увільнені від посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається допомога, включаються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер і які отримували особи рядового чи начальницького складу за останніми штатними посадами, що ними займалися, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цієї Інструкції.

7. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, допомога для оздоровлення не виплачується.

Допомога для оздоровлення надається особам рядового і начальницького складу в році, у якому вони стали до виконання обов’язків за посадою після прибуття з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, у розмірах, встановлених пунктом 3 цієї глави.

19. Порядок виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

1. Особам рядового і начальницького складу один раз на рік може надаватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

2. Виплата матеріальної допомоги особам рядового і начальницького складу здійснюється за місцем проходження служби згідно з наказом органу або установи, а начальникам цих органів або установ - наказом відповідного органу управління вищого рівня з урахуванням пункту 24 розділу I цієї Інструкції.

Наказ видається на підставі мотивованих рапортів цих осіб, погоджених керівником структурного підрозділу та фінансовою службою відповідного органу або установи.

3. До місячного грошового забезпечення, з якого визначається розмір матеріальної допомоги, включаються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер та на які має право особа рядового чи начальницького складу на день підписання наказу про надання цієї допомоги, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цієї Інструкції.

4. Під час виплати матеріальної допомоги особам рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні керівника органу чи установи, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги увільнені від посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається матеріальна допомога, включаються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які мають постійний характер та які отримували особи рядового чи начальницького складу за останніми штатними посадами, що ними займалися, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цієї Інструкції.

5. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, матеріальна допомога не надається. Матеріальна допомога виплачується особам рядового і начальницького складу в році, в якому вони стали до виконання обов’язків за посадою після прибуття з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, і визначається згідно з пунктом 3 цієї глави.

6. Особам, які прибули для подальшого проходження служби на посадах рядового і начальницького складу органів і установ кримінально-виконавчої служби зi Збройних Сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту України, інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань та правоохоронних органів, матеріальна допомога в році їх прибуття може виплачуватись тільки в разі підтвердження невиплати матеріальної допомоги за попереднім місцем служби.

Розмір матеріальної допомоги для виплати вказаним у цьому пункті особам визначається згідно з пунктом 3 цієї глави пропорційно кількості повних календарних місяців служби з дня призначення на посаду до кінця поточного року.

7. Особам, прийнятим на службу з числа цивільних осіб (у тому числі випускникам навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, а також вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади відповідно до укладених угод про підготовку кадрів), яким присвоєні спеціальні звання, матеріальна допомога може надаватись пропорційно кількості повних календарних місяців служби з дня присвоєння спеціального звання до кінця поточного року.

8. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується одноразово лише за поточний рік за наявності фонду грошового забезпечення.

20. Грошове забезпечення слухачів, курсантів, ад’юнктів та докторантів

1. Слухачам і курсантам навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, а також вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади відповідно до укладених угод про підготовку кадрів за період навчання виплачуються:

слухачам із числа осіб рядового і начальницького складу, які перед зарахуванням на навчання перебували на службі, - оклад за останньою штатною посадою, яку вони займали в органах і установах до зарахування на навчання, оклад за спеціальним званням і додаткові види грошового забезпечення постійного характеру, які вони отримували за попереднім місцем проходження служби на день зарахування на навчання (крім премії);

курсантам навчальних закладів, зарахованим на навчання з числа цивільних осіб, - посадовий оклад, встановлений згідно із законодавством.

2. Курсантам із числа дітей-сиріт і дітей, які в період навчання залишилися без піклування батьків, посадовий оклад, встановлений згідно із законодавством, виплачується з 01 числа місяця, наступного за місяцем, у якому вони залишилися без батьків, на підставі документів (копій документів), які підтверджують відсутність батьків або ухилення батьків від утримання дітей.

3. Слухачам курсів підвищення кваліфікації на період навчання зберігається грошове забезпечення в розмірі, який вони отримували за основною штатною посадою до зарахування на курси, та виплачується за місцем проходження служби.

Преміювання слухачів курсів підвищення кваліфікації здійснюється на загальних підставах відповідно до глави 17 цього розділу.

