Документ z0145-95, поточна редакція — Редакція від 23.07.2003, підстава - z0628-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 36 від 13.03.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 травня 1995 р.
за N 145/681

Про внесення змін і доповнень до Правил продажу
продовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗ
України від 28.12.94 N 237
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції
N 185 ( z0628-03 ) від 11.07.2003,
до якого вносились зміни }

Враховуючи особливості продажу продовольчих товарів у
сільській місцевості, а також зміни санітарно-епідемічної ситуації
в Україні, Н А К А З У Ю:
1. Внести такі зміни і доповнення до Правил продажу
продовольчих товарів ( z0009-95 ): 1.1. У розділі "Загальні положення": пункт 4 після слів "з універсальним асортиментом продовольчих
товарів" доповнити словами "Товари повсякденного попиту", далі за
текстом. 1.2. У розділі "Особливості продажу окремих груп товарів":
абзац другий підпункту 1.11 доповнити словами "при недотриманні
продавцем вимог абзаца першого цього підпункту". 1.3. У розділі "Особливості продажу окремих груп товарів": у підпункті 4.24 а), б), в) графу "t не вище 8 гр. С"
виключити; у підпунктах 4.24 г), д), 5.26 а), б) та 6.7 в) графу "за відсутності холоду" виключити.
В.О. Міністр І.В.Подолєввгору