Документ z0164-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.09.2017, підстава - z0918-17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2015  № 109


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2015 р.
за № 164/26609

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 570 від 06.07.2017}

Про внесення змін до наказу МВС від 09 серпня 2012 року № 686

Відповідно до статті 7 Закону України «Про міліцію», статей 8, 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 401, та з метою вдосконалення діяльності органів досудового розслідування МВС, належного виконання ними законодавства про кримінальне провадження НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу МВС від 09 серпня 2012 року № 686 «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за № 1769/22081, таку зміну:

пункт 1.4 після слів «лінійного управління (відділу)» доповнити словами «, відділу міліції в їх складі, відділу спеціальної міліції».

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з питань організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, що додаються.

3. Головному слідчому управлінню Міністерства внутрішніх справ України (Сакал В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Генерального прокурора України
державний радник юстиції 2 класуВ.М. Шокін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
30.01.2015 № 109


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2015 р.
за № 164/26609

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з питань організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України

1. У Положенні про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 686, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за № 1769/22081:

1) у розділі I:

підпункт 1.2.3 пункту 1.2 після слів «лінійних управлінь (відділів)» доповнити словами «, відділів міліції у їх складі, відділів спеціальної міліції»;

абзац другий пункту 1.5 викласти в такій редакції:

«у Міністерстві внутрішніх справ України - заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник Головного слідчого управління;»;

2) пункт 4.2 розділу IV викласти в такій редакції:

«4.2. Заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник Головного слідчого управління призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України.

Перший заступник, заступники начальника ГСУ МВС України, начальники структурних підрозділів ГСУ МВС України, їх заступники, старші слідчі в особливо важливих справах, інші працівники та державні службовці ГСУ МВС України призначаються на посади і звільняються з посад наказами МВС України.».

2. У Положенні про Головне слідче управління МВС України, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 686, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за № 1769/22081:

у розділі IV:

пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник Головного слідчого управління, крім повноважень і обов’язків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, є відповідальним за стан досудового розслідування в органах внутрішніх справ, організацію роботи ГСУ МВС України, виконання покладених на нього завдань.»;

пункт 4.2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.3 - 4.6 вважати відповідно пунктами 4.2 - 4.5;

у пункті 4.3:

підпункти 4.3.2, 4.3.3 викласти в такій редакції:

«4.3.2. Заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник Головного слідчого управління дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Міністерства та його територіальних органів доручення.

4.3.3. Організовує звітування керівників структурних підрозділів МВС, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті з питань службової діяльності органів досудового розслідування, у тому числі стану взаємодії між слідчими та оперативними підрозділами під час розслідування кримінальних правопорушень.

За наявності підстав приймає рішення про проведення службового розслідування за фактами невиконання службовими особами органів внутрішніх справ покладених на них обов’язків та притягнення їх до відповідальності відповідно до чинного законодавства.»;

у підпункті 4.3.4 слова «У межах своєї компетенції підписує» замінити словами «Підписує на бланках із зображенням Державного Герба України»;

підпункт 4.3.21 викласти в такій редакції:

«4.3.21. Приймає рішення про направлення працівників ГСУ МВС України у відрядження (у тому числі позапланові).».

3. У Типовому положенні про слідче управління (відділ) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 686, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за № 1769/22081:

у розділі IV:

у пункті 4.1:

у підпункті 4.1.30 слова «начальникові ГСУ МВС України» замінити словами «заступникові Міністра внутрішніх справ України - начальнику Головного слідчого управління»;

у підпункті 4.1.31 слова «науково-дослідного експертно-криміналістичного центру» виключити;

у підпункті 4.2.1 пункту 4.2 абзац третій виключити.

4. У Типовому положенні про слідчий відділ (відділення) міського, районного, лінійного управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 686, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за № 1769/22081:

назву Типового положення та пункт 1.1 розділу I після слів «лінійного управління (відділу)» доповнити словами «, відділу міліції у їх складі, відділу спеціальної міліції».

5. Пункт 2.7 розділу II Інструкції з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 09 серпня 2012 року № 686, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за № 1770/22082, після слів «лінійних управлінь (відділів)» доповнити словами «, відділів міліції у їх складі, відділів спеціальної міліції».

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
начальник Головного
слідчого управління
генерал-майор міліції

В.М. Сакалвгору