Документ z0148-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.01.2011, підстава - z0058-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
11.02.2008 N 40
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2008 р.
за N 148/14839

Про затвердження Інструкції про порядок відбору
кандидатів та виплати академічних (соціальних)
стипендій курсантам, слухачам і ад'юнктам
вищих військових навчальних закладів Збройних Сил
України та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони
N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 }

На виконання Постанов Верховної Ради України від 23 червня
1995 року N 246-ВР ( 246/95-ВР ) "Про встановлення стипендій
Верховної Ради України курсантам і слухачам вищих військових
навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають
військові навчальні підрозділи", від 24 жовтня 2002 року N 218-IV
( 218-15 ) "Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради
України для студентів вищих навчальних закладів з числа
дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей", Указу Президента
України від 9 червня 1994 року N 290 ( 290/94 ) "Про заходи щодо
державної підтримки освіти в Україні", постанов Кабінету Міністрів
України від 15 червня 2000 року N 975 ( 975-2000-п ) "Про
заснування стипендій імені героїв Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років для слухачів і курсантів вищих військових
навчальних закладів Міністерства оборони та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів" (зі змінами), від 9 серпня
2001 року N 980 ( 980-2001-п ) "Про заснування академічної
стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних
закладів та аспірантам", від 25 грудня 2002 року N 1974
( 1974-2002-п ) "Про заснування стипендії імені П.С.Нахімова", від
12 липня 2004 року N 882 ( 882-2004-п ) "Питання стипендіального
забезпечення", від 22 лютого 2006 року N 209 ( 209-2006-п ) "Про
академічну стипендію імені М.С.Грушевського для студентів та
аспірантів вищих навчальних закладів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок відбору кандидатів та
виплати академічних (соціальних) стипендій курсантам, слухачам і
ад'юнктам вищих військових навчальних закладів Збройних Сил
України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, що додається.
2. Наказ Міністра оборони України від 21 лютого 2006 року
N 100 ( z0251-06 ) "Про стипендії ад'юнктам, слухачам та курсантам
вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 березня 2006 року
за N 251/12125 (зі змінами), визнати таким, що втратив чинність.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України Ю.І.Єхануров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
11.02.2008 N 40
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2008 р.
за N 148/14839

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відбору кандидатів та виплати
академічних (соціальних) стипендій курсантам,
слухачам і ад'юнктам вищих військових навчальних
закладів Збройних Сил України та військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

1. Ця Інструкція визначає порядок відбору кандидатів та
виплати: академічних стипендій Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, імені М.С.Грушевського, імені
героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та імені
П.С.Нахімова (далі - стипендії) курсантам, слухачам і ад'юнктам
вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України (далі -
ВВНЗ) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів (далі - ВНП ВНЗ), які є відмінниками навчання, виявили
особливі успіхи в навчальній і науковій діяльності та мають
зразкову військову дисципліну; соціальних стипендій Верховної Ради України (далі - соціальні
стипендії) курсантам ВВНЗ та ВНП ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей
з малозабезпечених сімей, які за результатами семестрового
контролю мають не нижче 7 балів з кожного предмета за 12-бальною
шкалою оцінювання або середній бал успішності не нижче 4 балів за
5-бальною шкалою оцінювання. { Абзац третій пункту 1 в редакції
Наказу Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 }
2. Вчені ради ВВНЗ та ВНП ВНЗ на конкурсних засадах шляхом
відкритого голосування відбирають і висувають кандидатів на
отримання стипендій (переможцем конкурсу є той кандидат, за якого
віддали більше голосів, ніж за інших кандидатів): академічних стипендій Верховної Ради України - з числа
курсантів ВВНЗ та ВНП ВНЗ (третього та четвертого рівнів
