Документ z0135-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.03.2016. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
30.12.2015  № 337

ЗВІТ
про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням та угіддями
(форма 15-зем (квартальна))

Директор
Департаменту містобудування,
архітектури та планування
територій
С.Я. Білоус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
30.12.2015  № 337


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2016 р.
за № 135/28265

ІНСТРУКЦІЯ
із заповнення форми адміністративної звітності з кількісного обліку земель
(форма 15-зем (квартальна))

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 15-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням та угіддями», яка відображає розподіл земель за категоріями та земельних ділянок за їхнім цільовим призначенням, за видами земельних угідь, кількість власників, кількість і площу земельних ділянок, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

2. Адміністративна звітність з кількісного обліку земель складається з двох розділів: у межах адміністративно-територіальних одиниць у цілому - розділ 1 форми № 15-зем, у тому числі в межах населених пунктів - розділ 2 форми № 15-зем.

3. Форма адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 15-зем (квартальна) складається:

на рівні районів, міст обласного значення - державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) у районах, містах обласного значення;

на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя - державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру в областях, місті Києві, Міжрегіонального управління Держгеокадастру у місті Херсоні та Автономній Республіці Крим;

по Україні в цілому - державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру.

4. Складання адміністративної звітності з кількісного обліку земель здійснюється:

на рівні районів, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення шляхом узагальнення відомостей Державного земельного кадастру про землі та земельні ділянки в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя шляхом узагальнення відомостей Державного земельного кадастру, зазначених у звітах, складених на рівні районів, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

по Україні в цілому шляхом узагальнення відомостей Державного земельного кадастру, зазначених у звітах, складених на рівні областей, Автономної Республіки Крим та міст Києва та Севастополя, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

5. Узагальнені відомості Державного земельного кадастру за формою адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 15-зем (квартальна) надаються:

державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру в районах, містах обласного значення - головним управлінням Держгеокадастру в областях, управлінням (відділам) статистики в районах, районним державним адміністраціям, районним, міським, сільським, селищним радам;

державними кадастровими реєстраторами головних управлінь Держгеокадастру в областях, місті Києві, Міжрегіонального управління Держгеокадастру у місті Херсоні та Автономній Республіці Крим - Держгеокадастру, головним управлінням статистики в областях, обласним державним адміністраціям, обласним радам, Київській міській державній адміністрації та Київській міській раді;

державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру - Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Державній службі статистики України.

II. Форма № 15-зем (квартальна) «Звіт про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням та угіддями»

1. Форма № 15-зем (квартальна) складається за графами розділів 1 та 2:

1) графа «Код КВЦПЗ» - графа А.

У графі А зазначається код виду цільового призначення певної групи земель і земельних ділянок, визначений згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель (далі - КВЦПЗ), затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) графа «Вид цільового призначення земель» - графа Б.

У графі Б зазначається назва виду цільового призначення певної групи земель і земельних ділянок згідно з КВЦПЗ, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3) графа «Кількість власників».

У графі 1 зазначається кількість власників земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ;

4) графа «Кількість земельних ділянок».

У графі 2 зазначається кількість земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ і перебувають у власності фізичних та юридичних осіб;

5) графа «Загальна площа земель, тис. га».

У графі 3 зазначається площа земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб. Значення графи 3 дорівнює арифметичній сумі значень, вказаних у графах 4, 11, 17, 18, 23, 29, 32, 36, 40, 41, 45, 46, 47, 48;

6) графа «У тому числі» складається з граф 4-51.

У графах 4-51 зазначаються площі земельних угідь, які визначені Класифікацією видів земельних угідь (додаток 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»);

7) графа «сільськогосподарські угіддя» складається з граф 4-10.

У графі 4 зазначається сума значень, вказаних у графах 5-10;

8) графа «у тому числі» складається з граф 5-10;

9) графа «рілля» складається з граф 5-7.

У графі 5 «рілля» зазначаються площі земель, які систематично обробляють і використовують під посіви сільськогосподарських культур, включаючи посіви багаторічних трав, а також чисті пари. До ділянок ріллі не належать сіножаті і пасовища, що розорані з метою їх докорінного поліпшення і використовуються постійно під трав’яними кормовими культурами для сінокосіння та випасання худоби, а також міжряддя садів, які використовуються під посіви;

у графі 6 «перелоги» зазначаються площі земель, які оралися, а згодом більше року, починаючи з осені, не використовувалися для засіву сільськогосподарських культур і не готуються під пар;

у графі 7 «парники, оранжереї, теплиці» зазначаються площі земель під конструкціями, критими склом, плівкою та світло-прозорими синтетичними матеріалами для вирощування ранньої розсади, ранніх овочів і плодів, перезимівлі або вирощування рослин у закритому ґрунті;

10) графа «рослинний покрив земель і ґрунти» складається з граф 8-10.

