Документ z0147-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.09.2006, підстава - z1019-06

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
N 9-р від 21.06.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 липня 1994 р.
за N 147/356
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету
N 316-р ( z1019-06 ) від 10.08.2006 }
Про затвердження Положення про порядок підтвердження
Антимонопольним комітетом України наявності
контрольного пакета акцій
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
Антимонопольного комітету
N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99
N 49-р ( z0398-01 ) від 06.04.2001 }

Відповідно до п.2 Положення про холдингові компанії, що
створюються в процесі корпоратизації та приватизації,
затвердженого Указом Президента України від 11 травня 1994 р.
N 224/94, затвердити Положення про порядок підтвердження
Антимонопольним комітетом України наявності контрольного пакета
акцій (додається).
Голова О.Завада
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Антимонопольного
комітету України
від 21 червня 1994 р. N 9-р
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДТВЕРДЖЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНИМ
КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ НАЯВНОСТІ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА
АКЦІЙ
( У Положенні слова "господарюючий суб'єкт", "господарюючі
суб'єкти" у всіх відмінках замінено словами "суб'єкт
господарювання", "суб'єкти господарювання" у відповідних
відмінках згідно з Розпорядженням Антимонопольного
комітету N 22-р ( z0144-99 ) від 29.01.99 )

