Документ z0162-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.02.2009, підстава - z1157-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 442/696 від 10.11.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 березня 1999 р.
за N 162/3455
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 1019/1143 ( z1157-08 ) від 18.09.2008 }
Про затвердження Інструкції про порядок дій митниць
та залізниць України при переміщенні через митний
кордон України багажу та вантажобагажу в багажних
вагонах пасажирських та поштово-багажних поїздів

Відповідно до пункту 5 Статуту залізниць України
( 457-98-п ), статті 16 Митного кодексу України ( 1970-12 ) та з
метою нормативного врегулювання порядку й умов переміщення через
митний кордон України багажу і вантажобагажу залізничним
транспортом Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок дій митниць та залізниць
України при переміщенні через митний кордон України багажу та
вантажобагажу в багажних вагонах пасажирських та поштово-багажних
поїздів (додається). 2. Начальникам залізниць, регіональних митниць, митниць
ознайомити з вимогами Інструкції посадових осіб, працівників
залізниць, митниць та забезпечити її безумовне виконання. 3. Укрзалізниці (А.В.Слободян) разом з Правовим управлінням
Держмитслужби (С.В.Тимошенко) зареєструвати згідно з чинним
законодавством цей наказ у Міністерстві юстиції. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Міністра транспорту України - Генерального директора
Укрзалізниці А.В.Слободяна та заступника Голови Державної митної
служби України І.М.Соболя.
Міністр транспорту України І.П.Данькевич
Голова Державної митної
служби України Ю.П.Соловков
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту України
і Державної митної служби України
10.11.98 N 442/696
Інструкція
про порядок дій митниць та залізниць України при переміщенні
через митний кордон України багажу та вантажобагажу в
багажних вагонах пасажирських та поштово-багажних поїздів
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок дій митниць та залізниць України
при переміщенні через митний кордон України багажу та
вантажобагажу в багажних вагонах пасажирських та поштово-багажних
поїздів (далі - Інструкція) розроблена з метою чіткого визначення
прав, обов'язків, а також узгодження дій працівників митниць і
залізниць під час проведення ними операцій з контролю й оформлення
багажу і вантажобагажу, переміщуваних через митний кордон України
залізничним транспортом у багажних вагонах пасажирських і
поштово-багажних поїздів. 1.2. Дія цієї Інструкції поширюється на юридичних та фізичних
осіб, які переміщують через митний кордон України багаж чи
вантажобагаж, що перебуває під митним контролем.
2. Терміни, що вживаються в цій Інструкції
1) Переміщення через митний кордон України - ввезення на
митну територію України, вивезення з цієї території або транзит
через територію України товарів та інших предметів. 2) Багаж - речі, товари, предмети та інші матеріальні
цінності (далі - товари), що відправляються пасажиром за окрему
плату за наявності проїзних документів, у багажному вагоні, який
прямує в тому ж напрямку, що й пасажир. 3) Вантажобагаж - вантаж, що перевозиться в пасажирських і
поштово-багажних поїздах. 4) Дорожня багажна (вантажобагажна) відомість (далі - дорожня
відомість) - перевізний документ установленої форми, який є
письмовою угодою між відправником і залізницею про перевезення
багажу чи вантажобагажу. Дорожня відомість супроводжує багаж чи
вантажобагаж на всьому шляху перевезення до кінцевої станції
призначення. 5) Декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює
декларування товарів або інших предметів. 6) Митне оформлення - процедура поміщення транспортних
засобів, товарів в умови відповідного митного режиму та виконання
митницею процедур митного контролю зі справлянням установлених
мита, податків, митних та інших зборів і заповненням відповідних
документів. 7) Пропуск через митний кордон України - дозвіл митниці на
використання товарів та інших предметів на митній території
України або за межами цієї території з метою, заявленою митниці. 8) Партія товарів - товари та інші предмети, що надходять на
станцію призначення одночасно у складі однієї відправки, на адресу
одного вантажоодержувача від одного вантажовідправника, з однієї
станції відправлення. 9) Відправка - товари, прийняті до перевезення від одного
відправника за однією дорожньою відомістю на одній станції
відправлення одному одержувачу на одну станцію призначення. 10) Товарна партія - товари одного чи різних найменувань, які
придбані в Україні та вивозяться (пересилаються в
