Документ z0152-99, поточна редакція — Редакція від 01.05.2012, підстава - z0597-12

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О Р Я Д О К
N 309 від 10.03.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 березня 1999 р.
за N 152/3445
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
10.03.99 N 309
( z0151-99 )
(у редакції постанови НКРЕ
від 10.07.2002 N 758
( z0626-02 )
{ Порядок втратив чинність на підставі Постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері енергетики
N 496 ( z0597-12 ) від 23.04.2012 }
ПОРЯДОК
застосування тарифів на електроенергію, що відпускається
населенню і населеним пунктам

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1257 ( z0041-01 ) від 26.12.2000
N 16 ( z0064-01 ) від 11.01.2001 }
{ В редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики
N 758 ( z0626-02 ) від 10.07.2002 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 188 ( z0308-04 ) від 25.02.2004
N 401 ( z0413-06 ) від 30.03.2006
N 926 ( z0918-06 ) від 20.07.2006
N 311 ( z0261-09 ) від 19.03.2009
N 373 ( z0300-09 ) від 01.04.2009
N 1280 ( z1121-09 ) від 10.11.2009
N 8 ( z0063-11 ) від 13.01.2011
N 343 ( z0379-11 ) від 17.03.2011
N 627 ( z0522-11 ) від 14.04.2011 }

1. Населення 1.1. Відпуск електроенергії населенню проводиться за тарифом: 23,35 коп. за 1 кВт·год - за обсяг, спожитий до 150 кВт·год
електроенергії на місяць (включно); 30,4 коп. за 1 кВт·год - за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год
електроенергії на місяць. Відпуск електричної енергії багатодітним сім'ям, прийомним
сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу проводиться за тарифом
23,35 коп. за 1 кВт·год незалежно від обсягів її споживання. { Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 401
( z0413-06 ) від 30.03.2006, N 926 ( z0918-06 ) від 20.07.2006; в
редакції Постанови НКРЕ N 311 ( z0261-09 ) від 19.03.2009; із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 373 ( z0300-09 ) від
01.04.2009; в редакції Постанови НКРЕ N 8 ( z0063-11 ) від
13.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 343
( z0379-11 ) від 17.03.2011 }
1.2. За вказаним тарифом оплачується електроенергія, яка
споживається населенням для різних побутових потреб у житлових
будинках, квартирах, гуртожитках; для потреб особистих підсобних
господарств, присадибних і садових ділянок, дач; освітлення
гаражів та боксів для особистих автомобілів, човнів. ( Пункт 1.2
розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 188 ( z0308-04 ) від
25.02.2004 ) 1.3. Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в
сільській місцевості, проводиться за тарифом: 21,6 коп. за 1 кВт·год - за обсяг, спожитий до 150 кВт·год
електроенергії на місяць (включно); 28,1 коп. за 1 кВт·год - за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год
електроенергії на місяць. Відпуск електричної енергії багатодітним сім'ям, прийомним
сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, які проживають в
сільській місцевості, проводиться за тарифом 18,75 коп. за
1 кВт·год незалежно від обсягів її споживання. { Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 401
( z0413-06 ) від 30.03.2006, N 926 ( z0918-06 ) від 20.07.2006; в
редакції Постанови НКРЕ N 311 ( z0261-09 ) від 19.03.2009; із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 373 ( z0300-09 ) від
01.04.2009; в редакції Постанови НКРЕ N 8 ( z0063-11 ) від
13.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 343
( z0379-11 ) від 17.03.2011 }
1.4. Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в
житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного
типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними
електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому
числі в сільській місцевості), проводиться за тарифом: 17,95 коп. за 1 кВт·год - за обсяг, спожитий до 250 кВт·год
електроенергії на місяць (включно); 23,35 коп. за 1 кВт·год - за обсяг, спожитий понад
250 кВт·год електроенергії на місяць. Відпуск електричної енергії багатодітним сім'ям, прийомним
сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, які проживають в житлових
будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та
гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними
електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому
числі в сільській місцевості), проводиться за тарифом 17,95 коп.
