Документ z0155-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.04.2001, підстава - z0336-01

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Н А К А З
N 18/300 від 22.02.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 березня 1999 р.
vd990222 vn18/300 за N 155/3448
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
N 58/852 від ( z0336-01 ) 02.04.2001 )

Про умови і правила провадження підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) з видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності, які підлягають ліцензуванню, та
контроль за їх дотриманням

Відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 27 травня 1998 року N 751
( 751-98-п ) "Про перелік видів фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню" та від 3 липня
1998 року N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування
підприємницької діяльності", Положення про Державний комітет
України з фізичної культури і спорту, затвердженого Указом
Президента України від 14 листопада 1996 року N 1078/96 із
змінами, внесеними Указом Президента України від 23 грудня
1997 року N 1376/97, та відповідно до Положення про Ліцензійну
палату України, затвердженого Указом Президента України від
16 липня 1997 року N 648/97, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають
ліцензуванню, та контроль за їх дотриманням (далі - Інструкція)
(додається).
2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати України (Єфремов О.В.), Головному управлінню фізичного
виховання Державного комітету України з фізичної культури і спорту
(Артем'єв О.К.) в установленому порядку: 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; 2.2. Довести Інструкцію до відома працівників управлінь
Ліцензійної палати України, представництв Ліцензійної палати
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі, управлінь Державного комітету України з фізичної
культури і спорту.
3. Управлінню контролю за процедурами ліцензування і
реєстрації Ліцензійної палати України (Апатенко О.П.) передбачити
у планах-графіках роботи перевірки додержання порядку надання
Держкомспортом України ліцензій. 4. Управлінню контролю за процедурами ліцензування і
реєстрації Ліцензійної палати України (Апатенко О.П.) та Головному
управлінню фізичного виховання Держкомспорту України (Артем'єв
О.К.) передбачити у планах-графіках роботи перевірки дотримання
суб'єктами підприємницької діяльності умов і правил провадження
такої діяльності у галузі фізичної культури і спорту. 5. Головному управлінню фізичного виховання Держкомспорту
України (Артем'єв О.К.) забезпечити публікацію в засобах масової
інформації Інструкції про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають
ліцензуванню, та контроль за їх дотриманням. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та Першого
заступника Голови Держкомспорту України Марценюка М.О.
Голова Ліцензійної палати
України С.І.Третьяков
Голова Державного комітету
України з фізичної культури
і спорту І.Н.Федоренко
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України,
Державного комітету України з
фізичної культури і спорту
22.02.99 N 18/300
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 березня 1999 р.
за N 155/3448
Інструкція
про умови і правила провадження підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з видів фізкультурно-оздоровчої та
спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, та
контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Інструкція "Про умови і правила провадження
підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають
ліцензуванню, та контроль за їх дотриманням" (далі за текстом -
Інструкція) розроблена відповідно до вимог Законів України "Про
фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ), "Про підприємництво"
( 698-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від 27 травня
1998 року N 751 ( 751-98-п ) "Про перелік видів
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають
ліцензуванню" та від 3 липня 1998 року N 1020 ( 1020-98-п ) "Про
порядок ліцензування підприємницької діяльності", Положення про
Державний комітет України з фізичної культури і спорту,
затвердженого Указом Президента України від 14 листопада 1996 року
N 1078/96, та Положення про Ліцензійну палату України,
затвердженого Указом Президента України від 16 липня 1997 року
N 648/97. 1.2. Інструкція визначає умови і правила провадження
підприємницької діяльності з надання фізкультурно-оздоровчої і
спортивної діяльності, яких повинні дотримуватися у своїй
діяльності суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм
власності і відомчого підпорядкування, що мають право на
здійснення зазначеної діяльності та отримали у встановленому
порядку ліцензію. 1.3. У межах фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності здійснюються: - організація та проведення спортивних занять професіоналів
та любителів спорту (діяльність центрів, клубів, шкіл, басейнів,
секцій, груп, команд та інших осередків фізкультурно-оздоровчого
спрямування); - діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних
видів спорту, визнаних в установленому порядку Держкомспортом
України.
2. Умови і правила здійснення підприємницької діяльності
2.1. Суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються
організацією та проведенням спортивних занять професіоналів та
любителів спорту, а також здійснюють діяльність з підготовки
спортсменів до змагань з різних видів спорту, діють відповідно до
Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) та Закону України
"Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ), а саме: - керівник фізкультурно-спортивного підрозділу (закладу)
повинен мати вищу освіту; - підприємець повинен мати в штаті фахівця, який має вищу
