Документ z0163-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.09.2017, підстава - z0918-17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2015  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2015 р.
за № 163/26608

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 570 від 06.07.2017}

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України

На виконання абзацу третього підпункту 1 пункту 13 розділу ХIII Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» та з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з питань організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 686 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за № 1769/22081, що додаються.

2. Головному слідчому управлінню Міністерства внутрішніх справ України (Сакал В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру», але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Генерального прокурора України
державний радник юстиції 2 класу
В.М. ШокінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
30.01.2015  № 110


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2015 р.
за № 163/26608

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з питань організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України

1. У Положенні про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 686, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за № 1769/22081:

1) у підпункті 6.3.7 пункту 6.3 розділу VI слова «прокуратурах обласного рівня» замінити словами «регіональних прокуратурах»;

2) у підпункті 7.3.4 пункту 7.3 розділу VII слова «прокуратур обласного рівня» замінити словами «регіональних прокуратур».

2. У Типовому положенні про слідче управління (відділ) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 686, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за № 1769/22081:

1) у пункті 1.8 розділу I слова «прокуратура Автономної Республіки Крим, обласна, міст Києва та Севастополя або прирівняна до них прокуратура» замінити словами «регіональні прокуратури»;

2) у підпункті 3.1.7 пункту 3.1 розділу III слова «прокуратурі обласного рівня» замінити словами «регіональній прокуратурі».

3. В Інструкції з організації діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 686, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2012 року за № 1770/22082:

1) у підпункті 3.8.13 пункту 3.8 розділу III слова «прокуратурами обласного рівня» замінити словами «регіональними прокуратурами»;

2) у підпункті 3.12.8 пункту 3.12 розділу III слова «прокуратур обласного рівня» замінити словами «регіональних прокуратур».

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
начальник
Головного слідчого управління
генерал-майор міліції

В.М. Сакалвгору