Документ z0138-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.03.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2019  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2019 р.
за № 138/33109

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, що додаються.

2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та органiзацiйно-аналiтичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної казначейської служби України.

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби УкраїниТ.Я. СлюзЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
11 січня 2019 року № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 лютого 2019 р.
за № 138/33109

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. В абзаці четвертому пункту 1.3 глави 1 слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги».

2. У главі 14:

пункти 14.5, 14.6 викласти у такій редакції:

«14.5. В окремих випадках, встановлених законодавством, за міжбюджетними трансфертами проводяться взаємні розрахунки (казначейські клірингові розрахунки) на підставі договорів про організацію взаєморозрахунків або інших документів, укладених учасниками розрахунків відповідно до вимог законодавства.

14.6. Перерозподіл/зміна обсягів міжбюджетних трансфертів, зміна розпису асигнувань або помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів (далі - коригувальні операції) здійснюються органами Казначейства за згодою місцевих фінансових органів.

Для здійснення коригувальних операцій органи Казначейства на запит Казначейства надсилають інформацію щодо залишків невикористаних коштів відкритих асигнувань, відсутності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань та згоди фінансового органу відповідного місцевого бюджету на проведення перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань.

Проведення коригувальних операцій із відкликання коштів з відповідних рахунків для обліку надходжень місцевих бюджетів здійснюється Головним управлінням Казначейства (управлінням (відділенням) Казначейства) на підставі платіжного доручення, наданого місцевим фінансовим органом.

У разі відсутності на рахунках місцевих бюджетів залишків невикористаних відкритих асигнувань, наявності в обліку зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань або ненадання згоди місцевим фінансовим органом щодо проведення перерозподілу або відкликання раніше відкритих асигнувань Головне управління Казначейства надсилає Казначейству лист з обґрунтуванням причин неможливості виконання коригування.».

3. Додатки 4, 5 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

4. У додатку 27 до Порядку слова «тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - код» виключити.

5. У тексті Порядку та додатках до нього абревіатуру «/ТКВКБМС» та слова «/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» виключити.

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є.Ю. Кузькін


Додаток 4
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 4.3 глави 4)

МЕРЕЖА
розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету


Додаток 5
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 4.3 глави 4)

РЕЄСТР ЗМІН
до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджетувгору