Документ z0141-99, втратив чинність, поточна редакція — Скасування державної реєстрації від 22.08.2005, підстава - v15_4323-05
( Остання подія — Втрата чинності, відбулась 07.09.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МОНОПОЛІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ТА
ОБІГ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
Н А К А З
N 31 від 23.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 березня 1999 р.
vd981223 vn31 за N 141/3434
Про затвердження Інструкції про порядок проходження
документів на отримання погодження на право
здійснення імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів
( Рішення про державну реєстрацію Інструкції скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
N 15/47 ( v15_4323-05 ) від 22.08.2005 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.10.98 N 1694 ( 1694-98-п ) "Про затвердження Положення про
порядок погодження видачі ліцензій на право експорту, імпорту
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами" та підпункту 15 пункту 4 Положення
про Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого
Указом Президента України від 29.09.98 N 1069/98 "Про Положення
про Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів", та з метою
впорядкування проходження документів у центральному апараті
Держспецмонополії України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок проходження документів
на отримання погодження на право здійснення імпорту, експорту
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів в управліннях центрального апарату Державного
комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів (додається). 2. Покласти обов'язки щодо здійснення погодження видачі
ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, з контролю за
проходженням документів та за дотриманням установлених термінів
погодження на управління ліцензування експорту, імпорту, оптової і
роздрібної торгівлі, державних реєстрів та торгових марок
(Горовий В.І.) спільно з управлінням державної політики,
управлінням контролю за виробництвом, транспортуванням,
зберіганням спирту і алкогольних напоїв (Піронков В.І.),
управлінням контролю за виробництвом, транспортуванням,
зберіганням тютюнових виробів (Хоменко В.І.) та управлінням
зовнішніх зв'язків (Асеєв О.М.). 3. Начальникам управлінь, перелічених у п.2 цього наказу, у
тижневий термін визначити в підпорядкованих управліннях
відповідальних осіб, на яких покладається здійснення розгляду
документів для їх погодження, та подати список цих осіб на
затвердження Голові Державного комітету України з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів. 4. Управлінню державної політики забезпечити реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Комітету Патоку А.Д. та Негрича М.М. 6. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за
собою.
Голова Комітету В.Гончарук
Затверджено
Наказ Держспецмонополії України
23.12.98 N 31
( Рішення про державну реєстрацію Інструкції скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
N 15/47 ( v15_4323-05 ) від 22.08.2005 )
Інструкція
про порядок проходження документів на отримання погодження
на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів в управліннях центрального апарату
Держспецмонополії України
1. Ця Інструкція визначає порядок надходження та проходження
по управліннях центрального апарату Державного комітету України з
монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів (далі - Комітет) документів на отримання
погодження на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
(далі - документи). 2. Документи надходять до Комітету з Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України поштовими каналами або
передаються посильним, реєструються у відділі документаційного
забезпечення і контролю управління справами та в той самий робочий
день подаються на розгляд та підпис Голові Комітету. Того самого робочого дня чи до 9 год. 30 хв. наступного
робочого дня розписані до виконання Головою Комітету документи
передаються в установленому порядку до управління ліцензування
експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі, державних
реєстрів та торгових марок. 3. Управління ліцензування експорту, імпорту, оптової і
роздрібної торгівлі, державних реєстрів та торгових марок: реєструє документи, що надійшли, в спеціальних, окремих на
кожен вид ліцензованої діяльності, журналах (додаток 1); проставляє дату приймання до розгляду та дату вхідного номера
зі спеціального журналу реєстрації в правому верхньому куті
супровідного листа, з яким документи надійшли з МЗЕЗторгу (в разі
надходження декількох документів з одним супровідним листом
МЗЕЗторгу до кожного комплекту документів додається копія
супровідного листа, на якій і проставляються дата та вхідний
номер
); перевіряє документи на їхню комплектність згідно з чинним
законодавством; готує лист - узгодження з управліннями (додаток 2); готує проект листа - погодження (додаток 3); по черзі (за підписом із зазначенням дати та часу передачі на
листі - узгодження управлінь) передає оригінали документів
заявника, лист - узгодження управлінь та проект листа - погодження
відповідальним працівникам управління державної політики,
управління контролю за виробництвом, транспортуванням, зберіганням
спирту і алкогольних напоїв (Піронков В.І.) або управління
контролю за виробництвом, транспортуванням, зберіганням тютюнових
виробів (Хоменко В.І.), управління зовнішніх зв'язків (Асеєв О.М.)
