Документ z0145-96, поточна редакція — Прийняття від 13.02.1996
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 27.03.1996. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Н А К А З
N 5 від 13.02.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 березня 1996 р.
vd960213 vn5 за N 145/1170

Про затвердження Інструкції про порядок опломбовування виробничих, складських, торговельних та інших приміщень, а також неправильних, несправних і таких, що не мають відповідного клейма, чи з порушеними термінами повірки
вимірювальних приладів

На підставі статті 5 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) та Положення про порядок тимчасового
припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського
харчування і послуг, які систематично реалізують недоброякісні
товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови
зберігання і транспортування товарів, затвердженого Постановою
Верховної Ради України від 25 січня 1995 року N 26/95-ВР,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Інструкцію про порядок опломбовування виробничих,
складських, торговельних та інших приміщень, а також неправильних,
несправних і таких, що не мають відповідного клейма, чи з
порушеними термінами повірки вимірювальних приладів (додається); 1.2. Форми таких актів: опломбовування (опечатування) виробничих, складських,
торговельних та інших приміщень - форма N 9 (додаток N 1); опломбовування (опечатування) вимірювальних приладів -
форма N 8 (додаток N 2).
2. Затвердити серії для бланків актів та закріпити їх за
кожним органом Держспоживзахисту згідно з додатком N 3. 3. Установити, що бланки зазначених актів є бланками суворої
звітності, а зберігання актів опломбовування повинно здійснюватися
протягом 5 років, як документи суворої звітності.
4. Керівникам територіальних органів Держспоживзахисту,
начальникам відповідних структурних підрозділів Комітету
забезпечити: 4.1. Вивчення зазначеної Інструкції всіма службовими особами,
які здійснюють контрольні функції по захисту прав споживачів. 4.2. Чітке виконання вимог Інструкції про порядок
опломбовування виробничих, складських, торговельних та інших
приміщень, а також неправильних, несправних і таких, що не мають
відповідного клейма, чи з порушеними термінами повірки
вимірювальних приладів. 4.3. Належний контроль за використанням бланків актів, форми
яких затверджені Комітетом.
5. Керівникам територіальних органів Держспоживзахисту,
начальнику управління справами Комітету (Ю.Г.Івашина) забезпечити: 5.1. Виготовлення у друкарнях необхідної кількості бланків
актів форм N 9 та N 8. 5.2. Обов'язкове друкування серій на бланках актів форм NN 1,
2, 3, 5, 6, 9, 8 відповідних серій друкарським способом.
6. Начальникам управлінь з питань контролю за якістю товарів
народного споживання (Г.Н.Кулічкін), контролю за дотриманням
правил торгівлі (І.В.Кожура), контролю за роботою підприємств
громадського харчування (К.В.Ситник), контролю за дотриманням
правил надання населенню послуг (І.О.Терещенко), правового захисту
споживачів (Н.В.Куделя) забезпечити систематичний контроль за
виконанням вимог зазначеної Інструкції, а також правильним
використанням бланків актів, форми яких затверджені Комітетом,
службовими особами державних органів у справах захисту прав
споживачів. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови В.П.Пугача, начальників структурних управлінь Держкомітету
Г.Н.Кулічкіна, І.В.Кожуру, К.В.Ситник, І.О.Терешенка, Н.В.Куделю,
Ю.Г.Івашину.