У графі 8 «сіножаті» зазначаються площі сільськогосподарських угідь, які систематично використовуються для сінокосіння, рівномірно вкриті деревною та чагарниковою рослинністю на площі до 20% ділянки;

у графі 9 «пасовища» зазначаються площі сільськогосподарських угідь, які систематично використовуються для випасання худоби, рівномірно вкриті деревною та чагарниковою рослинністю на площі до 20% ділянки;

у графі 10 «багаторічні насадження» зазначаються площі земель, які використовуються під штучно створеними деревними, чагарниковими або трав’янистими багаторічними насадженнями, призначеними для отримання врожаю плодово-ягідних, технічних, лікарських культур, а також для декоративного оформлення територій. До цих земель належать також землі під деревно-чагарниковою рослинністю, яку вирощують для реалізації квітів (троянд, жасмину тощо), а також розсадники (за винятком лісових). Площі під дорогами, спорудами, захисними лісосмугами виключаються зі складу багаторічних насаджень і враховуються у відповідних видах угідь;

11) графа «землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом» складається з граф 11-16.

У графі 11 зазначається сума значень, вказаних у графах 12-16;

12) графа «у тому числі» складається з граф 12-16.

У графі 12 «кам’янисті місця» зазначаються площі земель під голими скелями, зсувами, рінню (галькою, гравієм);

у графі 13 «піски» зазначаються площі земель, які вкриті великими масами сипучої гірської породи, що складається з крупинок твердих мінералів, переважно кварцу (включаючи пляжі);

у графі 14 «болота» зазначаються площі надмірно зволожених земель (не зайнятих лісовими насадженнями) із застояним водним режимом і специфічним рослинним покривом, на яких рослинність складається переважно із рослинного моху та інших рослин;

у графі 15 «солончаки» зазначаються площі земель, ґрунт яких у поверхневому шарі містить легкорозчинні солі в концентраціях, що негативно впливають на розвиток сільськогосподарських рослин;

у графі 16 «яри» зазначаються площі земель лінійної форми рельєфу ерозійного походження глибиною більш як 1 метр з відсутнім або слабо сформованим ґрунтовим покривом і виходами на укосах схилу порід або нижніх генетичних горизонтів ґрунту;

13) у графі 17 «чагарникова рослинність природного походження» вказуються площі земель, які вкриті заростями багаторічних дерев’янистих кущових рослин;

14) графа «ліси та інші лісовкриті землі» складається з граф 18-22.

У графі 18 «усього» зазначається сума значень, вказаних у графах 19-21.

15) графа «у тому числі» складається з граф 19-21.

У графі 19 «земельні лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю» зазначаються площі земельних лісових ділянок, які зайняті деревною та чагарниковою рослинністю, з повнотою насаджень у молодняках від 0,4 і більше, в інших вікових групах - від 0,3 і більше (тобто крони дерев займають рівномірно щонайменше 40 відсотків (30 відсотків) площі ділянки);

у графі 20 «земельні лісові ділянки, не вкриті лісовою рослинністю» зазначаються площі земельних лісових ділянок, постійно або тимчасово не вкритих лісовою рослинністю (внаслідок неоднорідності лісових природних комплексів, лісогосподарської діяльності або стихійного лиха тощо), зокрема лісових ділянок, зайнятих незамкнутими лісовими культурами, лісовими розсадниками і плантаціями, а також лісовими шляхами та просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими осушувальними канавами і дренажними системами, які підлягають залісненню (згарища; насадження, що загинули; вирубки, галявини, пустирі, рідколісся тощо), відомчими залізницями та автомобільними шляхами (лісогосподарських підприємств), ґрунтовими дорогами, стежками, квартальними просіками, технологічними коридорами, волоками, просіками для візирів та окружних меж; плантаціями та шкілками всіх видів, дендрологічними садами, а також теплицями та оранжереями, призначеними для вирощування садивного матеріалу;

у графі 21 «інші лісовкриті площі» зазначаються площі земель, які вкриті заростями багаторічних дерев’янистих кущових рослин на сільськогосподарських угіддях, присадибних землях громадян з повнотою насаджень, еквівалентною повноті, визначеній у графі 19, та не зараховані до земельних лісових ділянок;

16) у графі 22 «з усіх лісів та інших лісовкритих площ (графа 18) лісові насадження лінійного типу» зазначаються площі лісових смуг, створених з метою захисту полів сівозмін, зрошувальної і осушувальної мережі від ерозії ґрунтів, засух та інших несприятливих впливів кліматичних факторів, а також скорегованих та садозахисних лісосмуг, державних захисних лісових смуг, лісових смуг уздовж забудованих територій населених пунктів тощо з усіх лісів та інших лісовкритих площ;

17) графа «води» складається з граф 23-28.

