Про затвердження правил державної авіації України з питань підтримання льотної придатності
Міноборони України; Наказ, Правила, Договір [...] від 23.12.2016714
Документ z0160-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.03.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2016  № 714


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 лютого 2017 р.
за № 160/30028

Про затвердження правил державної авіації України з питань підтримання льотної придатності

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою впровадження в державній авіації України європейських технічних правил і стандартів щодо льотної придатності авіаційної техніки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Правила підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-МВ);

Правила схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В);

Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В);

Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В).

2. Компетентним органом щодо правил, зазначених у пункті 1 цього наказу, визначити Управління регулювання діяльності державної авіації України.

3. Начальнику Управління регулювання діяльності державної авіації України забезпечити:

1) доведення цього наказу до відома заінтересованих підприємств, організацій та установ, зареєстрованих на території України, що здійснюють розроблення, виготовлення, експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки державної авіації, а також організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації;

2) розроблення умов підтримання чинності виданих раніше схвалень та доведення їх до схвалених організацій відповідно до Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В), затверджених наказом Міністерства оборони України від 04 серпня 2014 року № 495, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за № 1212/25989.

4. Експлуатантам повітряних суден, які внесені до Реєстру державних повітряних суден України, та тимчасово зареєстрованих повітряних суден, які належать до військової техніки, забезпечити повне виконання вимог Правил підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-МВ).

5. Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В) є обов’язковими до застосування для персоналу з технічного обслуговування та ремонту державних повітряних суден, їх компонентів та обладнання, тимчасово зареєстрованих повітряних суден, які належать до військової техніки, їх компонентів та обладнання.

6. Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-147В) є обов’язковими до застосування для організацій з підготовки до технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 04 серпня 2014 року № 495 “Про затвердження Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2014 року за № 1212/25989.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім:

пункту 7, який набирає чинності з 07 листопада 2017 року, але не раніше дня його офіційного опублікування;

пункту 6, який набирає чинності з 01 серпня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування;

пункту 5, який набирає чинності з 01 травня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування;

пункту 4, який набирає чинності з 01 грудня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної
авіаційної служби України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України
генерал-лейтенант

Міністр освіти і науки України

Державний секретар
Міністерства внутрішніх справ УкраїниВ.П. Загородній


О.В. Більчук


М. ЧечоткінВ. Серватюк

Л.М. Гриневич


О.В. ТахтайЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства оборони України
23.12.2016  № 714


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 лютого 2017 р.
за № 160/30028

ПРАВИЛА
підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації
(Частина-МВ)

І. Вступна частина

1. Ці Правила встановлюють технічні вимоги для організацій та процедури для компетентного органу щодо підтримання льотної придатності повітряних суден, внесених до реєстру державних повітряних суден України, та тимчасово зареєстрованих повітряних суден, які належать до військової техніки, включаючи будь-який компонент, призначений для встановлення на них.

2. Ці Правила застосовуються до юридичних осіб, що здійснюють підтримання льотної придатності повітряних суден, внесених до реєстру державних повітряних суден України, та тимчасово зареєстрованих повітряних суден, які належать до військової техніки, включаючи технічне обслуговування та ремонт, а також компонентів, призначених для встановлення на такі повітряні судна.

3. Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають такі значення:

експлуатуюча організація - військова частина, ремонтне підприємство або організація будь-якої організаційно-правової форми, яка безпосередньо здійснює експлуатацію повітряних суден, зокрема внесених до реєстру державних повітряних суден України, та тимчасово зареєстрованих повітряних суден, які належать до військової техніки, та відповідає за їх технічний стан;

льотна придатність типу повітряного судна, авіаційного двигуна, повітряного гвинта - властивість, що визначена та забезпечена нормами, реалізованими в їх конструкції та характеристиках, які дозволяють забезпечувати безпечний політ у межах встановлених експлуатаційних обмежень та визначених методів технічної експлуатації;

підтримання льотної придатності - процеси, які забезпечують відповідність повітряного судна чинним вимогам з льотної придатності у будь-який час експлуатації, та умови для безпечної експлуатації;

ремонт - комплекс операцій для відновлення справного чи працездатного стану та установлених показників авіаційної техніки;

технічне обслуговування - комплекс операцій чи операція підтримання справності чи працездатності авіаційної техніки під час її технічної експлуатації;

уповноважений орган з льотної придатності - структурний підрозділ органу управління авіації центрального органу виконавчої влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, який очолює головний інженер авіації.

ІІ. Технічні вимоги для організацій та процедури для компетентного органу, визначеного Міністерством оборони України

M.1

У цих Правилах визначений Міністерством оборони України компетентний орган має бути для:

здійснення нагляду за підтриманням льотної придатності певного повітряного судна і видачі сертифікатів (військових) перегляду льотної придатності;

здійснення нагляду за організацією з технічного обслуговування та ремонту, як визначено у главі F розділу А цих Правил;

здійснення нагляду за організацією з управління підтриманням льотної придатності, як визначено у главі G розділу А цих Правил;

схвалення програм технічного обслуговування та ремонту.

У цих Правилах використано принципи EASA (European Aviation Safety Agency (EASA) - Європейське авіаційне Агентство з безпеки польотів) Part-М - Додатка І (Part-М) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та Європейських військових вимог з льотної придатності (European Military Airworthiness Requirements) EMAR М, схвалених Форумом військових органів з льотної придатності (Military Airworthiness Authorities Forum (MAWA Forum)) під егідою Європейського оборонного агентства (European Defence Agency (EDA)).

Розділ A. Технічні вимоги

Глава А. Загальні положення

M.A.101. Сфера застосування

Цей розділ встановлює заходи, які необхідно вжити для того, щоб льотна придатність була підтримана. Він також визначає умови, яким мають відповідати організації, що здійснюють управління підтриманням льотної придатності.

Глава B. Підзвітність

M.A.201. Розподіл обов’язків

(a) Експлуатуюча організація є відповідальною за підтримання льотної придатності повітряного судна (далі - ПС) і має здійснювати політ за умови, що:

1. ПС підтримано у стані льотної придатності; та

2. будь-яке експлуатаційне та аварійне обладнання встановлено правильно та є придатним для експлуатації або ж на ньому чітко зазначено, що воно є непридатним для експлуатації; та

3. сертифікат (військовий) льотної придатності та сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності є чинним; та

4. технічне обслуговування і ремонт (далі - ТОР) ПС здійснено відповідно до програми ТОР ПС, як визначено у параграфі M.A.302 цих Правил.

Примітка. Для екземпляра ПС або типів, для яких сертифікат (військовий) льотної придатності або обмежений сертифікат (військовий) льотної придатності не застосовується, дозвіл (військовий) на виконання польотів може бути видано згідно з правилами державної авіації України.

(b) Не застосовується в державній авіації.

(c) Будь-яка організація, що здійснює ТОР, має бути відповідальною за виконані завдання.

(d) Експлуатуюча організація має бути відповідальною за задовільне виконання передпольотного огляду. Цей огляд повинен бути проведений кваліфікованою особою, але не обов’язково організацією з ТОР, схваленою відповідно до вимог Правил схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина-145В)/Part-145 (Додаток ІІ (Part-145) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 (далі - Частина 145В) та/або Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20 квітня 2010 року № 209, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року за № 591/17886.

(е) Не застосовується в державній авіації.

(f) Не застосовується в державній авіації.

(g) ТОР з установленням ресурсних показників державного ПС/ПС, яке належить до військової техніки, а також його компонентів має бути здійснено організацією з ТОР, схваленою відповідно до вимог Частини-145В.

(h) Експлуатуюча організація є відповідальною за підтримання льотної придатності ПС, що експлуатується нею, і має:

1. бути схваленою відповідно до вимог глави G розділу А цих Правил для управління підтриманням льотної придатності ПС, що експлуатується нею; та

2. бути схваленою відповідно до вимог Частини-145В або має укласти договір/державний контракт (або через організацію з управління підтриманням льотної придатності/уповноважений орган з льотної придатності, або через уповноваженого державного замовника) з відповідною організацією; та

3. забезпечити додержання вимог пункту (a) цього параграфа.

(i) Не застосовується в державній авіації.

(j) Експлуатуюча організація є відповідальною за надання доступу компетентному органу до організації/ПС для визначення відповідності вимогам цих Правил.

(k) Експлуатуюча організація, що є суб’єктом господарювання та здійснює свою діяльність на умовах повного госпрозрахунку (комерційна діяльність), може укласти договір із схваленою організацією відповідно до вимог глави G розділу А цих Правил на управління підтриманням льотної придатності ПС, які вона експлуатує. Схвалена організація, що здійснює діяльність в умовах повного фінансування з Державного бюджету України, відповідно до вимог глави G розділу А цих Правил може отримати завдання від уповноваженого органу з льотної придатності на управління підтриманням льотної придатності ПС, які експлуатує інша експлуатуюча організація.

У цих випадках має бути передбачено письмовий договір/наказ на виконання завдання і організація з управління підтриманням льотної придатності бере на себе зобов’язання за виконання цих завдань. Примірний договір з підтримання льотної придатності та примірний наказ з підтримання льотної придатності наведені у додатку 1 до цих Правил.

M.A.202. Повідомлення про дефекти

(a) Будь-яка експлуатуюча організація, визначена відповідальною згідно з параграфом M.A.201 цих Правил, має повідомити компетентний орган та всі додаткові адресати відповідно до вимог національних правил про будь-який виявлений стан ПС чи компонента, що загрожує безпеці польотів.

(b) Експлуатуюча організація має впровадити систему повідомлення про події з метою збору та аналізу таких повідомлень, у тому числі аналізу подій, про які повідомляють відповідно до пункту (a) цього параграфа. Ця процедура має ідентифікувати негативні тенденції, коригувальні дії, які прийняті або мають бути прийняті експлуатуючою організацією для усунення недоліків, та містить аналіз усієї відомої відповідної інформації про такі події та спосіб поширення такої інформації за потреби.

(c) Звіти надсилаються в порядку, установленому компетентним органом, і повинні містити всю інформацію, що стосується такого стану та відома експлуатуючій організації.

(d) Не застосовується в державній авіації.

(e) Повідомлення мають надсилатися якомога скоріше, але не пізніше 72 годин з часу виявлення організацією стану, якого стосується звіт.

Глава C. Підтримання льотної придатності

M.A.301. Завдання з підтримання льотної придатності

(a) Підтримання льотної придатності ПС має бути забезпечено шляхом:

1. проведення передпольотних оглядів;

2. усунення відповідно до даних, що наведені у параграфі М.А.304 та/або параграфі М.А.401 цих Правил, якщо застосовно, будь-якого дефекту або пошкодження, що впливає на безпеку експлуатації, враховуючи перелік мінімального обладнання та перелік відхилень конфігурації, якщо застосовні, до типу ПС;

3. виконання всього обсягу робіт з ТОР відповідно до схваленої/затвердженої програми ТОР ПС, передбаченої параграфом M.A.302 цих Правил;

4. проведення аналізу ефективності, передбаченої параграфом M.A.302 цих Правил, схваленої/затвердженої програми ТОР ПС;

5. виконання будь-яких застосовних:

(i) директиви льотної придатності;

(ii) експлуатаційної директиви, що впливає на підтримання льотної придатності;

(iii) вимог щодо продовження або підтримання льотної придатності, визнаних компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності;

(iv) заходів, негайне виконання яких визнано компетентним органом обов’язковим у зв’язку з виникненням проблеми з безпекою польотів;

6. виконання модифікацій і ремонтів відповідно до параграфа M.A.304 цих Правил;

7. впровадження політики проведення необов’язкових модифікацій та/або оглядів/перевірок;

8. проведення контрольних польотів/обльотів після виконання ТОР.

(b) ПС не повинно літати, якщо:

1. підтримання льотної придатності ПС або будь-якого компонента, встановленого на ПС, не відповідає вимогам цих Правил; або

2. ПС не відповідає типовій конструкції, схваленій компетентним органом; або

3. експлуатація ПС здійснювалася з перевищенням обмежень, передбачених схваленим керівництвом з льотної експлуатації чи сертифікатом (військовим) льотної придатності, без застосування відповідних заходів; або

4. з ПС сталася авіаційна подія або інцидент, що вплинуло на льотну придатність ПС, але подальші відповідні дії щодо відновлення льотної придатності не були вжиті; або

5. модифікація або ремонт виконані не у відповідності з вимогами параграфа М.А.304 цих Правил.

М.А.302. Програма ТОР ПС

(а) ТОР кожного ПС має виконуватися відповідно до програми ТОР цього ПС.

(b) Організація, відповідальна за виконання та внесення змін до програми ТОР ПС відповідно до вимог параграфа М.А.302 цих Правил, також має зобов’язання подавати програму ТОР ПС до компетентного органу/уповноваженого органу з льотної придатності. Програма ТОР ПС та будь-які подальші зміни до неї мають бути схвалені компетентним органом (затверджені уповноваженим органом з льотної придатності).

(с) Не застосовується в державній авіації.

(d) Програма ТОР ПС має встановлювати відповідність:

(і) інструкціям, виданим компетентним органом (уповноваженим органом з льотної придатності);

(іі) інструкціям щодо підтримання льотної придатності, виданим будь-якою організацією, визнаною компетентним органом;

(ііі) додаткових або альтернативних інструкцій, що вже були схвалені відповідно до пункту (b) цього параграфа, запропонованих організацією з управління підтриманням льотної придатності (уповноваженим органом з льотної придатності), за винятком інтервалів виконання завдань, що стосуються безпеки, на які є посилання у параграфі (е) цієї статті, та які можуть бути збільшені залежно від значних оглядів, що проводяться згідно з пунктом (g) цього параграфа, та лише за умови наявності прямого схвалення відповідно до пункту (b) цього параграфа.

(е) Програма ТОР ПС має містити детальну інформацію щодо всього обсягу робіт з ТОР, включаючи періоди та будь-які особливі завдання, пов’язані з типом та особливостями експлуатації.

(f) Програма ТОР ПС має містити програму надійності, якщо інше не визначено компетентним органом.

(g) Програма ТОР ПС має підлягати періодичним переглядам та відповідно оновлюватись за потреби. Ці перегляди мають гарантувати, що програма продовжує бути чинною з урахуванням досвіду експлуатації та інструкцій компетентного органу (уповноваженого органу з льотної придатності), приймаючи до уваги нові та/або модифіковані інструкції з ТОР, видані утримувачами сертифіката типу (військового) та додаткового сертифіката типу (військового) або будь-якою іншою організацією, яка публікує ці дані відповідно до вимог Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)/Part-21 (Додаток І (Part-21) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 03 серпня 2012 року № 748/2012 та/або Авіаційні правила України, Частина 21 “Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника” АПУ-21 (Part-21), затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2014 року № 27, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за № 240/25017).

M.A.303. Директиви льотної придатності

Будь-яка застосовна директива льотної придатності повинна бути виконана відповідно до вимог такої директиви льотної придатності, якщо інше не передбачено компетентним органом (уповноваженим органом з льотної придатності).