за 1 кВт·год незалежно від обсягів її споживання. Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в
багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в
яких відсутні або не функціонують системи централізованого
теплопостачання, проводиться за тарифом 17,95 коп. за 1 кВт·год
незалежно від обсягів її споживання. Для цілей цього Порядку до багатоквартирних будинків належать
житлові будинки з трьома та більше квартирами (будинки
багатоквартирні масової забудови, будинки багатоквартирні
підвищеної комфортності, будинки житлові готельного типу), крім
гуртожитків, готелів, туристичних баз, таборів, будинків
відпочинку, відокремлених житлових будинків садибного типу
(міських, позаміських, сільських), вілл, дач, будинків для
персоналу лісового господарства, літніх будинків для тимчасового
проживання, садових будинків, а також спарених або зблокованих
будинків з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з
вулиці, тощо. { Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою НКРЕ N 627 ( z0522-11 ) від 14.04.2011 } Підтвердження факту відсутності газифікації природним газом
багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування у
зазначених будинках систем централізованого теплопостачання
здійснюється на підставі акта, виданого державною інспекцією з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і
теплової енергії в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі (далі - державна інспекція). { Пункт 1.4
глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 627
( z0522-11 ) від 14.04.2011 } Державна інспекція звертається до відповідного органу
місцевого самоврядування для отримання підтвердження факту
відсутності газифікації природним газом та відсутності або
нефункціонування систем централізованого теплопостачання в окремих
багатоквартирних будинках. { Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 627 ( z0522-11 ) від
14.04.2011 } Акт складається у довільній формі у чотирьох примірниках,
один з яких надається відповідній енергопостачальній компанії,
другий - відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям, третій - органу місцевого самоврядування, а
четвертий залишається у державній інспекції. Копію акта державна
інспекція надає відповідному територіальному органу НКРЕ. { Пункт
1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 627
( z0522-11 ) від 14.04.2011 } Державна інспекція не рідше одного разу на рік з урахуванням
попередньо виданого акта підтверджує факт відсутності газифікації
природним газом та відсутності або нефункціонування систем
централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних
будинках шляхом складання акта про підтвердження відсутності
газифікації природним газом та відсутності або нефункціонування
систем централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних
будинках. { Пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою НКРЕ N 627 ( z0522-11 ) від 14.04.2011 } При цьому тариф, визначений в абзаці п'ятому цього пункту,
має застосовуватися з наступного розрахункового періоду після
складання відповідного акта державною інспекцією. { Пункт 1.4
глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 627
( z0522-11 ) від 14.04.2011 } { Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 401
( z0413-06 ) від 30.03.2006, N 926 ( z0918-06 ) від 20.07.2006; в
редакції Постанови НКРЕ N 311 ( z0261-09 ) від 19.03.2009; із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 373 ( z0300-09 ) від
01.04.2009; в редакції Постанови НКРЕ N 8 ( z0063-11 ) від
13.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 343
( z0379-11 ) від 17.03.2011, N 627 ( z0522-11 ) від 14.04.2011 }
1.5. Відпуск електроенергії населенню, яке проживає в
30-кілометровій зоні атомних електростанцій, проводиться за
тарифом у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для
відповідної групи населення. Зазначений тариф застосовується тільки за місцем постійного
проживання. 1.6. Відпуск електроенергії працівникам агропромислового
комплексу, які проживають в селищах міського типу, працівникам
селянських (фермерських) господарств, радгоспів (держгоспів),
колективних та інших сільськогосподарських підприємств, які
проживають у містах обласного і районного підпорядкування, а також
пенсіонерам, які перед виходом на пенсію працювали в галузі
сільськогосподарського виробництва та соціальній сфері села не
менше 15 років і мають особовий рахунок на використання житла,
проводиться за тарифами, визначеними у пунктах 1.3 та 1.4 цього
Порядку. { Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 401
( z0413-06 ) від 30.03.2006, N 926 ( z0918-06 ) від 20.07.2006,
N 311 ( z0261-09 ) від 19.03.2009, N 373 ( z0300-09 ) від
01.04.2009, N 8 ( z0063-11 ) від 13.01.2011 }
1.7. Пільги в оплаті електроенергії, передбачені чинним
законодавством для різних категорій громадян, надаються тільки за
місцем постійного проживання. Якщо абонент має право на декілька пільг одночасно, йому
надається тільки одна з пільг за його вибором. Норми споживання електричної енергії населенням, встановлені
законодавством, у межах яких надаються пільги та субсидії
населенню, застосовуються до обсягів електричної енергії, спожитих
від 0 кВт·год до встановленої норми. { Пункт 1.7 глави 1 доповнено
новим абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 627 ( z0522-11 ) від
14.04.2011 } 1.8. За наявності окремого обліку споживання електроенергії
за періодами часу розрахунки з населенням проводяться за тарифами,
визначеними у пунктах 1.1, 1.3 або 1.4 цього Порядку, та
відповідними тарифними коефіцієнтами: { Абзац перший пункту 1.8 із
змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 311 ( z0261-09 )
від 19.03.2009, N 373 ( z0300-09 ) від 01.04.2009, N 8
( z0063-11 ) від 13.01.2011 } При цьому при визначенні вартості спожитої електроенергії за
кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу
електроенергії, що спожита у відповідну зону доби протягом
розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої
електроенергії в цьому періоді. { Пункт 1.8 глави 1 доповнено
новим абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 8 ( z0063-11 ) від
13.01.2011 } 1.8.1. За двозонними тарифами, диференційованими за періодами
часу: - 0,7 тарифу в години нічного мінімального навантаження
енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); - повний тариф в інші години доби. 1.8.2. За тризонними тарифами, диференційованими за періодами
часу: - 1,5 тарифу в години максимального навантаження
енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї
години); - повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї
години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї
години); - 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження
енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).
