Документ z0155-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2003, підстава - z0248-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 196 від 26.03.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 квітня 1997 р.
vd970326 vn196 за N 155/1959
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 74 ( z0248-03 ) від 27.03.2003 )
Про затвердження Правил впровадження штрихового
кодування в сфері торгівлі

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
29.05.96 N 574 ( 574-96-п ) "Про впровадження штрихового кодування
товарів" та Положення про штрихове кодування товарів,
затвердженого наказом МЗЕЗторгу від 27.08.96 N 530 ( z0517-96 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити погоджені з Міністерством економіки України,
Міністерством статистики України, Міністерством фінансів України,
Центральною спілкою споживчих товариств України, Державним
комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації,
Державним комітетом у справах захисту прав споживачів, асоціацією
"ЄАН-Україна" Правила впровадження штрихового кодування в сфері
торгівлі, що додаються. 2. Юридичному управлінню (Красуля О.І.) зареєструвати цей
наказ в Міністерстві юстиції України. 3. Управлінню інформаційного забезпечення (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу у газеті "Урядовий кур'єр"
після реєстрації його в Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка М.О.
Міністр С.Осика
Затверджено
наказом Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі
України від 26.03.97 N 196
Правила
впровадження штрихового кодування товарів в сфері торгівлі
Загальні положення
1. Правила вводяться з метою впровадження інформаційних
технологій автоматизованої ідентифікації та електронного обміну
даними і створення інформаційної бази для контролю та управління
товарно-грошовим обігом. 2. Правила визначають вимоги до впровадження штрихового
кодування в сфері торгівлі. 3. Правила поширюються на вітчизняні та іноземні юридичні
особи всіх форм власності, а також на громадян - підприємців без
створення юридичної особи, що здійснюють свою діяльність в сфері
торгівлі (надалі - суб'єкти господарювання), які впроваджують
електронні системи автоматизованого контролю та управління
товарно-грошовим обігом із застосуванням штрихового кодування. 4. Суб'єкти господарювання при впровадженні штрихового
кодування повинні керуватися Державними стандартами України (ДСТУ)
в галузі штрихового кодування (перелік додається), Положенням про
штрихове кодування товарів, затвердженим наказом Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 27.08.96
N 530 ( z0517-96 ) , рекомендаціями асоціації "ЄАН-Україна", цими
Правилами, іншими нормативними документами України, що
регулюють торговельну діяльність та застосування штрихового
кодування.
Терміни та визначення
5. Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають таке
значення: штрихове кодування - подання даних за допомогою штрихового
коду; штриховий код - комбінація послідовно розташованих
паралельних штрихів та проміжків між ними, розміри та розташування
яких встановлені певними правилами і яка призначена для
автоматизованої ідентифікації товару та іншої інформації; штриховий код EAN - штриховий код, який присвоюється товарам
відповідно до ДСТУ та рекомендацій асоціації "ЄАН-Україна"; штриховий код UPC - штриховий код, який присвоюється одиницям
обліку (товару) відповідно до рекомендацій Міжнародної організації
Північної Америки, відповідальної за їх присвоєння; штрихові коди EAN-8 та EAN-13 - 8-и та 13-ти розрядні
штрихові коди EAN, які присвоюються одиницям обліку товару; штрихові коди EAN-128, DUN-14 та DUN-16 - види штрихових
кодів, які призначені для кодування транспортних упаковок (одиниць
постачання); внутрішній штриховий код EAN - штриховий код EAN, який
присвоюється одиницям обліку товару суб'єктами господарювання
відповідно до чинних ДСТУ, нормативних документів національної
нумерувальної організації. Він є унікальним і однозначним у
визначеному обмеженому середовищі та призначений для використання
тільки в цьому середовищі; штрихкодова позначка - сукупність даних, поданих у вигляді
штрихового коду та інших елементів (цифрового значення штрихового
коду), побудована за певними правилами і призначена для
автоматичної ідентифікації товару (одиниць обліку); національна нумерувальна організація - організація чи
установа, що сприяє розвитку штрихового кодування та здійснює
нумерацію одиниць обліку; "ЄАН-Україна" - національна нумерувальна організація, яка
представляє Україну в асоціації EAN International; EAN International - Міжнародна асоціація товарної нумерації,
що складається з національних нумерувальних організацій,
відповідальна за нумерацію товарів та стандартизацію у галузі
штрихового кодування; ЕККА - електронні контрольно-касові апарати, які внесені в
Державний реєстр і мають можливість взаємодіяти із сканерами
та/або комп'ютерами; сканер - прилад для зчитування штрихового коду.