У графі 23 «усього» зазначається сума значень, вказаних у графах 24-28;

18) графа «у тому числі» складається з граф 24-28.

У графі 24 «природні водотоки» зазначаються площі земель природних водотоків. У місцях впадіння до моря, водосховища або великої ріки лінія узбережжя (уявна) є межею природного водотоку, якщо вона не встановлена раніше;

у графі 25 «штучні водотоки» зазначаються площі повністю штучно створених водотоків, які призначені для використання сили течії, раціонального використання води, іригації та для інших цілей, а також - міжгосподарських осушувальних та зрошувальних каналів;

у графі 26 «озера, прибережні замкнуті водойми, лимани» зазначаються площі водойм, які розміщені в природних западинах суші, заповнених прісними або солоними водами і практично повністю оточених суходолом. Межею прибережних водойм, що практично повністю оточені суходолом, є уявна лінія узбережжя моря, якщо вона не була встановлена раніше. Такі водоймища можуть мати один або більше витоків і стоків у вигляді природних і штучних дренажних русел (рік, потоків, струмків або каналів);

у графі 27 «ставки» зазначаються площі штучно створених водойм місткістю не більше 1 млн кубічних метрів;

у графі 28 «штучні водосховища» зазначаються площі штучних водойм місткістю більше 1 млн кубічних метрів, збудованих для створення запасу води та регулювання її стоку;

19) графа «землі під житловою забудовою» складається з граф 29-31.

У графі 29 «усього» зазначається сума значень, вказаних у графах 30, 31;

20) графа «у тому числі» складається з граф 30, 31.

У графі 30 «малоповерхова забудова» зазначаються площі земель під будівлями і спорудами, розміщеними на присадибних ділянках, які належать окремим громадянам, та одно- або двоповерховою житловою забудовою;

у графі 31 «багатоповерхова забудова» зазначаються площі земель під несадибною житловою забудовою з трьома і більше поверхами;

21) графа «землі під громадською забудовою» складається з граф 32-35.

У графі 32 «усього» зазначається сума значень, вказаних у графах 33-35;

22) графа «у тому числі» складається з граф 33-35.

У графі 33 «землі під громадськими спорудами, які мають історико-культурну цінність» зазначаються площі земель під історико-культурними заповідниками, музеями-заповідниками, меморіальними парками, історичними або меморіальними садибами, будинками, спорудами і пам’ятними місцями, пов’язаними з історичними подіями, пам’ятними скульптурами, наскальними зображеннями, полями давніх битв, поселеннями і стоянками, історичного культурного шару укріпленнями, архітектурними ансамблями та комплексами тощо, які визнані пам’ятками історії та архітектури;

у графі 34 «вулиці та бульвари, набережні, площі» зазначаються площі земель під просторами для їзди та ходіння, що обмежені двома рядами будинків; під обсадженими деревами широкими алеями посеред вулиць у місті, вулицями з такими алеями; під пішохідними доріжками (з кам’яних плит, цегли, асфальту, дощок тощо) з боків вулиць, під площами, трохи вищими порівняно з проїжджими частинами;

у графі 35 «землі під соціально-культурними об’єктами» зазначаються площі земель під амбулаторіями, банями, бібліотеками, лікарнями, водними станціями, гідрометеорологічними станціями, готелями, дитячими садками, навчальними закладами, кафе та ресторанами, кінотеатрами та театрами, магазинами та торговельними центрами, ринками, тюрмами, цирками, монастирями, церквами, мечетями, синагогами, молитовними домами, автодромами, іподромами, спортивними базами, спортивними майданчиками, стадіонами, льодовими палацами, трамплінами;

23) графа «землі, які використовуються для транспорту» складається з граф 36-39.

У графі 36 зазначається сума значень, вказаних у графах 37-39;

24) графа «у тому числі» складається з граф 37-39.

