Документ z0145-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.01.1995, підстава - z0022-95

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 141/78/55/365 від 22.06.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 липня 1994 р.
за N 145/354

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Мінстатистики
N 21/6/11/70 ( z0022-95 ) від 24.01.95 )
Про затвердження Порядку проведення
індексації балансової вартості основних
фондів підприємств, організацій та
установ за станом на 1 липня 1994 року

Згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня
1993 р. N 598 ( 598-93-п ) "Про проведення індексації основних
фондів у народному господарстві України" та від 20 травня 1994
року N 327 ( 327-94-п ) "Про проведення індексації основних
фондів у 1994 році" всім підприємствам та організаціям належить
провести індексацію балансової вартості основних засобів за
станом на 1 липня 1994 року. Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити "Порядок проведення індексації балансової
вартості основних фондів підприємств, організацій та установ за
станом на 1 липня 1994 року (крім основних фондів по житлу)"
(додається). 2. Управлінню статистики капітального будівництва Мінстату
(Максименко Н.І.) зареєструвати затверджений Порядок у
Міністерстві юстиції України та довести його до відома всіх
суб'єктів господарської діяльності. 3. Відповідним структурним підрозділам Мінстату (Максименко
Н.І., Компалов В.В.), Мінекономіки (Шумков Г.В.),Мінфіну (Хівріч
В.Д.), Фонду державного майна (Тараба В.П.) подавати організаціям
методичну допомогу у проведенні індексації.

Міністр статистики М.І.Борисенко
Заступник Міністра А.І.Даниленко
економіки
Міністр фінансів Г.О.П'ятаченко
Голова правління Фонду В.В.Прядко
державного майна

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінстату, Мінекономіки,
Мінфіну, Фонду державного майна
України від 22 червня 1994 року
N 141/78/55/365

