Документ z0151-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2018  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 лютого 2018 р.
за № 151/31603

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Відповідно до статей 19-1, 19-3 розділу І, статей 180-184 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України  в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в.о. Голови Державної фіскальної служби України  Продана М.В.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної фіскальної служби УкраїниМ.В. ПроданЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16.01.2018 № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 лютого 2018 р.
за № 151/31603

ЗМІНИ
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. У розділі II:

1) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. Контролюючі органи в областях та місті Києві, міжрегіональні територіальні органи забезпечують організацію роботи з реєстрації та обліку платників ПДВ, що перебувають на їх території.»;

2) абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. Контролюючі органи, зазначені у пункті 2.5 цього розділу, та державні податкові інспекції, які їм підпорядковуються, здійснюють:».

2. Пункт 3.15 розділу III після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Якщо юридична особа, утворена в результаті перетворення, не подала до контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, заяви для реєстрації або перереєстрації у порядку, передбаченому цим Положенням, контролюючий орган після спливу цього строку приймає рішення про анулювання реєстрації юридичної особи, припиненої в результаті перетворення.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

3. У розділі V:

1) у пункті 5.6:

в абзаці другому слово «керівником» замінити словами «керівником (заступником керівника або уповноваженою особою)»;

в абзаці четвертому слова «в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків» замінити словами «в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ»;

2) у пункті 5.8:

у другому реченні слова «долучається до облікової справи (реєстраційної частини) цього платника» замінити словами «зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ»;

у третьому реченні слова «де зберігається облікова справа платника податків» замінити словами «який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ»;

3) в абзаці п’ятому пункту 5.10 слова «керівником такого органу чи особою, яка виконує його обов’язки або є заступником керівника» замінити словами «керівником (заступником керівника або уповноваженою особою)».

4. У абзаці першому пункту 6.11 розділу VI слова «в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків» замінити словами «в контролюючому органі, який прийняв рішення про таке виключення».

5. У додатках до Положення:

1) у додатках 5 та 7:

слова «в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації» замінити словами «разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення»;

слова «керівник контролюючого органу» у всіх відмінках замінити словами «керівник (заступник керівника або уповноважена особа)» у відповідних відмінках;

2) у додатку 9:

слова «в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування» замінити словами «разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення»;

слова «керівник контролюючого органу» у всіх відмінках замінити словами «керівник (заступник керівника або уповноважена особа)» у відповідних відмінках.

В.о. директора Департаменту
податкової політики


В.П. Овчаренковгору