Документ z0142-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.1995, підстава - z0321-95

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 55 від 09.08.93 р. Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 вересня 1993 р.
vd930809 vn55 за N 142
( Наказ втрачає чинність з 1 січня 1996 року,
крім пункту 1.5, на підставі Наказу Мінфіну
N 139 ( z0321-95 ) від 18.08.95 )
Про затвердження обсягу і форм
річного бухгалтерського звіту
підприємства та Інструкції про
порядок їх заповнення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 65 ( z0183-94 ) від 26.07.94 )
Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського
обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 3 квітня 1993 року N 250 ( 250-93-п ),
надалі Положення, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Обсяг типових форм річного бухгалтерського звіту, які
складаються підприємствами й організаціями, що перебувають на
господарському розрахунку і є юридичними особами /крім банків/, а
також організаціями,що не перебувають на господарському
розрахунку, але одержують доходи від господарської або іншої
комерційної діяльності, незалежно від видів діяльності та форм
власності (додаток N 1 );
1.2. ( Втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 65 ( z0183-94 ) від 26.07.94 ).
Типові форми річної бухгалтерської звітності (додаток N 2 );
1.3. Перелік видів діяльності, щодо яких органи, у віданні
яких перебувають підприємства й організації, складають зведений
бухгалтерський звіт ( додаток N 3 );
1.4. Інструкцію про порядок заповнення форм річного
бухгалтерського звіту підприємства (додаток N 4) ( z0143-93 );
1.5. Доповнення до Вказівок щодо організації бухгалтерського
обліку в Україні, затверджених наказом Міністерства фінансів від 7
травня 1993 р. N 25 (додаток N 5) ( z0052-93 ), ( z0144-93 ).
2. Встановити, що підприємства, які одержують з бюджету кошти
на державне регулювання цін, покриття збитків та інше фінансування
витрат за рахунок асигнувань з бюджету, річний бухгалтерський
звіт подають, крім органів, зазначених у пункті 76 Положення,
відповідному фінансовому органу.
3. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 1994 р.
листи Міністерства фінансів України від:
8 липня 1992 р. N 18-482 "Про Інструкцію про порядок
заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємств,
об'єднань і організацій";
3 лютого 1993 р. N 18-408 ( z0003-93 ) "Про обсяг, форми і
порядок складання квартальної бухгалтерської звітності
підприємствами й організаціями" в частині пункту 7;
3 червня 1993 р. N 18-463 ( z0072-93 ) "Про внесення змін до
Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського
звіту".

В.о. Міністра П.К. Германчук

Додаток N 1
до наказу Міністерства
фінансів України
від 9 серпня 1993 р. N 55
Обсяг
типових форм річного бухгалтерського звіту,
які складаються підприємствами й організаціями,
що перебувають на господарському розрахунку і є
юридичними особами (крім банків), а також організаціями
що не перебувають на господарському розрахунку,
але одержують доходи від господарської або іншої
комерційної діяльності, незалежно від видів
діяльності та форм власності

1. Баланс підприємства - форма N 1.
2. Звіт про фінансові результати та їх використання - форма
N 2.
3. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства - форма N 3.
Додаток N 2
до наказу Міністерства фінансів
України від 9 серпня 1993 р. N 55
Затверджено Міністерством фінансів
України за погодженням з Мінстатом
України для річної звітності за 1993 р.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 1_____199__р.
_________
: КОДИ :
:_________:
Форма N 1 за ЗКУД :_________:
Дата /рік, місяць, число/ :_:___:01_:
Підприємство.......................за ЗКПО :_________: Територія..........................за СПАТО :_________: Орган державного управління........за ЗКФВ :_________: Орган державного управління........за СПОДУ :_________: Галузь /вид діяльності/............за ЗКГНГ :_________:
Одиниця виміру: тис.грошових од. Контрольна сума:_________:
Адреса :..................................................... _________
Дата висилання :_________:
Дата одержання :_________:
Строк подання :_________:
Додаток N 3
до наказу Міністерства фінансів
України від 9 серпня 1993 р. N 55

ПЕРЕЛІК
видів діяльності, щодо яких органи, у віданні
яких перебувають підприємства й організації,
складають зведений бухгалтерський звіт
основна діяльність підприємств промисловості;
основна діяльність, будівельних, монтажних,
ремонтно-будівельних і бурових організацій; основна діяльність проектних та пошукових організацій; капітальне будівництво; основна діяльність геологічних організацій і
топографогеодезичних підприємств (експедицій ); основна діяльність наукових організацій; основна діяльність постачальницько-збутових організацій; основна діяльність підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування;
основна діяльність підприємств по виробництву
сільськогосподарської продукції; основна діяльність підприємств системи хлібопродуктів; основна діяльність обчислювальних організацій та інших
організацій , що надають інформаційно-обчислювальні послуги; основна діяльність підприємств побутового обслуговування; основна діяльність підприємств транспорту; основна діяльність підприємств зв'язку; основна діяльність організацій по ремонту і утриманню
автомобільних шляхів ; основна діяльність підприємств житлово-комунального
господарства; основна діяльність зовнішньоекономічних організацій; основна діяльність заготівельних організацій; основна діяльність видавництв; основна діяльність правлінь громадських організацій та їх
підрозділів; інші види діяльності.вгору