ПОРЯДОК
проведення індексації балансової вартості основних
фондів підприємств, організацій та установ
за станом на 1 липня 1994 року
(крім основних фондів по житлу)
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 3
серпня 1993 р. N 598 ( 598-93-п ) "Про проведення індексації
основних фондів у народному господарстві України" та від 20
травня 1994 року N 327 ( 327-94-п ) "Про проведення індексації
основних фондів у 1994 році" Міністерство статистики,
Міністерство економіки, Міністерство фінансів разом з Фондом
державного майна України встановлюють такий порядок проведення
індексації балансової вартості основних фондів за станом на 1
липня 1994 року: 1. Перерахунку підлягає вартість наявних за станом на 1 липня
1994 року будівель, споруд, передавальних пристроїв, залізниць та
доріг з твердим покриттям, машин та обладнання, транспортних
засобів, виробничого і господарського інвентарю, робочої і
продуктивної худоби, багаторічних насаджень та інших видів
основних фондів. Вартість фондів, переданих підприємствами в
оренду іншим юридичним особам, а також переведених у встановленому
порядку на консервацію, індексується тими підприємствами, на
балансі яких вони знаходяться. 2. Індексацію балансової вартості основних фондів проводять
підприємства та організації всіх галузей народного господарства
(крім основних фондів по житлу) і форм власності, а також
установи, що утримуються за рахунок бюджету. 3. Для індексації вартості основних фондів, крім багаторічних
насаджень, робочої і продуктивної худоби, застосовуються
усереднені індекси цін на будівництво та промислову продукцію, що
фактично склалися за період, який минув з часу останньої
індексації до 1 липня 1994 року. 3.1. Індексація будівель, споруд та передавальних пристроїв
здійснюється за такою схемою: Об'єкти, зараховані до складу основних фондів за станом на 1
липня 1994 року, розподіляються на три групи залежно від періодів
їх будівництва та введення в дію, і їхня вартість перемножується
на відповідні індекси:
а) вартість основних фондів, збудованих і зарахованих на
баланс до 1 травня 1992 року та проіндексованих за
станом на 1 травня 1992 року і 1 серпня 1993 року,
збільшується у 53,2 раза ;
б) вартість основних фондів, збудованих та зарахованих на
баланс після 1 травня 1992 року до 1 січня 1993 року, що
збільшена за станом на 1 серпня 1993 року у 667 разів,
перераховується заново за схемою, наведеною нижче для
фондів групи "в", виходячи з первинної вартості цих
фондів під час їх введення. У тому випадку, коли
підприємства на свої запити одержали від Мінстату
України конкретні індекси, то вартість таких фондів
збільшується у 32,6 раза.
Вартість введених у дію основних фондів, які містять у
собі частину проіндексованого у зв'язку з приватизацією
незавершеного будівництва, перераховується також за
схемою та індексами для фондів групи "в";
в) вартість основних фондів, збудованих та введених у дію з
1 січня 1993 року до 1 липня 1994 року, індексується як
окремі частини витрат на будівництво, що здійснені у
відповідні періоди, а саме:
Таблиця 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Індекс Періоди | (разів) ——————————————————————————————————————+—————————————————————————— До 1991 року | 30017 У 1991 році | 18192 У 1 кварталі 1992 року | 1205 У 2 кварталі 1992 року | 643 У 3 кварталі 1992 року | 449 У 4 кварталі 1992 року | 270 У 1 кварталі 1993 року | 139 У 2 кварталі 1993 року | 39 У 3 кварталі 1993 року | 11 У 4 кварталі 1993 року | 3,4 У 1 кварталі 1994 року | 1,5 У 2 кварталі 1994 року | 1,13 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Підсумок проіндексованих витрат складе відновну вартість
фондів групи "в". 3.2. Вартість машин, обладнання та транспортних засобів,
зарахованих на баланс за станом на 1 липня 1994 року, індексується
у такому порядку: вартість машин, обладнання та транспортних засобів,
зарахованих до складу основних фондів за станом на 1 січня 1993
року, що була проіндексована в серпні 1993 року, збільшується у
54,9 раза; вартість машин і обладнання, які потребували монтажу,
зарахованих до складу основних фондів підприємств (установ) з
січня 1993 року до 1 липня 1994 року, індексація яких не
проводилась, збільшується за такими індексами:
Таблиця 2 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата придбання машин і обладнання,| Індекс збільшення що потребували монтажу | вартості (разів) —————————————————————————————————————————+——————————————————————— До 1991 року | 14631 1991 рік | 5900 1 квартал 1992 року | 601 2 квартал 1992 року | 468 3 квартал 1992 року | 350 4 квартал 1992 року | 184 1 квартал 1993 року | 68 2 квартал 1993 року | 22 3 квартал 1993 року | 11 4 квартал 1993 року | 3,4 1 квартал 1994 року | 1,5 2 квартал 1994 року | 1,13 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 3.3. Вартість продуктивної і робочої худоби обчислюється на
підставі даних про вагу тварин і середньої ціни реалізації,
включаючи дотації, індексацію та інші доплати по кожному виду
тварин окремо на дату проведення індексації (переоцінки). 3.4. Відновна вартість багаторічних насаджень, які
перебувають на балансі за станом на 1 липня 1994 року,
збільшується: плодово-ягідних - у 14,5 раза, виноградників - у
13,1 раза, хмільників - у 17,5 раза, інших багаторічних насаджень
(полезахисні лісові смуги, шовковиці, насадження міських населених
пунктів) - у 12,9 раза. 3.5. Балансова вартість усіх інших основних фондів, які
попередньо індексувалися, збільшується у 53,3 раза, введених в