Голова Комітету В.Єрмаков
Затверджено
наказом Держспоживзахисту
від 13 лютого 1996 року
N 5
Інструкція
про порядок опломбовування виробничих, складських,
торговельних та інших приміщень, а також неправильних,
несправних і таких, що не мають відповідного клейма, чи
з порушеними термінами повірки вимірювальних приладів
1. Ця Інструкція визначає порядок опломбовування службовими
особами державних органів у справах захисту прав споживачів
виробничих, складських, торговельних та інших приміщень (далі -
приміщень), а також неправильних, несправних і таких, що не мають
відповідного клейма, чи з порушеними термінами повірки
вимірювальних приладів (далі - несправні засоби вимірювання) у
підприємствах (їх об'єднаннях), установах, організаціях незалежно
від форм власності, громадян-підприємців та іноземних юридичних
осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України
у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг (далі -
господарюючі суб'єкти). 2. Опломбовування приміщень та несправних засобів вимірювання
здійснюється з метою недопущення подальшого порушення
господарюючим суб'єктом прав споживачів та забезпечення належного
контролю за усуненням ним виявлених перевіркою недоліків, а також
для запобігання несанкціонованого їх використання під час
перевірки чи після неї. 3. Підставою для опломбовування є: припис державного органу у справах захисту прав споживачів
про тимчасове припинення діяльності господарюючого суб'єкта в
цілому або роботи його окремих структурних підрозділів, в якому
передбачено здійснення заходів до опломбовування приміщень, акт
перевірки або специфіка завдання на перевірку - стосовно приміщень
(у разі необхідності); акт перевірки господарюючого суб'єкта - стосовно несправних
засобів вимірювання. Примітка: Зразки товарів, сировини тощо, що відбираються у
господарюючих суб'єктів відповідно до Порядку відбору у
господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського
харчування і послуг зразків товарів, сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для
перевірки їх якості, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 1994 року N 215
( 215-94-п ), а також несправні засоби вимірювання та
інші предмети, що свідчать про порушення прав споживачів
і вилучаються відповідно до Положення про порядок
вилучення неякісних товарів, документів та інших
предметів, що свідчать про порушення прав споживачів,
затвердженого Постановою Верховної Ради України від
25 січня 1995 року N 26/95-ВР, опломбовуються на
підставі актів перевірки та вилучення документів і
предметів згідно з цією Інструкцією.
4. Службова особа державного органу у справах захисту прав
споживачів, яка на підставі акту перевірки прийняла рішення про
опломбовування приміщень господарюючого суб'єкта, зобов'язана
негайно, а у разі неможливості - на другий день після
опломбовування приміщень, доповісти про це в оперативному порядку
керівництву державного органа у справах захисту прав споживачів
з подальшим поданням акту опломбовування (опечатування)
виробничих, складських, торговельних та інших приміщень для
розгляду та прийняття відповідного рішення. 5. Термін опломбовування приміщень господарюючого суб'єкта,
яке проведено згідно зі специфікою завдання на перевірку, не
повинен перевищувати терміну перевірки зазначеного господарюючого
суб'єкта. 6. У разі необхідності ізоляції певних товарів під час
перевірки чи після неї вони розміщуються, при можливості, в
окремому приміщенні, яке після цього опломбовується. 7. Розпломбовування приміщень, в яких зберігаються товари, що
мають термін придатності, повинно бути проведено стосовно товарів,
що швидко псуються - до початку другої половини терміну їх
придатності, стосовно інших товарів - до початку останньої третини
їх придатності. Розрахунок часу, на який опломбовується
приміщення, здійснюється виходячи з найменшого залишку терміну
придатності одного з товарів. Господарюючий суб'єкт з дозволу службової особи державного
органу у справах захисту прав споживачів повинен, при можливості,
вжити заходів до звільнення приміщень, що підлягають
опломбовуванню, від доброякісних товарів, що мають терміни
придатності. 8. Забороняється опломбовувати приміщення, якщо: це позбавить господарюючого суб'єкта можливості усунути
недоліки, що виявлені перевіркою; це викличе фактичне припинення діяльності господарюючого
суб'єкта, який надає соціально-необхідні послуги і є єдиним в
населеному пункті (в районі міста з територіальним поділом), крім
випадків, коли його подальша діяльність створює небезпеку для
життя, здоров'я споживачів чи може заподіяти шкоду їх майну або
навколишньому природному середовищу. 9. При опломбовуванні приміщень та несправних засобів
