Документ z0158-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.03.2006, підстава - za150-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Н А К А З
N 54/11/161/91/15 від 23.06.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 липня 1994 р.
за N 158/367
( Наказ втратив чинність на підставі Постанови Національного
банку
N 43 ( za150-06 ) від 10.02.2006
Наказу Міністерства фінансів
N 152/55/45 ( z0150-06 ) від 10.02.2006 )
Про затвердження положень: "Про порядок приймання і переробки
відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
а також про порядок розрахунків із здавальниками за прийняті
від них дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у вигляді
відходів і лому" та "Про порядок збирання і здачу відходів і
лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10
квітня 1992 року N 187 ( 187-92-п ) "Про організацію збирання та
переробки відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння" Н А К А З У Є М О:
Затвердити положення: "Про порядок приймання і переробки
відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а
також про порядок розрахунків із здавальниками за прийняті від них
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у вигляді відходів і
лому" та "Про порядок збирання і здачу відходів і лому
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" ( z0159-94 ).

Міністр фінансів України Г.О.П'ятаченко
Міністр економіки України Р.В.Шпек
Голова Державного комітету
України з матеріальних
ресурсів Л.Я.Корнієнко
Голова Національного банку
України В.А.Ющенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства фінансів України
Міністерства економіки України
Державного комітету України з
матеріальних ресурсів
Національного банку України
від 23 червня 1994 р.
N 54/11/161/91/15
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок приймання і переробки відходів і лому
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
а також про порядок розрахунків із здавальниками
за прийняті від них дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння у вигляді відходів і лому
I. Загальні положення
Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 10 квітня 1992 р. N 187 ( 187-92-п ) "Про
організацію збирання та переробки відходів і лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння" 1.1. Воно поширюється на всі підприємства, установи та
організації незалежно від форм власності і відомчої належності, а
також осіб, що займаються збиранням і первинною обробкою відходів
і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або
використовують у своїй діяльності вироби електронної та іншої
техніки, радіоелементи, електропускову апаратуру, кабельну
продукцію, світлочутливі матеріали, що містять дорогоцінні метали
і дорогоцінне каміння. 1.2. На підставі цього Положення міністерства, відомства та
окремі підприємства України розробляють та затверджують відомчі
інструкції з урахуванням галузевих особливостей обігу дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, узгоджують їх з Головним
управлінням по дорогоцінних металах і дорогоцінному камінню
Міністерства фінансів України. 1.3. Згідно з затверджуваними щорічно Кабінетом Міністрів
України обсягами повернення відходів і лому дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння міністерства і відомства України, Рада
Міністрів Республіки Крим установлюють для своїх підприємств,
установ і організацій річні (з поквартальним розподілом) обсяги
повернення до Державного фонду дорогоцінних металів у вигляді
відходів і лому. В цих обсягах окремо зазначається кількість
срібла, яке повинно здаватися у відходах, що утворюються при
використанні фотоматеріалів. 1.4. Міністерства і відомства України, Рада Міністрів
Республіки Крим повідомляють контрольно-заготівельні групи
підприємств по переробці відходів і лому, що містять дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння, про встановлені підприємствам,
установам і організаціям обсяги повернення до Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у відходах і ломі: - по золоту і сріблу, по платині і металах платинової групи
(паладій, іридій, родій, рутеній і осмій) Виробниче об'єднання
"Південний машинобудівний завод" (м.Дніпропетровськ), Виробниче
об'єднання "Придніпровський хімзавод" (м.Дніпродзержинськ),
Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат
(м.Вільногірськ); - про відходи срібла від кінофоторентгеноматеріалів,
одержаних від використання фіксажу, технологічні відходи і
концентрати срібла від світлочутливих матеріалів Виробниче
об'єднання "Свема" (м.Шостка); - про технологічні відходи, одержані при обробці алмазів та
відпрацьованих інструментів з природних алмазів, Київський
інститут надтвердих матеріалів Національної Академії наук України. 1.5. Підприємства і організації, які використовують
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, повинні забезпечити
облік, зберігання, збирання, перевезення, переробку і передачу
всіх видів відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, зокрема відходи, що містять срібло і утворені при
