Документ z0161-99, втратив чинність, поточна редакція — Скасування державної реєстрації від 22.08.2005, підстава - v13_4323-05
( Остання подія — Втрата чинності, відбулась 07.09.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МОНОПОЛІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ТА
ОБІГ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
(ДЕРЖСПЕЦМОНОПОЛІЯ УКРАЇНИ)
Н А К А З
N 27 від 18.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
12 березня 1999 р.
vd981218 vn27 за N 161/3454

Про затвердження Порядку проходження документів у
Держспецмонополії України для погодження видачі
ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами
( Про зупинення дії Наказу додатково див. Повідомлення
Держпідприємництва ( n0100563-00 ) від 30.09.2000 )
( Рішення про державну реєстрацію Порядку скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
N 13/45 ( v13_4323-05 ) від 22.08.2005 )

На виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 1998 року N 1694 ( 1694-98-п ) "Про затвердження
Положення про порядок погодження видачі ліцензій на право
експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами" та підпункту
15 пункту 4 Положення про Державний комітет України з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, затвердженого Указом Президента України від 29.09.98 N
1069/98 "Про Положення про Державний комітет України з монополії
на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", та з метою впорядкування проходження документів у
центральному апараті Держспецмонополії України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проходження документів у
Держспецмонополії України для погодження видачі ліцензій на право
здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими
виробами (далі - ліцензії), що додаються. 2. Територіальним управлінням Держспецмонополії України
передавати щомісячно управлінню з контролю за оптовою і роздрібною
торгівлею спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (Мельник
В.П.) повний перелік погоджених ліцензій в електронному вигляді
або на паперових носіях за затвердженим зразком. 3. Покласти персональну відповідальність на начальників
територіальних управлінь (Прокопенко В.В., Мамчур В.П., Мокій
В.І., Марухно М.Ф., Радченко А.П., Крисюк Л.І., Сабелко О.М.,
Ярошенко І.С., Гриник П.І., Кацун М.М., Пітенко А.І., Бородченко
В.В., Стасів І.М., Мельник М.Г., Олійник О.І., Коблицький В.П.,
Кобець О.А., Голик В.Р., Яковенко В.М., Дикун В.М., Гарбуз М.Ю.,
Леонов І.І., Павлюк В.І., Лузан І.П., Копанов В.В) за дотримання
порядку проходження документів за повне та своєчасне подання
даних, обумовлених у п.2 цього наказу, за організаційне та
нормативне забезпечення погодження ліцензій в п'ятиденний термін. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держспецмонополії України Патоку А.Д.
Голова Комітету В.Я.Гончарук
Затверджено
Наказ Держспецмонополії України
18.12.98 N 27
Порядок проходження документів у Держспецмонополії України для погодження видачі ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими
виробами
1. На підставі пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 1998 року N 1694 ( 1694-98-п ) "Про затвердження
Положення про порядок погодження видачі ліцензій на право
експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами" та підпункту
15 пункту 4 Положення про Державний комітет України з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, затвердженого Указом Президента України від 29.09.98
N 1069/98 "Про Положення про Державний комітет України з монополії
на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", розроблений Порядок проходження документів у
Держспецмонополії України. 2. Порядок визначає механізм погодження видачі ліцензій на
право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами у Держспецмонополії України. 3. Прийом документів на погодження ліцензій, їх реєстрацію та
погодження видачі здійснюється територіальними управліннями
Держспецмонополії України в областях, в Автономній Республіці Крим
та в містах Києві та Севастополі. 4. Територіальні управління Держспецмонополії України для
здійснення дій, перелічених у пункті 2 цього Порядку: складають план прийому документів для погодження видачі
ліцензій; призначають приймальні дні та години прийому суб'єктів
підприємницької діяльності (не менше 3 днів на тиждень); приймають до розгляду документи, направлені на погодження
органами, що видають ліцензії (допускається передача (прийом)
документів від суб'єкта підприємницької діяльності, який бажає
отримати відповідну ліцензію, при пред'явленні паспорта); реєструють документи, що надійшли, на кожен вид ліцензійної
діяльності в журналах обліку прийнятих (виданих) документів
(додаток 1); направляють лист погодження відповідної форми (додаток 2) до
установ, що здійснюють видачу ліцензій, разом із поданим пакетом
документів; у разі відмови в погодженні направляють лист з обгрунтованими
причинами відмови.
5. Порядок проходження документів:
5.1. Орган, який видає ліцензії, передає на розгляд
територіальним управлінням Держспецмонополії України комплект
документів, згідно з пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 жовтня 1998 року N 1694 "Про затвердження Положення
про порядок погодження видачі ліцензій на право експорту, імпорту
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами", разом із супровідним листом. Супровідний лист містить таку інформацію: повну назву одержувача ліцензій; ідентифікаційний код одержувача ліцензії; юридичну та фактичну адресу (адреса місця торгівлі)
одержувача ліцензії; повний перелік документів, переданих до розгляду.
5.2. Прийом до розгляду комплекту документів здійснюється у
встановлені години прийому. Передачу документів може здійснювати
представник органу, що видає ліцензії (за наявності службового
посвідчення), або суб'єкт підприємницької діяльності (за
пред'явлення паспорта). Документи приймаються згідно з переліком,
який наведено в супровідному листі. Якщо пакет документів, поданий
до Держспецмонополії України, не відповідає переліку потрібних для
погодження документів або виявлена невідповідність переліку вмісту
папки (пакета документів), то вони не приймаються до розгляду. 5.3. При прийомі (видачі) документів робиться відповідний
запис у журналі обліку отриманих (виданих) документів. У разі
передачі документів через представника суб'єкта підприємницької
діяльності до журналу заносяться його паспортні дані (П.І.Б.,
серія, N, ким та коли виданий). 5.4. Територіальні управління Держспецмонополії України
передають щомісячно Управлінню з контролю за оптовою і роздрібною
торгівлею спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Держспецмонополії України (Мельник В.П.) дані, потрібні для
ведення обліку погоджених ліцензій, не пізніше 10 числа місяця,
наступного за звітним (додаток 3). 5.5. Територіальне управління Держспецмонополії України після
реєстрації прийнятих документів у п'ятиденний термін приймає
рішення про доцільність видачі ліцензії на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, про що
письмово повідомляє уповноважений МЗЕЗторгом орган. У разі
негативного рішення щодо погодження видачі ліцензії додаються
обгрунтовані причини відмови.
Додаток 1
до абзацу 5 пункту 2 Порядку
Журнал обліку прийнятих (виданих) документів ------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата |N |N вх. |П.І.Б.особи,|Під-|П.І.Б.особи,|Під-|Резо- |Дата |П.І.Б.особи,|Примітки| з/п| |папки |листа |яка здала |пис |яка прийняла|пис |люція | |яка прийняла|ліцензія| | | | |документи | |документи | | | |лист погод- |видана, | | | | |(паспортні | | | | | |ження |N, дата | | | | |дані) | | | | | | | | ---+-------+---------+-------+------------+----+------------+----+------+-------+------------+--------| 1 |2.01.99|673800346|01/458 |Іваненко | |Петренко | |Погод-|1.01.98|Іваненко |Видано | | | |від |А.С. | |А.І. | |жено | |А.С. |N000000 | | | |1.01.99|СН 546777 | | | | | | |05.01.99| | | | |23.03.96 | | | | | | | | ---|-------|---------|-------|------------|----|------------|----|------|-------|------------|--------| 2 | | | | | | | | | | | | ---|-------|---------|-------|------------|----|------------|----|------|-------|------------|--------| ---|-------|---------|-------|------------|----|------------|----|------|-------|------------|--------| ---|-------|---------|-------|------------|----|------------|----|------|-------|------------|--------| ---|-------|---------|-------|------------|----|------------|----|------|-------|------------|--------| ---|-------|---------|-------|------------|----|------------|----|------|-------|------------|--------|
Додаток 2
до абзацу 6 пункту 2 Порядку
Бланк територіального управління
N 00/000 від ____________ ____ р.
Начальнику Головного управління
торгівлі та побутового
обслуговування у м.Києві
Тищенку А.І.
Лист погодження
Надіслані для погодження документи:
справа (папка) N 000000001 (5-6 документів за переліком); лист від 01.12.98 N 00/001 (органу, який видає ліцензію)
Держспецмонополією України розглянуто.
Погоджуємо видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями (тютюновими виробами) фірмі ТОВ "АБВ" (повна
назва) Ідентифікаційний код 216000000
Адреса: м.Київ-001, вул.Хрещатик, 1 (адреса місця торгівлі)