M.A.304. Дані для модифікацій та ремонтів

Пошкодження має бути оцінено та модифікації і ремонти виконані з використанням даних залежно від обставин:

(а) схвалених (затверджених (введених у дію)) компетентним органом (уповноваженим органом з льотної придатності); або

(b) схвалених (затверджених) організацією - розробником, схваленою відповідно до вимог Частини-21В/Part-21; або

(c) не застосовується в державній авіації;

(d) розроблених організацією, визначеною компетентним органом.

M.A.305. Система запису про підтримання льотної придатності ПС

(a) Після завершення будь-яких робіт з ТОР до системи запису про підтримання льотної придатності ПС має бути внесено запис про відповідний сертифікат передачі до експлуатації, передбачений параграфом M.A.801 цих Правил або параграфом 145.А.50 Частини-145В/Part-145. Кожний запис має бути внесений не пізніше ніж через 30 днів після дня виконання ТОР.

(b) Система запису про підтримання льотної придатності ПС має охоплювати записи стосовно ПС, двигуна(ів), гвинта(ів), будь-якого компонента(ів) з обмеженим ресурсом (строком служби) залежно від обставин та має містити технічний бортовий журнал ПС (журнал підготовки ПС).

(c) До системи запису про підтримання льотної придатності ПС мають вноситися записи про тип і реєстраційний номер ПС, дату, а також загальний час нальоту, та/або льотні цикли, та/або посадки, та будь-які інші дані, які компетентний орган/уповноважений орган з льотної придатності вважає необхідними залежно від обставин.

(d) Система запису про підтримання льотної придатності ПС має також містити як мінімум відомості про поточні:

1. статус директив льотної придатності та заходів, негайне виконання яких визначено компетентним органом, обов’язковим у зв’язку з виникненням проблеми з безпекою;

2. статус модифікацій та ремонтів;

3. статус виконання програми ТОР ПС;

4. статус компонентів, які мають обмежений ресурс/строк служби;

5. звіт про масу та центрування;

6. перелік відкладених робіт з ТОР;

7. звіт про поопераційний контроль (якщо необхідно).

(e) У додаток до сертифіката дозволеної передачі Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) (додаток 2) або Форми 1 EASA (EASA Form 1), або її еквівалента, нижченаведена інформація, що стосується будь-якого встановленого компонента (двигуна, гвинта, модуля двигуна або компонента, який має обмежений ресурс/строк служби), має бути внесена до системи запису про підтримання льотної придатності ПС:

1. дані, що ідентифікують компонент; та

2. тип, серійний номер і реєстраційні знаки ПС, двигуна, гвинта, модуля двигуна чи компонента, який має обмежений ресурс/строк служби, на якому було встановлено конкретний компонент, а також разом з посиланням на встановлення та зняття компонента; та

3. дата, а також загальний час нальоту, та/або льотні цикли, та/або посадки, та/або календарний показник, та/або будь-які інші встановлені експлуатаційні показники витратних частин/матеріалів залежно від обставин для конкретного компонента;

4. поточні дані стосовно компонента, передбачені пунктом (d) цього параграфа.

(f) Організація, відповідальна за управління підтриманням льотної придатності відповідно до глави B розділу A цих Правил, має контролювати записи, зазначені у цьому розділі, та надавати ці записи компетентному органу (уповноваженому органу з льотної придатності) на вимогу.

(g) Усі записи, що виконуються в системі запису про підтримання льотної придатності ПС, мають бути чіткими і точними. За необхідності виправити запис виправлення повинно вноситись таким чином, щоб первинний запис було добре видно.

(h) Експлуатуюча організація має забезпечити впровадження системи зберігання таких записів протягом визначених строків:

1. усі детальні записи з ТОР ПС та будь-якого встановленого на ньому компонента, що має обмежений ресурс/строк служби, до того часу, коли інформація, яка в них міститься, не буде замінена еквівалентною за обсягом та предметом новою інформацією, але не менше 36 місяців після того, як ПС чи компонент були передані до експлуатації; та

2. загальний час експлуатації (години, календарний показник, цикли, посадки або будь-які інші встановлені експлуатаційні показники витратних частин/матеріалів) ПС і всіх компонентів, що мають обмежений ресурс/строк служби, - протягом щонайменше 12 місяців після того, як ПС або компонент назавжди було знято з експлуатації; та

3. час експлуатації (години, календарний показник, льотні цикли та/або посадки або будь-які інші встановлені експлуатаційні показники витратних частин/матеріалів), залежно від обставин, після останнього планового ТОР компонента, що має обмежений ресурс/строк служби, - доки це планове ТОР компонента не було замінено іншим плановим ТОР, аналогічним за обсягом і предметом робіт; та

4. поточний статус виконання всіх програмних завдань з ТОР, що відповідають програмі ТОР ПС, може бути встановлено - доки заплановане завдання з ТОР ПС або компонента не було виконано повторно; та

5. поточний статус виконання директив льотної придатності, застосовних до ПС і компонентів, - протягом щонайменше 12 місяців після того, як ПС або компонент назавжди було знято з експлуатації; та

6. подробиці щодо всіх модифікацій та ремонтів ПС, двигуна(ів), гвинта(ів) та будь-якого іншого компонента, що має суттєвий вплив на безпеку польотів, - протягом щонайменше 12 місяців після того, як їх було знято з експлуатації.

M.A.306. Технічний бортовий журнал ПС

(a) Додатково до вимог параграфа M.A.305 цих Правил експлуатуюча організація має використовувати технічний бортовий журнал ПС, який містить таку інформацію для кожного ПС:

1. інформацію щодо кожного польоту, необхідну, щоб гарантувати підтримання безпеки польотів; та

2. поточний сертифікат передачі до експлуатації ПС; та

3. поточну заяву щодо ТОР, стосовно планового та позапланового ТОР ПС, що має бути виконано наступним, за винятком випадків, коли компетентний орган/уповноважений орган з льотної придатності може погодити зберігання заяви щодо ТОР в будь-якому іншому місці; та

4. всі існуючі відкладені дефекти, які впливають на експлуатацію ПС; та

5. будь-які необхідні керівні інструкції щодо домовленостей з підтримки ТОР.

(b) Технічний бортовий журнал ПС і будь-які подальші зміни до нього мають бути схвалені компетентним органом/затверджені уповноваженим органом з льотної придатності.

(c) Експлуатуюча організація має забезпечити зберігання технічного бортового журналу ПС протягом 36 місяців після внесення останнього запису.

M.A.307. Передача записів про підтримання льотної придатності ПС

(a) Якщо ПС назавжди передано від однієї експлуатуючої організації до іншої, експлуатуюча організація має забезпечити, щоб записи системи запису про підтримання льотної придатності ПС, визначені параграфом M.A.305 цих Правил, також було передано. Визначені для зберігання записів строки мають також застосовуватися для нової експлуатуючої організації.

(b) У разі коли експлуатуюча організація на підставі наказу/договору передає/доручає виконання завдань з управління підтриманням льотної придатності зовнішній організації з управління підтриманням льотної придатності, вона має забезпечити передачу записів системи запису про підтримання льотної придатності ПС, визначених параграфом M.A.305 цих Правил, цій організації з управління підтриманням льотної придатності.

(c) Переміщено до пункту (a) цього параграфа.

Глава D. Стандарти ТОР

M.A.401. Дані для ТОР

(a) Організація, що виконує ТОР ПС, має мати доступ та використовувати тільки застосовні, чинні дані для ТОР під час його виконання, включаючи модифікації.

(b) У цих Правилах застосовними даними для ТОР є:

1. будь-яка застосовна вимога, процедура, стандарт або інформація, видані уповноваженим органом з льотної придатності або компетентним органом;

2. будь-яка застосовна директива льотної придатності;

3. застосовні інструкції щодо підтримання льотної придатності, видані утримувачами сертифіката типу (військового), утримувачами додаткового сертифіката типу (військового) та будь-якою іншою організацією, яка опубліковує ці дані відповідно до Частини-21В/Part-21;

4. будь-які застосовні дані, видані відповідно до пункту 145.A.45(d) Частини-145В/Part-145.

(c) Організація, що виконує ТОР ПС, має забезпечити, щоб усі застосовні дані для ТОР були чинними та постійно доступними для використання за потреби. Ця організація має запровадити для використання систему робочих карток чи листів і має або вносити точні дані для ТОР у такі робочі картки чи листи, або робити точні посилання на конкретне(і) завдання з ТОР, що міститься у таких даних для ТОР.

M.A.402. Виконання ТОР

(a) Усі роботи з ТОР мають виконуватися кваліфікованим персоналом із застосуванням методів, технічних прийомів, стандартів та інструкцій, визначених у параграфі M.A.401. Крім того, після виконання кожного завдання з ТОР, яке є важливим для безпеки польотів, має бути проведена незалежна перевірка, якщо інше не передбачено вимогами Частини-145В/Part-145 або не погоджено компетентним органом (уповноваженим органом з льотної придатності).

(b) Усі роботи з ТОР мають виконуватися з використанням інструментів, обладнання та матеріалів, визначених параграфом M.A.401 цих Правил, якщо інше не передбачено вимогами Частини-145В/Part-145. За потреби інструменти та обладнання мають проходити контроль і калібрування з метою приведення у відповідність із чинним стандартом.

(c) Зона, у якій виконуються роботи з ТОР, має бути добре облаштована та очищена від сміття та бруду.

(d) Усі роботи з ТОР повинні виконуватися з додержанням усіх обмежень зовнішнього середовища, визначених параграфом M.A.401 цих Правил.

(e) У разі виникнення несприятливих погодних умов або у разі тривалого ТОР мають використовуватися належні приміщення.

(f) Після завершення всіх робіт з ТОР необхідно провести загальну перевірку з метою вилучення з ПС чи компонента всіх інструментів, обладнання та будь-яких інших сторонніх частин і матеріалів, а також з метою встановлення на своє місце всіх панелей доступу, що були зняті.

M.A.403. Дефекти повітряного судна

(a) Будь-який дефект ПС, що серйозно загрожує безпеці польотів, має бути усунений до наступного польоту.

(b) Рішення про те, чи серйозно загрожує дефект ПС безпеці польотів, та про те, коли та яка дія з усунення має бути виконана до наступного польоту, а яке усунення дефекту може бути відкладене, приймає лише уповноважений персонал, який засвідчує ТОР відповідно до підпунктів М.А.801(b)1, М.А.801(b)2, пунктів М.А.801(с) та М.А.801(d) цих Правил або Частини-145В/Part-145, використовуючи параграф M.A.401 цих Правил. Це правило не застосовується у тому разі, коли:

1. пілот/командир екіпажу використовує схвалений мінімальний перелік обладнання, визначений уповноваженим органом з льотної придатності (компетентним органом) як обов’язковий; або

2. дефекти ПС визначені уповноваженим органом з льотної придатності (компетентним органом) як прийнятні.

(c) Будь-який дефект ПС, що серйозно не загрожує безпеці польотів, має бути усунений якомога скоріше після дати, коли цей дефект ПС було виявлено вперше, і у межах, визначених у даних для ТОР.

(d) Будь-який дефект, що не був усунений до польоту, має бути записаний, якщо застосовно, у системі запису про підтримання льотної придатності ПС відповідно до вимог параграфа M.A.305 цих Правил або у технічному бортовому журналі ПС експлуатуючої організації відповідно до вимог параграфа M.A.306 цих Правил.

Глава E. Компоненти

M.A.501. Встановлення

(a) Забороняється встановлення компонента, який перебуває у незадовільному стані, не був належним чином переданий до експлуатації з використанням Форми 1 EMAR (EMAR Form 1)/Форми 1 EASA (EASA Form 1) або її еквівалента і не був промаркований відповідно до вимог глави Q Частини-21В/Part-21, якщо інше не передбачено у Частині21В/Part21, Частині-145В/Part-145 або у главі F розділу А цих Правил.

(b) До встановлення компонента на ПС схвалена організація з ТОР має забезпечити можливість встановлення цього конкретного компонента у тому разі, коли можуть застосовуватися різні модифікації та/або конфігурації, передбачені директивами льотної придатності.

(c) Стандартні частини мають встановлюватися на ПС або компоненти лише у тому разі, коли дані для ТОР визначають конкретну стандартну частину. Стандартні частини мають бути встановлені лише за наявності доказів відповідності, які можна простежити аж до застосовного стандарту.

(d) Матеріал, що є сировиною чи витратним матеріалом, має використовуватися на ПС чи компоненті лише у тому разі, коли виробник ПС чи компонента зазначає це у відповідних даних для ТОР або якщо це передбачено Частиною-145В/Part-145. Такий матеріал має використовуватися лише у тому разі, коли він відповідає умовам необхідних специфікацій і може бути належним чином відстежений. Усі матеріали повинні супроводжуватися документацією, з якої чітко прослідковується, що вона стосується конкретного матеріалу, і яка містить заяву про відповідність специфікації, а також вказує на виробника та постачальника.

M.A.502. ТОР компонентів

(a) ТОР компонентів має виконуватися організаціями з ТОР, схваленими належним чином відповідно до вимог глави F розділу А цих Правил або Частини-145В/Part-145.

(b) Частково обмежуючи дію пункту (а) цього параграфа, виконання ТОР компонента відповідно до даних для ТОР ПС або, якщо погоджено з компетентним органом, відповідно до даних для ТОР компонента може здійснюватися організацією з категорією А, схваленою відповідно до вимог глави F розділу А цих Правил або Частини-145В/Part-145, так само, як і персоналом, що засвідчує ТОР, визначеним у підпункті М.А.801(b)2 цих Правил, тільки у випадку, коли такі компоненти встановлено на ПС. Але така організація або персонал, що засвідчує ТОР, може тимчасово зняти цей компонент для виконання ТОР, щоб покращити доступ до компонента, якщо таке зняття не призводить до необхідності виконання додаткового ТОР, що є неприйнятним для умов цього пункту. ТОР компонентів, що виконується відповідно до цього пункту, не надає права видачі Форми 1 EMAR (EMAR Form 1) та має бути віднесено до вимог передачі ПС до експлуатації, що визначені у параграфі М.А.801 цих Правил.

(с) Частково обмежуючи дію пункту (а) цього параграфа, виконання ТОР компонента двигуна/допоміжної силової установки (далі - ДСУ) відповідно до даних для ТОР двигуна/ДСУ або, якщо погоджено компетентним органом, відповідно до даних для ТОР компонента може здійснюватися організацією з категорією В, що схвалена відповідно до вимог глави F розділу А цих Правил або Частини-145В/Part-145, доки такі компоненти встановлені на двигун/ДСУ. Організація, що має категорію B, може тимчасово зняти цей компонент для виконання ТОР, щоб покращити доступ до компонента, якщо таке зняття не призводить до необхідності виконання додаткового ТОР, що є неприйнятним для умов цього пункту.

(d) Не застосовується в державній авіації.

(e) Не застосовується в державній авіації.

M.A.503. Компоненти, що мають обмежений ресурс/строк служби

(a) Встановлені компоненти, що мають обмежений ресурс/строк служби, не мають перевищувати встановлений ресурс/строк служби, зазначений у схваленій програмі ТОР ПС та директивах льотної придатності, за винятком визначеного у пункті M.A.504(c) цих Правил.