використанні фотоматеріалів, маючи на увазі, що відправка відходів
і лому за рахунок виконання квартальних обсягів повернення повинна
здійснюватись не пізніше 30, 31 числа останнього місяця кожного
кварталу. 1.6. На всіх підприємствах і в організаціях, які
використовують дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, повинні
бути призначені спеціальні працівники, на яких покладається
відповідальність за облік, зберігання, збирання відходів і лому,
що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, а також
контроль за виконанням установлених планів здачі їх до Державного
фонду дорогоцінних металів. 1.7. На підприємствах і в організаціях повинні бути обладнані
робочі місця, на яких використовуються дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння, відповідними пристосуваннями та пристроями
(фільтрами, відстойниками, пиловловлювачами, кожухами, захисними
пристроями, каністрами тощо), які забезпечують збирання відходів,
зменшення втрат і збереження дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння. 1.8. Контроль за своєчасним здаванням відходів і лому, які
містять золото і срібло, платину і метали платинової групи,
здійснюють: Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод"
(м.Дніпропетровськ), Виробниче об'єднання "Придніпровський
хімзавод" (м.Дніпродзержинськ), Вільногірський державний
гірничо-металургійний комбінат (м.Вільногірськ); за своєчасним
здаванням відходів срібла від кінофоторентгеноматеріалів -
Виробниче об'єднання "Свема" (м.Шостка), за своєчасним здаванням
відходів одержаних при обробці алмазів та відпрацьованих алмазних
інструментів - Київський інститут надтвердих матеріалів
Національної Академії наук України; за своєчасним здаванням
відпрацьованих каталізаторів і відходів їх виробництва, які
вміщують платину, паладій і срібло - Вільногірський державний
гірничо-металургійний комбінат. 1.9. Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод",
Виробниче об'єднання "Придніпровський хімзавод", Вільногірський
державний гірничо-металургійний комбінат, Виробниче об'єднання
"Свема", Київський інститут надтвердих матеріалів Національної
Академії наук України консультують підприємства з питань
направлення нових видів відходів і лому дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння і використанню технології первинної обробки
відходів і лому. До тематичних планів науково-дослідних лабораторій зазначених
об'єднань та інституту повинні включатись роботи з досліджень і
розробки технологічних процесів по переробці нових видів відходів
і лому: Виробничого об'єднання "Південний машинобудівний завод",
Виробничого об'єднання "Придніпровський хімзавод", Вільногірського
державного гірничо-металургійного комбінату по золоту, сріблу,
платині і металах платинової групи; на Виробничому об'єднанні
"Свема" - по сріблу від кінофоторентгеноматеріалів; в Київському
інституті надтвердих матеріалів Національної Академії наук України
- по відходах, одержаних при обробці алмазів, на Вільногірському
державному гірничо-металургійному комбінаті - по відпрацьованих
каталізаторах та термопарах і відходах від їх виробництва, які
вміщують платину, паладій і срібло. Переробні підприємства здійснюють свою діяльність після
укладання договору з Державною скарбницею при Національному банку
України.
II. Порядок перевезення відходів і лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
2.1. Відходи і лом, що містять дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння і підготовлені до здачі, підлягають
випробуванню і аналізу для визначення процентного вмісту у
відходах і ломі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Вироби із платини і металів платинової групи та їх сплавів,
які були у використанні або застарілі, при відправленні повинні
мати паспорт заводу-виготовлювача чи його копію або аналіз
дорогоцінних металів зроблений лабораторією здавальника. При
відсутності у здавальника лабораторії для визначення вмісту
дорогоцінних металів у виробах, відходах і ломі, та при
відсутності даних про вміст їх у виробах, відходах і ломі, вироби,
відходи і лом підлягають відправці на переробні підприємства, які
визначають вміст дорогоцінних металів у встановленому порядку. Відходи і лом, що містять золото, срібло, платину і метали
платинової групи, пакують у тару, яка забезпечує зберігання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння при транспортуванні
та на переробному підприємстві. Порошкові відходи платини і металів платинової групи
затарюють у поліетиленові бачки або мішки із щільної тканини і
пакують у ящики. 2.2. Пакування повинно здійснюватись окремо по видах відходів
і лому (шлак, шлам, стружка, висічка, акумулятори тощо). Не
допускається змішування відходів і лому, які мають різний вміст
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 2.3. Вага одного місця не повинна перевищувати: - для відходів і лому срібла - 40 кг. - для відходів і лому золота, платини
і металів платинової групи - 20 кг.
Примітка. Допускається в окремих випадках відхилення від ваги
одного багажного місця за погодженням із споживачем.
2.4. Не допускається відправка на переробні підприємства
вибухонебезпечних, радіоактивних та отруйних відходів, а також
горючих та рідких матеріалів, які містять дорогоцінні метали. 2.5. Транспортування відходів і лому дорогоцінних металів у
вигляді афінованих металів, золота, срібла, платини і металів
платинової групи, а також матеріалів, які містять золота, платини
і металів платинової групи більше 5 відсотків, повинно провадитись
через спеціальний зв'язок згідно з інструкцією Міністерства
зв'язку України "Інструкція про порядок приймання, перевезення і
доставки цінностей органами спеціального зв'язку, затверджена
Міністром зв'язку СРСР Тализіним Н.В. 13.О7.76" про перевезення
коштовностей. Матеріали, які містять золота, платини і металів платинової
групи менше 5 відсотків, а також відходи і лом срібла,
відправляються на переробні підприємства поштовими посилками,
багажем залізницею або іншим видом транспорту з оціночною вартістю
відвантажених матеріалів. У випадках, коли відходи і лом не відправляються спеціальним
зв'язком, поштовими посилками або багажем, а відправляються
вагонами, контейнерами або автомобільним транспортом, вантажі
супроводжуються охороною підприємства-здавальника. При вмісті у відходах і ломі золота або платини і металів
платинової групи менше 1 відсотка і срібла - менше 5 відсотків,
залежно від характеру і виду дорогоцінних металів, у кожному
окремому випадку питання про супроводження вантажу вирішується
керівництвом підприємства-здавальника. 2.6. На тарі з відходами і ломом, які містять дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння, зазначаються такі дані: - найменування станції призначення і одержувача вантажу; - повне найменування відправника вантажу або номер поштової
скриньки і місце його знаходження (місто, селище); - станція відправлення; - вага брутто і нетто. 2.7. У тару вкладається опис дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, що відправляються, в якому передбачається: - відправник; - адреса відправника; - підпорядкованість (для підприємств, які мають умовне
найменування міністерства або відомства); - банківські реквізити; - найменування відходів; - кількість місць; - вага брутто і нетто; - процентний вміст дорогоцінних металів та інших компонентів
у відходах (при наявності у здавальника спеціальної лабораторії
або за паспортними даними). 2.8. При відправленні декількох місць відходів дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння поштою, залізницею або іншим видом
транспорту, місця нумерують по порядку, і опис на всю партію
відходів і лому укладають у місце N 1. Одночасно з відправленням
посилок один примірник опису направляють поштою переробному
підприємству із зазначенням номера поштової квитанції або
залізничної накладної. 2.9. Великі партії відходів із вмістом золота не більше 0.05
відсотка і срібла не більше 1 відсотка (шлаки, пічні виламування,
дзеркальний бій, тощо) можуть направлятися на переробні
підприємства без упакування, у запломбованих вагонах, які мають
бути справними і обладнаними загороджувальними дверними щитами. 2.10. У кожній партії відходів і лому, що відправляються на
підприємства для переробки, повинно бути не менше 5000г чистого
срібла або 100г платини та інших металів платинової групи. Підприємства, на яких протягом року збираються відходи і лом
з вмістом менше 1000г срібла або 100г золота або 100г платини і
платинової групи, здійснюють відправку зазначених відходів на
переробні підприємства один раз на рік (не пізніше 15 листопада). 2.11. Зважування і пакування відходів і лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння здійснюється матеріально
відповідальними за зберігання, повноту збирання і здавання
відходів і лому працівниками, призначеними наказом керівника
підприємства, організації або господарства.
III. Порядок переробки відходів і лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
3.1. Первинна переробка відходів і лому дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння підприємствами-здавальниками проводиться
відповідно до технічних умов і по технологіях, що визначаються
науково-дослідними інститутами і переробними підприємствами.
IV. Порядок передачі відходів і лому дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння на переробних підприємствах
4.1. Посилки з відходами і ломом дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, які надходять по спеціальному зв'язку без
порушень пакування і печаток, приймаються матеріально
відповідальним працівником підприємства без перевірки ваги брутто
по реєстру або квитанції. У реєстрі або квитанції зазначаються
найменування здавальника (або умовне найменування), його юридична
адреса, місце знаходження, поштовий індекс, адреса дата
відвантаження посилки, її вартість і вага брутто, визначена
спеціальним зв'язком при прийманні. 4.2. У випадку порушення упаковки або цілісності печатки
представники спеціального зв'язку і матеріально відповідальний
працівник переробного підприємства зважують посилку за вагою
брутто, розкривають її і здійснюють приймання за вагою нетто
кожної позиції дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
відправлених відповідно до супровідних документів здавальника
(опису). Приймання від спеціального зв'язку посилок з порушенням
упаковки або цілісності печаток оформлюється актом, який
підписується представниками зв'язку і переробного підприємства із
зазначенням з чиєї вини допущені порушення. Акт складається у письмовій формі і затверджується керівником
підприємства, який прийняв на переробку відходи і лом, що містять
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння. 4.3. Посилки або багажні місця з відходами і ломом
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які надійшли поштою,
залізницею або іншим видом транспорту без порушень упаковки,
приймаються матеріально відповідальним працівником підприємства в
присутності комісії по прийманню відходів і лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, склад якої затверджується
керівником переробного підприємства. 4.4. Матеріально відповідальний працівник і члени комісії
розкривають посилки (місця), зважують і звіряють фактичну
наявність цінностей та їх якісний склад по кожному виду відходів і
лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з даними,
зазначеними у супровідному документі здавальника (описі). 4.5. При розбіжності фактично встановлених даних при
прийманні відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння з даними, зазначеними у супровідних документах здавальника
(описі), а також при відсутності супровідних документів,
остаточним результатом приймання мають бути вага нетто і якість
відходів і лому, встановлених комісією за участю представника
підприємства, яка має досвід роботи у цій галузі. 4.6. Розпакування посилок (місць з відходами і ломом
дорогоцінних металів), приймання за вагою брутто і нетто
здійснюється переробними підприємствами не пізніше десяти
календарних днів з дня надходження. Під час річної інвентаризації
строки розпакування посилок за рішенням керівника підприємства
можуть бути збільшені. 4.7. Акт приймання відходів і лому дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння складається у трьох примірниках. В акті зазначається номер і дата складання акту, найменування
підприємства-здавальника, його юридична адреса, місце знаходження,
відомча належність, номер і дата відвантажувального документа
(опису), найменування, кількість і вага відходів і лому за
документами здавальника, а також дані про кількість і вагу
відходів і лому, фактично прийнятих підприємством, із зазначенням
якісної характеристики. Перший примірник акта залишається на підприємстві по
переробці відходів і лому, другий примірник направляється
відправнику відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, і третій - передається контрольно-заготівельній групі
підприємства. 4.8. Зважування відходів і лому дорогоцінних металів
здійснюється: - відходів і лому, які містять золота або платини і металів
платинової групи більше 15 відсотків і срібла більше 85 відсотків,
- на вагах першого класу; - відходів і лому з вмістом золота, платини і металів
платинової групи менше 15 відсотків і срібла менше 35 відсотків і
відходів та лому срібла вагою одного місця більше 50 кг незалежно
від вмісту срібла, а також концентратів від переробки
відпрацьованих алюмо-платинових і вугільно-паладієвих
каталізаторів (після озолення) - на вагах нерівноплечових, які
забезпечують погрішності зважування плюс-мінус 0.05 відсотка від
фактичної ваги. 4.9. Відбір середньої проби сипучих матеріалів, спостереження
за проведенням приймальної плавки металевих відходів, а також
зважування і відбір проб від продуктів приймальної плавки
здійснюються комісією, склад якої затверджується керівником
підприємства. 4.10. Відібрані проби поділяються на основну, яка
направляється до лабораторії переробного підприємства для
проведення аналізу на вміст дорогоцінних металів, і арбітражну,
яка зберігається на переробному підприємстві протягом 6 місяців
від дати відправлення постачальнику паспорта на дорогоцінні метали
у відходах і ломі. Інструкція по відбору проб на переробному підприємстві
затверджується вищестоящою організацією. 4.11. Вміст дорогоцінних металів у відходах і ломі,
визначений лабораторією переробного підприємства, є підставою для
видачі паспорта на партію, що здається.
V. Порядок розрахунків за відходи і лом дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, зданих
на переробні підприємства
5.1. Розрахунки за дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у
відходах і ломі із здавальниками здійснюються за відпускними
цінами на дорогоцінні метали за відрахуванням вартості переробки
відходів і лому на договірних умовах. Калькуляція вартості
переробки відходів і лому затверджується міністерствами, у віданні
яких знаходяться переробні підприємства. Розрахунки за здані до
Державної скарбниці афіновані дорогоцінні метали і дорогоцінне
каміння провадяться за закупівельними цінами, встановленими
Національним банком України. Калькуляція вартості переробки і закупівельні ціни
Національного банку України погоджуються з Міністерством фінансів. 5.2. Всі витрати, пов'язані з відправленням і траспортуванням
відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на
переробні підприємства, відносяться на рахунок здавальника. 5.3. Оплата вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, які знаходяться у відходах і ломі, здійснюється за
паспортами підприємств, що прийняли відходи і лом у переробку. Паспорти мають бути підписані керівником підприємства і
головним бухгалтером або їх заступниками і скріплені гербовою
печаткою підприємства. 5.4. Усі переробні підприємства розраховуються безпосередньо
із здавальниками відходів і лому. 5.5. Підприємства, які переробляють відходи і лом, що містять
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, повинні виплатити 50
відсотків вартості отриманого металу протягом 60 днів із дня їх
надходження, на адресу підприємства за цінами що діють на день
оплати рахунків.