Начальник управління ________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
печатка

Додаток 3
до підпункту 5.4. пункту 5 Порядку
Дані про видані ліцензії за період
з "___________" до "___________"
----------------------------------------------------------------------------------------------- N |N |Дата |Назва |Форма|Код за|Юридична |Адреса | Форма |Керівник|Телефон| з\п|ліцензії|видачі |суб'єкта|влас-|ЄДРПОУ| адреса |місця | торгівлі | | | | | | |ності| | |торгівлі | | | | | | | |(код)| | | | | | | ---+--------+-------+--------+-----+------+-----------+-----------+----------+--------+-------| 1 |07380033|2.01.99|ТОВ "АБВ| 31 |1434 |м.Київ, |м.Київ, |Громадсь- |Іваненко|999999 | | | | | |6928 |вул. |вул.Волин- |ке харчу- |А.С. | | | | | | | |Хрещатик,4 |ська,12 |вання | | | ---|--------|-------|--------|-----|------|-----------|-----------|----------|--------|-------| 2 |07380034|2.01.99|ЗАО "ГД"| 25 |2146 |м.Київ, |м.Київ, |Роздрібна |Петренко|888888 | | | | | |0381 |вул.Тулузи,|вул.Тулузи,|торгівля |С.В. | | | | | | | |5 |5 | | | | ___|________|_______|________|_____|______|___________|___________|__________|________|_______| ___|________|_______|________|_____|______|___________|___________|__________|________|_______| ___|________|_______|________|_____|______|___________|___________|__________|________|_______| ___|________|_______|________|_____|______|___________|___________|__________|________|_______| ___|________|_______|________|_____|______|___________|___________|__________|________|_______|вгору