(b) Встановлений ресурс визначається в годинах польоту, посадках або циклах, залежно від обставин. Встановлений строк служби визначається в календарному часі.

(c) Наприкінці встановленого ресурсу/строку служби компоненти повинні бути зняті з ПС для проведення ТОР або для виведення з експлуатації у разі закінчення сертифікованого ресурсу/строку служби компонентів.

M.A.504. Контроль за компонентами, непридатними до експлуатації

(a) Компонент має вважатися непридатним до експлуатації у разі виникнення будь-якої з таких обставин:

1. закінчення обмеженого ресурсу/строку служби, визначеного в програмі ТОР ПС;

2. невідповідності вимогам застосовних директив льотної придатності та іншим вимогам щодо підтримання льотної придатності, що визначені як обов’язкові компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності;

3. відсутність даних, необхідних для визначення статусу льотної придатності або придатності для встановлення;

4. наявність дефектів або несправностей;

5. потрапляння в інцидент або авіаційну подію, що може вплинути на його придатність до експлуатації.

(b) Компоненти, непридатні до експлуатації, мають бути ідентифіковані та зберігатися у безпечному місці під контролем схваленої організації з ТОР до прийняття рішення щодо майбутнього статусу таких компонентів.

(c) Компоненти, що досягли сертифікованого ресурсу/строку служби або мають дефект, що не підлягає ремонту, мають бути класифіковані як непридатні до експлуатації та не мають знову потрапити в систему поставки компонентів, якщо сертифіковані ресурси/строки служби не були збільшені/продовжені або спосіб їх ремонту не був схвалений відповідно до вимог параграфа M.A.304 цих Правил.

(d) Організація, відповідальна за виконання вимог цих Правил, у разі наявності невідновлюваних компонентів, зазначених у пункті (c) цього параграфа, має:

1. зберігати такий компонент у місці, визначеному пунктом (b) цього параграфа; або

2. забезпечити пошкодження компонента у спосіб, що унеможливлює його відновлення чи ремонт через економічну недоцільність, для забезпечення відмови від використання такого компонента.

(e) Незалежно від положень пункту (d) цього параграфа організація, відповідальна за виконання вимог цих Правил, може, не пошкоджуючи компоненти, що класифіковані як непридатні до експлуатації, передати їх іншій організації для проведення навчань або досліджень.

Глава F. Організація з ТОР

M.A.601. Сфера застосування

Ця глава встановлює вимоги, яким має відповідати організація, щоб подавати на отримання або продовження схвалення на виконання ТОР ПС і компонентів, що не зазначені у пункті M.A.201(g) цих Правил.

M.A.602. Заявка

Заявка на видачу або зміну схвалення організації з ТОР має подаватися за формою та у порядку, встановленими компетентним органом.

М.А.603. Обсяг схвалення

(a) Організація, діяльність якої підконтрольна згідно з положеннями цієї глави, має отримати схвалення компетентного органу. У додатку 5 до цих Правил наведена форма сертифіката схвалення організації з технічного обслуговування та ремонту.

(b) Зазначене у параграфі M.A.604 цих Правил керівництво організації з ТОР має визначати обсяг робіт, щодо яких видається схвалення. У додатку 4 до цих Правил наведена система класів та рейтингів, що використовується для схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту.

(с) Схвалена організація з ТОР може здійснювати виробництво відповідно до даних для ТОР обмеженої номенклатури частин, які використовуються при проведенні робіт в межах власного виробництва, про що зазначається в керівництві організації з ТОР.

M.A.604. Керівництво організації з ТОР

(a) Організація з ТОР має подати керівництво, що містить таку інформацію:

1. заяву, підписану відповідальним керівником, що підтверджує намір організації постійно працювати відповідно до вимог цих Правил і керівництва;

2. обсяг робіт організації;

3. посаду(и) та прізвище(а) особи (осіб), визначеної(их) у пункті M.A.606(b) цих Правил;

4. структуру організації із зазначенням підпорядкованості та відповідальності між особами, призначеними відповідно до пункту M.A.606(b) цих Правил;

5. перелік персоналу, який засвідчує ТОР, з їх обсягом схвалення;

6. перелік місцезнаходження, де виконується ТОР, разом з наданням загального опису виробничих об’єктів (приміщень та площ);

7. процедури, що визначають порядок забезпечення організацією з ТОР дотримання вимог цих Правил;

8. процедуру (процедури) внесення змін до керівництва організації з ТОР.

(b) Керівництво організації з ТОР, а також зміни до нього мають бути схваленими компетентним органом.

(c) Незалежно від положень пункту (b) цього параграфа незначні зміни до керівництва можуть погоджуватися за відповідною процедурою (далі -непряме схвалення).

M.A.605. Виробничі об’єкти

Організація має гарантувати, що:

(a) Виробничих об’єктів достатньо для усіх запланованих видів робіт, спеціалізовані майстерні й бокси належним чином ізольовані для забезпечення захисту від забруднення та впливу навколишнього середовища.

(b) Офісне приміщення забезпечено для організації всієї запланованої роботи, включаючи, зокрема, ведення записів з ТОР.

(c) До об’єктів для зберігання (складські приміщення) компонентів, обладнання, інструментів та матеріалів забезпечено обмежений доступ. Умови зберігання мають забезпечувати відокремлення компонентів та матеріалів, непридатних до експлуатації, від усіх інших компонентів, матеріалів, обладнання та інструментів. Умови зберігання мають відповідати інструкціям виробників, а доступ має бути лише для уповноваженого персоналу.

M.A.606. Вимоги до персоналу

(a) Організація має призначити відповідального керівника, на якого покладаються корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання необхідного ТОР відповідно до стандартів, передбачених цими Правилами.

У разі якщо організація не є суб’єктом господарювання, що здійснює свою діяльність на умовах повного госпрозрахунку (комерційна діяльність), та здійснює діяльність в умовах повного фінансування з Державного бюджету України, питання призначення відповідального керівника, забезпечення фінансування для виконання всієї діяльності з ТОР відповідно до вимог цих Правил покладається на керівника організації та/або його вищого керівництва за підлеглістю. У цьому випадку на відповідального керівника покладаються функціональні повноваження щодо виконання всієї діяльності з ТОР відповідно до вимог цих Правил.

(b) Організація має призначити особу або групу осіб, до обов’язків яких входить забезпечення відповідності організації вимогам цієї глави. Ця особа(и) має(ють) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику.

(c) Усі особи, визначені у пункті (b) цього параграфа, мають бути спроможними показати наявність необхідних знань, освіти та відповідного досвіду щодо виконання ТОР ПС та/або компонентів.

(d) Організація має мати відповідний персонал, розрахований на виконання звичайного очікуваного обсягу робіт відповідно до програм ТОР ПС/договорів. Використання тимчасового персоналу на умовах субпідряду допускається в разі перевищення звичайного очікуваного обсягу робіт відповідно до програм ТОР ПС/договорів і лише для того персоналу, який не видає сертифікат передачі до експлуатації.

(e) Кваліфікація всього персоналу, що залучений до ТОР, має бути підтверджена та записана.

(f) Персонал, який виконує спеціалізовані роботи, такі як зварювання, неруйнівний контроль/інспекції, крім оцінки колірного контрасту, має бути кваліфікований відповідно до чинного стандарту.

(g) Організація з ТОР має працевлаштувати достатню кількість персоналу, який засвідчує ТОР, для видачі відповідно до параграфів M.A.612 та M.A.613 цих Правил сертифікатів передачі до експлуатації ПС та компонентів. Цей персонал має відповідати вимогам Правил видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина-66В)/Part-66 (Додаток ІІІ (Part-66) до Регламенту Комісії (EU) Європейського Союзу від 26 листопада 2014 року № 1321/2014 та/або Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66), затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2011 року № 238, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 року за № 987/19725).

(h) Частково обмежуючи дію пункту (g) цього параграфа, організація може використовувати персонал, який засвідчує ТОР, кваліфікований відповідно до наведених нижче положень, при наданні підтримки з ТОР експлуатуючим організаціям, за умови схвалення відповідних процедур у керівництві організації з ТОР:

1. для виконання повторюваної передпольотної директиви льотної придатності, в якій зазначено, що екіпаж ПС може виконувати таку директиву льотної придатності, організація може видати командирові ПС обмежене повноваження персоналу, який засвідчує ТОР на підставі чинного свідоцтва льотного екіпажу, яке засвідчує, що організація гарантує наявність достатньої практичної підготовки даної особи для виконання директиви льотної придатності відповідно до стандарту;

2. якщо ПС експлуатується поза межами баз із підтримкою ТОР, організація може видати командирові ПС обмежене повноваження персоналу, який засвідчує ТОР, на підставі чинного свідоцтва льотного екіпажу, яке засвідчує, що організація гарантує наявність достатньої практичної підготовки даної особи для виконання завдань відповідно до стандарту.

M.A.607. Персонал, який засвідчує ТОР

(a) Крім вимог, передбачених пунктом M.A.606(g) цих Правил, персонал, який засвідчує ТОР, може виконувати свої повноваження лише у тому разі, коли організація пересвідчилась, що:

1. персонал, який засвідчує ТОР, може продемонструвати свою відповідність вимогам пункту 66.A.20(b) Частини-66В/Part-66, за винятком, коли Частина-66В/Part-66 посилається на відповідне законодавство, - у такому випадку персонал має відповідати вимогам такого законодавства;

2. персонал, який засвідчує ТОР, має достатнє розуміння відповідного ПС та/або компонента(ів) ПС, що підлягає ТОР відповідно до процедури організації.

(b) У наступних непередбачуваних випадках, коли ПС приземлилося у місцях, що не належать до головних баз, де немає відповідного персоналу, який засвідчує ТОР, організація, якій доручається (в тому числі згідно з договором) виконання ТОР, може видати разове сертифікаційне повноваження:

1. одному зі своїх працівників, який має кваліфікацію на тип ПС, схожий за технологією, конструкцією та системами; або

2. будь-якій особі, що має досвід роботи з ТОР ПС не менше ніж 3 роки і чинне відповідно до Частини-66В/Part-66 свідоцтво на виконання ТОР ПС типу, що потребує засвідчення ТОР, за умови відсутності у згаданому місці організації, яка належним чином схвалена відповідно до вимог цих Правил, і за умови, що організація, якій згідно з договором доручається виконання ТОР, отримує та зберігає документи про досвід та свідоцтва зазначеної особи.

Усі подібні випадки повинні бути повідомлені уповноваженому органу з льотної придатності та компетентному органу протягом семи днів після видачі такого сертифікаційного повноваження. Схвалена організація з ТОР, що видає разове сертифікаційне повноваження, має гарантувати, що таке ТОР, яке може вплинути на безпеку польотів, буде повторно перевірено.

(с) Схвалена організація з ТОР має вести детальні записи щодо персоналу, який засвідчує ТОР, а також зберігати поточний список всього персоналу, який засвідчує ТОР, разом з переліком їх повноважень як частину керівництва організації з ТОР відповідно до вимог підпункту M.A.604(а)5 цих Правил.

M.A.608. Компоненти, обладнання та інструменти

(a) Організація має:

1. зберігати обладнання та інструменти, зазначені у даних для ТОР, що визначені параграфом M.A.609 цих Правил, або підтверджені як еквіваленти, перелік яких знаходиться у керівництві організації з ТОР, як таких, що є необхідними для проведення повсякденного ТОР у межах обсягу схвалення; та

2. підтвердити наявність доступу до будь-якого іншого обладнання та інструментів, що використовуються лише час від часу.

(b) Інструменти та обладнання мають бути проконтрольовані та відкалібровані відповідно до офіційно визнаного стандарту. Організація має вести записи про такі калібрування і використані стандарти.

(c) Організація має здійснювати контроль, класифікацію та належне відокремлення усіх компонентів, що до неї надходять.

M.A.609. Дані для ТОР

При виконанні ТОР, включаючи модифікації, схвалена організація з ТОР має зберігати та використовувати застосовні поточні дані для ТОР, визначені у параграфі M.A.401 цих Правил.

У разі коли дані для ТОР надаються замовником, необхідно мати такі дані лише під час виконання роботи.

M.A.610. Замовлення на проведення робіт з ТОР

Перед тим, як розпочати ТОР, організація з ТОР та організація-замовник мають чітко погодити обсяг виконуваних робіт шляхом складання письмового замовлення на проведення робіт з ТОР.

M.A.611. Стандарти ТОР

Весь обсяг робіт з ТОР має виконуватися відповідно до вимог глави D розділу A цих Правил.

M.A.612. Сертифікат передачі до експлуатації ПС

Після завершення усього необхідного обсягу робіт з ТОР ПС відповідно до вимог цієї глави має бути виданий сертифікат передачі до експлуатації ПС відповідно до параграфа M.A.801 цих Правил.

M.A.613. Сертифікат передачі до експлуатації компонента

(а) Після завершення всього необхідного ТОР компонента відповідно до вимог цієї глави має бути виданий сертифікат передачі до експлуатації компонента відповідно до параграфа M.A.802. Форма 1 EMAR (EMAR Form 1) має бути видана, крім тих компонентів, обслуговування яких виконано відповідно до пунктів M.A.502(b) та M.A.502(d) цих Правил, а також тих компонентів, що виготовлені відповідно до вимог пункту M.A.603(c) цих Правил.

(b) Сертифікат передачі до експлуатації компонента Форма 1 EMAR (EMAR Form 1) може бути складений з використанням комп’ютерної бази даних.

M.A.614. Записи з ТОР

(a) Схвалена організація з ТОР має записувати всі деталі виконаних робіт з ТОР. Записи, необхідні для підтвердження виконання всіх вимог щодо видачі сертифіката передачі до експлуатації, включаючи документи про передачу до експлуатації, оформлені субпідрядниками, мають бути збережені.

(b) Схвалена організація з ТОР має передати копію кожного сертифіката передачі до експлуатації експлуатуючій організації разом із копією будь-яких даних про індивідуальні ремонти/модифікації, які використовувалися під час проведення ремонтів/модифікацій.

(с) Схвалена організація з ТОР має зберігати копії усіх детальних записів з ТОР та всіх пов’язаних з ним даних для ТОР не менше протягом трьох років після того, як ПС або компонент ПС, на якому проводилися роботи, було передано зі схваленої організації з ТОР.

1. Записи, про які йдеться у цьому пункті, мають зберігатись у спосіб, що гарантує захист від пошкодження, зміни чи викрадення.

2. Весь обсяг комп’ютерних файлів, що забезпечує резервування, має зберігатися окремо від робочих екземплярів в середовищі, у якому забезпечується їх збереження у належному стані.

3. У діяльності схваленої організації з ТОР усі записи з ТОР за останні три роки, що перебувають на зберіганні, мають бути передані останній організації, що експлуатувала відповідне ПС чи компонент, або підлягають зберіганню у спосіб, визначений уповноваженим органом з льотної придатності або компетентним органом.

M.A.615. Привілеї організації

Організація з ТОР, схвалена відповідно до вимог глави F розділу А цих Правил, може:

(а) виконувати ТОР будь-якого ПС та/або компонента, на який поширюється отримане нею схвалення, у місцях, визначених у сертифікаті схвалення та керівництві організації з ТОР;

(b) організовувати виконання спеціальних робіт під наглядом організації з ТОР в іншій організації, що має відповідну кваліфікацію, за умови безпосереднього схвалення компетентним органом відповідних процедур, визначених у керівництві організації з ТОР;

(с) здійснювати ТОР будь-якого ПС та/або будь-якого компонента, на які поширюється отримане нею схвалення, у будь-якому місці, якщо потреба в такому ТОР виникне внаслідок непридатності ПС до експлуатації або через необхідність підтримання разового обслуговування відповідно до умов, визначених в керівництві організації з ТОР;

(d) видавати сертифікати передачі до експлуатації після завершення ТОР відповідно до параграфів M.A.612 або M.A.613 цих Правил.

M.A.616. Внутрішні перевірки організації

З метою забезпечення виконання схваленою організацією з ТОР вимог цієї глави організація має проводити регулярні внутрішні перевірки.

M.A.617. Зміни у схваленій організації з ТОР

З метою забезпечення можливості компетентному органу визначити стан підтримання відповідності вимогам цих Правил схвалена організація з ТОР має повідомляти про всі наміри щодо проведення будь-яких із зазначених нижче змін до їх впровадження:

1. найменування організації;

2. місцезнаходження організації;

3. додаткові місцезнаходження організації;

4. відповідальний керівник;

5. будь-яка з осіб, зазначених у пункті M.A.606(b) цих Правил;

6. виробничі об’єкти, обладнання, інструменти, матеріали, процедури, сфери діяльності та персоналу, який засвідчує ТОР, якщо вони можуть впливати на чинність схвалення.

Якщо запропоновані зміни складу персоналу не були заздалегідь відомі керівництву, про такі зміни необхідно повідомляти за першої можливості.

M.A.618. Підтримання схвалення

(a) Схвалення надається на необмежений строк і має залишатися чинним за умови, що:

1. організація і надалі відповідає вимогам цих Правил відповідно до положень, пов’язаних з опрацюванням недоліків, як зазначено в параграфі M.A.619 цих Правил; та

2. компетентному органу надано доступ до організації з метою перевірки безперервності відповідності вимогам цих Правил;

3. схвалення не було припинено або анульовано.

(b) У разі припинення або анулювання схвалення сертифікат підлягає поверненню компетентному органу.

M.A.619. Недоліки

(a) Недоліком рівня 1 є будь-яка істотна невідповідність вимогам цих Правил, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(b) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, яка може знизити стандарт безпеки та ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(c) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно із параграфом M.B.605 цих Правил утримувач схвалення організації з ТОР має розробити план коригувальних дій і вжити коригувальних заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, погодженого із цим органом.

Глава G. Організація з управління підтриманням льотної придатності

M.A.701. Сфера застосування

Ця глава встановлює вимоги, яким має відповідати організація з метою отримання або подовження схвалення на управління підтриманням льотної придатності ПС.

M.A.702. Заявка

(a) Заявка на видачу або зміну схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності має бути зроблена за формою та у порядку, встановленому компетентним органом.

(b) Заявка має містити такі документи:

1. керівництво з управління підтриманням льотної придатності; та

2. програму з ТОР ПС експлуатуючої організації; та

3. технічний бортовий журнал ПС; та

4. у разі необхідності технічну(і) специфікацію(ї) договору(ів)/завдань на ТОР згідно з пунктом М.А.708(с) цих Правил із схваленою(ими) відповідно до Частини-145В/Part-145 організацією(ями); та

5. будь-яка додаткова документація, що вимагається компетентним органом.

M.A.703. Обсяг схвалення

(a) Схвалення вказується в сертифікаті схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності Форма 14 EMAR (EMAR Form 14), що видається компетентним органом згідно з додатком 6 до цих Правил.

(b) Не застосовується в державній авіації.

(с) Обсяг робіт, що передбачений схваленням, має бути визначений у керівництві з управління підтриманням льотної придатності відповідно до параграфа М.А.704 цих Правил.

M.A.704. Керівництво з управління підтриманням льотної придатності

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності має підготувати керівництво з управління підтриманням льотної придатності, що містить таку інформацію:

1. заяву, підписану відповідальним керівником, що підтверджує намір організації постійно працювати відповідно до вимог цих Правил і керівництва; та

2. обсяг робіт організації; та

3. посаду(и) та прізвище(а) особи (осіб), визначеної(их) у пунктах M.A.706(а), M.A.706(c), M.A.706(d) та M.A.706(і) цих Правил; та

4. структуру організації із зазначенням підпорядкованості та відповідальності між особами, призначеними відповідно до пунктів M.A.706(а), M.A.706(c), M.A.706(d) та M.A.706(і) цих Правил; та

5. список визначеного параграфом M.A.707 цих Правил персоналу з перегляду льотної придатності; та

6. загальний опис та місцезнаходження виробничих об’єктів; та

7. процедури, що визначають, як організація з управління підтриманням льотної придатності забезпечує відповідність вимогам цих Правил; та

8. процедури внесення змін до керівництва з управління підтриманням льотної придатності; та

9. перелік схвалених програм ТОР ПС (дивись параграф М.А.302 цих Правил); та

10. перелік усіх підрядників/організацій, яким надано завдання (де застосовно); та

11. найменування всіх експлуатуючих організацій, яким організація з управління підтриманням льотної придатності надає підтримку діяльності (де застосовно).

(b) Керівництво з управління підтриманням льотної придатності та зміни до нього мають бути схваленими компетентним органом.

(с) Незалежно від положень пункту (b) цього параграфа незначні зміни до керівництва з управління підтриманням льотної придатності можуть бути схвалені побічно за процедурою непрямого схвалення. Процедура непрямого схвалення має визначати незначні допустимі доповнення, встановлені організацією з управління підтриманням льотної придатності як частина керівництва з управління підтриманням льотної придатності, які мають бути схвалені компетентним органом.

M.A.705. Об’єкти

Організація з управління підтриманням льотної придатності має забезпечити комфортні офісні приміщення з відповідним розташуванням для персоналу, визначеного у параграфі M.A.706 цих Правил.

M.A.706. Вимоги до персоналу

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності має призначити відповідального керівника, на якого покладаються корпоративні повноваження щодо забезпечення фінансування та виконання всієї діяльності з управління підтриманням льотної придатності відповідно до вимог цих Правил.

Там, де організація з управління підтриманням льотної придатності є частиною експлуатуючої організації, відповідальним керівником має бути та сама особа, що має корпоративні повноваження для забезпечення того, щоб всі операції експлуатуючої організації були забезпечені ресурсами і здійснювалися за стандартом, зазначеним у пункті M.A.201(h) цих Правил.

У разі якщо організація не є суб’єктом господарювання, що здійснює свою діяльність на умовах повного госпрозрахунку (комерційна діяльність), та здійснює діяльність в умовах повного фінансування з Державного бюджету України, питання призначення відповідального керівника, забезпечення фінансування для виконання всієї діяльності з управління підтриманням льотної придатності відповідно до вимог цих Правил покладається на керівника організації та/або його вищого керівництва за підлеглістю. У цьому випадку на відповідального керівника покладаються функціональні повноваження щодо виконання всієї діяльності з управління підтриманням льотної придатності відповідно до вимог цих Правил.

(b) Не застосовується в державній авіації.

(c) Організація з управління підтриманням льотної придатності має призначити особу або групу осіб, до обов’язків яких входить забезпечення відповідності організації вимогам цієї глави. Ця особа(и) має(ють) підпорядковуватися безпосередньо відповідальному керівнику.

(d) Відповідальний керівник має призначити посадову особу з підтримання льотної придатності. Ця особа забезпечує управління та нагляд за підтриманням льотної придатності відповідно до пункту (c) цього параграфа.

(e) Призначена посадова особа з підтримання льотної придатності, зазначена у пункті (d) цього параграфа, не має бути працевлаштована експлуатуючою організацією за договором з організацією з ТОР, схваленою відповідно до вимог Частини-145В/Part-145, якщо це належним чином не погоджено з компетентним органом.

(f) Організація з управління підтриманням льотної придатності має мати достатню кількість належним чином кваліфікованого персоналу для виконання очікуваної роботи.

(g) Усі особи, зазначені у пункті (c) цього параграфа, мають бути спроможними показати наявність необхідних знань, освіти та відповідного досвіду щодо підтримання льотної придатності ПС.

(h) Кваліфікація всього персоналу, який залучений до управління підтриманням льотної придатності, має бути записана.

(i) Для організацій з управління підтриманням льотної придатності, що продовжують дію сертифікатів (військових) перегляду льотної придатності відповідно до вимог підпунктів M.A.711(а)4 та M.A.901(c)2 цих Правил, організація з управління підтриманням льотної придатності має призначати осіб, уповноважених на виконання таких дій, за умови їх погодження компетентним органом.

(j) Організація з управління підтриманням льотної придатності має визначити та підтримувати оновленими у керівництві з управління підтриманням льотної придатності посаду(и) та прізвище(а) особи (осіб), які визначені у пунктах M.A.706(a), M.A.706(c) та M.A.706(i) цих Правил.

(k) Організація з управління підтриманням льотної придатності має визначити та контролювати повноваження персоналу, який бере участь в управлінні підтриманням льотної придатності, перегляді льотної придатності та/або аудитах якості відповідно до процедур та стандарту, погоджених компетентним органом.

M.A.707. Персонал з перегляду льотної придатності

(a) Для отримання схвалення щодо виконання перегляду льотної придатності організація з управління підтриманням льотної придатності має мати відповідний персонал з перегляду льотної придатності для видачі сертифікатів (військових) з перегляду льотної придатності або рекомендацій, як зазначено у главі I розділу A цих Правил:

1. Цей персонал має набути:

(i) щонайменше п’ять років досвіду з підтримання льотної придатності; та

(ii) відповідне свідоцтво авіаційного персоналу з ТОР ПС, передбачене Частиною-66В, або свідоцтво, передбачене Part-66, або авіаційну освіту чи її національний еквівалент; та

(iii) формальне авіаційне навчання з ТОР; та

(iv) досвід роботи в організації на посаді з відповідними обов’язками;

(v) незважаючи на пункти з (а) до (d) цього параграфа, вимоги, викладені в підпункті M.A.707(а)1(ii) цих Правил, можуть бути замінені п’ятирічним досвідом роботи у сфері підтримання льотної придатності додатково до вимог, викладених у підпункті M.A.707(а)1(i).

2. Не застосовується в державній авіації.

(b) Персонал з перегляду льотної придатності, запропонований організацією з управління підтриманням льотної придатності, може отримати повноваження від організації з управління підтриманням льотної придатності лише тоді, коли він буде формально прийнятий компетентним органом після успішного проведення перегляду льотної придатності під наглядом.

(с) Організація з управління підтриманням льотної придатності має забезпечити, що персонал з перегляду льотної придатності ПС може показати відповідний сучасний досвід в управлінні підтриманням льотної придатності.

(d) Персонал з перегляду льотної придатності має бути ідентифікований шляхом внесення кожної особи до керівництва з управління підтриманням льотної придатності із зазначенням номера їх авторизації на перегляд льотної придатності.

(e) Організація з управління підтриманням льотної придатності має зберігати записи щодо всього персоналу з перегляду льотної придатності, що мають включати детальну інформацію щодо будь-якої відповідної кваліфікації разом з переліком досвіду з управління підтриманням льотної придатності та наявності підготовки, та копію авторизації (отриманого повноваження). Ці записи мають зберігатися протягом двох років після того, як особа, що входила до складу персоналу з перегляду льотної придатності, звільнилася/переведена з організації з управління підтриманням льотної придатності.

M.A.708. Управління підтриманням льотної придатності

(a) Вся діяльність з управління підтриманням льотної придатності має виконуватися відповідно до вимог глави C розділу A цих Правил.

(b) Для кожного ПС, для якого виконується управління, організація з управління підтриманням льотної придатності має:

1. мати доступ до використання відповідної чинної програми ТОР ПС, для яких виконується управління;

2. у разі необхідності експлуатуючим організаціям державної авіації:

(i) розробляти та контролювати програму ТОР ПС, для яких виконується управління, включаючи будь-яку застосовну програму надійності; та

(ii) подавати на затвердження уповноваженому органу з льотної придатності/схвалення компетентному органу програму ТОР ПС та доповнення до неї, якщо останні не підпадають під процедуру непрямого схвалення. У цьому випадку процедура непрямого схвалення має бути встановлена організацією з управління підтриманням льотної придатності як частина керівництва з управління підтриманням льотної придатності та має бути схвалена компетентним органом;

3. управляти виконанням модифікацій та ремонтів;

4. забезпечити проведення всього обсягу робіт з ТОР відповідно до програми ТОР ПС та передачу до експлуатації відповідно до глави H розділу A цих Правил та Частини-145В;

5. забезпечити виконання усіх застосовних директив льотної придатності та експлуатаційних директив компетентного органу, а також директивних та розпорядчих документів уповноваженого органу з льотної придатності, що впливають на підтримання льотної придатності;

6. забезпечити, щоб усі виявлені або повідомлені дефекти були належним чином усунені схваленою організацією з ТОР;

7. забезпечити, що ТОР здійснюється лише схваленою організацією з ТОР;

8. координувати проведення планового ТОР, застосовність директив льотної придатності, заміну частин з обмеженим ресурсом/строком служби, огляд компонентів та забезпечити належне виконання робіт;

9. виконувати управління та зберігання всіх записів з підтримання льотної придатності;

10. забезпечити, щоб звіти про масу і центрування відповідали фактичному стану ПС;

11. забезпечити відображення фактичного стану ПС у заяві про виконання поопераційного контролю (якщо застосовується);

12. ініціювати та координувати будь-які необхідні дії та подальшу діяльність з урахуванням інформації, відображеної у звіті про подію.

(c) За наявності договору на ТОР/на виконання завдань із схваленою організацією з ТОР відповідно до Частини-145В/Part-145, мають бути детально визначені функції, зазначені в підпунктах M.A.301(а)2, M.A.301(а)3, M.A.301(а)5, M.A.301(а)6 і M.A.301(а)8 цих Правил, та визначено виконання функцій з якості, що передбачені пунктом M.A.712(b) цих Правил.

M.A.709. Документація

(a) При виконанні завдань з підтримання льотної придатності, передбачених параграфом M.A.708 цих Правил, організація з управління підтриманням льотної придатності має мати та використовувати відповідні поточні дані для ТОР відповідно до параграфа M.A.401 цих Правил/параграфа 145.А.45 Частини-145В/Part-145. Ці дані надаються відповідною експлуатуючою організацією/утримувачем сертифіката типу (військового)/будь-якою іншою організацією, визначеною Частиною-21В, у тому числі за умови укладення відповідного договору. У цьому випадку організації з управління підтриманням льотної придатності необхідно тільки мати можливість доступу до таких даних протягом терміну дії договору, крім випадків, коли інше вимагається параграфом M.A.714 цих Правил.

(b) Не застосовується в державній авіації.

