Документ z0156-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.10.2017  № 1316


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2018 р.
за № 156/31608

Про затвердження Порядку уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини

Відповідно до частини сьомої статті 45 Закону України «Про Національну поліцію», абзацу третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини, що додається.

2. Управлінню громадського здоров’я (Півень Н.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

Голова Державної
регуляторної служби України


С.М. Князєв


К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
25.10.2017  № 1316


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2018 р.
за № 156/31608

ПОРЯДОК
уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини

1. Цей Порядок визначає механізм уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини.

2. Термін «уповноважені установи», що вживається у цьому Порядку, має таке значення:

організації, установи, підприємства та заклади, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про Національну поліцію».

3. Уповноваженими установами можуть бути суб’єкти господарювання незалежно від форми власності (далі - установа), одним з видів статутної діяльності яких є організація та проведення досліджень з метою встановлення параметрів безпечності для здоров’я людини.

4. Керівник установи, що виявила бажання бути уповноваженою установою, подає до МОЗ заяву у довільній формі, до якої додаються:

1) затверджена установою структура наукових звітів або рекомендована структура звіту для установи, яка проводить заявлені дослідження;

2) затверджені установою методики проведення заявлених досліджень;

3) затверджений установою порядок прийому та використання зразків, що надходять на дослідження;

4) атестат акредитації на проведення випробувань згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 або ISO/IEC 17025:2006;

5) відомості про склад спеціалістів установи;

6) інші документи, що підтверджують компетентність установи в заявленій сфері діяльності.

5. Керівник установи є відповідальним за достовірність наданої у документах інформації.

6. МОЗ реєструє подані матеріали у разі їх відповідності пункту 4 цього Порядку.

7. У разі виявлення у зазначених документах недостовірної чи неповної інформації МОЗ має право не уповноважувати установу, про що у письмовій формі повідомляє керівника установи протягом десяти робочих днів з дати надходження документів із зазначенням конкретної причини.

8. Уповноважені установи затверджуються наказом МОЗ протягом 30 календарних днів з дати отримання заяви та матеріалів до неї. Перелік уповноважених установ публікується на офіційному веб-сайті МОЗ.

9. Припинення наданого установі повноваження здійснюється за заявою керівника установи протягом тридцяти календарних днів з дня реєстрації заяви.

В.о. начальника Управління
громадського здоров’я


І. Руденковгору