на розгляд та узгодження. 4. Відповідальні працівники управління державної політики,
управління контролю за виробництвом, транспортуванням, зберіганням
спирту і алкогольних напоїв, управління контролю за виробництвом,
транспортуванням, зберіганням тютюнових виробів, управління
зовнішніх зв'язків розглядають документи в межах своєї компетенції
(додаток 4). Після розгляду документи з висновками про можливість
узгодження (про відмову в узгодженні чи узгодження з
застереженнями) подаються відповідальним працівником начальнику
відповідного управління на підпис. Начальник управління візує з проставленням дати лист -
узгодження управлінь та проект листа - погодження. У разі наявності вмотивованих причин для відмови в погодженні
або обгрунтованих сумнівів у доцільності надання погодження
начальник управління візує лист - узгодження управлінь та
лист - погодження з зауваженнями чи з застереженнями, які
обов'язково зазначаються в графі "Зауваження, застереження,
вмотивування відмови у погодженні" листа - узгодження управлінь,
або підписує в листі - узгодженні управлінь та в листі -
погодженні відмову в узгодженні (вмотивування відмови обов'язково
зазначається в графі "Зауваження, застереження, мотивація відмови
у погодженні" листа - узгодження управлінь). У разі відсутності місця в графі листа - узгодження управлінь
"Зауваження, застереження, мотивація відмови в погодженні"
зауваження, застереження, мотивація відмови в погодженні
оформляються на окремому аркуші за підписом начальника управління,
про що робиться відмітка в листі - узгодженні управлінь. Термін розгляду документів в управлінні не повинен
перевищувати чотирьох годин. 5. Управління ліцензування експорту, імпорту, оптової і
роздрібної торгівлі, державних реєстрів та торгових марок: приймає на підставі висновків відповідних управлінь остаточне
рішення щодо надання погодження (відмови у наданні погодження - в
такому випадку готується лист з обгрунтуванням відмови в
погодженні
); здійснює візування листа - погодження (листа з обгрунтуванням
відмови в погодженні) у заступників Голови Комітету (Негрич М.М.
та Патока А.Д.); роздруковує лист - погодження (лист з обгрунтуванням відмови
в погодженні) на бланку Комітету і подає його разом з усім
комплектом документів на підпис Голові Комітету; передає підписаний лист - погодження (лист з обгрунтуванням
відмови в погодженні) та оригінали документів заявника для
реєстрації та відправки поштовими каналами (посильним) у відділ
документаційного забезпечення і контролю (копія листа -
погодження, підписаного Головою Комітету, оригінал листа -
погодження з візами начальників управлінь та заступників Голови
Комітету, оригінал листа - узгодження управлінь, оригінал
супровідного листа МЗЕЗторгу (у відповідному випадку - його
копія), копії документів заявника передаються до управління
ліцензування експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі,
державних реєстрів та торгових марок - для формування справи і її
зберігання). 6. При наявності зауважень та застережень управлінь, які не
можуть розглядатись (бути прийняті) як підстави для відмови в
узгодженні видачі ліцензії, такі зауваження та застереження у
вигляді окремого додатка до листа - погодження направляються в
МЗЕЗторг. 7. У разі потреби, за письмовим рішенням керівництва
Комітету, до розгляду документів можна залучати спеціалістів інших
управлінь, окремих відділів та служб центрального апарату Комітету
(не зазначених в п.2 цієї Інструкції) і територіальних управлінь
Комітету. 8. У разі потреби, за письмовим рішенням керівництва
Комітету, для прийняття остаточного рішення може отримуватись
додаткова інформація від центральних органів виконавчої влади та
їхніх підрозділів, а також від відповідних територіальних
управлінь Комітету. 9. Продовження терміну погодження (понад встановлені 5 днів)
можливе тільки за письмовим рішенням Голови Комітету у випадках,
зазначених у пп.7, 8, при цьому продовжений термін погодження не
повинен перевищувати 10 робочих днів.