Перерахунок грошового забезпечення слухачам курсів підвищення кваліфікації здійснюється у разі зміни в період навчання надбавки за вислугу років, присвоєння чергового спеціального звання або збільшення розміру окладу за спеціальним званням відповідно до чинного законодавства.

4. Слухачам і курсантам навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України за час перебування у канікулярних відпустках виплачується грошове забезпечення (посадовий оклад), яке (який) вони одержували під час навчання.

5. За час перебування на стажуванні або практиці в органах і установах із призначенням на посаду слухачам і курсантам за місцем стажування (практики) виплачуються:

курсантам навчальних закладів, зарахованим на навчання з числа цивільних осіб, - посадовий оклад за посадою, на яку вони призначені на період стажування (практики), з урахуванням підвищень, а також додаткових видів грошового забезпечення у разі їх установлення;

слухачам із числа осіб рядового і начальницького складу в разі призначення їх на період стажування на вищу посаду, ніж ту, яку вони займали в органах та установах до зарахування на навчання, - посадовий оклад за вищою посадою з урахуванням підвищень, оклад за спеціальним званням, а також додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (крім премії), які вони отримували до зарахування на навчання, у розмірах, не менших, ніж до стажування.

6. Випускникам навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, які перед зарахуванням на навчання перебували на службі в органах та установах і мали спеціальні звання рядового й начальницького складу, за період із дня, наступного після закінчення навчального закладу, і до дня, з якого вони стануть до виконання обов’язків за посадою (але не більше строку відпустки без урахування часу проїзду до місця служби), навчальним закладом виплачуються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням і додаткові види грошового забезпечення постійного характеру, які вони отримували на день закінчення навчального закладу (крім премії).

Випускникам, які були зараховані на навчання з числа цивільних осіб, за період із дня, наступного після закінчення навчальних закладів, і до дня, з якого вони стануть до виконання обов’язків за посадою (але не більше строку відпустки без урахування часу проїзду до місця служби), грошове забезпечення виплачується навчальним закладом із розрахунку мінімального посадового окладу, передбаченого за посадою начальницького складу «інспектор установи виконання покарань», окладу за спеціальним званням і надбавки за вислугу років.

7. Випускникам навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, яким після закінчення навчального закладу надається чергова відпустка, виплачується допомога для оздоровлення:

слухачам із числа осіб рядового і начальницького складу, які перед зарахуванням на навчання перебували на службі, - в розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення, яке вони отримували на день закінчення навчального закладу;

зарахованим на навчання з числа цивільних осіб - у розмірі, що не перевищує грошового забезпечення з розрахунку мінімального посадового окладу, передбаченого за посадою начальницького складу «інспектор установи виконання покарань», окладу за спеціальним званням і надбавки за вислугу років.

Виплата допомоги для оздоровлення зазначеним у цьому пункті особам рядового і начальницького складу здійснюється тим органом, установою або навчальним закладом Державної кримінально-виконавчої служби України, на підставі наказу керівника якого надається чергова відпустка.

8. Особам начальницького складу, зарахованим до ад’юнктури чи докторантури вищих навчальних закладів і наукових установ, у тому числі інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, виплачується посадовий оклад за останньою штатною посадою, яку вони займали до зарахування на навчання.

Особам начальницького складу, які рекомендовані вищим навчальним закладом безпосередньо після його закінчення до ад’юнктури, виплачуються:

тим, які перед зарахуванням на навчання до навчального закладу перебували на службі в органах та установах, - посадовий оклад, який вони одержували на день закінчення вищого навчального закладу;

тим, які були зараховані на навчання до навчального закладу з числа цивільних осіб, - мінімальний посадовий оклад, передбачений за посадою начальницького складу «інспектор установи виконання покарань».

Особам начальницького складу, зарахованим до ад’юнктури чи докторантури, виплачується посадовий оклад не вище:

зарахованим до докторантури вищих навчальних закладів - окладу керівника кафедри, до штату якої вони призначені (прикріплені);

зарахованим до докторантури наукових установ - окладу керівника відділу (підрозділу), до якого вони прикріплені;

зарахованим до ад’юнктури вищих навчальних закладів - окладу заступника керівника кафедри, до штату якої вони призначені (прикріплені);

зарахованим до ад’юнктури наукових установ - окладу старшого наукового співробітника відділу (підрозділу), до штату якого вони призначені (прикріплені).

