Документ z0142-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.02.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.02.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.02.2009 N 257/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2009 р.
за N 142/16158

Про внесення змін до Інструкції
з ведення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22.08.2007 N 1064 ( 1064-2007-п ) "Про затвердження Порядку
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян" (зі
змінами) та з метою ефективного функціонування Державного реєстру
актів цивільного стану громадян в органах юстиції Н А К А З У Ю:
1. Внести до Інструкції з ведення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України від 24.07.2008 N 1269/5 ( z0691-08 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.07.2008 за
N 691/15382, такі зміни:
1.1. У главі 2.1 розділу II: після пункту 2.1.10 доповнити новим пунктом 2.1.11 такого
змісту: "2.1.11. У разі тимчасової відсутності доступу до Реєстру
(через перебої в електропостачанні, електрозв'язку тощо ), як
виняток, допускається складання реєстратором актових записів
цивільного стану без використання Реєстру з подальшим обов'язковим
внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру в день
усунення причин, що перешкоджали доступу до Реєстру. У таких випадках внесення до Реєстру відомостей актових
записів цивільного стану провадиться у порядку, передбаченому
пунктом 4.5 розділу IV, за винятком внесення до Реєстру позначки
"Архівний". У графі "Для відміток" паперового носія такого
актового запису додатково зазначаються причини, які призвели до
реєстрації акту цивільного стану без використання Реєстру. До законодавчого врегулювання у такому ж порядку провадиться
реєстратором реєстрація розірвання шлюбу в установі виконання
покарань за заявою особи, засудженої до позбавлення волі,
відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 16.10.2008
N 1761/5 ( z0987-08 ) "Про тимчасове врегулювання питання
реєстрації розірвання шлюбу осіб, засуджених до позбавлення волі",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2008 за
N 987/15678";
1.2. У главі 2.2 розділу II: доповнити підпункт "в" пункту 2.2.1 після абзацу шостого
абзацом сьомим такого змісту: "відомості про особу, яка отримала повторне свідоцтво про
реєстрацію акту цивільного стану (прізвище, ім'я, по батькові).";
1.3. У розділі III: в абзаці другому пункту 3.6 цифри "17" замінити цифрами "24";
1.4. У додатку 4 до Інструкції: в абзаці 19 після слів "розірвання шлюбу" доповнити словами
"(за наявності)"; після абзацу двадцять третього доповнити абзацами двадцять
четвертим - двадцять шостим такого змісту: "Відомості про анулювання актового запису про шлюб (за
наявності): дата і номер рішення суду; повне найменування суду, яким постановлене рішення, або дата
і номер висновку відділу реєстрації актів цивільного стану,
найменування відділу реєстрації актів цивільного стану, яким
складено висновок". У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять шостий
вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - двадцять дев'ятим.
2. Департаменту у справах цивільного стану громадян
(Кунда В.В.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (зі змінами).
2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.
3. Начальнику Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі довести
цей наказ до відома відділів реєстрації актів цивільного стану та
забезпечити його належне застосування в роботі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра Ємельянову І.І., Цоклана В.І.
Міністр Микола Оніщуквгору