освіту в галузі фізичної культури і спорту; - підприємець-громадянин повинен мати належний рівень освіти
і відповідну кваліфікацію (категорію), або мати загальну середню
чи вищу медичну, педагогічну освіту, та пройти професійну
перепідготовку в акредитованих в установленому порядку закладах в
галузі фізичної культури і спорту; - суб'єкти підприємницької діяльності можуть мати в штаті
спеціалістів з фізкультурно-спортивною освітою або зі званням
"Заслужений тренер України", "Заслужений майстер спорту України",
"Майстер спорту України міжнародного класу", "Майстер спорту
України", які пройшли підготовку в акредитованих в установленому
порядку закладах в галузі фізичної культури і спорту; - мати програму та плани тренувальних, оздоровчих заходів як
для групових, так і для індивідуальних занять; - суб'єкт підприємницької діяльності повинен у визначені
терміни подавати Держкомспорту України державну статистичну
звітність про діяльність, пов'язану з наданням
фізкультурно-спортивних та оздоровчих послуг, за формою N 2-ФК,
затвердженою Міністерством статистики України від 16.09.98 N 308
( z0617-98 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від
30.09.98 N 617/3057.
3. Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності
3.1. Суб'єкт підприємницької діяльності керується у своїй
діяльності Законом України "Про підприємництво" ( 698-12 ),
Законом України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ),
постановами Кабінету Міністрів та наказами Держкомспорту України з
питань учбово-тренувального процесу, проведення змагань та участі
в них, а також іншими нормативно-правовими актами України. 3.2. Суб'єкт підприємницької діяльності при проведенні
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності зобов'язаний: 1) дотримуватися вимог екологічних,
санітарно-епідеміологічних, протипожежних умов та норм; 2) при перевірці - надавати документи (інформацію) та
забезпечити належні умови на вимогу Ліцензійної палати України,
Держкомспорту України, достовірну інформацію про стан надання
фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг в галузі фізичної
культури і спорту; 3) мати угоду зі страховою компанією про обов'язкове
страхування спортсменів вищих категорій.
4. Особливі умови здійснення підприємницької діяльності
4.1. Суб'єкт підприємницької діяльності при проведенні
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів зобов'язаний: 1) мати договір між суб'єктом підприємницької діяльності і
лікарсько-фізкультурним диспансером (або іншою лікувальною
установою) щодо проведення диспансерного обстеження; 2) мати санітарно-епідеміологічний паспорт того приміщення, в
якому будуть проходити заняття та надаються процедури масажу і
лікувальної фізичної культури; 3) суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати належні
довідкові матеріали з питань фізкультурно-спортивної та оздоровчої
діяльності, в тому числі літературу з харчування,
медико-реабілітаційну, рекреаційну, лікувальну, методичну з різних
видів спортивної діяльності; 4) при проведенні фізкультурно-спортивних та оздоровчих
заходів на спортивних спорудах власник споруд повинен мати
"Паспорт спортивної споруди" встановленої форми, затверджений у
центральному органі державної влади з питань фізичної культури і
спорту; 5) суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний, під час
проведення спортивних заходів і занять фізичною культурою, не
припускатися пропаганди культу жорстокості та насильства; 6) суб'єкт зобов'язаний надавати своїм клієнтам достовірну
інформацію про умови обслуговування та вартість послуг.
5. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
5.1. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов і правил провадження з
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності здійснює
Державний комітет України з фізичної культури і спорту, Ліцензійна
палата України. 5.2. Спеціалісти, які здійснюють перевірку, керуються чинним
законодавством України і несуть персональну відповідальність за
забезпечення комерційних таємниць суб'єктів підприємницької
діяльності. 5.3. У разі виявлення в діяльності суб'єкта підприємницької
діяльності порушення умов провадження цього виду діяльності
контролюючі органи повинні письмово (копії актів перевірок)
повідомити про ці порушення Держкомспорт України - для вжиття
відповідних заходів. 5.4. Держкомспорт України має право зупинити дію ліцензії у
разі: - порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних
умов; - невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у
визначений термін розпоряджень Ліцензійної палати України щодо
дотримання ліцензійних умов. У разі своєчасного усунення порушень,
що привели до зупинення дії ліцензії, Держкомспорт України приймає
рішення про поновлення її дії. 5.5. Держкомспорт України має право анулювати ліцензію у
разі: - виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу
ліцензій чи в документах, що додаються до неї; - передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії
іншій особі; - повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької
діяльності ліцензійних умов. 5.6. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення
про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності. 5.7. Вмотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання доводиться Держкомспортом України у письмовій формі до
відома суб'єкта підприємницької діяльності у п'ятиденний термін. 5.8. Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання
та про поновлення дії ліцензії надсилається до податкового органу
за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для
прийняття відповідного рішення. 5.9. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання
може бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності в
судовому порядку.вгору