9. Особам начальницького складу, зарахованим до ад’юнктури чи докторантури вищих навчальних закладів і наукових установ, у тому числі інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, зазначених у пункті 8 цієї глави, крім посадового окладу, виплачуються оклад за спеціальним званням та додаткові види грошового забезпечення постійного характеру (крім премії), які вони отримували до зарахування до ад’юнктури чи докторантури.

10. Виплата грошового забезпечення особам начальницького складу, зарахованим до ад’юнктури чи докторантури вищих навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюється цими вищими навчальними закладами, а зарахованим до ад’юнктури чи докторантури вищих навчальних закладів інших міністерств і центральних органів виконавчої влади:

тим, хто перед зарахуванням до ад’юнктури чи докторантури перебував на службі в органах та установах кримінально-виконавчої служби, - за місцем попередньої служби;

тим, хто був зарахований на навчання з числа цивільних осіб, - навчальним закладом, який рекомендував їх до ад’юнктури чи докторантури.

11. Особам рядового і начальницького складу, відрахованим із вищих навчальних закладів, ад’юнктури чи докторантури вищих навчальних закладів і наукових установ Державної кримінально-виконавчої служби України, інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, з дня відрахування до призначення на посаду виплачується грошове забезпечення згідно з главою 22 цього розділу.

12. Особам рядового і начальницького складу, які поєднують службу з навчанням у вищих навчальних закладах, ад’юнктурі чи докторантурі, за час перебування у відпустці у зв’язку з навчанням виплачуються посадовий оклад за штатною посадою, оклад за спеціальним званням, встановлені додаткові види грошового забезпечення постійного характеру та премія.

21. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу за час хвороби

1. Особам рядового і начальницького складу, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні, за весь період безперервного перебування на лікуванні в лікувальних закладах, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з органу або установи (крім випадків, коли чинним законодавством передбачено більш тривалі терміни перебування на лікуванні), а також тим, які через хворобу або необхідність догляду за хворими членами сім’ї тимчасово звільнені від служби на підставі листків звільнення від службових обов’язків з тимчасової непрацездатності (інших документів, виданих згідно із законодавством), зберігається виплата грошового забезпечення, яке складається з окладів за спеціальними званнями, окладів за останніми штатними посадами, які вони займали на день вибуття на лікування, надбавок за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, у тому числі й установлених на загальних підставах, визначених у главі 17 цього розділу.

2. Особам рядового і начальницького складу, зазначеним у пункті 1 цієї глави, після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні (якщо перебування на лікуванні продовжено за висновком військово-лікарської комісії) продовжується виплата грошового забезпечення у разі відсутності рішення відповідного керівника, до чиєї номенклатури належить посада, про виведення їх у розпорядження або про звільнення зі служби.

3. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають на лікуванні в лікувальних закладах у зв’язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов’язків, грошове забезпечення виплачується за весь період перебування на лікуванні до дня, з якого вони стануть до виконання обов’язків за посадами, або до дня звільнення з посади включно.

22. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу за час перебування в розпорядженні

1. При проведенні організаційно-штатних змін особи рядового і начальницького складу можуть зараховуватися в розпорядження керівників органів та установ на строк не більше двох місяців.

2. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, що перебувають у розпорядженні, проводиться з розрахунку посадового окладу за останньою основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та премії, розрахованої відповідно до пункту 22 розділу І цього Порядку.

3. Грошове забезпечення особі рядового чи начальницького складу, зарахованій у розпорядження внаслідок прийняття рішення керівником органу або установи щодо її звільнення з посади у зв’язку з виконанням дисциплінарного стягнення, якщо до закінчення визначеного строку виконання дисциплінарного стягнення або протягом десяти днів з дати ухвалення висновку про службову невідповідність не вирішено питання про подальше проходження нею служби, виплачується в розмірі, установленому за посадою, яку займала особа рядового чи начальницького складу до дати зарахування в розпорядження, з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років.

