Документ z0138-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2018  № 5/33


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 лютого 2018 р.
за № 138/31590

Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України щодо верифікації державних допомог

Відповідно до пункту 40 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, підпункту 24-1 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, та Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 136, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України щодо верифікації державних допомог, що додається.

2. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра фінансів України Данилюка О.О. та Міністра соціальної політики України Реву А.О.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Міністр
соціальної політики України


А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
та Міністерства соціальної
політики України
15.01.2018 № 5/33


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 лютого 2018 р.
за № 138/31590

ПОРЯДОК
обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України щодо верифікації державних допомог

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією щодо верифікації державних допомог між Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики України.

Суб’єктами інформаційного обміну є Міністерство фінансів України та Міністерство соціальної політики України.

Міністерство фінансів України для здійснення обміну інформацією використовує Інформаційно-аналітичну платформу електронної верифікації та моніторингу, розміщену на програмно-апаратному комплексі Міністерства фінансів України.

Формування інформації для проведення верифікації та обробку рекомендацій за результатами верифікації здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад. Для забезпечення обміну інформацією Міністерство соціальної політики України залучає державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України".

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

державні допомоги - усі види соціальної та адресної допомоги, пільги, житлові субсидії, щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

інформаційне повідомлення - дані про державні допомоги, рекомендації за результатами верифікації, врахування рекомендацій, що передаються в процесі інформаційного обміну між суб’єктами обміну згідно з технічним протоколом.

3. Структура та формат електронних інформаційних повідомлень, строки надання, організація каналів передачі даних, використання засобів електронної ідентифікації та автентифікації затверджують керівник Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат Міністерства фінансів України та керівник Управління інформаційних технологій Міністерства соціальної політики України (далі - технічні протоколи).

4. Обмін інформацією здійснюється на центральному рівні в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. Електронний цифровий підпис використовується для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі з додержанням вимог Закону України "Про електронний цифровий підпис".

ІІ. Вимоги щодо організації обміну інформацією

1. Під час обміну інформацією використовуються інформаційні ресурси відповідних суб’єктів інформаційного обміну та державного підприємства "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України" з надійними засобами захисту інформації, що мають чинний експертний висновок Національної системи конфіденційного зв’язку.

2. Інформаційний обмін здійснюється шляхом надсилання інформаційних повідомлень трьох типів щодо:

державних допомог для проведення їх верифікації;

рекомендацій за результатами верифікації державних допомог;

врахування рекомендацій за результатами верифікації державних допомог.

3. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад надають інформацію щодо призначених, нарахованих та/або здійснених державних допомог до бази даних Центрального сховища Міністерства соціальної політики України. Структуру даних, терміни та регламент їх надання визначає Міністерство соціальної політики України.

Міністерство соціальної політики України формує інформаційні повідомлення щодо державних допомог для проведення їх верифікації за даними Центрального сховища Міністерства соціальної політики України.

4. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад є розпорядниками персональних даних отримувачів соціальних допомог. Міністерство соціальної політики України є володільцем персональних даних отримувачів соціальних допомог.

5. Міністерство соціальної політики України надсилає інформаційні повідомлення до Міністерства фінансів України щомісяця щодо:

призначених, нарахованих та/або здійснених державних допомог;

врахування рекомендацій за результатами верифікації державних допомог.

6. Міністерство фінансів України щомісяця надсилає до Міністерства соціальної політики України інформаційні повідомлення про рекомендації щодо результатів верифікації державних допомог.

7. Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України" щомісяця надсилає отримані рекомендації щодо результатів верифікації державних допомог для структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад та забезпечує їм доступ для їх отримання.

8. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад щомісяця:

завантажують з інформаційних ресурсів державного підприємства "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України" рекомендації щодо результатів верифікації державних допомог;

надають до Центрального сховища Міністерства соціальної політики України інформацію щодо врахування рекомендацій за результатами верифікації державних допомог.

9. Суб’єкти інформаційного обміну та державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України" перевіряють інформаційні повідомлення на відповідність вимогам до структур, визначеним у технічних протоколах. У разі виявлення невідповідності дані включаються до інформаційних повідомлень з відповідною позначкою. Порядок, формат і терміни передачі повідомлень з позначкою визначаються в технічних протоколах.

ІІІ. Захист та використання інформації

1. Обмін інформацією згідно з цим Порядком суб’єктами інформаційного обміну здійснюється з впровадженням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Для захисту інформації застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації.

2. Інформація, що надається, використовується з додержанням вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних" виключно для здійснення верифікації державних допомог і не може бути передана третій особі без згоди суб’єкта обміну, який надав таку інформацію.

Директор Департаменту
моніторингу баз даних
та верифікації виплат
Міністерства фінансів України
Д.М. Серебрянський

Начальник Управління
інформаційних технологій
Міністерства соціальної
політики України
А.М. Гуровавгору