VI. Порядок обліку і зберігання відходів і лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
6.1. Міністерства, відомства, Рада Міністрів Республіки Крим,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
забезпечують на підпорядкованих їм підприємствах і в організаціях: - повний облік дорогоцінних металів, що містяться в
електронній апаратурі, електроприладах та інших виробах, згідно з
даними технічних паспортів або інших документів на ці вироби; - розбирання електронної апаратури, електричних приладів та
інших виробів, що відпрацювали експлуатаційний строк і підлягають
здаванню в лом чорних і кольорових металів або ремонту із заміною
окремих частин, з метою вилучення спрацьованих вузлів і деталей,
що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння; - списання з основних фондів підприємств і організацій
електронної апаратури, електротехнічних приладів та інших виробів,
виготовлених із застосуванням дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння. 6.2. Забороняється використовувати вироби, деталі і вузли, що
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, від спрацьованої
техніки, апаратури, приладів і т.п. на виготовлення будь-яких
виробів без спеціального дозволу керівника підприємства. 6.3. Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом із
кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші
вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без
попереднього їх вилучення і з одночасним оприбуткуванням. Забороняється виливати в каналізацію відпрацьовані фіксажні
та інші розчини, що містять срібло, спалювати
кінофоторентгеноматеріали. 6.4. Непридатні для подальшої експлуатації вироби підлягають
демонтажу із вилученням деталей і вузлів, що містять дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння. 6.5. При наявності відомчих або централізованих пунктів по
збиранню і демонтажу техніки, апаратури, приладів і інших виробів,
останні здаються без демонтажу цілим комплектом. 6.6. Підприємствам, установам і організаціям, які не мають
власної виробничої бази для демонтажу техніки, дозволяється
передавати списану техніку на спеціалізовані пункти по збиранню
відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з
обов'язковим документальним оформленням паспорта
підприємства-виготовлювача про вміст дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння у переданій техніці. 6.7. Безплатна передача техніки, апаратури, приладів та інших
виробів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння і
підлягають списанню, а також реалізація їх за цінами нижче
вартості дорогоцінних металів, що містяться в них, -
забороняється. 6.8. Здавання до Державного фонду дорогоцінних металів
України відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння провадиться шляхом відправки їх на переробні підприємства
вторинних дорогоцінних металів України або підприємства, що
займаються заготівлею і первинною переробкою відходів і лому, які
мають ліцензію Міністерства фінансів України на цей вид
діяльності. 6.9. Спеціалізовані підприємства України, що здійснюють
приймання і переробку відходів і лому дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, зобов'язані здійснювати належний їх облік,
і подавати звіт про їх надходження, використання "Зведені дані про
приймання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння за _____ квартал 199___ року по підприємству ___________"
до Головного управління по дорогоцінних металах і дорогоцінному
камінню Міністерства фінансів України та Державної скарбниці при
Національному банку України щоквартально, до 15 числа звітного
періоду, згідно з додатком N 1. 6.10. Порядок здавання відходів дорогоцінного каміння
викладено в інструкції Мінфіну "Про порядок одержання, обліку,
використання алмазних інструментів із природних алмазів, збір та
здача їх відходів". 6.11. Підприємства, особи адміністративно-технічного і
господарського персоналу за спричинені державні збитки внаслідок
неповного збирання металів і дорогоцінного каміння несуть
відповідальність згідно чинного законодавства.
Додаток N 1
до Положення про порядок приймання і
переробки відходів і лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, а також
порядок розрахунків із здавальниками за
прийняті від них дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння у вигляді відходів і
лому
ЗВЕДЕНІ ДАНІ
про приймання відходів і лому дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння за
____________ квартал 199__року
по _______________________________________
(підприємство)
(грамів) ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування|Залишки на|Всього |Реалізовано афінова- |Залишки | |відходів і |початок |прийнято|них дорогоцінних ме- |на кі- | |лому дорого-|звітного |на пере-|талів в Україні |нець | |цінних мета-|періоду |робне |—————————————————————|звітного| |лів і доро- | |підпри- |Держскарб-|Підприємс-|періоду | |гоцінного | |ємство |ниці |твам | | |каміння | | | | | | |(у чистоті) | | | | | | |————————————+——————————+————————+——————————+——————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Директор
Головний бухгалтервгору