4. Грошове забезпечення у разі скорочення штатних посад, що займають особи рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показаннями) та зараховані у розпорядження, якщо немає можливості перемістити таких осіб на вакантні посади, не виплачується до закінчення відпустки по догляду за дитиною.

5. Особам, які перебувають у розпорядженні і не виходять на службу без поважних причин, грошове забезпечення не виплачується.

6. Днем зарахування в розпорядження вважається день підписання відповідного наказу або дата, зазначена у цьому наказі, яка не повинна передувати дню підписання наказу.

7. У разі відрахування особи рядового чи начальницького складу з навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України, ад’юнктури чи докторантури днем зарахування їх у розпорядження вважається день, наступний за днем видання наказу відповідного навчального закладу про відрахування.

23. Порядок виплати грошового забезпечення за час тимчасового виконання обов’язків за посадою

1. Особам рядового і начальницького складу, крім зазначених у пунктах 8, 9 цієї глави, призначеним в установленому порядку наказом органу або установи до тимчасового виконання обов’язків за посадою строком до чотирьох місяців у тому самому органі або установі, за час виконання обов’язків за цією посадою виплачується оклад за посадою, за якою здійснюється тимчасове виконання обов’язків, з урахуванням пункту 4 цієї глави.

2. Строк тимчасового виконання обов’язків за невакантною посадою не обмежується, якщо цю посаду займає особа рядового чи начальницького складу, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років.

У разі безперервного тимчасового виконання особою рядового чи начальницького складу обов’язків за посадою понад чотири місяці виплата грошового забезпечення за тимчасове виконання обов’язків за посадою припиняється і здійснюється за останньою штатною посадою.

3. Строк тимчасового виконання обов’язків за посадою обчислюється з дня, з якого особа стала до виконання обов’язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про її призначення на тимчасове виконання обов’язків за посадою, та до дня звільнення з посади включно.

До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, службовому відрядженні (якщо воно не пов’язане з виконанням обов’язків за посадою, за якою здійснюється тимчасове виконання обов’язків), на навчанні, лікуванні.

4. Посадові оклади особам рядового і начальницького складу за час тимчасового виконання обов’язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:

особі рядового чи начальницького складу, призначеній до тимчасового виконання обов’язків за невакантною посадою, оклад за цією посадою виплачується, якщо особа рядового чи начальницького складу, яка постійно займає посаду, а також її штатні заступники і помічники незалежно від їх функціональних обов’язків тимчасово вибули з органу чи установи або в установленому порядку звільнені від службових обов’язків;

особам рядового та начальницького складу, які обіймають посади заступників і помічників керівників усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов’язків у разі тимчасового виконання обов’язків за невакантними посадами безпосередніх керівників, виплачується оклад за основною посадою. У разі тимчасового виконання зазначеними особами обов’язків за вакантною посадою безпосереднього керівника виплачується оклад за посадою, за якою здійснюється тимчасове виконання обов’язків, з дотриманням вимог, визначених у пунктах 1-3 цієї глави;

у разі тимчасового виконання обов’язків за посадою, за якою встановлений оклад від мінімального розміру до максимального, оклад за цією посадою виплачується в розмірі, встановленому наказом керівника установи залежно від складності та обсягу роботи, але не нижче розміру раніше встановленого окладу за займаною посадою.

5. За періоди перебування осіб рядового чи начальницького складу, призначених до тимчасового виконання обов’язків за посадами, у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, службовому відрядженні (якщо воно не пов’язане з виконанням обов’язків за посадою, за якою здійснюється тимчасове виконання обов’язків), на навчанні, лікуванні виплачується оклад за основною посадою.

6. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а особам, відрядженим до нового місця служби (навчання) або звільненим зі служби, - під час вибуття з органу або установи.

7. Виплата щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім одноразових), що обчислюються від посадового окладу, здійснюється, виходячи з посадового окладу за посадою, обов’язки за якою виконуються тимчасово.

8. Особам рядового чи начальницького складу, призначеним до тимчасового виконання обов’язків за посадами в інших органах або установах, оклад за посадою, обов’язки за якою виконуються тимчасово, не виплачується.

