Документ z0149-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.2006, підстава - z1019-06


 
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 7-р від 21.06.94          Зареєстровано в Міністерстві 
м.Київ юстиції України
5 липня 1994 р.
vd940621 vn7-р за N 149/358
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету
     N 316-р ( z1019-06 ) від 10.08.2006 }
 
Про затвердження Положення про порядок погодження
з Антимонопольним комітетом України проектів
установчих документів та планів розміщення акцій
холдингових компаній, що створюються в процесі
корпоратизації та приватизації

 
Відповідно до п.4 Положення про холдингові компанії, що
створюються в процесі корпоратизації та приватизації,
затвердженого Указом Президента України від 11 травня 1994 року N
224/94, затвердити Положення про порядок погодження з
Антимонопольним комітетом України проектів установчих документів
та планів розміщення акцій холдингових компаній, що створюються в
процесі корпоратизації та приватизації (додається).

 
 Голова                        О.Завада 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Антимонопольного
комітету України
від 21 червня 1994 р. N 7-р
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок погодження з Антимонопольним комітетом
України проектів установчих документів та планів
розміщення акцій холдингових компаній, що
створюються в процесі корпоратизації
та приватизації
 
I. Загальні положення
 
     1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) та Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації, затвердженого Указом Президента України від 11 травня 1994 року N 224/94.
     2. Положення визначає порядок погодження з Антимонопольним комітетом України (далі - Комітет) проектів установчих документів та планів розміщення акцій холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації підприємств, виробничих і науково-виробничих об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність із законодавством України (далі - підприємства).
 
     II. Порядок погодження проектів установчих документів та плану розміщення акцій холдингової компанії, що створюється в процесі корпоратизації
 
     3. Заява у довільній формі на погодження установчих документів та плану розміщення акцій холдингової компанії (далі - заява) разом з документами, що додаються до неї, направляється органом, уповноваженим управляти державним майном, до Комітету.
     Заява приймається до розгляду за умови наявності одержаної в установленому порядку згоди Комітету та Міністерства економіки на створення холдингової компанії.
     4. У разі заснування холдингової компанії шляхом реорганізації підприємства і створення на базі його структурних підрозділів відкритих акціонерних товариств (дочірніх підприємств) до заяви додаються:
     рішення про створення холдингової компанії;
     копія листа Міністерства економіки про згоду на створення холдингової компанії;
     перелік структурних підрозділів, які виділяються зі складу підприємства і перетворюються в дочірні підприємства холдингової компанії;
     проекти установчих документів холдингової компанії і дочірніх підприємств;
     акти оцінки вартості холдингової компанії і дочірніх підприємств;
     проекти планів розміщення акцій холдингової компанії і дочірніх підприємств.
     5. У разі створення холдингової компанії шляхом об'єднання контрольних пакетів акцій кількох юридично самостійних підприємств до заяви додаються:
     рішення про створення холдингової компанії;
     копія листа Міністерства економіки про згоду на створення холдингової компанії;
     перелік юридично самостійних підприємств, що перетворюються в дочірні підприємства холдингової компанії;
     проекти установчих документів холдингової компанії та дочірніх підприємств;
     акти оцінки вартості холдингової компанії та дочірніх підприємств;
     проекти планів розміщення акцій холдингової компанії та дочірніх підприємств.
     6. Заява розглядається протягом місяця. Зазначений строк обчислюється відповідно до частини третьої ст.87 Цивільного процесуального кодексу України ( 1501-06 ).
     7. Встановивши, що заяву подано без додержання вимог, викладених у пунктах 3,4,5 цього Положення, і це перешкоджає розгляду заяви, державний уповноважений залишає заяву без руху, про що письмово повідомляє заявника і встановлює строк для виправлення недоліків.
     Час залишення заяви без руху не зараховується в строк розгляду заяви.
     У разі невиконання зазначених вимог у встановлений строк розпорядженням державного уповноваженого заява може бути залишена без розгляду, про що письмово повідомляється заявник.
     Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права в установленому порядку повторно звернутися до Комітету з заявою.
     8. Рішення про погодження з Комітетом проектів установчих документів та плану розміщення акцій холдингової компанії приймається державним уповноваженим.
     9. За результатами розгляду приймається одне з рішень у формі розпорядження про:
     погодження проектів установчих документів та плану розміщення акцій холдингової компанії;
     відмову в погодженні проектів установчих документів та плану розміщення акцій холдингової компанії;
     відмову в погодженні проектів установчих документів та плану розміщення акцій холдингової компанії із зазначенням умов, при виконанні яких таке погодження може бути зроблено.
     У розпорядженні про відмову міститься обгрунтування прийнятого рішення.
     10. Розпорядження у п'ятиденний строк після його прийняття надсилається заявнику.
     11. Після погодження Комітетом проектів установчих документів та плану розміщення акцій холдингової компанії до проведення перших зборів акціонерів зміна цих документів без погодження з Комітетом не допускається.
     12. Перегляд рішення державного уповноваженого про відмову в погодженні проектів установчих документів та плану розміщення акцій холдингової компанії здійснюється Комітетом за клопотанням заявника у порядку, передбаченому цим Положенням для розгляду заяви.
     Клопотання про перегляд рішення може бути подано до Комітету в місячний термін з дня винесення рішення.
     13. Створення холдингової компанії без погодження Комітетом проектів установчих документів та плану розміщення акцій тягне за собою наслідки, передбачені пунктами 15,17 Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21 червня 1994 р. N 6-р ( z0150-94 ).
 
     III. Особливості порядку погодження проектів установчих документів та планів розміщення акцій холдингової компанії, що створюється в процесі приватизації
 
     11. Заява направляється до Комітету державним органом приватизації разом з документами, передбаченими пунктами 4,5 цього Положення.
     15. Погодження проектів установчих документів та плану розміщення акцій холдингової компанії, що створюється в процесі приватизації, здійснюється відповідно до порядку, передбаченого цим Положенням для погодження проектів установчих документів та планів розміщення акцій холдингової компанії, що створюється в процесі корпоратизації.вгору