У графі 37 «землі під залізницями» зазначаються площі земель, які використовуються для державних залізниць та їх допоміжних служб, наприклад, для станцій, відповідних адміністративних споруд, складських територій, майстерень для ремонту обладнання і догляду за ними;

у графі 38 «землі під дорогами, зокрема під ґрунтовими» зазначаються площі земель, які використовуються для капітальних доріг загального користування. До цієї групи зараховуються землі дорожніх ремонтно-будівельних та експлуатаційних організацій. Включаються також відомчі шляхи, які розміщені на землях інших категорій за видами земельних угідь, лісів та інших вкритих лісовою рослинністю землях, а також на землях під промисловою забудовою;

у графі 39 «землі під будівлями та спорудами транспорту» зазначаються площі земель під аеропортами, аеродромами, спорудами та іншими об’єктами, їх інфраструктурою, включаючи адміністративні ділянки берега водойми разом з прилеглою водною поверхнею, спеціально обладнані для стоянки суден, вантажно-розвантажувальних та інших робіт; місцями з природною або штучною стоянкою для суден; водними поверхнями, які визначають водні підходи, операційну акваторію, підхідні канали, рейди, внутрішні гавані; площі земель, які використовуються для метрополітену, трамвайного, тролейбусного, морського, річкового транспорту, для фунікулерів, трубопроводів для транспортування палива та інших продуктів; площі земель автотранспортних підприємств, автозаправних станцій, автостоянок; площі земель, що є портовою територією;

25) у графі 40 «землі, які використовуються для технічної інфраструктури» зазначаються площі земель, які використовуються для технічних споруд, що призначені для виробництва та розподілу палива, електроенергії, водопостачання, каналізації, теплопостачання, газопостачання, очищення та ліквідації відходів, очищення стічних вод і відповідних видів діяльності, розміщення газоналивних станцій, а також площі земель, які використовуються для відповідних установ, інших будівель і споруд обслуговування; площі територій, які необхідні для функціонування такої технічної інфраструктури, призначеної для виробництва електроенергії виключно для мереж електропередачі високої напруги (атомні та теплові електростанції, гідроелектростанції, електропідстанції, лінії електропередачі високої напруги);

26) графа «землі під промисловою забудовою» складається з граф 41-44.

У графі 41 зазначається сума значень, вказаних у графах 42-44;

27) графа «у тому числі» складається з граф 42-44.

У графі 42 «землі під будівлями та спорудами промислових підприємств» зазначаються площі земель під будівлями та спорудами промислових підприємств;

у графі 43 «землі під відкритими розробками, шахтами, кар’єрами, торфорозробками та відповідними спорудами» зазначаються площі земель, які використовуються добувною промисловістю, включаючи закриті шахти і відпрацьовані розробки, а також кар’єри, які не експлуатують;

у графі 44 «землі, які забруднені промисловими та іншими відходами» зазначаються площі земель, які забруднені промисловими та іншими відходами, включаючи відвали та терикони, а також радіоактивно забруднені;

28) у графі 45 «землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво» зазначаються площі земель, зайнятих поточним будівництвом та відведених під будівництво (будівництво на яких не розпочато);

29) у графі 46 «землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами» зазначаються площі земель під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами: земель, зайнятих тваринницькими фермами, тракторними станціями, літніми таборами; земель, забудованих іншими будівлями і дворами сільськогосподарського призначення. Також включаються площі земель під будівлями і дворами загального користування садівничих, дачних кооперативів;

30) у графі 47 «землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення» зазначаються площі земель, які використовуються для відпочинку та оздоровлення. Також включаються (крім спортивних споруд) площі земель під санаторно-курортними закладами, кемпінгами, турбазами, пансіонатами, будинками відпочинку, таборами відпочинку тощо;

31) графа «землі під об’єктами та спорудами спеціального призначення» складається з граф 48-51.

У графі 48 зазначається сума значень, вказаних у графах 49-51;

32) графа «у тому числі» складається з граф 49-51.

У графі 49 «землі під військовими базами, об’єктами, фортецями, фортами укріплення» зазначаються площі земель під військовими базами, об’єктами, фортецями, фортами укріплень;

у графі 50 «землі під кладовищами, крематоріями, меморіальними комплексами та пам’ятниками, скотомогильниками» зазначаються площі земель під кладовищами, крематоріями, меморіальними комплексами та пам’ятниками, скотомогильниками;

у графі 51 «землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості ґрунтів» зазначаються площі земель, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості ґрунтів. Підгрупа включає угіддя, на яких здійснюється нове меліоративне будівництво (реконструкція), а також нерозорані ділянки викорчуваних багаторічних насаджень, площі сільськогосподарських угідь, які підготовлені під посадку полезахисних лісових смуг, але закладення їх не проведене, а також ділянки, на яких закінчена технічна рекультивація і проводиться комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів з відновлення родючості порушених ґрунтів;

33) графа «Обмеження щодо використання земель та земельних ділянок» складається з граф 52-60, в яких зазначаються площі земельних ділянок (їх частин), які внесені до звітності та на які накладено обмеження у їх використанні.