несупроводжуваному багажі), а також пересилаються в міжнародних
поштових відправленнях громадянами України, іноземцями та особами
без громадянства за митний кордон України на суму у валюті
України, еквівалентну 100000 екю, перераховану за курсом
Національного банку на день оформлення митної декларації. 11) Перевізник - залізниці, які беруть участь у переміщенні
багажу і вантажобагажу та несуть відповідальність за доставку цих
відправлень від залізничної станції (митниці) відправлення до
залізничної станції (митниці) призначення відповідно до чинного
законодавства України. 12) Приймач-здавач вагона - службовець станції, який приймає
багаж та вантажобагаж до перевезення в багажному вагоні та видає
його на станціях зупинки поїзда представникам станції або
пасажиру. 13) Митниця відправлення - митний орган на території України,
з якого починається переміщення товарів, що перебувають під митним
контролем. 14) Митниця призначення - митний орган на території України,
де закінчується переміщення товарів, що перебувають під митним
контролем. 15) Залізнична станція відправлення - залізнична станція на
території України, з якої починається переміщення товарів, що
перебувають під митним контролем. 16) Залізнична станція призначення - залізнична станція на
території України, де закінчується переміщення товарів, що
перебувають під митним контролем. 17) Вантажна митна декларація (далі - ВМД) - заява, що
містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби
та мету їх переміщення через митний кордон України або про зміну
митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для
здійснення митного контролю, митного оформлення, митної
статистики, нарахування митних платежів. 18) Документ контролю за доставкою товарів між митницями
(залізничними станціями) (далі - ДКД) - митний документ (провізна
відомість, четвертий основний аркуш ВМД або роздрукований витяг з
електронної копії попереднього повідомлення (далі - ПП), порядок
заповнення якого встановлюється Держмитслужбою), що містить
відомості про характеристики товарів, відправника, одержувача,
транспортний засіб тощо, потрібні для надійного контролю за
доставкою цих товарів між митницями. 19) Митне забезпечення - пломби, печатки, штампи,
голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що
використовуються митними органами для відображення та закріплення
результатів митного контролю та митного оформлення.
3. Умови перевезення багажу та вантажобагажу під митним
контролем
3.1. Будь-які багаж і вантажобагаж, що переміщуються через
митний кордон України, підлягають митному контролю та митному
оформленню з боку митних органів України. Оформлені відповідним чином на залізничній станції (в
митниці) відправлення товари переміщуються до залізничної станції
(митниці) призначення під митним контролем. 3.2. Багаж і вантажобагаж, що переміщуються під митним
контролем, можуть прийматися до перевезення у відправника та
видаватися одержувачу тільки на визначених залізничних станціях,
що розташовані відповідно в зонах діяльності митниці відправлення
і митниці призначення. Перелік таких залізничних станцій
визначається Укрзалізницею за погодженням з Держмитслужбою. 3.3. Для проведення митного оформлення багажу та
вантажобагажу митниці подаються вантажна або пасажирська митна
декларація, документи, які містять відомості про відправника,
одержувача, транспортний засіб, вартість товарів, їх вагові
характеристики тощо, а також, при необхідності, дозвільні
документи, на підставі яких багаж чи вантажобагаж може бути
пропущений через митний кордон України. Після проведеного митного оформлення комплект документів (або
копії з них), на підставі яких здійснювалося митне оформлення,
залишається в справах митниці. 3.4. Як правило, багаж і вантажобагаж, що переміщуються через
митний кордон України, перебувають під митним забезпеченням в
ящиках, мішках, тюках, іншій упаковці, облаштованих таким чином,
щоб товари, розміщені в них, не можна було вилучити з опечатаного
вантажного місця або помістити в нього без залишення видимих
слідів розпечатання чи пошкодження митного забезпечення. Допускається за рішенням посадової особи митного органу
переміщення багажу і вантажобагажу під забезпеченням митних
органів інших країн, вантажовідправників або транспортних
організацій, які прийняли такий багаж чи вантажобагаж до
перевезення. Такі забезпечення, зокрема пломби, визнаються митними
органами України в разі їх відповідності вимогам, що висуваються
до митного забезпечення митними органами України. 3.5. Контроль за доставкою багажу чи вантажобагажу з митниці
відправлення в митницю призначення здійснюється відповідно до