M.A.710. Перегляд льотної придатності

(a) Для того, щоб задовольнити вимоги щодо перегляду льотної придатності ПС, зазначені у параграфі M.A.901 цих Правил, організація з управління підтриманням льотної придатності має провести перегляд записів ПС, щоб переконатися у такому:

1. години нальоту планера, двигуна та гвинта, відповідні льотні цикли та/або посадки, а також будь-які інші дані щодо льотної придатності, що вимагаються компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності, записані відповідним чином; та

2. керівництво з льотної експлуатації ПС та/або будь-які інші керівництва/інструкції, що вимагаються компетентним органом, застосовні до конфігурації ПС та відповідають статусу останньої ревізії; та

3. виконано весь обсяг обов’язкових робіт з ТОР ПС відповідно до програми ТОР ПС; та

4. усунено або, коли застосовано, відкладено контрольованим чином усі відомі дефекти; та

5. виконано та належним чином записано всі застосовні директиви з льотної придатності; та

6. усі застосовні модифікації та ремонти, виконані на ПС, було зареєстровано та вони відповідають вимогам параграфа М.А.304 цих Правил; та

7. усі компоненти з обмеженим ресурсом/строком служби, встановлені на ПС, належним чином позначено та зареєстровано та не перевищено схвалений/встановлений обмежений ресурс/строк служби; та

8. весь обсяг виконаних робіт з ТОР було передано відповідно до вимог цих Правил/Частини-145В; та

9. поточний звіт про вагу і центрування відповідає конфігурації ПС і є чинним; та

10. ПС відповідає останній ревізії типової конструкції, схваленої компетентним органом/утримувачем сертифіката типу (військового) та/або прийнятої на озброєння (в експлуатацію); та

11. не застосовується в державній авіації;

12. якщо потрібно, поточний поопераційний звіт відповідає конфігурації ПС і є чинним.

Цей перегляд має бути повністю задокументований.

(b) Персонал з перегляду льотної придатності організації з управління підтриманням льотної придатності має проводити фізичний огляд ПС. Для виконання такого огляду персонал з перегляду льотної придатності, що не має відповідної кваліфікації згідно з Частиною-66В/Part-66 та повноваження (авторизацію) відповідно до параграфа 145.А.35 Частини-145В/Part-145, має отримати допомогу від персоналу з відповідною кваліфікацією/авторизацією.

(c) Шляхом проведення фізичного огляду ПС персонал з перегляду льотної придатності має переконатися, що:

1. всі необхідні маркування та інформаційні табло встановлено належним чином; та

2. ПС відповідає керівництву з льотної експлуатації ПС та/або будь-яким іншим керівництвам/інструкціям, що вимагаються компетентним органом/уповноваженим органом з льотної придатності; та

3. конфігурація ПС відповідає схваленим даним; та

4. неможливо виявити очевидний дефект, який не був розглянутий відповідно до параграфа M.A.403 цих Правил; та

5. неможливо виявити розбіжності між ПС і переглядом записів відповідно до пункту (а) цього параграфа.

(d) Частково обмежуючи дію пункту M.A.901(а) цих Правил, перегляд льотної придатності може проводитись раніше, але не більше ніж на 90 днів, без втрати періодичності проведення переглядів льотної придатності, щоб мати можливість проводити фізичний огляд/дослідження стану під час проведення форми ТО/регламентних робіт.

(е) Сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності наведений у додатку 3 до цих Правил. Цей сертифікат за Формою 15b EMAR (EMAR Form 15b) або рекомендація для видачі цього сертифіката за Формою 15а EMAR (EMAR Form 15а) можуть бути видані тільки:

1. уповноваженим (авторизованим) відповідно до вимог параграфа M.A.707 цих Правил персоналом, що виконує перегляд льотної придатності, від імені організації з управління підтриманням льотної придатності; та

2. якщо виконаний перегляд з льотної придатності був повністю проведений та не виявлено невідповідностей, що становлять загрозу безпеці польотів.

(f) Копія будь-якого сертифіката (військового) перегляду льотної придатності, виданого або продовженого для ПС, має надсилатися протягом 10 днів до компетентного органу.

(g) Усі завдання щодо сертифіката (військового) перегляду льотної придатності повинні бути завершені/проконтрольовані/керовані уповноваженим (авторизованим) персоналом з перегляду льотної придатності.

(h) Не застосовується в державній авіації.

M.A.711. Привілеї організації

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності, схвалена відповідно до вимог глави G розділу А цих Правил, відповідно до її керівництва з управління підтриманням льотної придатності для будь-якого ПС, зазначеного у її сертифікаті схвалення, має право:

1. виконувати управління підтриманням льотної придатності конкретного ПС;

2. не застосовується в державній авіації;

3. організувати виконання будь-яких завдань з управління підтриманням льотної придатності, що буде здійснюватися іншою організацією, яка:

(i) працює під системою якості організації з управління підтриманням льотної придатності; або

(ii) працює під власним схваленням, отриманим відповідно до вимог глави G розділу А цих Правил.

У кожному разі організація з управління підтриманням льотної придатності є відповідальною за всі функції організації з управління підтриманням льотної придатності незалежно від того, хто їх виконує. Усі ці організації мають бути зазначені у сертифікаті схвалення;

4. продовжувати відповідно до умов пункту M.A.901(f) цих Правил сертифікати (військові) перегляду льотної придатності;

(b) Організація з управління підтриманням льотної придатності може додатково проводити перегляди льотної придатності, як зазначено у параграфі M.A.710 цих Правил, будь-якого ПС, зазначеного у сертифікаті схвалення, та:

1. видавати відповідний сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності і продовжувати його дію відповідно до умов, що викладені у підпункті M.A.901(с)2 цих Правил; та

2. надавати рекомендацію щодо перегляду льотної придатності компетентному органу.

(с) Не застосовується в державній авіації.

(d) Організація з управління підтриманням льотної придатності може, якщо необхідно експлуатуючим організаціям державної авіації відповідно до підпункту M.A.708(b)2 цих Правил, відпрацьовувати і контролювати програми ТОР ПС згідно з вимогами параграфа М.А.302 цих Правил, включаючи будь-які відповідні програми надійності для будь-якого ПС, зазначеного у сертифікаті схвалення.

M.A.712. Система якості

(a) Для забезпечення того, що організація з управління підтриманням льотної придатності продовжує відповідати вимогам цієї глави, організація має запровадити систему якості та призначити керівника з якості для відстеження відповідності та адекватності процедур, необхідних для забезпечення льотної придатності ПС. Відстеження відповідності має включати систему зворотного зв’язку з відповідальним керівником з метою забезпечення впровадження коригувальних заходів у разі необхідності.

(b) Система якості має відстежувати діяльність відповідно до вимог, передбачених главою G розділу A цих Правил. Вона має виконувати принаймні такі функції:

1. відстеження того, що вся діяльність відповідно до вимог глави G розділу A цих Правил виконується відповідно до схвалених процедур; та

2. відстеження того, що весь обсяг договірного ТОР виконується відповідно до умов договору;

3. відстеження постійної відповідності вимогам цих Правил.

(c) Записи про цю діяльність мають бути збережені протягом щонайменше двох років.

(d) Якщо організація має кілька схвалень відповідно до положень інших Правил, система якості може бути поєднана.

(e) Система якості організації з управління підтриманням льотної придатності має бути невід’ємною частиною системи якості експлуатуючої організації, якщо інше не погоджено компетентним органом.

(f) Не застосовується в державній авіації.

M.A.713. Зміни у схваленій організації з управління підтриманням льотної придатності

(a) З метою забезпечення можливості компетентному органу визначити постійну відповідність вимогам цих Правил організація з управління підтриманням льотної придатності має завчасно повідомляти компетентний орган про будь-яку пропозицію щодо таких змін перед їх проведенням:

1. найменування організації;

2. місцезнаходження організації;

3. додаткові місцезнаходження організації;

4. відповідальний керівник;

5. будь-яка з осіб, зазначених у пункті M.A.706(c) цих Правил;

6. об’єкти, процедури, обсяг робіт та персоналу, якщо вони можуть впливати на чинність схвалення;

7. будь-яка зміна, що впливає на сертифікат схвалення.

(b) Якщо запропоновані зміни у складі персоналу не були заздалегідь відомі керівництву, про такі зміни необхідно повідомляти за першої можливості.

M.A.714. Ведення записів

(a) Організація з управління підтриманням льотної придатності має вести докладні записи про виконання діяльності з управління підтриманням льотної придатності. Записи, передбачені параграфом M.A.305 та, якщо застосовно, параграфом M.A.306 цих Правил, мають зберігатися.

(b) Якщо організації з управління підтриманням льотної придатності надано привілеї, зазначені в пункті M.A.711(b) цих Правил, вона має зберігати копію кожного виданого або, якщо застосовно, продовженого сертифіката (військового) перегляду льотної придатності та рекомендації з усіма підтверджувальними документами. Також організація з управління підтриманням льотної придатності має зберігати копію будь-якого сертифіката (військового) перегляду льотної придатності, який вона продовжила, відповідно до привілеїв, зазначених у підпункті М.А.711(а)4.

(с) Дозволи на виконання польотів та всі документи, що мають відношення до них та докладно зазначені в главі Р Частини-21В/Part-21, мають бути збережені.

(d) Організація з управління підтриманням льотної придатності має зберігати копію всіх записів, зазначених у пунктах (b) і (с) цього параграфа, не менше двох років після того, як ПС назавжди було знято з експлуатації.

(е) Записи мають зберігатися таким чином, щоб забезпечити їх захист від пошкодження, зміни чи викрадення. Записи мають залишатися легкими для читання та доступними протягом усього терміну зберігання.

(f) Весь обсяг комп’ютерних файлів, що забезпечує резервування, має зберігатися окремо від робочих екземплярів в середовищі, у якому забезпечується їх збереження у належному стані.

(g) У разі передачі управління підтриманням льотної придатності ПС іншій організації з управління підтриманням льотної придатності всі записи, що зберігаються, мають бути передані новій організації. Визначені строки зберігання записів мають продовжуватися для нової організації з управління підтриманням льотної придатності.

(h) У разі припинення діяльності організації з управління підтриманням льотної придатності всі записи, що зберігаються, мають бути передані експлуатуючій організації (якщо застосовано)/уповноваженому органу з льотної придатності, якщо інше не визначено компетентним органом.

M.A.715. Підтримання схвалення

(a) Схвалення має видаватися на необмежений строк. Воно має залишатися чинним за умов, що:

1. організація з управління підтриманням льотної придатності і надалі відповідає вимогам цих Правил відповідно до положень, пов’язаних з опрацюванням недоліків, як зазначено в параграфі M.B.705; та

2. компетентному органу надано доступ до організації з управління підтриманням льотної придатності з метою перевірки безперервності відповідності вимогам цих Правил; та

3. схвалення не було припинено або анульовано.

(b) У разі припинення або анулювання сертифіката схвалення він підлягає поверненню компетентному органу.

M.A.716. Недоліки організації з управління підтриманням льотної придатності, виявлені компетентним органом

(a) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно з параграфом M.B.705 цих Правил організація з управління підтриманням льотної придатності має:

1. визначити причину невідповідності; та

2. розробити план коригувальних дій; та

3. вжити коригувальних заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, що вимагається компетентним органом.

(b) Недоліком рівня 1 є будь-яка значна невідповідність вимогам цих Правил, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів. Залежно від ступеня недоліку рівня 1 це призводить до негайного повного або часткового анулювання, обмеження або призупинення схвалення компетентним органом до успішного виконання коригувальних дій, прийнятих організацією з управління підтриманням льотної придатності.

(c) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, яка може знизити стандарт безпеки і ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(d) Невідповідності організації з управління підтриманням льотної придатності з діями, визначеними у пункті M.A.716(а) цих Правил, призводять до повного або часткового призупинення схвалення компетентним органом.

Глава H. Сертифікат передачі до експлуатації

M.A.801. Сертифікат передачі до експлуатації повітряного судна

(a) Сертифікат передачі до експлуатації ПС має видаватися відповідно до вимог цієї глави, за винятком ПС, що передані до експлуатації організацією з ТОР, схваленою відповідно до вимог Частини-145В/Part-145.

(b) ПС не може бути передане до експлуатації, поки не буде виданий сертифікат передачі до експлуатації після виконання будь-якого ТОР, за умови, що весь необхідний обсяг робіт з ТОР було виконано належним чином:

1. відповідним персоналом, який засвідчує ТОР від імені організації з ТОР, схваленої відповідно до вимог глави F розділу А цих Правил; або

2. персоналом, який засвідчує ТОР відповідно до вимог, викладених у Частині-66В/Part-66, за винятком складних завдань з технічного обслуговування та ремонту, наведених у додатку 7 до цих Правил, для яких застосовується пункт 1;

3. не застосовується в державній авіації.

(с) Не застосовується в державній авіації.

(d) Обмежуючи дію пункту М.А.801(b), у випадку непередбачених ситуацій, коли ПС знаходиться на землі, у місці, де немає схваленої організацій з ТОР, відповідно до вимог цих Правил або Частини-145В/Part-145, а також де немає відповідного персоналу, який засвідчує ТОР, експлуатуюча організація може уповноважити будь-яку особу, що має не менше ніж три роки досвіду виконання ТОР та має відповідну кваліфікацію, виконувати ТОР відповідно до стандартів, що викладені у главі D цих Правил, на передачу ПС до експлуатації. У такому випадку експлуатуюча організація має:

1. отримати та зберегти у записах ПС детальну інформацію про весь обсяг виконаних робіт та кваліфікацію, що мав персонал, який видав сертифікат; та

2. забезпечити, щоб за першої можливості, але не пізніше, ніж за сім днів, будь-яке таке ТОР було перевірено, а ПС - передано до експлуатації особою, яка має відповідні повноваження, які зазначені у пункті М.А.801(b) цих Правил, або організацією, що схвалена відповідно до вимог глави F розділу А цих Правил або відповідно до Частини-145В/Part-145;

3. проінформувати організацію, відповідальну за управління підтриманням льотної придатності ПС, та/або уповноважений орган з льотної придатності/компетентний орган протягом семи днів після видачі такого уповноваження на передачу до експлуатації.

(е) У випадку передачі до експлуатації відповідно до вимог підпункту М.А.801(b)2 цих Правил персонал, який засвідчує ТОР, під час виконання робіт з ТОР може скористатися допомогою однієї або більше осіб, які знаходяться під його безпосереднім та постійним контролем.

(f) Сертифікат передачі до експлуатації має містити принаймні:

1. основні подробиці виконаного ТОР;

2. дату завершення такого ТОР;

3. відомості про організацію та/або особу, яка видає сертифікат передачі до експлуатації, у тому числі:

(і) посилання на схвалення організації з ТОР, що схвалена відповідно до вимог глави F розділу А цих Правил, та персонал, який засвідчує ТОР та видає даний сертифікат, або

(іі) якщо сертифікат передачі до експлуатації видано відповідно до вимог підпункту М.А.801(b)2 цих Правил, - відомості та, коли застосовно, номер свідоцтва персоналу, який засвідчує ТОР та видає сертифікат;

4. обмеження щодо льотної придатності або експлуатації, за наявності.