вимірювання господарюючого суб'єкта, як правило, використовуються
пломбіри, які мають двосторонній відтиск. У разі неможливості
через технічні чи інші причини провести опломбовування приміщень
та несправних засобів вимірювання, вони опечатуються металевою чи
гумовою печаткою. 10. Пломбіри (печатки), що використовуються службовою особою
державного органу у справах захисту прав споживачів для
опломбовування (опечатування) приміщень і несправних засобів
вимірювання повинні бути зареєстровані в державних органах у
справах захисту прав споживачів, які несуть відповідальність за їх
правильне застосування та зберігання. 11. Опломбовування приміщень та несправних засобів
вимірювання проводиться шляхом надійного прикріплення на них пломб
за допомогою нитки (дроту) або опечатаної паперової стрічки
(нитки, дроту) з таким розрахунком, щоб усунути можливість їх
несанкціонованого використання та самочинного розпломбовування чи
розпечатування без пошкоджень матеріалів, застосованих для
опломбовування чи опечатування. 12. Опломбовування приміщень та несправних засобів
вимірювання проводиться службовою особою державного органу у
справах захисту прав споживачів в присутності
матеріально-відповідальної особи та, при можливості, представника
господарюючого суб'єкта, що перевіряється, і оформлюються
відповідними актами, форма яких затверджується наказом Державного
комітету у справах захисту прав споживачів. У разі виявлення під час перевірки несправних засобів
вимірювання, що не мають індивідуального номера чи іншої
індивідуальної позначки та підлягають вилученню у господарюючого
суб'єкта, а також у випадках імовірного виникнення спірних
ситуацій щодо таких засобів вимірювання, їх опломбовування
здійснюється, при можливості, двома пломбірами - службової особи
державного органу у справах захисту прав споживачів та
відповідальної особи господарюючого суб'єкта, про що зазначається
у відповідному акті. 13. Акт опломбовування (опечатування) виробничих, складських,
торговельних та інших приміщень складається у двох примірниках,
акт опломбовування (опечатування) несправних засобів вимірювання -
у трьох примірниках і підписується службовою особою державного
органу у справах захисту прав споживачів, яка проводила
опломбовування, а також матеріально-відповідальною особою і
представником господарюючого суб'єкта, у разі його присутності під
час опломбовування. Перший примірник залишається у службової особи та додається
до акту перевірки, другий - вручається матеріально-відповідальній
особі чи представнику господарюючого суб'єкта, третій (акта
опломбовування (опечатування) вимірювальних приладів) -
надсилається в обов'язковому порядку територіальному органові
Держстандарту для подальшого розпломбовування засобів вимірювання
та проведення повірочних робіт. 14. Розпломбовування приміщень господарюючого суб'єкта
здійснюється з письмового дозволу державного органу у справах
захисту прав споживачів або Державного комітету України у справах
захисту прав споживачів. Розгляд питання про розпломбовування приміщень господарюючого
суб'єкта здійснюється не пізніше як на другий робочий день після
отримання письмового повідомлення про усунення виявлених
недоліків. Витрати, пов'язані з проведенням повторної перевірки для
вирішення питання щодо розпломбовування приміщень господарюючого
суб'єкта, відносяться на рахунок цього суб'єкта. 15. У разі самочинного розпломбовування приміщень і
несправних засобів вимірювання винні особи господарюючого суб'єкта
притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Додаток N 1
до наказу Держспоживзахисту
від 13 лютого 1996 року N 5
Державний комітет України
у справах захисту прав споживачів
__________________________________________________________________
(назва органу Держспоживзахисту, __________________________________________________________________
його юридична адреса, телефон, факс) __________________________________________________________________
Серія ___________________
Форма N 9
Затверджено
наказом Держспоживзахисту
13 лютого 1996 року N 5
Акт
опломбовування (опечатування) виробничих,
складських, торговельних та інших приміщень
від "___" _____________ 199__ р. N ________
__________________________________________________________________
(назва населеного пункту, де знаходиться господарюючий суб'єкт)
Службовою(ими) особою(ами) державного органу у справах захисту
прав споживачів __________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, номер службового __________________________________________________________________
посвідчення, дата видачі) на підставі ______________________________________________________