чинних нормативних актів Державної митної служби України. 3.6. Термін доставки багажу і вантажобагажу між станціями
відправлення і призначення визначається відповідно до правил, що
діють на залізницях. При цьому перевізник не повинен перевищувати
граничного терміну доставки багажу і вантажобагажу між
залізничними станціями (митницями) відправлення і призначення,
визначеного законодавством України. У разі виникнення на шляху прямування багажних чи
вантажобагажних відправок аварії чи обставин непереборної сили, що
впливають на термін доставки в митницю призначення або ж взагалі
унеможливлюють доставку всієї партії товарів чи її частини,
перевізник зобов'язаний вжити всіх можливих заходів для
схоронності цих товарів і негайно повідомити про обставини, що
склались, митницю, в зоні діяльності якої відбулось припинення
перевезення. Термін доставки в разі можливості подальшого
переміщення продовжується на термін дії обставин аварії чи
непереборної сили, про що робиться відповідна відмітка в ДКД
інспектором митниці, в зоні діяльності якої сталася аварія чи мали
місце обставини непереборної сили. Якщо багаж чи вантажобагаж не вивантажувався і не розкривався
митними органами на шляху прямування для виконання митних правил,
то всі претензії щодо терміну доставки і збереження пред'являються
перевізнику. 3.7. Якщо під час перевезення багажу чи вантажобагажу виникає
потреба зміни залізничної станції призначення (переадресування) і
пов'язаного з цим (або без цього) митного режиму, а також у разі
помилкової доставки не за місцем призначення, начальник станції
зобов'язаний звернутись до митного органу, в зоні якого перебуває
в цей момент багаж чи вантажобагаж, з письмовою заявою для
здійснення митного переоформлення документів. Інформація про
переоформлення документів пересилається в митницю (на станцію)
відправлення та в митницю (на станцію) призначення в установленому
порядку. 3.8. Митний контроль на прикордонних залізничних станціях
повинен проводитися за час стоянки поїзда. Цей час установлюється
графіком руху поїздів за погодженням з Державною митною службою
України та іншими заінтересованими органами. У разі виявлення порушення митних правил чи контрабанди
тривалість стоянки може збільшуватися до завершення складання
протоколу про порушення митних правил та вилучення об'єкта
порушення. Тривалість стоянки залізничних транспортних засобів не може
скорочуватися на шкоду здійсненню митного оформлення. 3.9. Працівники залізниці на вимогу посадових осіб митниці
зобов'язані здійснювати навантаження, вивантаження,
перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, упакування та
переупакування товарів, що підлягають митному оформленню, а також
відкривати приміщення, місткості та інші місця, де вони можуть
знаходитися. Зазначені операції, а також зміна ідентифікаційних
знаків або маркування здійснюються тільки з дозволу митниці та за
рахунок перевізника. Усі витрати перевізника працівниками залізниці заносяться до
дорожньої відомості й стягуються з одержувача на станції
призначення при видачі багажу чи вантажобагажу. 3.10. У разі перевезення багажу чи вантажобагажу з
перевантаженням на шляху прямування та виявлення при цьому
працівниками станції неоформлених перевізних чи митних документів,
а також порушень упаковки перевізник повинен звернутись до
митниці, в зоні діяльності якої відправка в цей момент перебуває.
При цьому залізнична станція має забезпечити належні умови для
діяльності на її території посадових осіб митниці.
4. Зберігання та реалізація багажу та вантажобагажу
4.1. Багаж чи вантажобагаж, що тимчасово не перевозиться (у
тому числі і не пропущений через митний кордон України),
зберігається з дозволу митного органу та під його контролем у
визначених складах митниці чи залізничної станції. Передання багажу та вантажобагажу на склад для зберігання під
митним контролем здійснюється у присутності посадової особи
митного органу. Залізнична станція зберігає багаж чи вантажобагаж
в обладнаних складських приміщеннях за умови виконання вимог, що
забезпечують здійснення митного контролю в повному обсязі згідно з
вимогами чинного митного законодавства, зокрема нормативних актів
Держмитслужби. Склад, призначений для зберігання багажу чи вантажобагажу під
митним контролем, повинен мати всі необхідні умови для
забезпечення митного контролю. 4.2. Реалізація багажу чи вантажобагажу, що зберігається на
складах митниці чи залізниці під митним контролем і за яким
своєчасно не звернувся одержувач чи особа, ним уповноважена,
здійснюється митним органом згідно з чинним законодавством
України.
