Документ z0147-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.07.1999, підстава - z0451-99

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N ЛП-3 від 12.03.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
29 березня 1996 р.
vd960312 vnЛП-3 за N 147/1172

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Ліцензійної
палати N 53 ( z0451-99 ) від 17.06.99 )
Про Положення по проведенню контрольно-координаційної
роботи з ліцензування

На виконання Указу Президента України "Про Ліцензійну палату
при Міністерстві економіки України" від 28 березня 1995 року
N 264/95, Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих
видів діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ), Положення про
Ліцензійну палату при Міністерстві економіки України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня
1995 року N 618, ( 618-95-п ) наказу Міністра економіки "Про
Ліцензійну палату при Міністерстві економіки України" від
6 вересня 1995 року N 139, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення по проведенню
контрольно-координаційної роботи з ліцензування (додається).
2. Відділу контрольно-координаційної роботи (Корнійчук В.Г.)
у встановленому порядку: 2.1. Забезпечити контроль за реєстрацією Положення по
проведенню контрольно-координаційної роботи з ліцензування в
Міністерстві юстиції України. 2.2. Довести до відома працівників відділів Ліцензійної
палати Положення по проведенню контрольно-координаційної роботи з
ліцензування. 2.3. Довести до відома органів державної виконавчої влади,
які забезпечують реалізацію державної політики щодо ліцензування
підприємницької діяльності, зміст Положення по проведенню
контрольно-координаційної роботи з ліцензування. 2.4. Розробити на підставі Положення по проведенню
контрольно-координаційної роботи з ліцензування план-графік
перевірок порядку видачі органами державної виконавчої влади
спеціальних дозволів (ліцензій) на встановлені чинним
законодавством види підприємницької діяльності та дотримання
суб'єктами підприємництва особливих умов і правил здійснення
відповідних видів діяльності, що ліцензуються.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Голови Третьякова С.І.
Заступник Міністра економіки,
Голова Ліцензійної палати В.І.Маринін
Затверджено
наказом Ліцензійної палати при
Міністерстві економіки України
від 12 березня 1996 року N ЛП-3
Положення
по проведенню контрольно-координаційної роботи з ліцензування
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до Указу Президента України "Про Ліцензійну
палату при Міністерстві економіки України" від 28 березня
1995 року N 264/95, Положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року N 316
( 316-94-п ), Положення про Ліцензійну палату при Міністерстві
економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 серпня 1995 року N 618 ( 618-95-п ), наказу Міністра
економіки "Про Ліцензійну палату при Міністерстві економіки
України" від 6 вересня 1995 року N 139 перевірку порядку видачі
ліцензій на встановлені чинним законодавством види підприємницької
діяльності та дотримання особливих умов і правил здійснення цієї
діяльності проводять службовці відділу контрольно-координаційної
роботи Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України. Результати перевірки оформлюються актом перевірки. 1.2. Мета перевірки - здійснення контролю за: - додержанням порядку видачі ліцензій органами державної
виконавчої влади (далі - ліцензіари); - виконанням суб'єктами підприємницької діяльності (далі -
ліцензіати) особливих умов і правил здійснення відповідних видів
діяльності, що ліцензуються. 1.3. Головні завдання перевірки: - контроль за дотриманням передбаченого чинним законодавством
порядку видачі ліцензій суб'єктам підприємницької діяльності; - контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької
діяльності визначених чинним законодавством особливих умов і
правил здійснення окремих видів діяльності, що ліцензуються; - визначення обгрунтованості рішень ліцензіара щодо відмови у
видачі ліцензії; - контроль за правильністю стягнення плати за видачу
ліцензій; - контроль за виконанням рішень попередніх перевірок; - визначення обгрунтованості скарг юридичних та фізичних осіб
з питань ліцензування (із залученням спеціалістів міністерств та
відомств).
2. Організація перевірок
2.1. Перевірка ліцензіарів та ліцензіатів проводиться згідно
з планом-графіком проведення перевірок Ліцензійної палати. 2.2. Перевірка здійснюється комісією чи уповноваженою особою
на підставі посвідчення, виданого Головою Ліцензійної палати. У посвідченні вказується: - прізвище, ім'я та по батькові голови і всіх членів комісії,
(уповноваженої особи), яким доручено провести перевірку; - назва ліцензіара або ліцензіата, що підлягає перевірці; - період, за який проводиться перевірка; - термін перевірки (не більше 15 календарних днів). 2.3. Комплексні перевірки проводяться із залученням
співробітників інших відділів Ліцензійної палати,
висококваліфікованих фахівців міністерств та науково-дослідних
установ (за погодженням із їх керівництвом). 2.4. В кінці кожного року складається план-графік перевірок
на наступний рік, який затверджує Голова Ліцензійної палати.
