Документ z0152-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2019  № 96


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2019 р.
за № 152/33123

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», абзаців другого та четвертого частини першої статті 6 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування», абзацу четвертого частини першої статті 4 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та частини першої статті 12 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342, та підпункту 47-15 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;

2) форму припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2013 року № 1355 «Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності, уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності та форми припису», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2013 року за № 1745/24277.

3. Департаменту інтелектуальної власності забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України протягом 5 робочих днів з дня його затвердження.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченка Ю.П.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки УкраїниЛ. ГриневичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
29 січня 2019 року № 96

АКТ
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності

Директор департаменту
інтелектуальної власності


В.О. Жалдак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
29 січня 2019 року № 96

ПРИПИС
щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності

Директор департаменту
інтелектуальної власності


В.О. Жалдаквгору