5. Митний контроль та оформлення багажу та вантажобагажу на
внутрішній залізничній станції
5.1. При вивезенні з України 5.1.1. Товари, що вивозитимуться з України, пред'являються
відправником у зону митного контролю - спеціально відведене місце
(приміщення) на території залізничної станції, де працівники
залізниці та митниці проводять спільно контроль та оформлення. Заявлені до перевезення юридичними особами товари, вартість
яких перевищує 100 дол.США, декларуються митниці шляхом заявлення
відомостей про них у вантажній митній декларації, дорожній
відомості, товаросупровідних та інших документах. У разі вивезення юридичними особами товарів вартістю менше
100 дол.США декларування здійснюється шляхом заявлення відомостей
про такі товари в дорожній відомості, товаросупровідних та інших
документах. Заявлені до перевезення громадянами товари декларуються
митниці шляхом подання заповненої в установленому порядку
пасажирської митної декларації, дорожньої відомості,
товаросупровідних та інших необхідних документів. За оформлення
товарів, що являють собою товарну партію, стягуються відповідні
митні платежі. На товари, що вивозяться, митницею оформляється ДКД у
встановленому порядку. Посадові особи залізничної станції та митниці відправлення в
межах своєї компетенції зобов'язані надати вичерпну інформацію
відправнику багажу чи вантажобагажу про те, які документи слід
подати та оформити для безперешкодного перевезення багажу чи
вантажобагажу на всьому шляху до станції призначення іншої
держави. 5.1.2. На заявлений до перевезення багаж чи вантажобагаж
працівники залізниці оформляють перевізні документи: дорожню
відомість, багажну (вантажобагажну) квитанцію та корінець
квитанції. 5.1.3. Заявлена відправником при оформленні сума цінності
багажу чи вантажобагажу не повинна перевищувати вартість товарів,
зазначених у товаросупровідних документах, але може бути меншою за
неї. 5.1.4. Здійснюючи митний контроль, інспектор митниці
перевіряє правильність заповнення митних документів, наявність
оформлених перевізних документів, документів, що підтверджують
внесення належних митних платежів, при потребі - дозволи державних
органів, що здійснюють контроль, зіставляє відомості, зазначені в
цих документах, з дійсними характеристиками пред'явлених для
контролю товарів. За відсутності зауважень товари вкладаються відправником у
присутності працівників митниці та залізниці в ящики, мішки, тюки,
іншу тару і закриваються (запаковуються) цим відправником. При
цьому повинно забезпечуватись надійне збереження цих товарів
перевізником на всьому шляху прямування. При потребі на відправки накладаються митні пломби. На кожне оформлене місце наноситься залізничне маркування. 5.1.5. Інспектор митниці оформляє подані митні документи,
проставляє в них, а також у дорожній відомості, квитанції і
корінці квитанції відтиски штампа "Під митним контролем" та
особистої номерної печатки і на лицьовому боці дорожньої відомості
зазначає номер ДКД цієї відправки. При цьому зазначені відтиски на
всі документи повинні наноситись на спеціально визначені місця або
місця, вільні від інформації. У ДКД зазначаються наявність
оформлених митницею документів та номер залізничного маркування, а
також проставляється календарний штамп залізничної станції, який
завіряється особистим підписом відповідального працівника
залізниці. У примірниках перевізних документів наводиться перелік
наявних митних та інших документів (сертифікатів якості,
фітосанітарних сертифікатів тощо), які супроводжуватимуть багажну
чи вантажобагажну відправку на шляху прямування і подаватимуться
для контролю митним та іншим заінтересованим органам України та
інших країн до прибуття на кінцеву станцію призначення. 5.1.6. Маршрут перевезення багажу та вантажобагажу визначає
залізниця. Відповідно до цього інспектор митниці зазначає в ДКД
митницю призначення і граничний термін доставки (з урахуванням
імовірної тривалості перебування вантажу під митним контролем на
складі). Перевізнику забороняється самостійно змінювати прикордонну
залізничну станцію (митницю) призначення. 5.1.7. Відправнику видається багажна (вантажобагажна)
квитанція, один примірник оформленої митницею ВМД або пасажирської
митної декларації і квитанція форми МД-1 (у разі стягнення