(назва документу органу Держспоживзахисту) від "___" _______________ 199__ р. N ________ у присутності ______ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали матеріально-відповідальної особи __________________________________________________________________
та, у разі присутності, представника господарюючого суб'єкта) проведено опломбовування (опечатування) __________________________
(перелік приміщень, що __________________________________________________________________
опломбовуються, назва господарюючого суб'єкта, його підпорядкуван- __________________________________________________________________
ня, адреса, телефон, прізвище, ініціали керівника або прізвище, __________________________________________________________________
ініціали громадянина-підприємця, номер, дата видачі свідоцтва про __________________________________________________________________
реєстрацію, назва органу, що його видав) При опломбовуванні (опечатуванні) накладено ________________ пломб
(прописом) (відбитків печатки), що мають ____________________________________
(номер та(або) написи пломбіра
__________________________________________________________________
(печатки) органу Держспоживзахисту) Розпломбовування приміщення(нь) господарюючого суб'єкта
здійснюється з письмового дозволу ________________________________
(назва органу Держспоживзахисту)
Відповідальність за цілість пломб (відбитків печатки) та
дотримання режиму опломбованих (опечатаних) приміщень покладається
на _______________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали відповідальної особи __________________________________________________________________
господарюючого суб'єкта)
Акт складено в 2 примірниках
Службова(і) особа(и), яка(і)
проводила(и) опломбовування
(опечатування) ____________________________
(підпис, його розшифрування) ____________________________
Особи, в присутності яких
проведено опломбовування
(опечатування) ____________________________
(підпис, його розшифрування) ____________________________
Особа, яка відповідає за цілість
пломб (відбитків печатки) та
дотримання режиму опломбованих
(опечатаних) приміщень ____________________________
(підпис, його розшифрування)
"___" _____________ 199__ р. __________________________________________________________________
Відмітка про виконання (заповнюється на першому примірнику)
Лист господарюючого суб'єкта ______________________________
(номер, дата) Лист органу Держспоживзахисту _____________________________
(номер, дата) Перевірка цілості пломб (відбитків
печатки) та дотримання режиму
опломбованих (опечатаних) приміщень _______________________
(при потребі) (дата перевірки)
Службова особа, на яку покладено
контроль за дотриманням господарюючим
суб'єктом режиму опломбованих
приміщень ____________________________________
(посада, підпис, його розшифрування)
З контролю знято керівником
структурного підрозділу ____________________________________
(посада, підпис, його розшифрування)
"___" _____________ 199__ р.
Додаток N 2
до наказу Держспоживзахисту
від 13 лютого 1996 року N 5
Державний комітет України
у справах захисту прав споживачів
__________________________________________________________________
(назва органу Держспоживзахисту, __________________________________________________________________
його юридична адреса, телефон, факс) __________________________________________________________________
Серія ___________________
Форма N 8
Затверджено
наказом Держспоживзахисту
13 лютого 1996 року N 5
Акт
опломбовування (опечатування) вимірювальних приладів
від "___" _____________ 199__ р.
__________________________________________________________________
(назва населеного пункту, де знаходиться господарюючий суб'єкт)
Службовою(ими) особою(ами) державного органу у справах захисту
прав споживачів __________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, номер службового __________________________________________________________________
посвідчення, дата видачі) на підставі акту перевірки від "___" ____________ 199__ р. N _____
у присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали матеріально-відпові- __________________________________________________________________
дальної особи та, у разі присутності, представника господарюючого __________________________________________________________________
суб'єкта) проведено опломбовування (опечатування) __________________________
(назва вимірювального _________________________________________________________________,
приладу, його тип, марка, номер, дата виготовлення, кількість)
що не відповідають вимогам _______________________________________
(назва нормативного документу, __________________________________________________________________