експлуатацію в 1 кварталі 1993 року - у 66 разів, у 2 кварталі - у
23 рази, у 3 кварталі - у 11 разів, у 4 кварталі 1993 року - у 3,4
раза, у 1 кварталі 1994 року - у 1,5 раза, у 2 кварталі - в 1,13
раза. 4. Міністерства, відомства, концерни, корпорації, об'єднання,
Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські державні адміністрації подають необхідну
методичну допомогу підприємствам, організаціям та установам у
проведенні індексації вартості основних фондів. Безпосередньо роботу по індексації вартості основних фондів
проводить спеціально створена на підприємстві комісія на чолі з
його керівником, який несе відповідальність за своєчасність її
проведення, а також за повноту і правильність визначення
результатів індексації. Комісія підприємства складає Відомість індексації балансової
вартості основних фондів та їх зносу (додаток), в яку з регістрів
аналітичного обліку вносяться необхідні дані і на підставі якої
записуються результати індексації в бухгалтерському обліку. 5. Підприємства, об'єднання та організації відображають суму
зміни вартості основних фондів у бухгалтерському обліку по дебету
рахунку 01 "Основні засоби" і кредиту рахунку 88 "Фонди
спеціального призначення" субрахунку "Індексація балансової
вартості основних засобів". Зміна суми зносу відображається по дебету рахунку 88 "Фонди
спеціального призначення" субрахунку "Індексація балансової
вартості основних засобів" та кредиту рахунку 02 "Знос
(амортизація) майна". Згорнуте сальдо субрахунку рахунку 88 у тому ж звітному
періоді всі підприємства, крім малих, які використовують
Рекомендації по веденню бухгалтерського обліку і застосуванню
облікових регістрів на малих підприємствах (повідомлено листом
Міністерства фінансів України від 27 вересня 1991 року N 18 - 09),
підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товариств,
списують у кореспонденції з рахунком 85 "Статутний фонд". 6. Суму зміни вартості основних фондів бюджетні установи
відображають по дебету рахунку 01 "Основні засоби" (відповідний
субрахунок) і кредиту рахунку 250 "Фонд в основних засобах", а
суму збільшення зносу основних фондів - по дебету рахунку 250
"Фонд в основних засобах" і кредиту рахунку 020 "Знос основних
засобів". 7. Проіндексована вартість та сума зносу основних фондів за
станом на 1 липня поточного року відображаються в інвентарних
картках обліку основних фондів або в інших регістрах аналітичного
обліку підприємств та установ. 8. Результати індексації балансової вартості та зносу
основних фондів за станом на 1 липня 1994 року відображаються в
обліку і звітності за липень поточного року. 9. Амортизація (знос) основних фондів, починаючи з серпня
1994 року, нараховується виходячи з їх нової вартості та
відповідно до листа Міністерства фінансів УРСР і Державного
комітету УРСР по економіці від 25 січня 1991 року N 04-503-3/21-31/3 "Про нарахування амортизації" ( v03-3201-91 ).
Додаток N 1
до Порядку проведення індексації
балансової вартості основних
фондів підприємств, організацій
та установ за станом на 1 липня
1994 року
ВІДОМІСТЬ
індексації балансової вартості основних фондів
та їх зносу у зв'язку з підвищенням цін
_________________________
(назва підприємства)
(за станом на 1 липня 1994 року) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Найменуван-|Дата вводу в |Шифр по класи- |Балансова|Індекси| |NN|ня основних|експлуатацію, |фікатору "Єди- |вартість |цін до | |пп|фондів |здійснення бу-|ні норми аморт-|(до інде-|попе- | | | |дівництва та |відрахунків на |ксації), |редньо-| | | |придбання ма- |нове відновлен-|тис. крб.|го пе- | | | |шин і облад- |ня" | |ріоду | | | |нання, що пот-| | | | | | |ребує монтажу | | | | |——+———————————+——————————————+———————————————+—————————+———————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ——————————————————————————————————— |Балансова |Знос по |Сума зносу | |вартість |балансу |після | |(після ін- |на 01.07.|індексації,| |дексації), |1994 р., |тис. крб. | |тис. крб. |тис. крб.|(гр.8*гр.6)| |(гр.5*гр.6)| | | |———————————+—————————+———————————| | 7 | 8 | 9 | ——————————————————————————————————— Голова комісії____________________
(підпис)
Члени комісії_____________________
(підпис)
Додаток N 2
до Порядку проведення індексації
балансової вартості основних
фондів підприємств, організацій
та установ за станом на 1 липня
1994 року (крім основних фондів
по житлу)
ВІДОМІСТЬ
індексації балансової вартості основних фондів
та їх зносу
_________________________
(назва підприємства)
(за станом на 1 липня 1994 року) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Найменуван-|Дата вводу в |Шифр по класи- |Балансова|Індекси| |NN|ня основних|експлуатацію, |фікатору "Єди- |вартість |цін до | |пп|фондів |здійснення бу-|ні норми аморт-|(до інде-|попе- | | | |дівництва та |відрахунків на |ксації), |редньо-| | | |придбання ма- |нове відновлен-|тис. крб.|го пе- | | | |шин і облад- |ня" | |ріоду | | | |нання, що пот-| | | | | | |ребує монтажу | | | | |——+———————————+——————————————+———————————————+—————————+———————| | 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці ——————————————————————————————————— |Балансова |Знос по |Сума зносу | |вартість |балансу |після | |(після ін- |на 01.07.|індексації,| |дексації), |1994 р., |тис. крб. | |тис. крб. |тис. крб.|(гр.8*гр.6)| |(гр.5*гр.6)| | | |———————————+—————————+———————————| | 7 | 8 | 9 | ——————————————————————————————————— Голова комісії____________________
(підпис)
Члени комісії_____________________
(підпис)вгору