Документ z0140-02, поточна редакція — Редакція від 12.12.2017, підстава - z1416-17

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
N 12 від 28.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
13 лютого 2002 р.
за N 140/6428

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових
актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства фінансів
N 604 ( z0895-17 ) від 29.06.2017
N 755 ( z1416-17 ) від 08.09.2017 }

Відповідно до Законів України "Про Державний бюджет України
на 2002 рік" ( 2905-14 ) та "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ) і завдань, покладених на Державне
казначейство Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95
( 335/95 ) "Про Державне казначейство України" та Положенням про
Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), та враховуючи, що з 1
січня 2002 року запроваджується програмно-цільовий метод при
плануванні та виконанні державного бюджету, Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до деяких нормативно-правових актів з
бухгалтерського обліку бюджетних установ:
{ Підпункт 1.1 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 755 ( z1416-17 ) від 08.09.2017 }
{ Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 604 ( z0895-17 ) від 29.06.2017 }
1.3. У тексті Інструкції про складання типових форм обліку та
списання запасів бюджетних установ, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 18.12.2000 N 130 ( z0962-00 )
і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за
N 962/5183, та у формах обліку та списання запасів бюджетних
установ слова "код функціональної класифікації" у відповідних
відмінках замінити словами "код програмної класифікації".
2. Унесені зміни не застосовуються розпорядниками бюджетних
коштів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів.
3. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України зміни до Інструкції про форми меморіальних ордерів
бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 27.07.2000 N 68 ( z0570-00 ) і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.08.2000 за
N 570/4791, Порядку складання карток і книг аналітичного обліку
бюджетних установ, затвердженого наказом Державного казначейства
України від 06.10.2000 N 100 ( z0747-00 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25.10.2000 за N 747/4968, та
Інструкції про складання типових форм обліку та списання запасів
бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства
України від 18.12.2000 N 130 ( z0962-00 ) і зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за N 962/5183, подати на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України викладені вище зміни довести до відома органів Державного
казначейства України та фінансових органів.
Голова П.Г.Петрашковгору