відповідних митних платежів за митне оформлення товарів, що
вивозяться громадянами і являють собою товарну партію) як
підтвердження прийняття багажу (вантажобагажу) до перевезення. 5.1.8. Оформлений ДКД, а при потребі й інші митні документи,
зазначені в ДКД, передаються інспектором митниці працівнику
станції. Цей процес передання фіксується в спеціальному журналі
обліку, що ведеться залізничною станцією. 5.1.9. До моменту відправлення багаж та вантажобагаж
зберігаються під митним контролем на складах митниці або
залізничної станції. 5.1.10. При завантаженні у вагон багажу чи вантажобагажу,
який має відправлятися за межі України, приймач-здавач багажного
вагона повинен перевірити наявність оформлених митних документів,
зазначених у дорожній відомості та ДКД. Забороняється завантажувати у вагон багаж чи вантажобагаж,
щодо якого не було здійснене митне оформлення. 5.1.11. На шляху прямування багажного вагона з початкового
пункту відправлення до прикордонної залізничної станції на
визначених залізничних станціях у нього може додатково
завантажуватися багаж і вантажобагаж, що відправляються за межі
України, обов'язково оформлені відповідно до вищезазначених вимог. 5.1.12. Відповідальність за неправильно (недостатньо)
оформлені документи на багаж чи вантажобагаж несе: - відповідно до митних правил митниця відправлення; - відповідно до залізничних правил залізнична станція
відправлення.
5.2. При ввезенні в Україну 5.2.1. Після прибуття багажу чи вантажобагажу на станцію
призначення адміністрація цієї станції повинна інформувати митницю
та вантажоодержувача про прибуття відправок у встановленому
порядку. Багаж чи вантажобагаж працівниками залізничної станції
поміщається на склад митниці або залізничної станції для
зберігання під митним контролем. Начальник станції несе відповідальність за збереження багажу
чи вантажобагажу, що перебуває під митним контролем, а також за
видачу його одержувачу без митного оформлення. 5.2.2. Видача багажу та вантажобагажу проводиться тільки з
дозволу митниці після проведеного нею митного оформлення. Передання дорожньої відомості, ДКД, супровідних та інших
документів митниці реєструється під підписи обох сторін у
спеціальному журналі обліку, що ведеться залізничною станцією. При проведенні митного оформлення інспектором у ДКД та
дорожній відомості проставляються відтиски особистих митних
забезпечень. У разі здійснення контролю за доставкою з використанням
провізної відомості, остання вилучаться митницею. У разі здійснення контролю за доставкою з використанням
роздрукованого витягу з електронної копії ПП, останній після
завірення печаткою (штампом) митниці залишається у перевізника як
свідчення здійсненого переміщення.
6. Митний контроль та оформлення багажу та вантажобагажу в
пункті пропуску через державний кордон
6.1. Загальні вимоги 6.1.1. Митний контроль товарів у багажному вагоні та самого
вагона в пункті пропуску (на прикордонній залізничній станції)
проводять інспектори митниці в присутності приймача-здавача та
працівника(ів) залізничної станції. У разі потреби посадові особи
митниці та залізниці мають право вимагати один в одного
пред'явлення службових посвідчень. Інспектори оглядають та перевіряють безпосередньо багажний
вагон, цілість багажу чи вантажобагажу, відповідне забезпечення,
подані перевізні та митні документи, у разі потреби - дозволи
інших органів, що здійснюють контроль. При контролі зіставляються відомості, зазначені в ДКД,
дорожній відомості, товаросупровідних документах на кожну партію
товару (товарну партію), з наявними відправками, перевіряється, чи
збігається номер залізничного маркування на всіх вантажних місцях
з номером дорожньої відомості, а також правильність заповнення
інших потрібних для контролю документів. 6.1.2. При вивезенні товарів з України всі митні документи
вилучаються інспектором і здаються в митницю. Передання ДКД
приймачем-здавачем багажного вагона працівнику митниці проводиться
за здавальним списком під підписи обох сторін. При цьому цей
список завіряється особистою номерною печаткою інспектора митниці. Здавальний список складається приймачем-здавачем вагона
заздалегідь у двох примірниках: один залишається у
приймача-здавача, другий - передається митниці. 6.1.3. У разі позитивного результату проведеного митного