I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ), "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ) та Положення про холдингові компанії,
що створюються в процесі корпоратизації та приватизації,
затвердженого Указом Президента України від 11 травня 1994 р.
N 224/94. 2. Положення визначає порядок підтвердження Антимонопольним
комітетом України (далі - Комітет), його територіальними
відділеннями (далі - відділення) наявності контрольного пакета
акцій дочірніх підприємств холдингової компанії, що засновуються
в процесі корпоратизації, приватизації та створюються в
результаті поглинання суб'єктів господарювання в процесі
приватизації. Підтвердженню підлягає наявність контрольного пакета акцій,
розмір якого становить менш як 50 відсотків плюс 1 акція. ( Абзац
другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 49-р ( z0398-01 ) від 06.04.2001 )
II. Ознаки контрольного пакета акцій
3. Ознаками контрольного пакета акцій вважається наявність
однієї або декількох умов: пакет акцій, який передається холдинговій компанії згідно з
планом розміщення акцій, є найбільшим пакетом; пакет акцій, переданий холдинговій компанії, в разі продажу
інших акцій великій кількості покупців (членам трудового
колективу, громадянам України, фінансовим посередникам та ін.),
забезпечує вирішальний вплив на результати голосування або рішення
органів управління дочірнього підприємства; інші умови, які надають право холдинговій компанії
здійснювати фактичний контроль над господарською діяльністю
дочірнього підприємства.
III. Порядок підтвердження наявності контрольного пакета
акцій дочірніх підприємств холдингової компанії, що
засновується у процесі корпоратизації та приватизації
4. Підтвердження наявності контрольного пакета акцій дочірніх
підприємств холдингової компанії, що засновується в процесі
корпоратизації, приватизації, здійснюється на етапі одержання
згоди Комітету на створення холдингової компанії в процесі
корпоратизації та приватизації. 5. Рішення приймається після аналізу орієнтовних планів
розміщення акцій дочірніх підприємств холдингової компанії та
інших документів, визначених у пунктах 4, 5 Положення про порядок
одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення
холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації,
затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від
21 червня 1994 р. N 6-р ( z0150-94 ), за наявності ознак,
передбачених пунктом 3 цього Положення. 6. За результатами розгляду приймається одне з рішень у формі
розпорядження про: підтвердження наявності контрольних пакетів акцій,
передбачених планом розміщення акцій дочірніх підприємств
холдингової компанії; відсутність контрольних пакетів акцій. У розпорядженні про відсутність контрольного пакета акцій
міститься обгрунтування прийнятого рішення. 7. Прийняття розпорядження про відсутність контрольного
пакета акцій тягне за собою відмову у погодженні включення
відповідного суб'єкта господарювання до переліку дочірніх
підприємств холдингової компанії. 8. Рішення може бути уточнено на етапі погодження проектів
установчих документів та проекту плану розміщення акцій
холдингової компанії, якщо до зазначених документів, а також до
проектів планів розміщення акцій її дочірніх підприємств були
внесені зміни, які суттєво вплинули на визначення контрольних
пакетів акцій. 9. Рішення приймається відповідно до порядку, передбаченого
Положенням про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету
України на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації
та приватизації, затвердженого розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 21 червня 1994 р. N 6-р ( z0150-94 ).
Уточнення рішення здійснюється згідно з Положенням про порядок
погодження з Антимонопольним комітетом України проектів
установчих документів та планів розміщення акцій холдингових
компаній, що створюються в процесі корпоратизації та
приватизації, затвердженого розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 21 червня 1994 р. N 7-р ( z0149-94 )
IV. Порядок підтвердження наявності контрольного пакета акцій
дочірнього підприємства холдингової компанії, що
створюється в результаті поглинання суб'єкта
господарювання в процесі приватизації
10. Заява у довільній формі на підтвердження Комітетом,
відділенням наявності контрольного пакета акцій дочірніх
підприємств холдингової компанії, що створюється в результаті
поглинання суб'єкта господарювання в процесі приватизації (далі -
заява), разом з документами, що додаються до неї, направляється
державним органом приватизації до Комітету, відділення у тому
випадку , коли планом розміщення акцій суб'єкта господарювання
передбачено продаж пакета акцій, розмір якого становить менш як 50
відсотків плюс 1 акція, але більш як 25 відсотків. ( Абзац перший
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету N 49-р ( z0398-01 ) від 06.04.2001 ) Заява подається також, якщо державним органом приватизації
пакет акцій розміром менш як 25 відсотків визначений як
контрольний. 11. Заява подається до відповідного відділення, якщо
приватизація суб'єкта господарювання здійснюється регіональним
відділенням Фонду державного майна України або його
представництвом. В інших випадках заява подається до Комітету. 12. У разі приватизації державного підприємства до заяви
додаються: план приватизації; акт оцінки вартості підприємства. 13. У разі приватизації корпоратизованого підприємства до
заяви додаються: план розміщення акцій; установчі документи; акт оцінки вартості підприємства; відомості про основні види діяльності підприємства і його
структурних підрозділів, а також про їх частку на
загальнодержавному та регіональному товарних ринках (за формою
"Відомості про основні види діяльності підприємства, його частку
на ринку", передбаченою Положенням про порядок одержання згоди
Антимонопольного комітету України на створення холдингових
компаній в процесі корпоратизації та приватизації, затвердженим
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21 червня
1994 р. N 6-р ( z0150-94 ). 14. Рішення щодо підтвердження органами Антимонопольного
комітету наявності контрольного пакета акцій приймається в межах
компетенції: державним уповноваженим; головою відділення. 15. Заява розглядається державним уповноваженим, головою
відділення протягом 10 робочих днів. 16. За результатами розгляду приймається одне з рішень у
формі розпорядження про: підтвердження наявності контрольного пакета акцій; відсутність контрольного пакета акцій. 17. Розпорядження в п'ятиденний термін після його прийняття
надсилається заявнику. 18. Прийняття рішення про підтвердження наявності
контрольного пакета акцій тягне за собою включення в умови
конкурсу одержання згоди органів Антимонопольного комітету України
на придбання зазначеного контрольного пакета акцій відповідно до
Положення про порядок одержання згоди органів Антимонопольного
комітету України на поглинання суб'єктів господарювання у процесі
приватизації, затвердженого розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 21 червня 1994 р. N 8-р ( z0148-94 ). 19. Продаж пакета акцій з порушенням вимог цього Положення
тягне за собою наслідки, передбачені пунктами 15, 17 Положення про
порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на
створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та
приватизації, затвердженого розпорядженням від 21 червня 1994 р.
N 6-р ( z0150-94 ).вгору