акредитації), як правило, з третього курсу (після закінчення
другого курсу) і слухачів з другого року навчання; соціальних стипендій - серед курсантів ВВНЗ та ВНП ВНЗ
(першого - четвертого рівнів акредитації); { Абзац третій пункту 2
в редакції Наказу Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від
22.12.2010 } академічних стипендій Президента України - з числа курсантів
і слухачів ВВНЗ та ВНП ВНЗ (другого - четвертого рівнів
акредитації) незалежно від курсу (року навчання) та ад'юнктів
після першого року навчання; академічних стипендій Кабінету Міністрів України - з числа
курсантів ВВНЗ та ВНП ВНЗ (третього та четвертого рівнів
акредитації) третього і наступних курсів та ад'юнктів, починаючи з
другого року навчання (після закінчення першого року навчання); академічних стипендій імені М.С.Грушевського - з числа
курсантів та ад'юнктів ВВНЗ та ВНП ВНЗ (третього - четвертого
рівнів акредитації), починаючи з другого курсу (року навчання); академічних стипендій імені героїв Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років - з числа курсантів ВВНЗ та ВНП ВНЗ (другого -
четвертого рівнів акредитації), починаючи з другого курсу (після
закінчення першого курсу) та слухачів другого року навчання; академічних стипендій імені П.С.Нахімова - з числа курсантів
Академії військово-морських сил імені П.С.Нахімова (місто
Севастополь), починаючи з другого курсу (після закінчення першого
курсу). { Абзац восьмий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства
оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 }
3. Списки кандидатів на отримання стипендій подаються: начальником Національного університету оборони України на
ім'я директора Департаменту військової освіти та науки
Міністерства оборони України; { Абзац другий пункту 3 в редакції
Наказу Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 } начальниками ВВНЗ та ВНП ВНЗ командувачам видів Збройних Сил
України, керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, начальнику Центрального управління інженерних військ
Головного управління оперативного забезпечення Командування сил
підтримки Збройних Сил України, яким вони підпорядковані (далі -
начальники органів військового управління, яким безпосередньо
підпорядковані ВВНЗ та ВНП ВНЗ). Списки кандидатів на отримання стипендій подаються за формою:
номер за порядком, військове звання, прізвище, ім'я та по
батькові, посада, курс, на якому буде навчатися під час отримання
академічної (соціальної) стипендії, назва факультету. Разом зі списками кандидатів на отримання стипендій
начальниками ВВНЗ та ВНП ВНЗ подаються такі документи: службова характеристика на кандидата, підписана начальником
ВВНЗ або ВНП ВНЗ, з проставленою гербовою печаткою; витяг з протоколу засідання вченої ради, затверджений
начальником ВВНЗ або ВНП ВНЗ, з проставленою гербовою печаткою; витяг з навчальної картки кандидата (крім ад'юнктів) за
результатами екзаменаційних сесій, для слухачів - за результатами
поточного контролю за станом на п'ятнадцяте січня та на
п'ятнадцяте липня, підписаний начальником навчального відділу та
затверджений начальником ВВНЗ або ВНП ВНЗ, з проставленою гербовою
печаткою. Терміни подання списків кандидатів та документів до них: до 15 січня - для курсантів - за результатами екзаменаційної
сесії першого семестру навчального року, для ад'юнктів - за
результатами щорічної атестації, на кандидатів на отримання
академічної стипендії Кабінету Міністрів України; до 25 лютого - для курсантів - за результатами екзаменаційної
сесії першого семестру навчального року, для слухачів - за
результатами поточного контролю за станом на п'ятнадцяте січня,
для ад'юнктів - за результатами щорічної атестації, на кандидатів
на отримання академічних стипендій Президента України, імені
М.С.Грушевського; до 15 червня - для курсантів - за результатами екзаменаційних
сесій минулого навчального року (другого семестру навчального
року), на кандидатів на отримання академічних стипендій Кабінету
Міністрів України; до 25 липня - для курсантів - за результатами екзаменаційних
сесій минулого навчального року (другого семестру навчального
року), для слухачів - за результатами поточного контролю за станом
на п'ятнадцяте липня, для ад'юнктів - за результатами щорічної
атестації, на кандидатів на отримання академічних (соціальних)
стипендій Верховної Ради України, Президента України, імені
М.С.Грушевського, імені героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років та імені П.С.Нахімова.
