Документ z0144-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.03.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2019  № 78


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2019 р.
за № 144/33115

Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, та пункту 17 Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» (далі - форма № 8);

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування».

2. Департаменту реалізації державних соціальних програм (Вишневська М.В.) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) подання Державній службі статистики України узагальненої інформації за формою № 8 в Україні в цілому та за адміністративно територіальними одиницями щороку до 15 березня року, наступного за звітним.

3. Органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

1) збір, оброблення та узагальнення інформації за формою № 8;

2) подання узагальненого звіту за формою № 8 до Міністерства соціальної політики в установлений строк.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 16 серпня 2013 року № 512 «Про затвердження форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 року за № 1515/24047 (зі змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Попову Л.В.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниІ. ВернерЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
22 січня 2019 року № 78

ЗВІТ
про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
(Форма № 8)

Директор Департаменту
реалізації державних
соціальних програмМ. Вишневська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
22 січня 2019 року № 78


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 лютого 2019 р.
за № 144/33115

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

I. Загальні положення

1. Форма звітності № 8 «Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» (далі - Звіт) містить показники призначення та виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення автомобілями.

2. Звіт складається двічі на рік: за I півріччя - до 10 липня та в цілому за рік - до 10 січня року, наступного за звітним, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад за місцем реєстрації (перебування) осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, і подається органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій двічі на рік: за І півріччя - до 20 липня та в цілому за рік - до 20 січня року, наступного за звітним періодом, подають Звіт Міністерству соціальної політики України.

4. Міністерство соціальної політики України до 15 березня року, наступного за звітним, подає Звіт по Україні та адміністративно-територіальних одиницях Державній службі статистики України.

5. Під час заповнення Звіту використовуються ті одиниці виміру, які зазначені у формах.

6. Звіт має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та особами, відповідальними за його заповнення, із зазначенням номерів телефонів, факсів та адрес електронної пошти.

II. Заповнення розділу I «Кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

1. У графі 1 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, усього:

графа 1 дорівнює сумі граф 2, 6, 17.

2. У графах 2-5 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 2 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 2 дорівнює сумі граф 4, 5 за всіма рядками;

у графі 3 (з графи 2) зазначається кількість жінок, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти;

у графі 4 зазначається кількість осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

у графі 5 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни із числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни.

3. У графах 6-16 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 6 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 6 дорівнює сумі граф 8, 11-16 за всіма рядками;

у графі 7 (з графи 6) зазначається кількість жінок, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти;

у графі 8 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни;

графа 8 дорівнює сумі граф 9, 10 за всіма рядками;

у графі 9 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи по зору;

у графі 10 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які стали особами з інвалідністю під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків);

у графі 11 зазначається кількість осіб з інвалідністю I групи внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у графі 12 зазначається кількість осіб з інвалідністю II групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 13 зазначається кількість сімей, в яких проживають двоє і більше осіб з інвалідністю;

у графі 14 зазначається кількість осіб з інвалідністю з числа колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів;

у графі 15 зазначається кількість осіб з інвалідністю з куксами обох ніг і рук;

у графі 16 зазначається кількість осіб з інвалідністю з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

4. У графах 17-26 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 17 зазначається кількість осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 17 дорівнює сумі граф 19-26 за всіма рядками;

у графі 18 (з графи 17) зазначається кількість жінок, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 19 зазначається кількість осіб з інвалідністю від загального захворювання;

у графі 20 зазначається кількість дітей з інвалідністю;

у графі 21 зазначається кількість осіб з інвалідністю з дитинства;

у графі 22 зазначається кількість осіб з інвалідністю II групи внаслідок Чорнобильської катастрофи без медичних показань;

у графі 23 зазначається кількість осіб з інвалідністю III групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 24 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок репресій;

у графі 25 зазначається кількість осіб з числа військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби; осіб з числа поліцейських, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби в Національній поліції; осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

у графі 26 зазначається кількість осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку невиробничого характеру.

5. У рядку 01 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на початок звітного періоду, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

у рядку 02 (з рядка 01) зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді, із загальної кількості осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

6. У рядку 03 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів у звітному періоді:

рядок 03 дорівнює сумі рядків 04-06 за всіма графами;

у рядку 04 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

у рядку 05 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

у рядку 06 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками;

у рядку 07 зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів у звітному періоді.

7. У рядку 08 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали грошову компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на кінець звітного періоду:

рядок 08 дорівнює різниці рядків 01, 03 за всіма графами;

у рядку 09 (з рядка 08) зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку та не одержали грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів на кінець звітного періоду.

8. У рядку 10 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для одержання грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням осіб, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді;

у рядку 11 (з рядка 10) зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали компенсацію у попередньому звітному періоді.

9. У рядку 12 зазначається загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування у звітному періоді:

рядок 12 дорівнює сумі рядків 13-17 за всіма графами;

у рядку 13 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

у рядку 14 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

у рядку 15 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати грошову компенсацію;

у рядку 16 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв’язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв’язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

у рядку 17 зазначається кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв’язку з протипоказаннями до керування ними;

у рядку 18 зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які одержали грошову компенсацію на транспортне обслуговування.

10. У рядку 19 зазначається за відповідними графами загальна кількість осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які не одержали грошові компенсації на транспортне обслуговування на кінець звітного періоду:

рядок 19 дорівнює різниці рядків 10, 12 за всіма графами.

У рядку 20 (з рядка 19) зазначається кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку та не одержали грошову компенсацію на транспортне обслуговування на кінець звітного періоду.

III. Заповнення розділу II «Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю»

1. У графі 1 зазначається загальна сума коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, усього:

графа 1 дорівнює сумі граф 2, 6, 17 за всіма рядками.