У графі 52 «охоронна зона» зазначаються площі охоронних зон навколо (вздовж) об’єктів: природно-заповідного фонду, культурної спадщини, транспорту, зв’язку, енергетичної системи, гідрометеорологічної діяльності, геодезичного пункту, інженерних комунікацій, промислового об’єкта;

у графі 53 «зона санітарної охорони» зазначаються площі зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання, першого поясу зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму), другого поясу зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (обмеження), третього поясу зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (спостереження), округу санітарної охорони курортів, першої зони округу санітарної охорони курортів (зона суворого режиму), другої зони округу санітарної охорони курортів (зона обмежень), третьої зони округу санітарної охорони курортів (зона спостережень);

у графі 54 «санітарно-захисна зона навколо об’єкта» зазначаються площі санітарно-захисних зон навколо об’єкта;

у графі 55 «зона особливого режиму використання земель» зазначаються площі прикордонних смуг, зон особливого режиму використання земель навколо військових частин, інших військових формувань, зон особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів;

у графі 56 «водоохоронне обмеження» зазначаються площі прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо водойм та на островах, прибережних захисних смуг вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах, берегових смуг водних шляхів, смуг відведення;

у графі 57 «інше обмеження» зазначаються площі зон інших обмежень: особливого режиму забудови, радіоактивно забрудненої території, надзвичайної екологічної ситуації;

у графі 58 «земельні сервітути» зазначаються площі земельних сервітутів - права проходу та проїзду на велосипеді, проїзду на транспортному засобі по наявному шляху, прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій, прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку, відводу води із своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку, забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, проходу до природної водойми, поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, прогону худоби до природної водойми, прогону худоби по наявному шляху, встановлення будівельних розташувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд, інших земельних сервітутів;

у графі 59 «право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)» зазначаються площі суперфіціїв - права користування чужою земельною ділянкою для забудови;

у графі 60 «право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)» зазначаються площі емфітевзисів - права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб;

34) графа «Із усіх земель (графа 3)» складається з граф 61, 62.

У графі 61 «зрошувані землі» зазначаються площі зрошуваних земель, які враховуються під час обліку всіх земельних ділянок за всіма видами угідь, на яких функціонують меліоративні системи загальнодержавного, міжгосподарського та внутрішньогосподарського значення;

у графі 62 «осушувані землі» зазначаються площі осушуваних земель, які враховуються під час обліку всіх земельних ділянок за всіма видами угідь.

2. Форма № 15-зем (квартальна) складається за рядками розділів 1 та 2:

1) розділ 1.

У рядку «1. Землі адміністративно-територіальної одиниці - усього»:

зазначається арифметична сума значень, зазначених в усіх рядках кожної з граф цієї форми, про землі та земельні ділянки, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

графа А не заповнюється;

у графі Б вказується назва рядка «Землі адміністративно-територіальної одиниці - усього»;

заповнення граф 1-62 здійснюється відповідно до підпунктів 3-34 пункту 1 цього розділу.

Рядок «у тому числі за видами цільового призначення» є заголовним, дані в цьому рядку в графах А, 1-39 не зазначаються.

У кожному наступному рядку зазначаються суми значень кількості власників, користувачів, земель і земельних ділянок та їх площі для усіх земель і земельних ділянок, які перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб, для кожного коду КВЦПЗ окремо:

у графі А зазначається код КВЦПЗ;

у графі Б зазначається назва виду цільового призначення земель;

заповнення граф 1-62 здійснюється відповідно до підпунктів 3-34 пункту 1 цього розділу;

2) розділ 2.

У рядку «2. У тому числі в межах населених пунктів» зазначається сума значень, зазначених в усіх рядках кожної з граф цієї форми, про землі та земельні ділянки, які розташовані в межах населених пунктів відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У розділі 2 розподіл даних про землі та земельні ділянки за рядками є таким самим, як і в розділі 1 цієї форми.

Директор
Департаменту містобудування,
архітектури та планування
територій
С.Я. Білоусвгору