контролю інспектор митниці проставляє відтиски особистих митних
забезпечень у наявних дорожній відомості, ДКД, товаросупровідних
документах і дає дозвіл на відправлення. При потребі на відправки накладаються митні забезпечення. 6.1.4. У разі відсутності хоча б одного з потрібних
документів, зазначених у дорожній відомості чи ДКД, або відтисків
на них митного забезпечення і залізничного маркування, багажна чи
вантажобагажна відправка вважається такою, що не пройшла митного
оформлення. За розпорядженням інспектора митниці такі відправки не
пропускаються через митний кордон України, вивантажуються з вагона
працівниками залізничної станції й доставляються ними в приміщення
митниці. Митниця та залізнична станція вживають усіх необхідних
заходів для з'ясування причин зазначених затримок, оперативно
використовуючи при цьому наявні канали зв'язку, виносять узгоджене
рішення щодо подальших дій: прийняття цих затриманих відправок на
зберігання, повернення відправнику чи пропуск через митний кордон
України. 6.1.5. Інспектор митниці при наявності достатніх підстав може
прийняти рішення про переогляд багажу чи вантажобагажу, пов'язаний
з його розкриттям (розпакуванням). При цьому багаж чи вантажобагаж
вивантажується з вагона працівниками залізничної станції й
доставляється ними в приміщення митниці. Забороняється проводити
розкриття багажу чи вантажобагажу для проведення митного
переогляду безпосередньо в багажному вагоні. У термін не більше
3 діб такий багаж чи вантажобагаж повинен бути переоглянутий
працівниками митниці в присутності працівників залізниці, про що
працівниками митниці складається акт про переогляд. В акті повинні
бути зазначені причини, наслідки розкриття та прийняте рішення
після переогляду. Якщо під час переогляду не виявиться ознак порушення митних
правил, багаж чи вантажобагаж закривається (запаковується)
працівниками залізниці з нанесенням відповідного залізничного
та/або митного забезпечення і пропускається через митний кордон
України. При цьому всередину розкритих вантажних місць укладається
опис товарів, завірений особистою печаткою інспектора митниці, що
проводив переогляд, та підписом працівника залізниці, який був
присутній при цьому переогляді, і штампом залізничної станції. У
дорожній відомості робиться відмітка про розкриття, яка теж
завіряється таким же чином. Про накладення пломби в дорожній
відомості робиться відмітка. Залізниця повинна без затримки
відправити такий багаж чи вантажобагаж до пункту призначення. Якщо під час переогляду буде виявлене порушення митних
правил, інспектор митниці має скласти відповідний протокол і
вирішити питання вилучення предметів правопорушення. 6.1.6. Кожний факт вивантаження багажу чи вантажобагажу з
вагона оформлюється митницею документом за формою, встановленою
Державною митною службою України, в якому обов'язково зазначаються
причина затримки, кількість вантажних місць, вага багажу чи
вантажобагажу, номер дорожньої відомості, описується стан
упаковки. Цей документ підписується інспектором митниці,
приймачем-здавачем вагона та працівником станції. Кожний з них
отримує по одному примірнику цього документа. Будь-які
виправлення, дописки тощо в документі про вивантаження повинні
бути завірені працівниками залізниці та митниці. 6.1.7. Якщо вивантажений багаж чи вантажобагаж
зберігатиметься під митним контролем на складі залізничної
станції, перевізник оформляє здавальний список у встановленому
порядку. 6.1.8. Залізнична станція, на якій митними органами був
затриманий багаж чи вантажобагаж, повинна скласти комерційний акт
і повідомити телеграфом про затримку та причину цієї затримки
початкову залізничну станцію відправлення, кінцеву залізничну
станцію призначення багажу чи вантажобагажу (зазначивши при цьому
одержувача та його адресу), залізничну станцію приписки багажного
вагона. Залізнична станція відправлення (призначення) сповіщає
відправника (одержувача) про затримку багажу чи вантажобагажу
митними органами та її причину. У разі зберігання вилученого
багажу чи вантажобагажу на складах митниці або залізниці одержувач
інформується про потребу сплати пов'язаних з цим витрат. 6.1.9. Забороняється вивантажувати багаж і вантажобагаж з
вагона без участі представника залізничної станції.
