Документ z0148-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.07.2015, підстава - z0821-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2009 N 469
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2010 р.
за N 148/17443
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 613 ( z0821-15 ) від 15.06.2015 }
Про внесення змін до Порядку надання допомоги
по безробіттю, у тому числі одноразової
її виплати для організації безробітними
підприємницької діяльності

Відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ),
"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної
кримінально-виконавчої служби України" ( 1254-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому
числі одноразової її виплати для організації безробітними
підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 20.11.2000 N 307
( z0915-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.12.2000 за N 915/5136, такі зміни:
1.1 у підпункті 2 пункту 5.3 слово та цифри "статтею 37"
виключити;
1.2 підпункт 3 пункту 5.4 після слів "в письмовій формі"
доповнити словами ", у тому числі неповідомлення про перетин
державного кордону у період, визначений працівником центру
зайнятості для самостійного пошуку роботи,";
1.3 у пункті 5.5: підпункт 17 після слова "(спеціальності)" доповнити словами
"(з дня відмови від другої пропозиції)"; підпункт 18 після слів "державної служби зайнятості"
доповнити словами "(з дня відмови від роботи)";
2. Державному центру зайнятості (В.Галицький) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Л.Денісова
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник керівника СПО,
заступник Голови Федерації
професійних спілок України Г.В.Осовий
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.Надрага
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Голова Конфедерації
Вільних профспілок України М.Я.Волинецьвгору