Документ z0152-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.03.2010, підстава - z0208-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.02.2007 N 44
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2007 р.
за N 152/13419

Про встановлення тривалості роботи та педагогічного
навантаження для окремих категорій працівників
закладів та установ соціального захисту населення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 26 ( z0208-10 ) від 15.02.2010 }

Відповідно до статті 51 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (із змінами), статті 22 Закону України "Про
реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Установити для педагогічних працівників закладів та
установ соціального захисту населення педагогічне навантаження,
виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах
(60 хвилин), на ставку заробітної плати (посадовий оклад):
1.1. 18 годин на тиждень: для вчителів (усіх спеціальностей), логопедів, керівників
гуртків.
1.2. 720 годин на рік: для викладачів (усіх спеціальностей).
1.3. 20 годин на тиждень: для практичних психологів.
1.4. 24 години на тиждень: для культорганізаторів, керівників музичних.
1.5. 25 годин на тиждень: для вихователів, асистентів вчителів-реабілітологів.
1.6. 30 годин на тиждень: для інструкторів з фізкультури.
1.7. 36 годин на тиждень: для вихователів-методистів. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 26 ( z0208-10 ) від 15.02.2010 }
2. Установити тривалість роботи заступникам директора з
навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, завідувачам
навчальної (педагогічної) частини, педагогам-організаторам,
педагогам професійного навчання, соціальним педагогам, майстрам
виробничого навчання, методистам, інструкторам з праці - 40 годин
на тиждень.
3. Застосовувати для медичних працівників закладів та установ
соціального захисту населення норми тривалості робочого часу,
установлені наказом Міністерства охорони здоров'я України від
25.05.2006 N 319 ( z0696-06 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 09.06.2006 за N 696/12570 (із змінами).
4. Для працівників, які працюють у закладах (структурних
підрозділах) на роботах із шкідливими та важкими умовами праці,
установлюється скорочена тривалість робочого тижня відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 N 163
( 163-2001-п ) "Про затвердження Переліку виробництв, цехів,
професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає
право на скорочену тривалість робочого тижня".
5. Перелік професій і посад, для яких застосовується
ненормований робочий день, установлюється колективним договором.
6. Директору Департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці Товстенку О.П. забезпечити державну
реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.
7. Міністерству праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головному управлінню праці та соціального захисту
населення обласної, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації в тримісячний термін привести у
відповідність з цим наказом установлену тривалість роботи та
педагогічне навантаження працівників реабілітаційних установ сфери
органів праці та соціального захисту населення.
8. Департаменту у справах інвалідів протягом 2007 року
здійснити перевірку виконання цього наказу.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра праці та соціальної політики України
Дроздову Л.М.
Міністр М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
освіти і науки України Ц.Огонь
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибак
Заступник Міністра
охорони здоров'я України Ю.Гайдаєв
Голова профспілки працівників
соціальної сфери України В.Тьоткінвгору