3. Права комісії (уповноваженої особи)
3.1. Комісії (уповноваженій особі) надається право: - перевіряти нормативні документи з питань ліцензування; - перевіряти документи по перерахуванню плати за видачу
ліцензій; - доступу у виробничі та інші приміщення для обстеження і
з'ясування питань, пов'язаних із перевіркою; - одержувати у відповідальних осіб ліцензіарів і ліцензіатів
письмові пояснення з питань, що виникають у ході перевірок; - у разі виявлення порушень готувати керівництву Ліцензійної
палати пропозиції щодо призупинення дії ліцензії на визначений
термін або до усунення порушень; - у разі повторного або грубого порушення правил здійснення
підприємницької діяльності подавати пропозиції керівництву
Ліцензійної палати щодо анулювання ліцензії.
4. Обов'язки членів комісії (уповноваженої особи)
4.1. Правдиво і об'єктивно відображати реальний стан речей у
діяльності ліцензіарів та ліцензіатів, давати оцінку виявленим
фактам. 4.2. Надавати інструктивну та практичну допомогу ліцензіарам
в організації діяльності по видачі ліцензій (документообіг,
визначення порядку обліку ліцензій, аналіз ліцензійної діяльності
тощо). 4.3. У випадках виявлення правопорушень кримінального
характеру терміново інформувати Голову Ліцензійної палати та
правоохоронні органи. 4.4. Забезпечувати дотримання державної та комерційної
таємниць. 4.5. Знати і правильно застосовувати чинні законодавчі акти
та інші нормативні документи з питань ліцензійної діяльності.
5. Відповідальність членів комісії (уповноваженої особи)
5.1. Члени комісії (уповноважена особа) несе відповідальність
згідно з чинним законодавством за: - необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про
діяльність ліцензіарів та ліцензіатів; - приховування фактів порушень чи зловживань, допущених
працівниками ліцензіарів та ліцензіатів. 5.2. Голова комісії (уповноважена особа) відповідає перед
керівництвом Ліцензійної палати за виконання дорученої йому
перевірки у встановлені терміни і в обсязі, визначеному програмою
перевірки.
6. Порядок роботи комісії (уповноваженої особи)
при проведенні перевірки
6.1. Прибувши на місце перевірки, голова комісії
(уповноважена особа) пред'являє керівникові ліцензіара або
ліцензіата свої повноваження на право проведення перевірки
(посвідчення), що зобов'язує приймаючу сторону створити умови
для виконання робіт, пов'язаних із перевіркою.
6.2. При перевірці ліцензіара комісія (уповноважена особа): 6.2.1. Проводить перевірку комплекту
організаційно-розпорядчих документів з питань ліцензування.
(Інструкція щодо умов і правил здійснення окремих видів
діяльності та контролю за їх дотриманням має бути затверджена
Ліцензійною палатою при Міністерстві економіки України згідно з
чинним законодавством). 6.2.2. Знайомиться з наказами (рішеннями колегії тощо) з
питань ліцензійної діяльності. 6.2.3. Перевіряє відповідність порядку оформлення ліцензій
чинному законодавству. 6.2.4. Здійснює контроль за додержанням порядку видачі
ліцензій (наявність всіх документів, необхідних для видачі
ліцензії, і правильність їх оформлення). 6.2.5. Перевіряє відповідність плати за видачу ліцензії
чинному законодавству та порядок зарахування одержаних коштів. 6.2.6. Перевіряє порядок роботи зі скаргами юридичних та
фізичних осіб, правильність та своєчасність рішень щодо відмови у
видачі ліцензії. 6.2.7. Перевіряє Положення про структурні підрозділи і
Посадові інструкції службовців, що зайняті діяльністю, пов'язаною
з видачею ліцензій. 6.2.8. Перевіряє повноту та своєчасність надання інформації,
яка передбачена чинним законодавством, для внесення її до Єдиного
ліцензійного реєстру. 6.2.9. Вивчає матеріали відомчих перевірок ліцензіатів,
протоколи засідань постійно діючих комісій з ліцензування тощо. 6.2.10. Вивчає можливості вдосконалення механізму видачі
ліцензій на встановлені законодавством види підприємницької
діяльності. 6.2.11. Звертається, у разі потреби, із запитом до інших
міністерств з питань, що виникають в процесі перевірки. 6.2.12. Перевіряє виконання чинних законодавчих актів,
постанов Уряду, рішень Ліцензійної палати, що стосуються
ліцензійної діяльності.
6.3. При перевірці ліцензіата комісія (уповноважена особа): 6.3.1. Перевіряє комплект організаційно-розпорядчих
документів, що регламентують діяльність ліцензіата: - на наявність в установчих документах виду діяльності, на
яку видана ліцензія; - на предмет дотримання особливих умов та правил здійснення
відповідного виду діяльності, передбачених Інструкцією ліцензіара; - на предмет дотримання встановлених законодавством вимог,
правил та стандартів виробництва певної продукції (надання певних
послуг). 6.3.2. Одержує від ліцензіата письмові пояснення з питань, що
виникають у ході перевірки. 6.3.3. Пред'являє ліцензіату вимоги щодо усунення виявлених
порушень. 6.3.4. Надає пропозиції Голові Ліцензійної палати щодо
залучення кваліфікованих фахівців відповідних органів державної
виконавчої влади до проведення контрольних вимірів тієї чи іншої
продукції, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової
продукції ліцензіата.