кваліфікація порушення(нь) та належать ______________________________________________________
(назва господарюючого суб'єкта, його підпорядкування, __________________________________________________________________
адреса, телефон, прізвище, ініціали керівника або прізвище, __________________________________________________________________
ініціали громадянина-підприємця, номер, дата видачі свідоцтва про __________________________________________________________________
реєстрацію, назва органу, що його видав) При опломбовуванні (опечатуванні) накладено ________________ пломб
(прописом) (відбитків печатки), що мають ____________________________________
(номер та(або) написи пломбіра
_________________________________________________________________,
(печатки) органу Держспоживзахисту) а також (при потребі) _________________ пломб (відбитків печатки),
(прописом) які мають ________________________________________________________
(номер та(або) написи пломбіра (печатки) господарюючого __________________________________________________________________
суб'єкта) Розпломбовування вимірювальних приладів господарюючого суб'єкта
здійснюється _____________________________________________________
(назва органу Держстандарту) Відповідальність за цілість пломб (відбитків печатки) та
дотримання режиму опломбованих (опечатаних) вимірювальних
приладів, залишених на відповідальне зберігання, покладається на __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали відповідальної особи __________________________________________________________________
господарюючого суб'єкта)
Акт складено в 3 примірниках
Службова(і) особа(и), яка(і)
проводила(и) опломбовування
(опечатування) ____________________________
(підпис, його розшифрування) ____________________________
Особи, в присутності яких
проведено опломбовування
(опечатування) ____________________________
(підпис, його розшифрування) ____________________________
Особа, яка відповідає за цілість
пломб (відбитків печатки) та
дотримання режиму опломбованих
(опечатаних) вимірювальних
приладів ____________________________
(підпис, його розшифрування)
"___" _____________ 199__ р. __________________________________________________________________
Відмітка про виконання (заповнюється на першому примірнику)
Повідомлення територіального органу
Держстандарту про розпломбування та
повірку вимірювальних приладів ______________________________
(номер, дата)
Службова особа, на яку покладено
контроль за дотриманням господарюючим
суб'єктом режиму опломбованих
вимірювальних приладів ____________________________________
(посада, підпис, його розшифрування)
З контролю знято керівником
структурного підрозділу ____________________________________
(посада, підпис, його розшифрування)
"___" _____________ 199__ р.
Додаток N 3
до наказу Держспоживзахисту
від 13 лютого 1996 року N 5
Серії
бланків актів опломбовування (опечатування) виробничих,
складських, торговельних приміщень та вимірювальних
приладів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Органи Держспоживзахисту | Серії | | |———————————————————————————————| | |Акту опломбову-|Акту опломбову-| | |вання (опечату-|вання (опечату-| | |вання) виробни-|вання) вимірю- | | |чих, складсь- |вальних прила- | | |ких, торговель-|дів | | |них та інших | | | |приміщень | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Вінницької області від БО 000001 від БЗ 000001
Волинської області від ВО 000001 від ВЗ 000001
Дніпропетровської області від ГО 000001 від ГЗ 000001
Донецької області від ДО 000001 від ДЗ 000001
Житомирської області від ЕО 000001 від ЕЗ 000001
Закарпатської області від ЄО 000001 від ЄЗ 000001
Запорізької області від ЖО 000001 від ЖЗ 000001
Івано-Франківскьої області від ЗО 000001 від ЗЗ 000001
Київської області від ІО 000001 від ІЗ 000001
Кіровоградської області від КО 000001 від КЗ 000001
Луганської області від ЛО 000001 від ЛЗ 000001
Львівської області від МО 000001 від МЗ 000001
Миколаївської області від НО 000001 від НЗ 000001
Одеської області від ОО 000001 від ОЗ 000001
Полтавської області від ПО 000001 від ПЗ 000001
Рівненської області від РО 000001 від РЗ 000001
Сумської області від СО 000001 від СЗ 000001
Тернопільської області від ТО 000001 від ТЗ 000001
Харківської області від УО 000001 від УЗ 000001
Херсонської області від ФО 000001 від ФЗ 000001
Хмельницької області від ХО 000001 від ХЗ 000001
Черкаської області від ЦО 000001 від ЦЗ 000001
Чернівецької області від ЧО 000001 від ЧЗ 000001
Чернігівської області від ШО 000001 від ШЗ 000001
м.Києва від ЩО 000001 від ЩЗ 000001
м.Севастополя від ЮО 000001 від ЮЗ 000001
АО Крим від ЯО 000001 від ЯЗ 000001
Комітет від АО 000001 від АЗ 000001вгору