(g) Обмежуючи дію пункту (b) цього параграфа та незалежно від положень пункту (h) цього параграфа, коли заплановане ТОР не може бути закінчено, сертифікат передачі до експлуатації може бути виданий з урахуванням схвалених обмежень ПС. Цей факт разом з усіма можливими обмеженнями льотної придатності або експлуатації має бути зазначений у сертифікаті передачі до експлуатації ПС перед його видачею як частина обов’язкової інформації, що наведена у підпункті (f)4 цього параграфа.

(h) Сертифікат передачі до експлуатації не має видаватися у випадку, коли відомі будь-які невідповідності, що можуть становити загрозу для безпеки польотів.

M.A.802. Сертифікат передачі до експлуатації компонента

(а) Сертифікат передачі до експлуатації має бути виданий після завершення виконання будь-якого ТОР компонента ПС відповідно до параграфа М.А.502.

(b) Якщо сертифікат дозволеної передачі, який визначається як Форма 1 EMAR (EMAR Form 1), містить сертифікат передачі до експлуатації компонента, за винятком, коли ТОР компонентів ПС проведено відповідно до пункту М.А.502(b) цих Правил, ТОР підпадає під дію процедур передачі ПС до експлуатації відповідно до вимог параграфа М.А.801.

M.A.803. Уповноваження пілота-власника

Не застосовується в державній авіації.

Глава I. Сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності

М.A.901. Перегляд льотної придатності повітряного судна

Щоб гарантувати чинність сертифіката (військового) льотної придатності ПС, а також забезпечити нагляд за ПС, взятим на тимчасову реєстрацію, необхідно періодично проводити перегляд льотної придатності ПС та виконувати записи про підтримання льотної придатності.

(а) Сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності видається за формою, наведеною у додатку 3 до цих Правил (Форма 15а EMAR (EMAR Form 15а) або Форма 15b EMAR (EMAR Form 15b)). Сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності є дійсним протягом одного року.

(b) Не застосовується в державній авіації.

(с) Організація з управління підтриманням льотної придатності може, за наявності відповідного схвалення та за умови відповідності вимогам пункту (k) цього параграфа, виконувати таке:

1. видавати сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності відповідно до параграфа М.А.701 цих Правил;

2. для виданих нею сертифікатів (військових) перегляду льотної придатності продовжувати двічі дію сертифіката (військового) перегляду льотної придатності кожного разу на період, що становить один рік.

(d) Для всіх ПС, управління підтриманням льотної придатності яких здійснює організація з управління підтриманням льотної придатності, що не має привілеї на виконання перегляду льотної придатності, сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності має бути виданий компетентним органом при задовільних результатах оцінювання на підставі надісланої разом із заявкою експлуатуючої організації рекомендації організації з управління підтриманням льотної придатності, схваленої належним чином відповідно до вимог підпункту M.A.711(b)(2) цих Правил. Підставою для такої рекомендації має бути перегляд льотної придатності, проведений відповідно до вимог параграфа М.А.710 цих Правил.

(е) Не застосовується в державній авіації.

(f) За умови відповідності пункту (k) цього параграфа організація з управління підтриманням льотної придатності може двічі продовжити на період, що становить один рік, дію сертифіката (військового) перегляду льотної придатності, виданого компетентним органом або іншою організацією з управління підтриманням льотної придатності, схваленою відповідно до вимог глави G розділу А цих Правил.

(g) Не застосовується в державній авіації.

(h) Незалежно від зазначених вище пунктів (а), (с) і (d) цього параграфа компетентний орган може здійснити видачу сертифіката (військового) перегляду льотної придатності в будь-який час, в який він вважає за доцільне це зробити.

(і) Не застосовується в державній авіації.

(j) У випадках, коли компетентний орган самостійно виконує перегляд льотної придатності та видає сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності, експлуатуюча організація має надати компетентному органу:

1. документацію, яку вимагає компетентний орган; та

2. необхідне приміщення для персоналу у відповідному місці; та

3. за необхідності підтримку персоналом, уповноваженим відповідно до вимог Частини-66В/Part-66 або параграфа 145.A.35 Частини-145В/Part-145.

(k) Сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності не може бути виданий або подовжений у випадку наявності свідчень або підстав вважати, що ПС не є льотнопридатним.

M.A.902. Чинність сертифіката (військового) перегляду льотної придатності

(a) Сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності втрачає чинність у разі:

1. здавання, припинення або анулювання; або

2. припинення або анулювання сертифіката (військового) льотної придатності; або

3. ПС виключено компетентним органом з реєстру державних ПС України; або

4. припинення або анулювання сертифіката типу (військового)/наказу про прийняття на озброєння (в експлуатацію), на підставі якого було видано сертифікат (військовий) льотної придатності.

(b) Перенесено до пункту M.A.301(b) цих Правил.

(c) У разі припинення або анулювання сертифіката (військового) перегляду льотної придатності він має бути повернений до компетентного органу.

M.A.903. Зміна в правах щодо державного ПС

(a) У разі передачі державного ПС до іншої експлуатуючої організації заявник має:

1. повідомити протягом п’яти днів після його передачі компетентний орган про зміни в правах щодо державного ПС, вказати підставу для передачі державного ПС, повернути реєстраційне посвідчення та сертифікат льотної придатності державного ПС (за наявності) до компетентного органу;

2. подати заявки на реєстрацію та про видачу нового сертифіката льотної придатності державного ПС (за необхідності).

(b) Незалежно від положень підпункту M.A.902(a)(3) цих Правил раніше виданий сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності залишається дійсним до дати втрати його чинності.

M.A.904. Перегляд льотної придатності ПС, що імпортується

(а) При імпортуванні ПС заявник має:

1. подати заявки до компетентного органу щодо видачі в разі необхідності нового сертифіката (військового) льотної придатності відповідно до вимог Частини-21В/Part-21 або на підставі сертифіката типу (військового)/наказу про прийняття на озброєння (в експлуатацію);

2. провести перегляд льотної придатності ПС, крім нових ПС, відповідно до параграфа М.А.901 цих Правил;

3. виконати весь обсяг робіт з ТОР, щоб відповідати схваленій програмі ТОР ПС згідно з параграфом М.А.302.

(b) Переконавшись у тому, що ПС відповідає застосовним вимогам, організація з управління підтриманням льотної придатності, якщо це застосовно, має надіслати компетентному органу задокументовану рекомендацію для видачі сертифіката (військового) перегляду льотної придатності.

(c) Імпортер має забезпечити доступ для проведення інспектування ПС.

(d) Компетентний орган видає новий сертифікат (військовий) льотної придатності після того, як він задоволений щодо відповідності ПС вимогам Частини-21В/Part-21 або сертифіката типу (військового)/наказу про прийняття на озброєння (в експлуатацію).

(e) Компетентний орган видає також сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності, який, як правило, є дійсним протягом одного року, якщо з питань безпеки компетентний орган не обмежить строк його дії.

M.A.905. Недоліки перегляду льотної придатності ПС, доведені компетентним органом

(a) Після отримання повідомлення про недоліки згідно з параграфом M.B.903 цих Правил експлуатуюча організація має:

1. забезпечити щоб ПС, на якому виявлені недоліки, не здійснювало польотів до тих пір, доки конкретні невідповідності вимогам цих Правил або іншим умовам, як визначено в пункті М.А.301(b), не були усунені; та

2. визначити причину невідповідності; та

3. розробити план коригувальних дій; та

4. вжити коригувальних заходів, які задовольнять компетентний орган, протягом періоду, що вимагається компетентним органом.

(b) Недоліком рівня 1 є будь-яка значна невідповідність вимогам цих Правил, яка знижує стандарт безпеки і становить серйозну загрозу безпеці польотів.

(c) Недоліком рівня 2 є будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, яка може знизити стандарт безпеки і ймовірно становить загрозу безпеці польотів.

(d) Експлуатуюча організація має розглянути можливість потенціального впливу невідповідності на інші ПС, що знаходяться під її відповідальністю, і вжити відповідних заходів відповідно до підпункту М.А.905(а)1 цих Правил.

Розділ B. Процедура для компетентного органу

Глава A. Загальні положення

M.B.101. Сфера застосування

Цей розділ встановлює адміністративні вимоги, яких має дотримуватися компетентний орган, відповідальний за застосування та дотримання положень розділу A цих Правил.

M.B.102. Компетентний орган

(a) Загальні положення

Міністерство оборони України має визначити компетентний орган, до обов’язків якого належать видача, продовження дії, зміна, припинення або анулювання сертифікатів, а також нагляд за підтриманням льотної придатності. Цей компетентний орган має встановити письмові процедури та створити організаційну структуру.

(b) Ресурси

Кількість персоналу має бути достатньою для виконання вимог, передбачених цим розділом B.

(c) Кваліфікація та навчання

Весь персонал, залучений до діяльності щодо цих Правил, має бути відповідно кваліфікований та мати відповідні знання, досвід, початкове навчання та підвищення кваліфікації з метою виконання покладених на нього завдань.

(d) Процедури

Компетентний орган має встановити процедури, які визначають порядок забезпечення відповідності вимогам цих Правил.

З метою забезпечення постійної відповідності процедури мають переглядатися з внесенням відповідних змін.

Для встановлення відповідності організацій вимогам цих Правил компетентний орган розробляє прийнятні методи встановлення відповідності та керівний матеріал. Під час розробки прийнятних методів встановлення відповідності та керівного матеріалу компетентний орган має використовувати відповідні методи та матеріал - Acceptable means of compliance & Guidance material, зазначені у схваленому MAWA Forum під егідою EDA документі до EMAR М “European military airworthiness Requirements. EMAR М. AMC & GM”.

У разі використання прийнятних методів встановлення відповідності вважається, що відповідні вимоги цих Правил виконані.

Документ “European military airworthiness Requirements. EMAR М. AMC & GM” також використовується для розробки внутрішньої процедури компетентного органу зі схвалення та нагляду за організаціями.

M.B.104. Ведення записів

(a) Компетентний орган має запровадити систему ведення записів з мінімальними критеріями зберігання, яка забезпечує відповідне відстеження процесу видачі, продовження дії, зміни, припинення або анулювання кожного сертифіката.

(b) Записи для здійснення нагляду за діяльністю схвалених за цими Правилами організацій мають містити такі відомості:

1. заявку про видачу схвалення організації;

2. сертифікат про схвалення організації, включаючи будь-які зміни до нього;

3. копію програми аудитів, що визначає дату, коли необхідно провести аудит, і дату, коли аудити було проведено;

4. записи компетентного органу про постійне здійснення нагляду, включаючи всі записи про аудити;

5. копії всього відповідного листування;

6. докладні відомості про будь-які заходи щодо винятків та застосованих санкцій;

7. будь-який звіт від інших органів стосовно нагляду за організацією;

8. керівництво організації та зміни до нього;

9. копію будь-якого іншого документа, безпосередньо схваленого компетентним органом.

(c) Строк зберігання записів, передбачених пунктом (b) цього параграфа, має становити не менше чотирьох років.

(d) Мінімальний перелік записів для здійснення нагляду за кожним ПС має містити копії:

1. сертифіката (військового) льотної придатності;

2. сертифікатів (військових) перегляду льотної придатності;

3. рекомендацій організації, що передбачені главою G розділу A цих Правил;

4. звітів про результати переглядів льотної придатності безпосередньо компетентним органом;

5. всього відповідного листування, що стосується ПС;

6. докладних відомостей про будь-які заходи щодо винятків та застосованих санкцій;

7. будь-яких документів, схвалених компетентним органом відповідно до цих Правил.

(e) Записи, що визначені у пункті (d) цього параграфа, мають бути збережені протягом двох років після виводу ПС з експлуатації.

(f) Не застосовуються в державній авіації.

(g) Записи мають зберігатися таким чином, щоб забезпечити захист від пошкоджень, змін та крадіжки. Записи мають залишатися придатними до читання та доступними протягом усього строку зберігання.

M.B.105. Взаємний обмін інформацією

(a) З метою сприяння підвищенню рівня безпеки польотів компетентний орган та уповноважені органи з льотної придатності беруть участь у взаємному обміні всією необхідною інформацією.

(b) Без упередження компетенції уповноважених органів з льотної придатності в разі виникнення потенційної загрози безпеці польотів, що стосується декількох органів, відповідні органи мають сприяти компетентному органу та одне одному щодо вживання необхідних заходів.

Глава B. Підзвітність

M.B.201. Розподіл обов’язків

(a) Компетентний орган забезпечує проведення інспекцій та перевірок з метою підтвердження відповідності вимогам цих Правил.

(b) Без упередження компетенції компетентного органу уповноважені органи з льотної придатності:

затверджують програми ТОР ПС, що подаються підпорядкованими організаціями з управління підтриманням льотної придатності;

видають директивні та розпорядчі документи, що впливають на підтримання льотної придатності, з інформуванням про це компетентного органу.

Глава C. Підтримання льотної придатності

M.B.301. Програма ТОР ПС

(a) Компетентний орган/уповноважений орган з льотної придатності має перевіряти відповідність програми ТОР ПС вимогам параграфа M.A.302 цих Правил.

(b) Якщо інше не передбачено у підпункті M.A.708(b)2(ii) цих Правил, програма ТОР ПС та зміни до неї мають бути схвалені компетентним органом/затверджені уповноваженим органом з льотної придатності.

(c) У разі непрямого схвалення програми ТОР ПС процедура організації з управління підтриманням льотної придатності має бути схвалена компетентним органом через керівництво з управління підтриманням льотної придатності.

(d) З метою схвалення/затвердження програми ТОР ПС відповідно до підпункту M.A.708(b)2 цих Правил компетентний орган/уповноважений орган з льотної придатності має мати доступ до всіх даних, визначених пунктами M.A.302(d), M.A.302(е) та M.A.302(f) цих Правил.

(e) Якщо програма ТОР ПС не розроблена і не контролюється організацією з управління підтриманням льотної придатності, компетентний орган має розробити альтернативні процедури схвалення/затвердження програми ТОР ПС.

M.B.302. Винятки

Усі винятки, які були надані, мають бути записані та збережені компетентним органом.

M.B.303. Моніторинг підтримання льотної придатності ПС

(a) Компетентний орган має розробити програму інспекцій з метою моніторингу стану льотної придатності ПС, внесених до реєстру державних ПС України, та тимчасово зареєстрованих ПС, які належать до військової техніки.

(b) Програма інспекцій має включати вибіркові інспекції ПС.

(c) Програма має бути розроблена з урахуванням кількості внесених до реєстру державних ПС України та тимчасово зареєстрованих ПС, які належать до військової техніки, локальних знань і досвіду діяльності щодо нагляду.

(d) Інспекції екземплярів ПС мають зосереджуватися на низці складових, що становлять основний ризик для льотної придатності, та виявляти будь-які недоліки. Крім того, компетентний орган має аналізувати кожний недолік з метою визначення його причини.

(e) Усі недоліки мають бути викладені у письмовій формі та надаватися експлуатуючій організації, що є відповідальною згідно з параграфом M.A.201 цих Правил.

(f) Компетентний орган фіксує всі недоліки, заходи щодо усунення недоліків та рекомендації.

(g) Якщо під час проведення інспектування ПС виявлено факт невідповідності вимогам цих Правил, компетентний орган має вжити заходів, що передбачені параграфом M.B.903 цих Правил.