4. Начальники органів військового управління, яким
безпосередньо підпорядковані ВВНЗ та ВНП ВНЗ, затверджені списки
надсилають до Департаменту військової освіти та науки Міністерства
оборони України: до 25 січня - для курсантів - за результатами екзаменаційної
сесії першого семестру навчального року, для ад'юнктів - за
результатами щорічної атестації, на кандидатів на отримання
академічної стипендії Кабінету Міністрів України; до 5 березня - для курсантів - за результатами екзаменаційної
сесії першого семестру навчального року, для слухачів - за
результатами поточного контролю за станом на п'ятнадцяте січня,
для ад'юнктів - за результатами щорічної атестації, на кандидатів
на отримання академічних стипендій Президента України, імені
М.С.Грушевського; до 25 червня - для курсантів - за результатами екзаменаційних
сесій минулого навчального року (другого семестру навчального
року), на кандидатів на отримання академічної стипендії Кабінету
Міністрів України; до 5 серпня - для курсантів - за результатами екзаменаційних
сесій минулого навчального року (другого семестру навчального
року), для слухачів - за результатами поточного контролю за станом
на п'ятнадцяте липня, для ад'юнктів - за результатами щорічної
атестації, на кандидатів на отримання академічних (соціальних)
стипендій Верховної Ради України, Президента України, імені
М.С.Грушевського, імені героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років та імені П.С.Нахімова. Списки подаються за формою: назва ВВНЗ або ВНП ВНЗ, від якого
висувається кандидат, назва стипендії, номер за порядком,
військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада, курс, на
якому кандидат буде навчатися під час отримання стипендії, назва
факультету. Крім того, у списку кандидатів на отримання соціальних
стипендій вказуються банківські реквізити ВВНЗ та ВНП ВНЗ, за
якими мають перераховуватися кошти. У супроводжувальному листі до списку кандидатів на отримання
стипендій вказуються номер протоколу та дата засідання вченої
ради, на якому були затверджені ці кандидати.
5. Директор Департаменту військової освіти та науки
Міністерства оборони України організовує роботу: з опрацювання списків кандидатів на отримання академічних
стипендій Верховної Ради України та щодо їх подання за підписом
Міністра оборони України до Комітету Верховної Ради України з
питань національної безпеки і оборони, які розробляють проекти
розпоряджень Голови Верховної Ради України щодо призначення
академічних стипендій, - до 15 серпня, якщо інший термін не
встановлений у відповідному дорученні; { Абзац другий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 684
( z0058-11 ) від 22.12.2010 } з опрацювання списків кандидатів на отримання соціальної
стипендії Верховної Ради України та їх подання за підписом
Міністра оборони України до Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, яке розробляє проект розпорядження Кабінету
Міністрів України щодо призначення соціальної стипендії Верховної
Ради України - до 15 серпня, якщо інший термін не встановлений у
відповідному дорученні; { Пункт 5 доповнено абзацом третім згідно
з Наказом Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 } з розробки проектів наказів Міністра оборони України (щодо
виплати стипендій) у місячний термін після надходження до
Міністерства оборони України розпоряджень Голови Верховної Ради
України та розпоряджень Кабінету Міністрів України про призначення
курсантам і слухачам ВВНЗ та ВНП ВНЗ академічних (соціальних)
стипендій Верховної Ради України; { Абзац четвертий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 684
( z0058-11 ) від 22.12.2010 } з опрацювання списків кандидатів на отримання академічної
стипендії Кабінету Міністрів України та їх подання за підписом
Міністра оборони України до Міністерства освіти і науки України,
яке розробляє проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо
призначення академічної стипендії: курсантам - двічі на рік до 10 лютого та до 10 липня, якщо
інші терміни не встановлені у відповідному дорученні; ад'юнктам - один раз на рік до 10 лютого; з розробки двічі на рік проекту наказу Міністра оборони
України (щодо виплати стипендій) у двомісячний термін після
надходження до Міністерства оборони України розпорядження Кабінету
Міністрів України про призначення курсантам і ад'юнктам ВВНЗ та
ВНП ВНЗ академічної стипендії Кабінету Міністрів України; з узагальнення списків кандидатів на отримання академічних
стипендій Президента України та імені М.С.Грушевського - для
курсантів - за результатами екзаменаційної сесії першого семестру
навчального року, для слухачів - за результатами поточного
контролю за станом на п'ятнадцяте січня, для ад'юнктів - за
результатами щорічної атестації і розробки проекту наказу Міністра
оборони України щодо призначення і виплати цих стипендій - до
20 квітня; з узагальнення списків кандидатів на отримання академічних
стипендій Президента України, імені М.С.Грушевського, імені героїв
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та імені П.С.Нахімова -
для курсантів - за результатами екзаменаційних сесій минулого
навчального року (другого семестру навчального року), для слухачів
- за результатами поточного контролю за станом на п'ятнадцяте
липня, для ад'юнктів - за результатами щорічної атестації, і
розробки проекту наказу Міністра оборони України щодо призначення
і виплати цих стипендій - до 20 вересня.
