Документ z0154-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.07.2008, підстава - z0520-08

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.01.2007 N 3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2007 р.
за N 154/13421

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 148 ( z0520-08 ) від 27.05.2008 }

Про внесення змін до Інструкції про переміщення валюти
України, іноземної валюти, банківських металів,
платіжних документів, інших банківських документів
і платіжних карток через митний кордон України

Відповідно до статей 44 і 45 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статті 6 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести до розділу II Інструкції про переміщення валюти
України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних
документів, інших банківських документів і платіжних карток через
митний кордон України, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 12.07.2000 N 283 ( z0452-00 ) і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за
N 452/4673 (із змінами), такі зміни:
1.1. У пункті 1.1 глави 1: в абзаці першому цифри "10000" замінити цифрами "50000"; у підпунктах "а" та "б" цифри "3000" замінити цифрами
"15000".
1.2. У пункті 2.1 глави 2: в абзаці першому цифри "10000" замінити цифрами "50000"; у підпунктах "а" та "б" цифри "3000" замінити цифрами
"15000".
1.3. В абзаці першому пункту 3.1 глави 3 цифри "3000"
замінити цифрами "15000".
2. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь
Національного банку України для керівництва і використання в
роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
ПОГОДЖЕНО:
Т.в.о. Голови Державної
митної служби України Р.А.Черкасський
Міністр транспорту
та зв'язку України М.М.Рудьковськийвгору