9. Особам рядового і начальницького складу, що перебувають у розпорядженні керівника органу чи установи, призначеним наказом відповідного органу або установи на тимчасове виконання обов’язків за невакантними посадами, посадовий оклад за такою посадою не виплачується.

10. Особам рядового і начальницького складу, що перебувають у розпорядженні керівника органу чи установи, допущеним наказом керівника відповідного органу або установи до тимчасового виконання обов’язків за вакантними посадами (в межах номенклатури посад), за час фактичного виконання обов’язків за цими посадами, але не більше ніж за два місяці виплачується оклад за посадою, за якою здійснюється тимчасове виконання обов’язків, з урахуванням абзацу четвертого пункту 4 цієї глави.

11. Преміювання осіб рядового і начальницького складу, призначених в установленому порядку наказом органу або установи до тимчасового виконання обов’язків за вакантними (невакантними посадами), здійснюється у порядку, визначеному главою 17 цього розділу.

24. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу у зв’язку із проведенням організаційно-штатних змін

1. При проведенні організаційно-штатних змін (повністю або частково) особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади за новим штатом, оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення на посаду, якщо в ньому не вказана інша дата, яка не повинна передувати даті підписання цього наказу.

2. Особі рядового чи начальницького складу, посада якої скорочена у зв’язку з організаційно-штатними змінами (повністю або частково), грошове забезпечення виплачується включно до дня призначення на іншу посаду або до дня звільнення зі служби в розмірі, визначеному за останньою штатною посадою, яку вона займала на дату її скорочення.

Розмір щомісячної премії встановлюється рішенням керівника органу або установи у порядку, встановленому главою 17 цього розділу.

25. Виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які відсторонені від виконання службових обов’язків (посад) та які перебувають під вартою або домашнім арештом

1. Особа рядового чи начальницького складу вважається відстороненою від виконання службових обов’язків з дати видання відповідного наказу до дня видання наказу про допуск до виконання службових обов’язків за займаною посадою або на період, зазначений в наказі про відсторонення.

2. Особам рядового чи начальницького складу, які відсторонені від виконання службових обов’язків (посади), виплачуються посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім премії).

Рішення про відсторонення особи рядового чи начальницького складу від посади можуть приймати начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення на посаду, шляхом видання письмового наказу.

3. Особам рядового чи начальницького складу, відстороненим від виконання службових обов’язків у зв’язку зі складенням щодо них протоколу про корупційне адміністративне правопорушення, з наступного після відсторонення від виконання службових повноважень дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклад за спеціальним званням та надбавка за вислугу років.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення сума грошового забезпечення, яка не була виплачена особі рядового чи начальницького складу внаслідок відсторонення від виконання службових повноважень, відшкодовується в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».

4. Особам рядового чи начальницького складу, стосовно яких застосовано запобіжні заходи у кримінальному провадженні у виді домашнього арешту чи тримання під вартою, виплата грошового забезпечення припиняється з дня винесення ухвали суду про застосування запобіжного заходу.

У разі якщо до осіб рядового чи начальницького складу, відсторонених від посад, які перебували під вартою чи під домашнім арештом, застосовано інший запобіжний захід, із дня прибуття до органу або установи і до дня отримання органом або установою копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, виплачуються оклад за спеціальним званням і надбавка за вислугу років.

5. У разі ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження особі рядового чи начальницького складу, яка була відсторонена від посади, поновлюється виплата посадового окладу та встановлених на час домашнього арешту або тримання під вартою щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (у тому числі премії), яких вона не отримувала у зв’язку з відстороненням від посади, з дня, з якого вона стала до виконання обов’язків за посадою.

За час вимушеного прогулу внаслідок незаконних дій виплачуються всі види грошового забезпечення (в тому числі премія), які були визначені на день відсторонення від посади у зв’язку із перебуванням під домашнім арештом або триманням під вартою.

Грошове забезпечення, яке втратили особи рядового і начальницького складу внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».

26. Порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу в разі звільнення зі служби

1. Днем звільнення зі служби вважається день видання наказу про звільнення або дата, зазначена в наказі про звільнення, яка не повинна передувати даті звільнення.

