Про затвердження Порядку використання відбитка про оплату письмової кореспонденції
Мінінфраструктури; Приказ, Порядок, Образец [...] от 30.01.201520
Документ z0158-15, действует, текущая редакция — Редакция от 12.07.2019, основание - z0577-19

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2015  № 20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2015 р.
за № 158/26603

Про затвердження Порядку використання відбитка про оплату письмової кореспонденції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 366 від 20.05.2019}

Відповідно до пункту 88 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, вимог статті РК 115 Регламенту письмової кореспонденції Всесвітньої поштової конвенції (Женева 2008), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання відбитка про оплату письмової кореспонденції, що додається.

2. Департаменту державної власності забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 19 грудня 2001 року № 212 “Про затвердження Порядку використання відбитка про оплату письмової кореспонденції”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 січня 2002 року за № 7/6295.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шульмейстера В.Ю.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації

Голова
Державної регуляторної служби України

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

О. Животовський


К.М. Ляпіна


М. БарашЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
30.01.2015 № 20


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2015 р.
за № 158/26603

ПОРЯДОК
використання відбитка про оплату письмової кореспонденції

1. Використання відбитка про оплату письмової кореспонденції (далі - відбиток про оплату) дозволяється за умови чіткого дотримання положень цього  Порядку.

2. Відбиток про оплату застосовується при наданні послуг відправникам з пересилання згрупованої письмової кореспонденції, в тому числі простої письмової кореспонденції, в межах України.

3. Використання відбитка про оплату здійснюється  відправниками на підставі укладеного договору про надання послуг з пересилання згрупованої письмової кореспонденції з використанням відбитка про оплату.

4. Відбиток про оплату наноситься відправником на поштові конверти та картки друкарським або іншим способом друкування або штемпелювання, фарбою чорного кольору.

5. Відбиток про оплату, нанесений з використанням способу електронного друкування, може проставлятися безпосередньо на поштовому конверті або всередині віконця цього конверта.

6. Відбиток про оплату - це прямокутник розміром 30 х 30 міліметрів, у якому зазначено:

слово "Україна";

слово "Оплачено";

номер договору;

реєстраційний номер;

дату укладання договору.

Зразок відбитка про оплату письмової кореспонденції  наведений у додатку 1 до цього Порядку.

7. Відбиток про оплату підтверджується нанесенням відбитка календарного штемпеля об'єкта поштового зв'язку місця приймання. Календарний штемпель при нанесенні на письмову кореспонденцію не повинен накладатися на відбиток про оплату.

8. Відбитки про оплату, нанесені з порушенням вимог цього Порядку, вважаються недійсними і до пересилання не приймаються.

9. Оплата послуг з пересилання згрупованої письмової кореспонденції з використанням відбитка про оплату проводиться готівкою або шляхом безготівкового розрахунку в сумі, що відповідає вартості послуги, за чинними на дату надання послуги тарифами.

10. Проста письмова кореспонденція з відбитками про оплату подається для пересилання за відомістю на просту письмову кореспонденцію, оплачену з використанням відбитків про оплату (додаток 2), рекомендована - за списком згрупованих поштових відправлень відповідно до вимог Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270 (далі - Правила надання послуг поштового зв'язку).

Кількість поштових відправлень одного виду та категорії, що включаються до одного списку (однієї відомості), кількість примірників списків (відомостей) та необхідність подання їх в електронному вигляді визначаються національним оператором поштового зв’язку і зазначаються в договорі про надання послуг з пересилання згрупованої письмової кореспонденції з використанням відбитка про оплату.

Якщо відправником є юридична особа, то список засвідчується підписом керівника та відбитком  печатки (за наявності).

11. Приймання зазначених відправлень в об’єкті поштового зв’язку здійснюється з оформленням акта про надання послуг з пересилання згрупованої письмової кореспонденції з використанням відбитка про оплату (далі - акт про надання послуг), наведеного у додатку 3 до цього Порядку.

Акт про надання послуг складається у трьох примірниках:

перший примірник видається відправнику;

другий направляється до об’єкта поштового зв’язку за місцем укладання договору для контролю за виконанням його умов;

третій долучається до документів об'єкта поштового зв'язку за місцем приймання.

12. При прийманні письмової кореспонденції з відбитком про оплату в об'єктах поштового зв'язку працівником поштового зв'язку здійснюється перевірка правильності застосування тарифів, чинних на дату надання послуги з пересилання письмової кореспонденції.

13. Пересилання письмової кореспонденції з відбитком про оплату здійснюється у порядку, визначеному Правилами надання послуг поштового зв’язку для відповідного виду та категорії відправлень письмової кореспонденції.

14. У разі виявлення у поштових скриньках письмової кореспонденції, оплату якої здійснено із застосуванням відбитків про оплату письмової кореспонденції, вона за призначенням не пересилається, а першочергово повертається за зворотною адресою. У разі відсутності зворотної адреси такі поштові відправлення зберігаються об’єктом поштового зв’язку протягом установленого законодавством строку.

Директор Департаменту
державної власності


Ю.В. ГірманДодаток 1
до Порядку використання відбитка
про оплату письмової  кореспонденції
(пункт 6)

ЗРАЗОК
відбитка про оплату письмової кореспонденції


Додаток 2
до Порядку використання відбитка
про оплату письмової  кореспонденції
(пункт 10)

ВІДОМІСТЬ
на просту письмову кореспонденцію, оплачену з використанням відбитків про оплату

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 366 від 20.05.2019}


Додаток 3
до Порядку використання відбитка
про оплату письмової  кореспонденції
(пункт 11)

АКТ
про надання послуг з пересилання згрупованої письмової кореспонденції з використанням відбитка про оплату

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 366 від 20.05.2019}вверх