2. Населені пункти 2.1. Для цілей цього Порядку до населених пунктів відносяться
споживачі, які розраховуються з енергопостачальною організацією за
загальним розрахунковим лічильником за електроенергію, яка
споживається населенням для різних побутових потреб у житлових
будинках, квартирах, гуртожитках, для потреб особистих підсобних
господарств, присадибних і садових ділянок, дач, освітлення
гаражів та боксів для особистих автомобілів, човнів, а також
установи виконання покарань і лікувально-трудові профілакторії,
слідчі ізолятори. ( Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 188 ( z0308-04 ) від 25.02.2004 ) 2.2. Відпуск електроенергії населеним пунктам (крім
гуртожитків) проводиться за тарифом 30,4 коп. за 1 кВт·год. Відпуск електроенергії гуртожиткам (які підпадають під
визначення "населений пункт") проводиться за тарифом 23,35 коп. за
1 кВт·год. { Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 401
( z0413-06 ) від 30.03.2006, N 926 ( z0918-06 ) від 20.07.2006; в
редакції Постанови НКРЕ N 8 ( z0063-11 ) від 13.01.2011; із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 343 ( z0379-11 ) від
17.03.2011 }
2.3. Відпуск електроенергії населеним пунктам (крім дачних,
дачно-будівельних кооперативів і садових товариств,
гаражно-будівельних кооперативів та гуртожитків), розташованим у
сільській місцевості, проводиться за тарифом 28,1 коп. за
1 кВт·год. Відпуск електроенергії гуртожиткам (які підпадають під
визначення "населений пункт"), розташованим у сільській
місцевості, проводиться за тарифом 21,6 коп. за 1 кВт·год. { Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 401
( z0413-06 ) від 30.03.2006, N 926 ( z0918-06 ) від 20.07.2006; в
редакції Постанови НКРЕ N 8 ( z0063-11 ) від 13.01.2011; із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 343 ( z0379-11 ) від
17.03.2011 }
2.4. Відпуск електроенергії населеним пунктам (крім дачних,
дачно-будівельних кооперативів і садових товариств,
гаражно-будівельних кооперативів та гуртожитків), що обладнані в
установленому порядку кухонними електроплитами та/або
електроопалювальними установками (у тому числі в сільській
місцевості), проводиться за тарифом 23,35 коп. за 1 кВт·год. Відпуск електроенергії гуртожиткам (які підпадають під
визначення "населений пункт"), що розташовані у будинках,
обладнаних в установленому порядку кухонними електроплитами та/або
електроопалювальними установками (у тому числі в сільській
місцевості), проводиться за тарифом 17,95 коп. за 1 кВт·год. { Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 401
( z0413-06 ) від 30.03.2006, N 926 ( z0918-06 ) від 20.07.2006; в
редакції Постанови НКРЕ N 8 ( z0063-11 ) від 13.01.2011, із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 343 ( z0379-11 ) від
17.03.2011 }
2.5. Відпуск електроенергії населеним пунктам, які
розраховуються з енергопостачальною організацією за загальним
розрахунковим лічильником за електроенергію, яка споживається
населенням, що проживає в 30-кілометровій зоні атомних
електростанцій, проводиться за тарифом у розмірі 70 відсотків від
рівня діючого тарифу для відповідної групи населених пунктів. Зазначений тариф застосовується до населених пунктів, які
розраховуються за електроенергію, яка споживається населенням за
місцем постійного проживання. 2.6. За наявності окремого обліку споживання електроенергії
за періодами часу розрахунки з населеними пунктами проводяться: 2.6.1. За двозонними тарифами, диференційованими за періодами
часу: - 0,7 тарифу в години нічного мінімального навантаження
енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); - повний тариф в інші години доби. 2.6.2. За тризонними тарифами, диференційованими за періодами
часу: - 1,5 тарифу в години максимального навантаження
енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї
години); - повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї
години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї
години); - 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження
енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).
3. Тарифи на електричну енергію, що відпускається населенню і
населеним пунктам, установлені без урахування податку на додану
вартість, який сплачується понад затверджені тарифи відповідно до
Податкового кодексу України ( 2755-17 ). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 8
( z0063-11 ) від 13.01.2011 }
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається населеними пунктами
(крім дачних, дачно-будівельних кооперативів і садових товариств)
на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів) та освітлення дворів,
східців і номерних знаків, оплачується за тарифом 30,4 коп. за
1 кВт x год. Електрична енергія, яка витрачається населеними пунктами,
розташованими в сільській місцевості (крім дачних,
дачно-будівельних кооперативів і садових товариств,
гаражно-будівельних кооперативів), на технічні цілі (роботу
ліфтів, насосів) та освітлення дворів, східців і номерних знаків,
оплачується за тарифом 28,1 коп. за 1 кВт x год. { Примітка із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ N 401
( z0413-06 ) від 30.03.2006, N 926 ( z0918-06 ) від 20.07.2006,
N 8 ( z0063-11 ) від 13.01.2011, N 343 ( z0379-11 ) від
17.03.2011 }
{ Порядок із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1257 ( z0041-01 ) від
26.12.2000, N 16 ( z0064-01 ) від 11.01.2001; в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 758
( z0626-02 ) від 10.07.2002 }
Начальник Управління ціноутворення Ю.Носульковгору