2. У графах 2–5 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 2 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 2 дорівнює сумі граф 4, 5 за всіма рядками;

у графі 3 (з графи 2) зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) жінкам, які перебувають на обліку для першочергового забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями першочергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 4 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

у графі 5 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни із числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни.

3. У графах 6-16 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 6 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 6 дорівнює сумі граф 8, 11-16 за всіма рядками;

у графі 7 (з графи 6) зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) жінкам, які мають право на позачергове забезпечення автомобілями та яких вже забезпечено автомобілями позачергово або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 8 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни;

графа 8 дорівнює сумі граф 9, 10 за всіма рядками;

у графі 9 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни І групи по зору;

у графі 10 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок війни, які стали особами з інвалідністю під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків);

у графі 11 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю І групи внаслідок Чорнобильської катастрофи;

у графі 12 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю ІІ групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 13 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) сім’ям, в яких проживають двоє і більше осіб з інвалідністю;

у графі 14 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з числа колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів;

у графі 15 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з куксами обох ніг і рук;

у графі 16 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з ампутацією обох ніг, які постійно працюють або навчаються.

4. У графах 17-26 зазначається обсяг коштів, нарахованих/ виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти:

у графі 17 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти, усього:

графа 17 дорівнює сумі граф 19-26 за всіма рядками;

у графі 18 (з графи 17) зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) жінкам, які мають право на забезпечення автомобілями в порядку загальної черги та яких вже забезпечено автомобілями в порядку загальної черги або які придбали автомобілі за власні кошти, усього;

у графі 19 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю від загального захворювання;

у графі 20 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) дітям з інвалідністю;

у графі 21 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю з дитинства;

у графі 22 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю II групи внаслідок Чорнобильської катастрофи без медичних показань;

у графі 23 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю III групи внаслідок Чорнобильської катастрофи з медичними показаннями;

у графі 24 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок репресій;

у графі 25 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з числа військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби; особам з числа поліцейських, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби в Національній поліції; особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

у графі 26 зазначається обсяг коштів, нарахованих/виплачених/заборгованих (відповідно до рядків) особам з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва невиробничого характеру.

5. У рядку 01 зазначається обсяг нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

у рядку 02 (з рядка 01) зазначається заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

6. У рядку 03 зазначається обсяг фактично профінансованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким нараховано кошти для виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів (без урахування поштових витрат).

7. У рядку 04 зазначається обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

8. У рядку 05 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким нараховано грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 05 дорівнює сумі рядків 06-08 за всіма графами;

у рядку 06 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілями;

у рядку 07 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілями, але не одержали їх і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти;

у рядку 08 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які були забезпечені в установленому порядку мотоколясками;

у рядку 09 зазначається обсяг коштів, виплачених внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

9. У рядку 10 зазначається обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

10. У рядку 11 зазначається залишок коштів на рахунку (у зв’язку з їх поверненням як неодержаних з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

рядок 11 дорівнює різниці рядків 03, 05 за всіма графами.

11. У рядку 12 зазначається залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 13 дорівнює різниці рядків 04, 10 за всіма графами.

12. У рядку 13 зазначається заборгованість з виплати особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів:

рядок 13 дорівнює різниці рядків 01, 05, 11 за всіма графами;

у рядку 14 зазначається заборгованість з виплати внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

13. У рядку 15 зазначається за відповідними графами обсяг нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат);

у рядку 16 (з рядка 15) зазначається заборгованість з виплати за попередній звітний період з обсягу нарахованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, з урахуванням заборгованості (без урахування поштових витрат).

14. У рядку 17 зазначається обсяг фактично профінансованих коштів особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яким нараховано грошові компенсації на транспортне обслуговування (без урахування поштових витрат).

15. У рядку 18 зазначається обсяг профінансованих коштів на поштові витрати для доставки грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

16. У рядку 19 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

рядок 19 дорівнює сумі рядків 20-24 за всіма графами;

у рядку 20 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для безоплатного забезпечення автомобілями;

у рядку 21 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які перебувають на обліку для пільгового забезпечення автомобілями;

у рядку 22 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями, але за власним бажанням відмовилися від них і бажають одержувати компенсацію;

у рядку 23 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на безоплатне забезпечення автомобілями, але не одержали їх у зв’язку з протипоказаннями до керування ними або мають право на пільгове забезпечення автомобілями (за 7 відсотків вартості), але не одержали їх у зв’язку з відсутністю можливості передати членам сімей право користування автомобілями;

у рядку 24 зазначається обсяг коштів, виплачених особам з інвалідністю та законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування та які мають право на забезпечення автомобілями (за 30 відсотків вартості), але не одержали їх у зв’язку з протипоказаннями до керування ними;

у рядку 25 зазначається обсяг коштів, виплачених внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

17. У рядку 26 зазначається обсяг сплачених поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування.

18. У рядку 27 зазначається залишок коштів на рахунку (у зв’язку з їх поверненням як неодержаних з причин смерті, відсутності отримувача тощо):

рядок 27 дорівнює різниці рядків 17, 19 за всіма графами.

19. У рядку 28 зазначається залишок коштів на рахунку, передбачених для поштових витрат на доставку грошових компенсацій на транспортне обслуговування:

рядок 28 дорівнює різниці рядків 18, 26 за всіма графами.

20. У рядку 29 зазначається заборгованість з виплати особам з інвалідністю, законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, але не одержали її:

рядок 29 дорівнює різниці рядків 15, 17, 27 за всіма графами;

у рядку 30 зазначається заборгованість з виплати внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на транспортне обслуговування, але не одержали її.

Директор Департаменту
реалізації державних
соціальних програмМ. Вишневськавгору