Документ z0141-00, поточна редакція — Прийняття від 29.02.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 09.03.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 43 від 29.02.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 березня 2000 р.
vd20000229 vn43 за N 141/4362

Про внесення змін до Порядку застосування
фінансових санкцій за порушення санітарного
законодавства, затвердженого наказом МОЗ
України від 20 липня 1995 року N 135

На виконання Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) і відповідно до
Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в
Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22 червня 1999 року N 1109 ( 1109-99-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до Порядку застосування фінансових санкцій за
порушення санітарного законодавства, затвердженого наказом МОЗ
України від 20 липня 1995 року N 135 ( z0452-95 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 грудня 1995 року
за N 452/988, такі зміни: пункт 4.3 викласти в такій редакції: "4.3. Якщо порушник не виконав постанову в п'ятнадцятиденний
термін з дня її видання, сума фінансової санкції стягується у
судовому порядку". 2. Заступникам Головного державного санітарного лікаря
України, головним державним санітарним лікарям Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному,
залізничному, повітряному транспорті, Міністерства оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України, Служби
безпеки України, головним лікарям центральної
санітарно-епідеміологічної станції, лікувально-оздоровчого
об'єднання при Кабінеті Міністрів України, об'єктів, що мають
особливий режим роботи, - прийняти внесені зміни до Порядку
застосування фінансових санкцій за порушення санітарного
законодавства до керівництва та застосування при здійсненні
державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра -
Головний державний
санітарний лікар України О.О.Бобильовавгору