6. Виплати академічних (соціальних) стипендій курсантам,
слухачам і ад'юнктам здійснюються: академічних стипендій Верховної Ради України - на підставі
щорічного розпорядження Голови Верховної Ради України про їх
призначення - курсантам і слухачам з початку навчального року на
один навчальний рік за результатами екзаменаційних сесій минулого
навчального року згідно з відповідним наказом Міністра оборони
України; соціальних стипендій - на підставі щорічного розпорядження
Кабінету Міністрів України про їх призначення - курсантам з
першого січня на один календарний рік згідно з відповідним наказом
Міністра оборони України; { Абзац третій пункту 6 в редакції
Наказу Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 } академічних стипендій Президента України - курсантам і
слухачам двічі на рік, ад'юнктам - один раз на рік згідно з
відповідним наказом Міністра оборони України: курсантам за результатами екзаменаційних сесій першого
(другого) семестру навчального року; слухачам за результатами поточного контролю за станом на
п'ятнадцяте січня та п'ятнадцяте липня навчального року; ад'юнктам - за результатами щорічної атестації; академічних стипендій Кабінету Міністрів України - на
підставі розпорядження Кабінету Міністрів України про їх
призначення - курсантам двічі на рік за результатами
екзаменаційних сесій протягом місяця після їх закінчення,
ад'юнктам - один раз на рік (за результатами щорічної атестації)
згідно з відповідним наказом Міністра оборони України; академічних стипендій імені М.С.Грушевського - курсантам
двічі на рік за результатами екзаменаційних сесій першого та
другого семестрів навчального року протягом місяця після їх
закінчення, ад'юнктам - один раз на рік (за результатами щорічної
атестації) згідно з відповідним наказом Міністра оборони України; академічних стипендій імені героїв Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років та імені П.С.Нахімова - курсантам і слухачам з
першого вересня (з початку навчального року) на один навчальний
рік за результатами екзаменаційних сесій минулого навчального року
згідно з відповідним наказом Міністра оборони України. Виплачуються стипендії в терміни: академічні стипендії Верховної Ради України, імені героїв
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та імені П.С.Нахімова -
курсантам і слухачам, починаючи з першого вересня (з початку
навчального року) протягом навчального року до видання наказу
начальника ВВНЗ або ВНП ВНЗ про їх переведення на наступний курс,
для курсантів і слухачів випускних курсів - до дня закінчення
навчання; { Абзац дванадцятий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від
22.12.2010 } академічні стипендії Президента України після отримання
наказу про їх призначення: курсантам - з першого числа місяця, що настає після
закінчення екзаменаційної сесії, і до першого числа місяця, що
настає після закінчення наступної екзаменаційної сесії, для
курсантів випускних курсів - до дня закінчення навчання; слухачам - з першого березня або першого вересня і до першого
числа місяця наступного семестру навчального року, для слухачів
випускних курсів - до дня закінчення навчання; ад'юнктам - з дня призначення стипендій, для ад'юнктів
випускних курсів - до дня закінчення навчання; академічні стипендії Кабінету Міністрів України, академічні
стипендії імені М.С.Грушевського - курсантам після отримання
наказу про їх призначення з першого числа місяця, що настає після
закінчення екзаменаційної сесії, і до першого числа місяця, що
настає після закінчення наступної екзаменаційної сесії, ад'юнктам
- з дня призначення стипендій і до дня закінчення навчального
року, для курсантів і ад'юнктів випускних курсів - до дня
закінчення навчання; соціальні стипендії Верховної Ради України - курсантам,
починаючи з першого січня (з початку календарного року) на один
календарний рік. { Пункт 6 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно
з Наказом Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 }
7. Виплата академічних (соціальних) стипендій курсантам,
слухачам і ад'юнктам здійснюється у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, де вони
проходять навчання, у межах видатків, визначених у Державному
бюджеті України для Міністерства оборони України, та в таких
розмірах: академічні стипендії Верховної Ради України, імені героїв
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років - курсантам у розмірі
подвійного грошового забезпечення курсантів і слухачам у розмірі
їх грошового забезпечення з підвищенням на 100 відсотків їх
посадового окладу; соціальні стипендії - курсантам вищих навчальних закладів
I-II рівнів акредитації у розмірі 750 гривень, курсантам вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації - 900 гривень;
{ Абзац третій пункту 7 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 } академічні стипендії Президента України - курсантам у розмірі
грошового забезпечення, що дорівнює коефіцієнту 4,375 грошового
забезпечення, слухачам і ад'юнктам у розмірі грошового
забезпечення, посадовий оклад визначається у розмірі посадового
окладу, збільшеного на 25 відсотків; академічні стипендії Кабінету Міністрів України - курсантам у
розмірі грошового забезпечення, що дорівнює коефіцієнту 3,125