Торгівля товарами з штриховими кодами
6. Присвоєння товарам штрихових кодів EAN здійснюється в
Україні асоціацією "ЄАН-Україна". 7. Імпортні товари, які марковані штриховими кодами EAN/UPC,
що зареєстровані в країнах походження товарів, не підлягають
обов'язковому перекодуванню. 8. Присвоєння товарам внутрішніх штрихових кодів EAN
здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до чинних ДСТУ,
нормативних документів Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України, та рекомендацій асоціації "ЄАН-Україна". 9. Товари, які експортуються або реалізуються в Україні через
оптову та роздрібну торгівлю, повинні бути марковані штриховими
кодами EAN (UPC). 10. Товари (одиниці споживання), які призначені для
реалізації через роздрібну торгівлю, повинні бути марковані
штриховими кодами EAN-13, EAN-8 або UPC відповідно до чинних ДСТУ,
нормативних документів Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України та рекомендацій асоціації "ЄАН-Україна". 11. Транспортні упаковки товару (одиниці постачання) повинні
бути марковані одним із штрихових кодів: EAN-13, DUN-14, DUN-16
або EAN-128 відповідно до чинних ДСТУ, нормативних документів
МЗЕЗторгу та рекомендацій асоціації "ЄАН-Україна". 12. Суб'єкти господарювання при укладанні договорів з
виробниками на поставку повинні включати в договір вимоги щодо
маркування товарів штриховими кодами EAN (UPC), за винятком
товарів, зазначених у пункті 13 цих Правил. 13. Від обов'язкового штрихового кодування звільнені наступні
види товарів, які приймаються для реалізації в оптовій або
роздрібній торгівлі: дослідні зразки; вироби народних промислів та авторські роботи; товари,
виготовлені за індивідуальними замовленнями; товари, для яких за нормативними документами не передбачено
пакування або прикріплення етикетки та на які нанесення штрихових
кодів EAN неможливе з технічних причин; товари, які реалізуються безпосередньо покупцеві шляхом
розважування або іншого вимірювання.

Основні умови застосування штрихового кодування
14. Суб'єкти господарювання повинні впровадити організаційні
та технологічні заходи, що забезпечать можливість використання
штрихового кодування. 15. Для автоматизованого обліку товарів, маркованих
штрихкодовими позначками, суб'єкти господарювання повинні
використовувати спеціальне технічне обладнання (ЕККА, сканери,
принтери штрихкодових позначок та ін.). 16. Суб'єкти господарювання повинні використовувати
програмно-технічні засоби нанесення та зчитування штрихових кодів,
які дозволяють роботу з штриховими кодами EAN-8, EAN-13, EAN-128,
DUN-14, DUN-16 та UPC і мають можливість підключення до ЕККА або
персональних комп'ютерів. 17. До роботи з програмно-технічними засобами нанесення та
зчитування штрихових кодів допускаються особи, які мають
необхідні знання по їх експлуатації та торгівлі товарами із
застосуванням штрихового кодування.
Штрихове кодування в оптовій торгівлі
18. В разі прийняття до реалізації немаркованих штриховими
кодами EAN (UPC) товарів, що підлягають обов'язковому маркуванню,
суб'єкти господарювання повинні забезпечити їх кодування
тамаркування штриховими кодами EAN відповідно до пункту 6 цих
Правил. 19. Суб'єкти господарювання повинні направляти в роздрібну
торгівлю товари, які марковані штриховими кодами EAN (UPC), за
винятком товарів, наведених у пункті 13 цих Правил.
Штрихове кодування у роздрібній торгівлі
20. До продажу суб'єктами господарювання повинні прийматися
товари, які марковані штриховими кодами EAN (UPC), за винятком
товарів, перерахованих в пункті 13 цих Правил. 21. Допускається реалізація товарів без застосування
штрихового кодування на підприємствах сфери торгівлі, специфіка
діяльності яких дозволяє здійснювати розрахунки із споживачами без
застосування ЕККА з використанням товарно-касових книг
( z0322-96 ), згідно з переліком, затвердженим наказом
Міністерства економіки за погодженням з Міністерством фінансів і
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгілі та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції. 22. Реалізації з застосуванням внутрішніх штрихових кодів
підлягають товари: які прийняті до реалізації без штрихкодових позначок
відповідно до п.13; які на підприємствах торгівлі пройшли додаткову обробку
(фасування, пакування та ін.); які мають штрихкодові позначки, але потребують перекодування
(у випадках зміни техніко-економічних характеристик товару,
при переоцінці тощо). 23. В разі неможливості зчитування сканером штрихкодової
позначки товару (пошкодження штрихового коду на етикетці чи
упаковці товару та ін.) суб'єкт господарювання повинен або
промаркувати товар внутрішнім штриховим кодом, або виставити
претензії постачальнику в установленому порядку. 24. Продавець при реалізації товарів із застосуванням
штрихового кодування повинен надавати покупцю кваліфіковану
консультацію та допомогу.
Контроль за впровадженням штрихового кодування
товарів в сфері торгівлі
25. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється
посадовими особами органів виконавчої влади у межах компетенції
та в установленому порядку. 26. За порушення цих Правил суб'єкти господарювання та їх
уповноважені особи несуть відповідальність згідно із чинним
законодавством.
Додаток N 1
до Правил впровадження штрихового
кодування в сфері торгівлі,
затвердженого наказом МЗЕЗторгу
України від 26.03.97 N 196
Державні стандарти України та керівний нормативний
документ по штриховому кодуванню
1. ДСТУ 3144-95 ( n0003699-96 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення. 2. ДСТУ 3145-95 ( n0004699-96 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги. 3. ДСТУ 3146-95 ( n0005699-96 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації.
Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови. 4. ДСТУ 3147-95 ( n0006699-96 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації.
Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та
пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги. 5. ДСТУ 3148-95 ( n0007699-96 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну
документами на постачання продукції. Загальні вимоги. 6. ДСТУ 3356-96 ( n0001699-97 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації.
Порядок присвоєння, реєстрації, перегляду та скасування кодів EAN
на продукцію. 7. ДСТУ 3359-96 ( n0003699-97 ). Коди та кодування
інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації.
Якість друку штрихкодових позначок. Загальні технічні вимоги та
методи контролю. 8. КНД 50-051-95 ( n0002699-96 ). Коди і кодування
інформації. Штрихове кодування. Вибір і застосування штрихових
кодів. Основні положення.вгору