День звільнення вважається останнім днем служби.

Грошове забезпечення в році звільнення виплачується до дня звільнення зі служби включно.

2. За невикористану в році звільнення відпустку особам рядового або начальницького складу, які звільняються зі служби, виплачується грошова компенсація відповідно до чинного законодавства.

Виплата грошової компенсації за невикористану в році звільнення відпустку проводиться, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, право на отримання якого особа рядового чи начальницького складу має відповідно до чинного законодавства, на день звільнення із служби. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

Кількість днів для виплати грошової компенсації за невикористану відпустку вказується в наказі про звільнення.

3. При звільненні осіб рядового і начальницького складу зі служби проводиться відрахування з грошового забезпечення надмірно нарахованої частини чергової відпустки за час невідпрацьованої частини календарного року. Кількість днів надмірно нарахованої частини щорічної відпустки вказується в наказі про звільнення.

При звільненні осіб рядового і начальницького складу зі служби розрахунок суми грошового забезпечення, яка підлягає відрахуванню за надмірно нараховану частину щорічної відпустки, здійснюється, виходячи з розміру грошового забезпечення, яке отримала особа рядового або начальницького складу за дні чергової відпустки.

27. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби

1. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби за станом здоров’я (через хворобу), виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

У разі звільнення зі служби за віком, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності календарної вислуги 10 років і більше.

2. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби за власним бажанням та мають календарну вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

3. Особам рядового і начальницького складу при звільненні зі служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога не виплачується.

4. Особам рядового і начальницького складу у разі повторного їх звільнення зі служби одноразова грошова допомога виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання такої допомоги.

5. Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей».

У разі звільнення осіб рядового і начальницького складу зі служби, які мають право на отримання грошової допомоги, до вислуги років для виплати їм одноразової грошової допомоги зараховується також період строкової військової служби.

6. До місячного грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, з якого нараховується ця грошова допомога, включаються:

для осіб рядового і начальницького складу, що звільняються з посад, на які вони були призначені, - оклад за штатною посадою, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати), встановлені на день звільнення зі служби, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цієї Інструкції;

для осіб рядового і начальницького складу, які на день звільнення зі служби перебували в розпорядженні керівника відповідного органу або установи, - посадовий оклад, оклад за спеціальним званням, надбавка за вислугу років на день звільнення зі служби, інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення, що отримували особи рядового і начальницького складу за останньою штатною посадою відповідно до чинного законодавства, та премія, розрахована відповідно до пункту 22 розділу І цієї Інструкції.

7. Особам рядового і начальницького складу, які отримують посадові оклади в підвищених розмірах, одноразова грошова допомога в разі звільнення виплачується з урахуванням підвищених посадових окладів.

8. Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги зазначається в наказі про звільнення особи рядового або начальницького складу, якій передбачена виплата цієї допомоги.

28. Виплата грошового забезпечення у разі смерті (загибелі) особи рядового чи начальницького складу

1. У разі смерті (загибелі) особи рядового чи начальницького складу членам її сім'ї (в разі їх відсутності - її батькам та утриманцям або за спільною згодою одному з них) виплачується в установленому законодавством порядку грошове забезпечення повністю за той місяць, у якому сталася смерть, а також проводяться інші виплати, право на які виникло на день смерті.

2. Особам, зазначеним у пункті 1 цієї глави, виплачується грошова компенсація за дні невикористаної чергової відпустки, право на отримання якої виникло в особи рядового чи начальницького складу до дня її смерті (загибелі).

Утримання з належних виплат за використані дні відпустки з осіб, зазначених у пункті 1 цієї глави, не проводиться.

III. Оформлення та видача грошового атестата

1. При переміщенні (вибутті, прибутті) осіб рядового або начальницького складу органів та установ, курсантів та слухачів навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України право на отримання грошового забезпечення дає грошовий атестат за формою згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

2. Грошовий атестат видається в усіх випадках переміщення по службі особи рядового чи начальницького складу до іншого органу або установи, у тому числі при направленні до навчальних закладів та наукових установ на навчання, для подальшого проходження служби до військових формувань і правоохоронних органів, а також у разі відрядження до державних органів із залишенням на службі.