Додаток 1
до пп.2 п.3 Інструкції
Затверджено
Наказ Держспецмонополії України
23.12.98 N 31
Журнал
обліку документів на отримання погодження на право
експорту алкогольних напоїв
-------------------------------------------------------------------- | N |Дата| Вхідний | Вихід. |Реквізити| Коди |Вихідний|Примітки| |з/п| | N | N |заявника |продукції| N листа| | | | |Комітету |МЗЕЗторгу| | за ТН |Комітету| | | | |та дата | | | ЗЕД |та дата | | |---+----+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------
Журнал
обліку документів на отримання погодження на право
експорту тютюнових виробів
-------------------------------------------------------------------- | N |Дата| Вхідний | Вихід. |Реквізити| Коди |Вихідний|Примітки| |з/п| | N | N |заявника |продукції| N листа| | | | |Комітету |МЗЕЗторгу| | за ТН |Комітету| | | | |та дата | | | ЗЕД |та дата | | |---+----+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------
Журнал
обліку документів на отримання погодження на право
експорту спирту
-------------------------------------------------------------------- | N |Дата| Вхідний | Вихід. |Реквізити| Коди |Вихідний|Примітки| |з/п| | N | N |заявника |продукції| N листа| | | | |Комітету |МЗЕЗторгу| | за ТН |Комітету| | | | |та дата | | | ЗЕД |та дата | | |---+----+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------
Журнал
обліку документів на отримання погодження на право
імпорту алкогольних напоїв
-------------------------------------------------------------------- | N |Дата| Вхідний | Вихід. |Реквізити| Коди |Вихідний|Примітки| |з/п| | N | N |заявника |продукції| N листа| | | | |Комітету |МЗЕЗторгу| | за ТН |Комітету| | | | |та дата | | | ЗЕД |та дата | | |---+----+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------
Журнал
обліку документів на отримання погодження на право
імпорту тютюнових виробів
-------------------------------------------------------------------- | N |Дата| Вхідний | Вихід. |Реквізити| Коди |Вихідний|Примітки| |з/п| | N | N |заявника |продукції| N листа| | | | |Комітету |МЗЕЗторгу| | за ТН |Комітету| | | | |та дата | | | ЗЕД |та дата | | |---+----+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------
Журнал
обліку документів на отримання погодження на право
імпорту спирту
-------------------------------------------------------------------- | N |Дата| Вхідний | Вихід. |Реквізити| Коди |Вихідний|Примітки| |з/п| | N | N |заявника |продукції| N листа| | | | |Комітету |МЗЕЗторгу| | за ТН |Комітету| | | | |та дата | | | ЗЕД |та дата | | |---+----+---------+---------+---------+---------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до пп.5 п.3 Інструкції
Затверджено
Наказ Держспецмонополії України
23.12.98 N 31
Лист - узгодження N _____
для видачі ліцензії на право імпорту (експорту) спирту
(алкогольних напоїв, тютюнових виробів)
__________________________________________________________________
До вхід. N (вхід. N __ Комітету) від "___" _________ 98 р.
Заявник: ____________________________________________________
(Повна назва заявника, код ЄДРПОУ - 000000000) Юридична адреса: Фактична адреса: Тел/факс:
Наявні документи: заява, довідки органів Державної податкової
адміністрації про взяття на облік та про реєстрацію складів, копія
свідоцтва про державну реєстрацію тощо.
______________________ 1. Управління ___________________________
(дата та час державної приймання) політики
2. Управління контролю за виробництвом, транспортуванням,
зберіганням спирту й алкогольних напоїв (управління контролю за
виробництвом, транспортуванням, зберіганням тютюнових виробів)
______________________ __________________________________________
(дата та час приймання)
3. Управління ______________________ зовнішніх ___________________________
(дата та час зв'язків
приймання)
Зауваження, застереження, вмотивування відмови в погодженні __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додаток 3
до пп.6 п.3 Інструкції
Затверджено
Наказ Держспецмонополії України
23.12.98 N 31
Бланк комітету
N __________________ "___" __________ 199_ р.
На N _____ від ________
Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі
України
Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 1998 року
N 1694, розглянув надіслані для погодження Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України заяву ____________________ __________________________________________________________________
(назва заявника), (код згідно з ЄДРПОУ - 00000000)
на одержання ліцензії на право експорту (імпорту) алкогольних
напоїв (спирт, тютюнові вироби) та додані до неї документи і
повідомляє, що (не) погоджує видання ліцензії на право експорту
(імпорту) алкогольних напоїв (спирту, тютюнових виробів) за кодами
ТН ЗЕД: 0000, 0000, 0000, 0000 _________________________________________________________________.
(назва заявника), (код згідно з ЄДРПОУ - 00000000)
Додаток: за текстом (заява _____________ з доданими документами) -
(назва заявника) всього на 00 арк.
Голова Комітету В.Гончарук
Додаток 4
до пп.1 п.4 Інструкції
Затверджено
Наказ Держспецмонополії України
23.12.98 N 31
Перелік
критеріїв (вимог, чинників), згідно з якими управліннями
центрального апарату Комітету здійснюється розгляд
документів, що надійшли на отримання погодження на право
здійснення імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів
1. Управління ліцензування експорту, імпорту, оптової і
роздрібної торгівлі, державних реєстрів та торгових марок: на комплектність та відповідність вимогам чинного
законодавства поданих на узгодження документів. 2. Управління державної політики: перевірка поданих документів на відповідність чинним
нормативно-правовим актам. 3. Управління контролю за виробництвом, транспортуванням,
зберіганням спирту і алкогольних напоїв: обсяги виробництва та споживання спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв. 4. Управлінням контролю за виробництвом, транспортуванням,
зберіганням тютюнових виробів: обсяги виробництва та споживання тютюнових виробів. 5. Управління зовнішніх зв'язків: досвід роботи заявника у сфері експорту; досвід заявника у сфері імпорту та торгівлі алкогольними
напоями або тютюновими виробами; рейтинг, досвід та популярність іноземних фірм-виробників та
їхньої продукції на світовому ринку алкоголю або тютюну; експорт та (чи) плани щодо експорту аналогічної української
продукції на світові ринки; залучення іноземних інвестицій в Україну (зокрема, коштів
іноземних контрагентів для розвитку галузі, торгового обладнання,
проведення маркетингових досліджень, реклами тощо).вгору