6.4. Результати перевірки оформляються актом перевірки. 6.5. Голова комісії (уповноважена особа) у триденний термін
доповідає керівництву Ліцензійної палати про підсумки перевірки та
у разі необхідності складає проект рішення Ліцензійної палати
(наказ, розпорядження тощо). 6.6. На підставі результатів перевірки Голова комісії
(уповноважена особа) розробляє пропозиції щодо: - вдосконалення законодавчих актів з питань ліцензування; - координації роботи ліцензіарів; - усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх у
майбутньому.
7. Оформлення акта перевірки
7.1. Акт перевірки складається в довільній формі. У вступній
частині акта має бути вказано: - дата і місце його складання; - повна назва ліцензіара або ліцензіата; - прізвище, ім'я та по батькові голови, членів комісії
(уповноваженої особи), працівників ліцензіара або ліцензіата, що
беруть участь у роботі комісії; - вид діяльності, який перевіряється; - період, за який проводиться перевірка; - термін перевірки. 7.2. Акт перевірки повинен мати чіткі, точні і стислі
формулювання, що зрозуміло характеризували б встановлені факти. 7.3. Кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути
підкріплене посиланням на відповідний документ. 7.4. Забороняється включати в акт перевірки відомості і
твердження, не засвідчені документально. 7.5. Акт перевірки оформляється в трьох примірниках,
підписується Головою комісії та всіма її членами (уповноваженою
особою), а представник ліцензіара або ліцензіата з ним
ознайомлюється. Якщо представник має заперечення щодо окремих
пунктів акта перевірки, то він зобов'язаний подати свої
заперечення в письмовій формі в момент підписання акта або
надіслати їх до Ліцензійної палати протягом 15 днів від дня його
підписання. Один примірник залишається керівникові ліцензіара або
ліцензіата, два інших передаються до Ліцензійної палати.
8. Заходи за підсумками перевірки
8.1. Керівник ліцензіара або ліцензіата зобов'язаний у
15-денний термін від дня одержання акта прийняти рішення щодо
усунення виявлених порушень (у формі наказу тощо) і повідомити про
це Ліцензійну палату. 8.2. Контроль за виконанням рішень попередніх перевірок має
носити систематичний характер.
9. Порядок призупинення дії та анулювання ліцензії
9.1. У разі порушення підприємцем зазначених у ліцензії
особливих умов і правил здійснення відповідного виду діяльності
Ліцензійна палата або орган, що видав ліцензію, видає на підставі
акта перевірки розпорядження про усунення порушень чи зупинення
дії ліцензії на визначений термін. 9.2. У разі повторного або грубого порушення підприємцем
правил здійснення діяльності, на яку видано ліцензію, ця ліцензія
анулюється рішенням Ліцензійної палати або органу, що її видав.
Копія рішення надсилається ліцензіару і ліцензіату, в
держадміністрацію, де було зареєстроване підприємство, в податкову
інспекцію за місцезнаходженням (юридичною адресою) ліцензіата для
прийняття відповідних рішень. 9.3. Після ознайомлення ліцензіара і ліцензіата з рішенням
відділ ведення Єдиного державного ліцензійного реєстру Ліцензійної
палати вносить відповідні зміни до реєстру.
10. Розгляд скарги на дії комісії (уповноваженої особи)
10.1. Скарги на дії Голови та членів комісії (уповноваженої
особи) розглядає Голова Ліцензійної палати або його заступник. 10.2. Скарги розглядаються у місячний термін від дня їх
надходження. 10.3. У разі незгоди юридичних чи фізичних осіб з рішенням по
скарзі, яке прийняте Головою Ліцензійної палати, воно може бути
оскаржене згідно з чинним законодавством. 10.4. Подання скарги не припиняє дії рішення, прийнятого за
результатами перевірки.
11. Координація ліцензійної діяльності
11.1. Після розгляду проекту плану роботи на рік керівництвом
Ліцензійної палати (у разі необхідності) проводиться координація
плану з планами інших контролюючих державних органів (Міністерство
фінансів України, Контрольна комісія при Адміністрації Президента
України тощо). 11.2. Службовці відділу контрольно-координаційної роботи
повинні запобігати недолікам, не обмежуючись фіксацією фактів
порушень і зловживань. З цією метою вони представляють Ліцензійну
палату в конкурсних комісіях (тендерних комітетах), де стежать за
додержанням порядку видачі ліцензій і координують дії зацікавлених
міністерств і відомств з питань ліцензування.вгору