(h) Якщо основною причиною недоліку є невідповідність вимогам будь-якої глави цих Правил або інших правил, необхідно вжити заходів щодо усунення недоліку, як визначено у відповідних правилах.

(i) Не застосовується в державній авіації.

M.B.304. Анулювання, припинення та обмеження сертифікатів (військових) перегляду льотної придатності

Компетентний орган:

(a) припиняє дію сертифіката (військового) перегляду льотної придатності за наявності вагомих підстав у разі потенційної загрози для безпеки, або

(b) припиняє дію, відкликає або обмежує сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності відповідно до підпункту M.B.903(a)1 цих Правил.

Глава D. Стандарти ТОР

(розробляється у разі необхідності)

Глава E. Компоненти

(розробляється у разі необхідності)

Глава F. Організація з ТОР

M.B.601. Заявка

Компетентний орган разом із заявкою від організації-заявника має отримати для схвалення керівництво організації з ТОР, яке містить інформацію, зазначену у пункті М.А.604(a) цих Правил, та інші документи, що вимагаються компетентним органом.

M.B.602. Первинне схвалення

(a) Для встановлення відповідності вимогам пунктів M.A.606(a) та M.A.606(b) цих Правил компетентний орган підтверджує заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в пунктах M.A.606(a) та M.A.606(b) цих Правил.

(b) Компетентний орган має перевірити відповідність процедур, зазначених у керівництві організації з ТОР, вимогам глави F розділу A і впевнитись у наявності підпису відповідального керівника на заяві про зобов’язання.

(c) Компетентний орган має перевіряти відповідність організації вимогам глави F розділу A цих Правил.

(d) Під час перевірки для надання схвалення слід провести зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він повною мірою розуміє значення схвалення та причину для підписання зобов’язань у керівництві організації з ТОР щодо відповідності процедурам, зазначеним у керівництві.

(e) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації-заявнику.

(f) Компетентний орган в письмовому вигляді записує усі недоліки, заходи з їх усунення та рекомендації.

(g) Для отримання первинного схвалення усі недоліки мають бути усунені організацією та їх усунення перевірено компетентним органом до видачі схвалення.

M.B.603. Видача схвалення

(a) Компетентний орган має видати заявнику сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування та ремонту Форма 3 EMAR (EMAR Form 3) (додаток 5), який включає рейтинги схвалення, коли організація з ТОР відповідає застосовним параграфам цих Правил.

(b) Компетентний орган має вказати умови, що додаються до схвалення у сертифікаті схвалення Форма 3 EMAR (EMAR Form 3).

(c) Номер схвалення вказується в сертифікаті схвалення Форма 3 EMAR (EMAR Form 3) у спосіб, визначений компетентним органом.

M.B.604. Постійний нагляд

(a) Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить перелік схвалених відповідно до вимог глави F розділу A цих Правил організацій з ТОР, що працюють під його наглядом, дати запланованих і проведених аудитів.

(b) Кожна організація з ТОР має бути повністю перевірена за період, що не перевищує 24 місяці.

(c) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації-заявнику.

(d) Компетентний орган в письмовому вигляді записує усі недоліки, заходи з їх усунення та рекомендації.

(e) Не менше одного разу на 24 місяці має проводитися зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він належним чином поінформований про основні питання, які виникають під час аудитів (перевірок, інспекцій).

M.B.605. Недоліки

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам цих Правил, компетентний орган має вжити таких заходів:

1. у разі недоліків рівня 1 - вживає негайних заходів з анулювання, обмеження або припинення схвалення організації з ТОР в цілому або частково залежно від серйозності недоліків рівня 1, доки організацією не буде вжито ефективних коригувальних заходів;

2. у разі недоліків рівня 2 - визначає період здійснення коригувальних заходів залежно від характеру недоліку, який не має бути більшим ніж три місяці. За певних обставин наприкінці цього першого періоду і залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей тримісячний період відповідно до задовільного плану коригувальних дій.

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із часткового або повного припинення дії наданого організації схвалення.

M.B.606. Зміни

(a) Компетентний орган має дотримуватися застосовних елементів первинного схвалення щодо будь-яких змін організації, про які було повідомлено відповідно до параграфа M.А.617 цих Правил.

(b) Компетентний орган може встановлювати умови, за якими може працювати схвалена організація з ТОР під час таких змін, якщо він не визначить, що схвалення має бути припинено з огляду на характер або ступінь змін.

(c) Для будь-якої зміни у керівництві організації з ТОР:

1. У разі прямого схвалення змін відповідно до пункту М.А.604(b) цих Правил компетентний орган, перш ніж офіційно повідомляти схвалену організацію про схвалення, має здійснити перевірку відповідності визначених у керівництві організації з ТОР процедур вимогам цих Правил.

2. У разі використання процедури непрямого схвалення змін відповідно до пункту М.А.604(с) цих Правил компетентний орган має забезпечити:

(i) що зміни залишаються незначними; а також

(ii) що він зберігає належний контроль за схваленням змін, щоб забезпечити їх відповідність вимогами цих Правил.

M.B.607. Анулювання, припинення та обмеження схвалення

Компетентний орган повинен:

(a) припинити схвалення, у разі наявності достатніх підстав вважати реальною потенційну загрозу безпеці польотів; або

(b) припинити, анулювати або обмежити схвалення, визначені сертифікатом, відповідно до положень параграфа M.B.605 цих Правил.

Глава G. Організація з управління підтриманням льотної придатності

M.B.701. Заявка

(a) Компетентний орган має отримати для схвалення документи, зазначені у пункті M.A.702(b), стосовно кожного типу ПС, що експлуатуватиметься.

(b) Не застосовується в державній авіації.

M.B.702. Первинне схвалення

(a) Для встановлення відповідності вимогам пунктів M.A.706(a), M.A.706(c) і M.A.706(d) та параграфа M.A.707 цих Правил компетентний орган підтверджує заявникові у письмовому вигляді погодження персоналу, зазначеного в пунктах M.A.706(a), M.A.706(c) і M.A.706(d) та параграфа M.A.707 цих Правил.

(b) Компетентний орган має перевірити відповідність процедур, зазначених в керівництві з управління підтриманням льотної придатності, вимогам глави G розділу А цих Правил і впевнитись у наявності підпису відповідального керівника на заяві про зобов’язання.

(c) Компетентний орган має перевіряти відповідність організації вимогам глави G розділу A цих Правил.

(d) Під час перевірки для надання схвалення слід провести зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він повною мірою розуміє значення схвалення та причину для підписання зобов’язань у керівництві з управління підтриманням льотної придатності щодо відповідності процедурам, зазначеним у керівництві.

(e) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації-заявнику.

(f) Компетентний орган в письмовому вигляді записує усі недоліки, заходи з їх усунення (дії щодо закриття недоліків) та рекомендації.

(g) Для отримання первинного схвалення усі недоліки мають бути усунені організацією та прийняті компетентним органом до моменту видачі схвалення.

M.B.703. Видача схвалення

(a) Компетентний орган має видати заявнику сертифікат схвалення Форма 14 EMAR (EMAR Form 14) (додаток 6), який включає межі схвалення, коли організація з управління підтриманням льотної придатності відповідає вимогам глави G розділу A цих Правил.

(b) Компетентний орган має вказати умови дії схвалення у сертифікаті схвалення Форма 14 EMAR (EMAR Form 14).

(c) Номер схвалення вказується в сертифікаті схвалення Форма 14 EMAR (EMAR Form 14) у спосіб, визначений компетентним органом.

(d) Не застосовується в державній авіації.

M.B.704. Постійний нагляд

(a) Компетентний орган має зберігати та оновлювати програму, яка містить перелік схвалених відповідно до вимог глави G розділу A цих Правил організацій з управління підтриманням льотної придатності, що працюють під його наглядом, дати запланованих і проведених аудитів.

(b) Кожна організація має бути повністю перевірена відповідно до вимог глави G розділу A цих Правил за період, що не перевищує 24 місяці.

(c) Один раз на 24 місяці має здійснюватися інспектування відповідних ПС, що знаходяться під контролем організації, схваленої відповідно до глави G розділу A цих Правил. Обсяг перевірки визначається компетентним органом за результатами попередніх аудитів і раніше проведених інспекцій.

(d) Усі недоліки мають бути підтверджені в письмовому вигляді і надані організації з управління підтриманням льотної придатності.

(e) Компетентний орган в письмовому вигляді має записувати усі недоліки, заходи з їх усунення (дії щодо закриття недоліків) та рекомендації.

(f) Не менше одного разу на 24 місяці має проводитися зустріч з відповідальним керівником, щоб переконатися, що він належним чином поінформований про основні питання, які виникають під час аудитів.

M.B.705. Недоліки організації з управління підтриманням льотної придатності

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам цих Правил, компетентний орган має вжити таких заходів:

1. у разі недоліків рівня 1 - компетентний орган вживає негайних заходів з анулювання, обмеження або припинення схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності в цілому або частково залежно від серйозності недоліків рівня 1, доки організацією з управління підтриманням льотної придатності не буде вжито ефективних коригувальних заходів;

2. у разі недоліків рівня 2 - компетентний орган визначає період здійснення коригувальних заходів залежно від характеру недоліку, який не має бути більшим ніж три місяці. За певних обставин наприкінці цього першого періоду і залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей тримісячний період відповідно до задовільного плану коригувальних дій.

(b) У разі неспроможності забезпечити відповідність вимогам протягом визначеного компетентним органом періоду останній вживає заходів із обмеження або припинення дії наданого організації схвалення.

(c) Компетентний орган повинен мати систему аналізу недоліків для визначення їх впливу на безпеку.

M.B.706. Зміни

(a) Компетентний орган має дотримуватися застосовних елементів первинного схвалення щодо будь-яких змін організації з управління підтриманням льотної придатності, про які було повідомлено відповідно до параграфа M.А.713 цих Правил.

(b) Компетентний орган може встановлювати умови, за якими може працювати організація з управління підтриманням льотної придатності під час таких змін, якщо він не визначить, що схвалення має бути припинено з огляду на характер або ступінь змін.

(c) Для будь-якої зміни у керівництві з управління підтриманням льотної придатності:

1. У разі прямого схвалення змін відповідно до пункту М.А.704(b) цих Правил компетентний орган, перш ніж офіційно повідомляти організацію з управління підтриманням льотної придатності про схвалення, має перевірити відповідність визначених у керівництві з управління підтриманням льотної придатності процедур вимогам цих Правил.

2. У разі використання процедури непрямого схвалення змін відповідно до пункту М.А.704(с) цих Правил компетентний орган має забезпечити:

(i) що зміни залишаються незначними, та

(ii) що він зберігає належний контроль за схваленням змін, щоб забезпечити їх відповідність вимогам цих Правил.

M.B.707. Анулювання, припинення та обмеження схвалення

Компетентний орган має:

(a) припинити схвалення у разі наявності достатніх підстав вважати реальною потенційну загрозу безпеці; або

(b) припинити, анулювати або обмежити схвалення відповідно до положень параграфа M.B.705 цих Правил.

Глава H. Сертифікат передачі до експлуатації

(розробляється у разі необхідності)

Глава I. Сертифікат перегляду льотної придатності

M.B.901. Оцінка рекомендацій

Після отримання заявки та відповідної рекомендації щодо сертифіката (військового) перегляду льотної придатності відповідно до параграфа M.A.901 цих Правил:

1. Відповідний кваліфікований персонал компетентного органу має перевірити наявність у заяві про відповідність, що міститься у рекомендації, що повний перегляд льотної придатності відповідно до параграфа M.A.710 цих Правил було виконано.

2. Компетентний орган має вивчати та може запросити додаткову інформацію, необхідну для проведення оцінки рекомендації.

M.B.902. Перегляд льотної придатності компетентним органом

(a) У разі проведення компетентним органом перегляду льотної придатності та видачі сертифіката (військового) перегляду льотної придатності Форма 15a EMAR (EMAR Form 15a) (додаток 3) компетентний орган має здійснювати перегляд льотної придатності відповідно до вимог параграфа M.A.710 цих Правил.

(b) Щоб здійснювати перегляд льотної придатності, компетентний орган повинен мати відповідний персонал з перегляду льотної придатності.

1. Цей персонал повинен мати:

(i) щонайменше п’ять років досвіду з підтримання льотної придатності; та

(ii) відповідне свідоцтво авіаційного персоналу, передбачене Частиною-66В/Part-66, або авіаційну освіту чи її національний еквівалент; та

(iii) формальне авіаційне навчання з ТОР; та

(iv) обіймати посаду з відповідними обов’язками.

Незважаючи на пункти з (а) до (d) цього параграфа, вимоги, викладені в підпункті M.В.902(b)1(b) цих Правил, можуть бути замінені п’ятирічним досвідом роботи у сфері підтримання льотної придатності додатково до вимог, викладених у підпункті M.A.902(b)1(а) цих Правил.

2. Не застосовується в державній авіації.

(c) Компетентний орган має вести записи про весь персонал з перегляду льотної придатності, в яких мають зазначатися докладні відомості про будь-яку відповідну кваліфікацію, а також стислі дані щодо відповідного досвіду з управління підтриманням льотної придатності та відомості про проходження навчання.

(d) При проведенні перегляду льотної придатності компетентний орган повинен мати доступ до відповідних даних, що визначені у параграфах M.A.305, M.A.306 та M.A.401 цих Правил.

(е) Персонал з перегляду льотної придатності видає Форму 15a EMAR (EMAR Form 15a) після успішного завершення перегляду льотної придатності.

M.B.903. Недоліки

(a) Якщо під час аудитів або за допомогою інших засобів буде виявлено невідповідність вимогам цих Правил:

1. у разі недоліків рівня 1 - компетентний орган має вжити негайних коригувальних заходів перед польотом та негайні дії мають бути вжиті перед тим, як компетентний орган анулює або припинить сертифікат (військовий) перегляду льотної придатності;

2. у разі недоліків рівня 2 - компетентний орган визначає період здійснення коригувальних заходів залежно від характеру невідповідності.

(b) Компетентний орган має мати систему аналізу недоліків для визначення їх впливу на безпеку.

Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації УкраїниМ.Б. Кушнірук


Додаток 1
до Правил підтримання льотної
придатності авіаційної техніки
державної авіації (Частина-МВ)
(пункт М.А.201(к))

І. ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
з підтримання льотної придатності

1. У разі укладення експлуатуючою організацією, що є суб’єктом господарювання та здійснює свою діяльність на умовах повного госпрозрахунку (комерційна діяльність), відповідно до параграфа M.A.201 Правил підтримання льотної придатності авіаційної техніки державної авіації (Частина-МВ) (далі - Правила) договору з організацією з підтримання льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог глави G розділу A Правил, про виконання завдань з управління підтриманням льотної придатності на вимогу компетентного органу експлуатуюча організація має надіслати копію такого договору після підписання цього договору обома сторонами.

2. Договір має розроблятися з урахуванням вимог Правил і має визначати зобов’язання його сторін, що підписали договір, стосовно підтримання льотної придатності ПС.