6.2. Особливості митного оформлення при ввезенні багажу чи
вантажобагажу в Україну 6.2.1. У разі ввезення багажу чи вантажобагажу, що
відправляється громадянином, сплата належних митних платежів за
цей багаж чи вантажобагаж проводиться власником або уповноваженою
ним особою, якщо цей багаж чи вантажобагаж прямує в цьому ж
поїзді, митному органу тільки в пункті пропуску. За відсутності власника чи уповноваженої ним особи багаж чи
вантажобагаж не пропускається через митний кордон України,
вивантажується з поїзда і доставляється в приміщення митниці для
вирішення питання затримання та зберігання його. 6.2.2. У разі ввезення багажу чи вантажобагажу повагонними
партіями, тобто, коли всі товари, що містяться в багажному вагоні,
прямують до однієї станції (митниці) призначення, а також у разі
позитивного результату проведеного митного контролю інспектор
митниці накладає пломбу на двері комори багажного вагона. До ДКД
заносяться паспортні дані приймача-здавача багажного вагона.
Зобов'язання приймача-здавача про доставку товару в митницю
призначення та про відповідальність за цілість пломби завіряється
підписами начальника станції чи особи, що його заміщає,
приймача-здавача вагона, відтиском календарного штампа
прикордонної станції. Приймач-здавач багажного вагона несе особисту
відповідальність за цілість пломби на всьому шляху прямування
поїзда від залізничної станції (митниці) відправлення до
залізничної станції (митниці) призначення. Начальник залізничної станції відправлення повинен негайно
телеграфом сповістити залізничну станцію призначення про те, з
яким поїздом прямує запломбований вагон. Митниця відправлення
повідомляє про це митницю призначення. Термін доставки
запломбованого багажного вагона на залізничну станцію (в митницю)
призначення визначається часом руху поїзда, з яким його
відправлено. Територією України такий багажний вагон прямує без
дозавантаження та вивантаження на проміжних залізничних станціях. При митному оформленні багажу чи вантажобагажу, ввезеного
повагонними партіями з дотриманням зазначеної технології, сплата
належних платежів проводиться власниками (одержувачами) багажу чи
вантажобагажу у внутрішній митниці. 6.2.3. Підставою для пропуску багажу чи вантажобагажу на
митну територію України є наявність проставлених інспектором
митниці штампа "Під митним контролем" та відтиску особистої
номерної печатки на перевізних та митних документах. 6.2.4. При транзитних перевезеннях інспектор митниці
відправлення залишає в справах цієї митниці примірники (або
копії - по одній з кожного документа) кожного перевізного
документа на переміщувані товари. 6.2.5. Перевезення транзитом через територію України
підакцизних товарів, а також окремих видів товарів, перелік яких
визначається Держмитслужбою, проводиться із застосуванням
фінансових гарантій. У цьому разі для митного оформлення
перевізником має бути поданий також і передбачений законодавством
гарантійний документ у чотирьох примірниках.
7. Заключні положення
7.1. Конфліктні ситуації, що виникають між інспекторами
митниці та працівниками залізниці під час проведення митного
контролю та митного оформлення багажу і вантажобагажу, вирішуються
начальниками митниці та залізничної станції. Якщо вирішення
питання не належить до компетенції начальника митниці чи станції
або прийняте рішення не задовольняє одну зі сторін, матеріали (у
тому числі й копія відповіді начальника митниці або залізничної
станції) надсилаються до регіональної митниці та Управління
залізниці. Якщо вищезазначені органи не можуть вирішити це
питання, то матеріали разом з копіями відповідей надсилаються в
Державну митну службу України та Укрзалізницю. 7.2. Термін розгляду матеріалів та прийняття рішення щодо
подальших дій з багажем та вантажобагажем, що перебуває під митним
контролем, не повинен перевищувати одного тижня при вирішенні
питання начальником митниці чи залізничної станції, двох тижнів -
при подальшому надходженні матеріалів до регіональної митниці чи
до Управління залізниці, місяця - при вирішенні питання Державною
митною службою України чи Укрзалізницею. 7.3. Про всі зміни в митних і залізничних правилах, що
стосуються переміщення через митний кордон багажу чи
вантажобагажу, сторони зобов'язуються своєчасно повідомляти одна
одну. 7.4. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для виконання
працівниками залізниць та митних органів, які беруть участь у
процесі переміщення через митний кордон України багажу чи
вантажобагажу залізничними транспортними засобами.вгору