Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
17.11.2010 N 999
( z0147-11 )

--------------------------------------------- |Ідентифікаційний | | | | | | | | | |код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | --------------------------------------+-------------------------------------------| |Міністерство охорони здоров'я України| | Медична облікова документація | |Найменування закладу _______________ | | Форма N 115/о | |____________________________________ | | Затверджено | | | | Наказ МОЗ | | | | 17.11.2010 N 999 | -----------------------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ
запису звернень про невідкладну медичну допомогу

------------------------------------------------------------------------------ |Поряд- | Дата, час (години, хвилини) |Адреса |Привід |Прізвище,| |ковий |-----------------------------------------|виклику,|до |ім'я, по | |номер |надход-|виїзду|прибуття|закінчення|час, |телефон |виклику|батькові | |виклику|ження |на |на |обслуго- |витра-| | |особи | | |виклику|виклик|виклик |вування |чений | | | | | | | | |виклику |на | | | | | | | | | |виклик| | | | |-------+-------+------+--------+----------+------+--------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------------------

стор. 2, форми N 115/о
------------------------------------------------------------------------------ | Вік |Стать | Скарги, |Діагноз| Надана |Подальші|Посада, |Підпис | | паці- |(чол.,|об'єктив-| |допомога|дії |прізвище та |медпраці- | | єнта |жін.) | ні дані | | |стосовно|ініціали |вника, | | | | | | |особи |медпрацівників|що виконав| | | | | | | |та водія, які |виклик | | | | | | | |виконали | | | | | | | | |виклик | | |-------+------+---------+-------+--------+--------+--------------+----------| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
17.11.2010 N 999
( z0147-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 лютого 2011 р.
за N 151/18889

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної медичної
облікової документації N 115/о "Журнал запису
звернень про невідкладну медичну допомогу"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної
облікової документації N 115/о "Журнал запису звернень про
невідкладну медичну допомогу" (далі - журнал).
2. Журнал є медичним документом пунктів (відділень)
невідкладної медичної допомоги, які організовані при
амбулаторно-поліклінічних закладах для надання невідкладної
медичної допомоги дорослому та дитячому населенню вдома.
3. Журнал заповнюється медичним працівником - фельдшером,
сестрою медичною пункту (відділення) невідкладної медичної
допомоги за встановленим зразком.
4. Усі графи журналу мають бути заповнені.
5. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований і
завірений печаткою лікувально-профілактичного закладу.
6. Термін зберігання журналу в лікувальному закладі - три
роки після звітного періоду.
7. Формат журналу - А4, альбомний, сторінки прошиті,
скріплені штампом і підписом керівника закладу.
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.К.Хобзей


Публікації документа