Якщо грошовий атестат за будь-яких обставин при вибутті не був виданий, фінансовий підрозділ органу або установи, де отримувала грошове забезпечення особа рядового чи начальницького складу, зобов’язаний протягом 14 календарних днів після вибуття особи рядового чи начальницького складу надіслати цей документ до її нового місця служби.

3. Грошовий атестат видається особі рядового чи начальницького складу під підпис у журналі реєстрації грошових атестатів за формою згідно з додатком 5 до цієї Інструкції.

Номер грошового атестата повинен відповідати порядковому номеру запису у журналі реєстрації грошових атестатів.

У грошовому атестаті особа рядового чи начальницького складу своїм підписом підтверджує правильність записів щодо проведених розрахунків.

4. Грошовий атестат заповнюється розбірливо, підписується керівником органу або установи (особою, ним уповноваженою), звідки звільняється (переводиться) особа рядового чи начальницького складу, керівником відповідного фінансового підрозділу та скріплюється печаткою.

Грошовий атестат без печатки, підписів керівника відповідного органу або установи, керівника фінансового підрозділу цього органу або установи, особи рядового чи начальницького складу та з виправленнями, некоректно заповнений або заповнений олівцем вважається недійсним і як підстава для зарахування на грошове забезпечення не приймається.

5. У разі отримання органом або установою грошового атестата особи рядового чи начальницького складу, яка переведена до нового місця служби, фінансовий підрозділ цього органу або установи надсилає підтвердження про його отримання до попереднього місця служби цієї особи.

Відповідальна посадова особа органу чи установи, який (яка) видав(ла) грошовий атестат, після отримання підтвердження про отримання грошового атестата робить відмітку про його отримання в журналі реєстрації грошових атестатів.

6. Особі рядового чи начальницького складу, звільненій зі служби з правом на пенсію, грошовий атестат особисто не видається, а після оформлення надсилається підрозділом органу чи установи, уповноваженим на організацію пенсійного забезпечення та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу, разом з іншими документами, перелік яких визначений Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року № 3-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891.

7. При звільненні особи рядового чи начальницького складу зі служби без права на пенсію грошовий атестат не видається.

Заступник
директора департаменту -
начальник Управління
бухгалтерського обліку
та звітності Департаменту
фінансового забезпечення
та бухгалтерського облікуО.П. Крук


Додаток 1
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення особам
рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
посад рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби та умови, за якими за цими посадами підвищуються посадові оклади за роботу із засудженими та взятими під варту особами, хворими на туберкульоз, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах та відокремлених структурних підрозділах Державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України»

Найменування установ та посад

Умови підвищення посадових окладів

1. Кримінально-виконавчі установи закритого типу, організовані для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу


1.1. Усі посади рядового і начальницького складу

Перебування на штатних посадах

2. Кримінально-виконавчі установи закритого типу, при яких організовані заклади на правах лікувальних, та відокремлені структурні підрозділи державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу


2.1. Посади керівників установ, заступників керівників установ (крім заступника керівника установи з виробництва), керівників відділів (груп) нагляду і безпеки, оперативної, соціально-виховної та психологічної роботи, інспекторів пожежної профілактики, керівників окремих постів відомчої пожежної охорони

Безпосередньо зайняті на роботі з хворими на активну форму туберкульозу

2.2. Посади лікарів та середнього медичного персоналу, які працюють із хворими на активну форму туберкульозу

Перебування на штатних посадах

2.3. Посади рядового і начальницького складу відділів (груп) (керівників відділів (груп) нагляду і безпеки, оперативної, соціально-виховної та психологічної роботи)

Перебування на штатних посадах у секторах, у яких тримаються особи, хворі на активну форму туберкульозу, а також призначені відповідним наказом по установі для роботи із засудженими, хворими на активну форму туберкульозу, та безпосередньо зайняті на роботі з хворими на активну форму туберкульозу

3. Кримінально-виконавчі установи закритого типу, в яких організовані сектори, відокремлені структурні підрозділи державної установи «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» для спостереження та лікування засуджених, хворих на активну форму туберкульозу, віднесених до I - IV диспансерних категорій


