Документ z0140-99, втратив чинність, поточна редакція — Скасування державної реєстрації від 22.08.2005, підстава - v14_6323-05
( Остання подія — Втрата чинності, відбулась 07.09.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З МОНОПОЛІЇ НА ВИРОБНИЦТВО ТА ОБІГ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
Н А К А З
N 30 від 23.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 березня 1999 р.
vd981223 vn30 за N 140/3433

Про затвердження Інструкції про порядок погодження видачі ліцензій на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів
( Рішення про державну реєстрацію Інструкції скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
N 14/46 ( v14_6323-05 ) від 22.08.2005 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.10.98 N 1694 ( 1694-98-п ) "Про затвердження Положення про
порядок погодження видачі ліцензій на право експорту, імпорту
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами" та підпункту 15 пункту 4 Положення
про Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого
Указом Президента України від 29.09.98 N 1069/98 "Про Положення
про Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок погодження видачі
ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного
та плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (додається). 2. Покласти обов'язки з забезпечення здійснення погодження
видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів на
управління ліцензування експорту, імпорту, оптової і роздрібної
торгівлі, державних реєстрів та торгових марок (Горовий В.І.)
спільно з управлінням державної політики, управлінням контролю за
виробництвом, транспортуванням, зберіганням спирту й алкогольних
напоїв (Піронков В.І.), управлінням контролю за виробництвом,
транспортуванням, зберіганням тютюнових виробів (Хоменко В.І.) та
управлінням зовнішніх зв'язків (Асеєв О.М.). 3. Управлінню державної політики забезпечити реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України та його офіційну публікацію
в триденний термін після його реєстрації в Міністерстві юстиції
України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Голови Комітету Патоку А.Д. та Негрича М.М. 5. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за
собою.
В.о. Голови Комітету Б.Францішко
Затверджено
Наказ Держспецмонополії
України 23.12.98 N 30
( Рішення про державну реєстрацію Інструкції скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
N 14/46 ( v14_6323-05 ) від 22.08.2005 )
Інструкція
про порядок погодження видачі ліцензій на право імпорту,
експорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів
1. Ця Інструкція визначає процедуру надходження документів і
видачі погодження на отримання ліцензій на право імпорту, експорту
спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів (далі - погодження). 2. Документи на отримання погодження надходять до
Держспецмонополії України з Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі поштовими каналами або передаються посильним. 3. Розгляд документів здійснюється: управлінням ліцензування
експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі, державних
реєстрів та торгових марок (Горовий В.І.), управлінням державної
політики, управлінням контролю за виробництвом, транспортуванням,
зберіганням спирту і алкогольних напоїв (Піронков В.І.),
управлінням контролю за виробництвом, транспортуванням,
зберіганням тютюнових виробів (Хоменко В.І.) та управлінням
зовнішніх зв'язків (Асеєв О.М.). 4. Управлінням ліцензування експорту, імпорту, оптової і
роздрібної торгівлі, державних реєстрів та торгових марок
(Горовий В.І.) здійснюється: вхідна реєстрація документів на отримання погодження на
видачу ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного та плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
(далі - документи) та вихідна реєстрація листів-погоджень чи
листів про відмову в наданні погодження (здійснюється у
спеціальних, окремих на кожен вид ліцензованої діяльності
журналах, форма яких затверджується Головою Комітету); перевірка документів на їх комплектність згідно із п.2
Положення "Про порядок погодження видачі ліцензій на право
експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.98
N 1694 ( 1694-98-п ); підготовка листа-узгодження з управліннями, форма якого
затверджується Головою Комітету; підготовка листа-погодження на видачу ліцензій, форма якого
затверджується Головою Комітету, або листа з умотивованою відмовою
у наданні погодження; проведення узгодження з відповідними управліннями і
заступниками Голови Комітету (Негрич М.М., Патока А.Д.) та
контроль за дотриманням установлених термінів. 5. Листи-погодження видаються окремо на кожен вид
ліцензованої діяльності (експорт спирту етилового, коньячного і
плодового; імпорт спирту етилового, коньячного і плодового;
експорт алкогольних напоїв; експорт тютюнових виробів; імпорт
алкогольних напоїв; імпорт тютюнових виробів) та на кожного
суб'єкта підприємницької діяльності (далі - заявника). 6. Рішення про відмову у наданні погодження приймається на
підставі урахування обсягів виробництва та споживання спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, на підставі виявленої невідповідності оформлення поданих
заявником документів вимогам чинного законодавства або
недостовірності поданої заявником інформації чи на підставі
наявних порушень заявником податкового законодавства або умов
ліцензійної діяльності. У разі прийняття негативного рішення щодо
видачі погодження МЗЕЗторгу України надсилається повідомлення з
обгрунтуванням причин відмови. 7. Термін розгляду документів у Держспецмонополії не повинен
перевищувати п'яти робочих днів від дати надходження та вхідної
реєстрації документів у загальному відділі управління справами
Держспецмонополії. 8. Листи-погодження та листи про відмову у видачі погодження
підписуються Головою Держспецмонополії або особою, що його
заміщує. 9. Лист-погодження або лист з умотивованою відмовою у видачі
погодження мають бути поданими на підпис Голові Держспецмонополії
або особі, що його заміщує, не пізніше ніж на п'ятий робочий день
від дати надходження та вхідної реєстрації документів у загальному
відділі управління справами Держспецмонополії. 10. Відмова у видачі погодження може бути оскарженою
суб'єктом підприємницької діяльності (заявником) у порядку,
передбаченому чинним законодавством.вгору