3. Договір має включати такі відомості:

реєстрація ПС;

тип ПС;

серійний номер ПС;

відомості про експлуатуючу організацію ПС, включаючи адресу;

відомості про організацію з підтримання льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог глави G розділу A Правил, включаючи адресу.

4. У договорі має бути зазначено:

“Експлуатуюча організація доручає схваленій організації здійснювати управління підтриманням льотної придатності ПС, розробляти програму ТОР ПС, що має бути схвалена компетентним органом, а також організовувати ТОР ПС відповідно до зазначеної програми ТОР у схваленій організації з ТОР.

Відповідно до цього договору обидві сторони зобов’язуються дотримуватися відповідних зобов’язань, передбачених цим договором.

Експлуатуюча організація засвідчує та запевняє, що вся надана схваленій організації інформація щодо підтримання льотної придатності ПС є та залишатиметься точною та що ПС не буде змінюватися без попереднього погодження схваленої організації.

У разі будь-якого порушення умов цього договору будь-якою із сторін договір анулюється. У такому разі експлуатуюча організація забезпечує виконання будь-якого завдання, пов’язаного з підтриманням льотної придатності ПС, і зобов’язується протягом двох повних тижнів повідомити про це компетентний орган.”.

5. У разі укладення експлуатуючою організацією відповідно до параграфа M.A.201 Правил договору з організацією з підтримання льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог глави G розділу A Правил, обов’язки між сторонами розподіляються таким чином:

5.1. Обов’язки схваленої організації:

1. обсяг схвалення включає відповідний тип ПС;

2. додержуватися нижченаведених умов підтримання льотної придатності ПС:

(a) розробляти програму ТОР ПС включно з будь-якою програмою надійності, якщо застосовна;

(b) не застосовується в державній авіації;

(c) організовувати схвалення програми ТОР ПС;

(d) надавати експлуатуючій організації копію програми ТОР ПС після схвалення;

(e) організовувати перехідну інспекцію ПС з попередньої програми ТОР;

(f) організовувати виконання усіх робіт з ТОР схваленою організацією з ТОР;

(g) організовувати виконання всіх застосовних директив з льотної придатності;

(h) організовувати усунення схваленою організацією з ТОР всіх дефектів, виявлених під час проведення планового ТОР, перегляду льотної придатності або тих, про які повідомить експлуатуюча організація;

(i) здійснювати координацію планового ТОР, виконання директив з льотної придатності, заміни частин з обмеженим ресурсом та виконання вимог щодо інспекцій компонентів;

(j) кожного разу повідомляти експлуатуючу організацію, коли ПС необхідно передати схваленій організації з ТОР;

(k) вести всі технічні записи;

(l) зберігати всі технічні записи;

3. організовувати схвалення будь-якої модифікації ПС відповідно до вимог Частини-21В/Part-21, перш ніж її буде виконано;

4. організовувати схвалення будь-якого ремонту ПС відповідно до вимог Частини-21В/Part-21, перш ніж його буде виконано;

5. повідомляти компетентний орган про випадки ухилення експлуатуючої організації від передачі ПС схваленій організації з ТОР на вимогу цієї схваленої організації;

6. повідомляти компетентний орган про кожний випадок порушення умов цього договору;

7. виконувати у разі необхідності перегляд льотної придатності ПС та видавати сертифікат перегляду льотної придатності ПС або складати рекомендацію компетентному органу;

8. протягом 10 днів надсилати копію будь-якого виданого чи продовженого сертифіката перегляду льотної придатності ПС компетентному органу;

9. надавати всі звіти про дефекти, передбачені застосовними правилами;

10. повідомляти компетентний орган про розірвання цього договору будь-якою з його сторін.

5.2. Обов’язки експлуатуючої організації:

1. мати загальне розуміння схваленої програми ТОР;

2. мати загальне розуміння Правил;

3. передавати ПС схваленій організації з ТОР, що погоджено зі схваленою організацією, у відповідний термін за запитом схваленої організації;

4. не робити модифікації ПС без попередньої консультації зі схваленою організацією;

5. повідомляти схвалену організацію про всі роботи з ТОР, виконані без відома та не під контролем схваленої організації, як виняток;

6. повідомляти схвалену організацію через технічний бортовий журнал ПС про всі дефекти, виявлені під час експлуатації;

7. повідомляти компетентний орган про розірвання цього договору будь-якою з його сторін;

8. повідомляти компетентний орган та схвалену організацію про продаж ПС;

9. надавати всі звіти про дефекти, передбачені застосовними правилами;

10. регулярно інформувати схвалену організацію щодо льотних годин та будь-яких інших даних щодо експлуатації, що стосуються ПС, за домовленістю із схваленою організацією;

11. не застосовується в державній авіації;

12. інформувати схвалену організацію з управління підтриманням льотної придатності, що відповідає за управління підтриманням льотної придатності ПС, не пізніше ніж протягом 30 днів після виконання будь-якого завдання з ТОР відповідно до пункту М.А.305(а) Правил.

ІІ. Примірний наказ з підтримання льотної придатності

1. Схваленій організації відповідно до вимог глави G розділу А Правил, що здійснює діяльність в умовах повного фінансування з Державного бюджету України, відповідно до параграфа M.A.201 Правил може бути надано завдання від уповноваженого органу з льотної придатності на управління підтриманням льотної придатності ПС, які експлуатує інша експлуатуюча організація. У цьому випадку має бути передбачено письмовий наказ на виконання завдання і схвалена організація з управління підтриманням льотної придатності бере на себе зобов’язання за виконання цих завдань. На вимогу компетентного органу уповноважений орган з льотної придатності має надіслати копію такого наказу.

2. Наказ має розроблятися з урахуванням вимог цих Правил і має визначати зобов’язання його сторін стосовно підтримання льотної придатності ПС.

3. Наказ має включати такі відомості:

реєстрація ПС;

тип ПС;

серійний номер ПС;

відомості про експлуатуючу організацію ПС, включаючи адресу;

відомості про організацією з підтримання льотної придатності, що схвалена відповідно до вимог глави G розділу A Правил, включаючи адресу.

4. У наказі має бути зазначено:

“Схваленій організації доручається здійснювати управління підтриманням льотної придатності ПС, які експлуатує інша експлуатуюча організація, розробляти програму ТОР ПС, що має бути затверджена уповноваженим органом з льотної придатності, а також організовувати ТОР ПС відповідно до зазначеної програми ТОР у схваленій організації з ТОР.

Відповідно до цього наказу схвалена організація з підтримання льотної придатності та експлуатуюча організація зобов’язуються дотримуватися відповідних зобов’язань, передбачених цим наказом.

Експлуатуюча організація має забезпечити, що вся надана схваленій організації інформація щодо підтримання льотної придатності ПС є та залишатиметься точною та що ПС не буде змінюватися без попереднього погодження схваленої організації/уповноваженого органу з льотної придатності.”.

5. Відповідно до вимог наказу обов’язки розподіляються таким чином:

5.1. Обов’язки схваленої організації:

1. обсяг схвалення включає відповідний тип ПС;

2. додержуватися нижченаведених умов підтримання льотної придатності ПС:

(a) розробляти програму ТОР ПС включно з будь-якою програмою надійності, якщо застосовується;

(b) організовувати затвердження програми ТОР ПС;

(c) надавати експлуатуючій організації копію програми ТОР ПС після затвердження;

(d) організовувати перехідну інспекцію ПС з попередньої програми ТОР;

(e) організовувати виконання усіх робіт з ТОР схваленою організацією з ТОР;

(f) організовувати виконання всіх застосовних директив з льотної придатності;

(g) організовувати усунення схваленою організацією з ТОР всіх дефектів, виявлених під час проведення планового ТОР, перегляду льотної придатності або тих, про які повідомить експлуатуюча організація;

(h) здійснювати координацію планового ТОР, виконання директив з льотної придатності, заміни частин з обмеженим ресурсом та виконання вимог щодо інспекцій компонентів;

(i) кожного разу повідомляти експлуатуючу організацію, коли ПС необхідно передати схваленій організації з ТОР;

(j) вести всі технічні записи;

(k) зберігати всі технічні записи;

3. організовувати схвалення будь-якої модифікації ПС відповідно до вимог Частини-21В/Part-21, перш ніж її буде виконано;

4. організовувати схвалення будь-якого ремонту ПС відповідно до вимог Частини-21В/Part-21, перш ніж його буде виконано;

5. повідомляти уповноважений орган з льотної придатності про випадки ухилення експлуатуючої організації від передачі ПС схваленій організації з ТОР на вимогу цієї схваленої організації;

6. повідомляти уповноважений орган з льотної придатності про кожний випадок порушення умов цього наказу;

7. виконувати у разі необхідності перегляд льотної придатності ПС та видавати сертифікат перегляду льотної придатності ПС або складати рекомендацію компетентному органу;

8. протягом 10 днів надсилати копію будь-якого виданого чи продовженого сертифіката перегляду льотної придатності ПС компетентному органу;

9. надавати всі звіти про дефекти, передбачені застосовними правилами;

10. повідомляти компетентний орган про втрату чинності цього наказу.

5.2. Обов’язки експлуатуючої організації:

1. мати загальне розуміння схваленої програми ТОР;

2. мати загальне розуміння Правил;

3. передавати ПС схваленій організації з ТОР, погоджене із схваленою організацією/уповноваженим органом з льотної придатності, у відповідний термін за запитом схваленої організації;

4. не робити модифікації ПС без попередньої консультації із схваленою організацією;

5. повідомляти схвалену організацію про всі роботи з ТОР, виконані без відома та не під контролем схваленої організації, як виняток;

6. повідомляти схвалену організацію через технічний бортовий журнал ПС про всі дефекти, виявлені під час експлуатації;

7. повідомляти компетентний орган про втрату чинності цього наказу;

8. повідомляти компетентний орган та схвалену організацію про передачу ПС;

9. надавати всі звіти про дефекти, передбачені застосовними правилами;

10. регулярно інформувати схвалену організацію щодо льотних годин та будь-яких інших даних щодо експлуатації, що стосуються ПС, за домовленістю із схваленою організацією;

11. інформувати схвалену організацію не пізніше ніж протягом 30 днів після виконання будь-якого завдання з ТОР відповідно до пункту М.А.305(а) Правил.Додаток 2
до Правил підтримання льотної
придатності авіаційної техніки
державної авіації (Частина-МВ)
(пункт М.А.305(е))

СЕРТИФІКАТ
дозволеної передачі
Форма 1 EMAR (EMAR Form 1)


Додаток 3
до Правил підтримання льотної
придатності авіаційної техніки
державної авіації (Частина-МВ)
(пункт М.А.710(е))

СЕРТИФІКАТ
(військовий) перегляду льотної придатності


Додаток 4
до Правил підтримання льотної
придатності авіаційної техніки
державної авіації (Частина-МВ)
(пункт М.А.603 (b))

СИСТЕМА
класів та рейтингів, що використовується для схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту


Додаток 5
до Правил підтримання льотної
придатності авіаційної техніки
державної авіації (Частина-МВ)
(пункт М.В.603(а))

СЕРТИФІКАТ
схвалення організації з технічного обслуговування та ремонту
Форма 3 EMAR (EMAR Form 3)


Додаток 6
до Правил підтримання льотної
придатності авіаційної техніки
державної авіації (Частина-МВ)
(пункт М.А.703(а))

СЕРТИФІКАТ
схвалення організації з управління підтриманням льотної придатності
Форма 14 EMAR (EMAR Form 14)Додаток 7
до Правил підтримання льотної
придатності авіаційної техніки
державної авіації (Частина-МВ)
(підпункт М.А.801(b)2)

СКЛАДНІ ЗАВДАННЯ
з технічного обслуговування та ремонту

До складних завдань з ТОР, що зазначені у підпункті M.A.801(b)2, належать такі:

1. Модифікація, ремонт або заміна шляхом клепання, металізації, ламінування або зварювання будь-яких з наведених нижче частин планера:

(a) коробчаста балка/лонжерон;

(b) стрингер крила або елемент хорди;

(c) лонжерон;

(d) полиця лонжерона;

(e) елемент фермової балки/лонжерона;

(f) стінка балки/лонжерона;

(g) елемент кіля чи скули фюзеляжу гідролітака або поплавка;

(h) гофрований елемент поверхні крила або хвостового оперення, що працює на стискання;

(i) головна нервюра крила;

(j) підкіс крила або хвостового оперення;

(k) рама кріплення двигуна;

(l) лонжерон чи планер;

(m) елемент бічного набору, поздовжнього набору чи шпангоута;

(n) опорний підкіс чи кронштейн сидіння;

(o) заміна направляючих сидіння;

(p) стійка чи підкіс шасі;

(q) вісь;

(r) колесо; та

(s) лижа чи основа лижа, за винятком заміни покриття, що забезпечує низький рівень тертя.

2. Модифікація чи ремонт будь-якої з наведених нижче частин:

(a) обшивка ПС чи поплавка ПС, якщо виконання цієї роботи вимагає використання підставки/опори, фіксатора або стапеля;

(b) обшивка ПС, що знаходиться під навантаженням внаслідок наддування, якщо пошкодження обшивки становить понад 15 см (6 дюймів) у будь-якому напрямі;

(c) несуча частина системи керування, включаючи рульову колонку, педаль, вал, сектор, колінчатий важіль, вал трансмісії, роги штурвала та кронштейн, виготовлений методом штампування чи лиття, але за винятком:

(і) обтискування ремонтного з’єднання нахлистом або тросами;

(іі) заміни кінцевого з’єднання труби, що працює на стиснення-розтягування, яке приєднується шляхом клепання;

(d) будь-яка інша конструкція, що не зазначена у пункті 1, яку виробник визначив як основну конструкцію у керівництві з технічного обслуговування, керівництві з ремонту конструкції або в інструкціях щодо підтримання льотної придатності.

3. Здійснення таких робіт з ТОР на поршневому двигуні:

(a) демонтаж з подальшим складанням поршневого двигуна, крім випадків, коли:

(і) необхідно отримати доступ до блоків поршня/циліндра; або

(іі) потрібно зняти задню кришку приводу агрегатів для огляду та/або заміни блоків масляного насоса, якщо така робота не передбачає знімання та повторне встановлення внутрішніх приводів;

(b) демонтаж з подальшим складанням редуктора;

(c) зварювання та паяння стиків, крім незначних зварювальних ремонтних робіт на агрегатах вихлопної системи, що виконуються уповноваженим зварювальником, але за винятком заміни компонентів;

(d) порушення цілісності окремих частин агрегатів, що постачаються для проведення стендових випробувань, крім заміни або регулювання агрегатів, які можна замінити або відрегулювати під час експлуатації.

4. Балансування гвинта, за винятком:

(a) сертифікації статичного балансування, якщо це вимагається керівництвом з технічного обслуговування;

(б) динамічного балансування на встановлених гвинтах з використанням електронного обладнання для балансування, якщо це дозволяється керівництвом з технічного обслуговування або іншими погодженими даними з льотної придатності.

5. Будь-яке додаткове завдання, що вимагає:

(a) спеціалізованих інструментів, обладнання чи виробничих приміщень та площі;

(b) важливих координаційних процедур, що викликано значною тривалістю завдань та залученням декількох осіб.вгору