грошового забезпечення, ад'юнктам у розмірі грошового
забезпечення, посадовий оклад визначається у розмірі посадового
окладу, збільшеного на 15 відсотків; академічні стипендії імені М.С.Грушевського - курсантам у
розмірі грошового забезпечення, що дорівнює коефіцієнту 3,75
грошового забезпечення, ад'юнктам у розмірі їх грошового
забезпечення з підвищенням на 15 відсотків їх посадового окладу; академічні стипендії імені П.С.Нахімова - курсантам
Севастопольського військово-морського ордена Червоної Зірки
інституту імені П.С.Нахімова у розмірі їх подвійного грошового
забезпечення. Для обчислення розміру академічних стипендій курсантам ВВНЗ
та ВНП ВНЗ з числа військовослужбовців строкової військової служби
та осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням
на навчання, береться грошове забезпечення з урахуванням
підвищених на 50 або 25 відсотків посадових окладів за
результатами чергової екзаменаційної сесії. Соціальні стипендії Верховної Ради України призначаються та
виплачуються стипендіату додатково до інших стипендій та грантів,
наданих фізичними та юридичними особами (у тому числі академічної
та/або соціальної стипендії, призначеної вищим навчальним
закладом), державної допомоги, наданої відповідно до
законодавства. { Пункт 7 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
Наказом Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 } Соціальні стипендії Верховної Ради України продовжують
виплачуватись до закінчення терміну, на який їх призначено, у
разі: { Пункт 7 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом
Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 } призначення курсанту інших стипендій або грантів, наданих
фізичними або юридичними особами (у тому числі академічної та/або
соціальної стипендії); { Пункт 7 доповнено абзацом одинадцятим
згідно з Наказом Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від
22.12.2010 } призначення курсанту державної допомоги відповідно до
законодавства; { Пункт 7 доповнено абзацом дванадцятим згідно з
Наказом Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 } надання стипендіату соціальної відпустки за медичними
показаннями; { Пункт 7 доповнено абзацом тринадцятим згідно з
Наказом Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 } закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним
рівнем. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 }
8. Позбавлення академічних стипендій курсантів, слухачів і
ад'юнктів здійснюється у разі втрати ними підстав для отримання
стипендій (за не відмінне навчання, незадовільні результати
навчальної і наукової діяльності, порушення військової дисципліни,
відрахування): { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від
22.12.2010 } осіб, які отримують академічні стипендії Верховної Ради
України, - Головою Верховної Ради України за поданням Міністра
оборони України через відповідний комітет Верховної Ради України
на підставі рішень вчених рад, затверджених начальниками ВВНЗ та
ВНП ВНЗ; { Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 } осіб, які отримують академічні стипендії Президента України,
Кабінету Міністрів України, імені М.С.Грушевського, імені героїв
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та імені П.С.Нахімова, -
наказом Міністра оборони України на підставі рішень вчених рад,
затверджених начальниками ВВНЗ та ВНП ВНЗ. Підставами для позбавлення академічних стипендій курсантів,
слухачів і ад'юнктів є: { Абзац четвертий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 )
від 22.12.2010 } не відмінне навчання; незадовільні результати навчальної і наукової діяльності; порушення військової дисципліни; відрахування. До прийняття рішення Головою Верховної Ради України про
позбавлення курсантів і слухачів академічних стипендій Верховної
Ради України та Міністром оборони України про позбавлення
курсантів, слухачів і ад'юнктів академічних стипендій Президента
України, Кабінету Міністрів України, імені М.С.Грушевського, імені
героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та імені
П.С.Нахімова виплати стипендій призупиняються з дня затвердження
начальником ВВНЗ або ВНП ВНЗ відповідного рішення вченої ради ВВНЗ
або ВНП ВНЗ. { Абзац дев'ятий пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства оборони N 684 ( z0058-11 ) від
22.12.2010 } У разі відмови Голови Верховної Ради України та Міністра
оборони України задовольнити відповідні подання про позбавлення
курсантів, слухачів і ад'юнктів стипендій виплати стипендій
поновлюються, починаючи з дня їх призупинення.
9. Виплата соціальних стипендій Верховної Ради України
припиняється розпорядженням Кабінету Міністрів України за поданням
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно
до пункту 5 Постанови Верховної Ради України від 13.05.2010 N
2187-VI ( 2187-17 ) "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради
"Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для
студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей" згідно з відповідними пропозиціями
Міністерства оборони України, якому підпорядковані ВВНЗ та ВНП
ВНЗ. { Інструкцію доповнено пунктом 9 згідно з Наказом Міністерства
оборони N 684 ( z0058-11 ) від 22.12.2010 }
Заступник Міністра
оборони України І.Л.Монтрезорвгору