3.1. Посади лікарів, старших фельдшерів, фельдшерів

Перебування на штатних посадах у секторах, у яких тримаються особи, хворі на активну форму туберкульозу, а також призначені відповідним наказом по установі для роботи із засудженими, хворими на активну форму туберкульозу, та безпосередньо зайняті на роботі з хворими на активну форму туберкульозу

3.2. Посади рядового і начальницького складу відділів (груп) нагляду і безпеки, соціально-виховної та психологічної роботи

Безпосередньо зайняті на роботі з хворими на активну форму туберкульозу

4. Слідчі ізолятори


4.1. Посади лікарів-фтизіатрів

Перебування на штатних посадах

4.2. Посади лікарів інших найменувань, старших фельдшерів, фельдшерів

Безпосередньо зайняті на роботі з узятими під варту особами, хворими на активну форму туберкульозу

4.3. Посади старших інспекторів, інспекторів, старших по корпусах, молодших інспекторів, молодших інспекторів-фотодактилоскопістів відділів режиму та охорони, старших оперуповноважених, оперуповноважених оперативних відділів (груп), старших інспекторів, інспекторів, інспекторів з роботи з неповнолітніми відділів (груп) соціально-виховної та психологічної роботи

Перебування на штатних посадах корпусів, у яких тримаються особи, хворі на активну форму туберкульозу, а також призначені відповідним наказом по слідчому ізолятору для роботи з узятими під варту особами, хворими на активну форму туберкульозу, та безпосередньо зайняті на роботі з узятими під варту особами, хворими на активну форму туберкульозу

__________
Примітка.


Перелік осіб, які займають посади, передбачені пунктами 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3 цього Переліку, та безпосередньо зайняті на роботі із хворими на активну форму туберкульозу, затверджується наказом керівника установи (слідчого ізолятора).


Додаток 2
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення особам
рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(підпункт 5 пункту 2 глави 3 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
посад лікарів і середнього медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів, відділень, палат і кабінетів, утворених у (при) кримінально-виконавчих установах закритого типу для тримання і примусового лікування засуджених, які страждають на алкоголізм і наркоманію, і умов, за якими за цими посадами підвищуються посадові оклади за небезпечні для здоров’я та особливо важкі умови праці

Найменування установ та посад

Умови підвищення посадових окладів

1. Лікувально-профілактичні заклади, відділення, палати і кабінети кримінально-виконавчих установ закритого типу, організовані для тримання і лікування засуджених, які страждають на наркоманію

1.1. Посади працівників наркологічних кабінетів: начальник наркологічного кабінету - лікар, лікар-психіатр, лікар-нарколог

Перебування на штатних посадах

1.2. Фельдшер

Безпосередньо зайняті на роботі із засудженими, які страждають на алкоголізм і наркоманію

__________
Примітка.


Перелік осіб, які займають посади, передбачені пунктом 1.2 цього Переліку, та безпосередньо зайняті на роботі із засудженими, які страждають на алкоголізм і наркоманію, затверджується наказом керівника установи (слідчого ізолятора).


Додаток 3
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення особам
рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 4 глави 13 розділу ІІ)

ДОВІДКА
обліку несення особами рядового і начальницького складу служби в нічний час


Додаток 4
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення особам
рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 1 розділу III)

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТДодаток 5
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення особам
рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України
(пункт 3 розділу III)

ЖУРНАЛ
реєстрації грошових атестатів

№ з/п

Дата видачі грошового атестата

Інформація про особу рядового або начальницького складу, якій оформлений грошовий атестат

Підпис про отримання грошового атестата

Примітка

прізвище, ім’я, по батькові

займана посада

спеціальне звання

місце вибуття

__________
Примітки:


1. У разі отримання підтвердження органом або установою, до якого (якої) вибула особа рядового або начальницького складу, зазначаються номер та дата супровідного листа цього органу або установи.
2. При надсиланні грошового атестата територіальним органам Пенсійного фонду України зазначаються номер та дата супровідного листа органу або установи, який (яка) надсилає матеріали для призначення пенсії особі рядового або начальницького складу.вгору