Документ z0135-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2003, підстава - z0188-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
N 33 від 01.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
12 лютого 2002 р.
за N 135/6423

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
01.02.2002 N 33 ( z0132-02 )
{ Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 36 ( z0188-03 ) від 18.02.2003 }
Інструкція
про порядок заповнення ліцензій на експорт окремих
категорій текстильної продукції походженням з України
до країн-членів Європейського Союзу в 2002 році

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення ліцензій на
експорт товарів, зазначених у додатку 9 до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 2001 р. N 1703 ( 1703-2001-п ).
2. Ліцензія на експорт окремих категорій текстильної
продукції, зазначених у додатку 9 до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 2001 р. N 1703 ( 1703-2001-п ), повинна
відповідати зразку (додаток 1) і бути дійсною щодо експорту
зазначеного в ній товару походженням з України до країни-члена
Європейського Союзу.
3. Ліцензія може використовуватися для експорту в країну
призначення однієї або більше партій зазначеного в ній товару.
4. Ліцензія на експорт та її копії оформляються згідно з цією
Інструкцією. Вони заповнюються англійською мовою. Розміри бланків ліцензії 210 х 297 мм. Для виготовлення бланка ліцензії використовується білий
письмовий папір зазначених розмірів без механічних включень та
вагою не менше 25 г на 1 кв.м. За наявності декількох примірників
документів тільки перший примірник, який є оригіналом, має бути
надрукований з фоном візерунка "гільйош". Цей примірник має бути
чітко позначений як "ORIGINAL", а інші примірники - з поміткою
"COPY".
5. Кожний документ повинен мати стандартизований серійний
номер, друкований або ні, за допомогою якого він може бути
ідентифікований. Цей номер складатиметься з таких елементів: дві літери, що вказують країну-експортера (UA); дві літери, що вказують країну-імпортера, у якій
передбачається здійснити митне оформлення товару (класифікатор
країн-членів Європейського Союзу, додаток 2); однозначний номер, що відповідає останній цифрі року
експорту, наприклад 2 для 2002 року; двозначний номер 01, який означає, що ліцензію видано
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України; п'ятизначний порядковий номер від 00001 до 99999, призначений
для країни-імпортера, де передбачено здійснити митне оформлення
товару.
6. Ліцензії на експорт можуть видаватися після відвантаження
продукції, якої вони стосуються. У цих випадках у них має бути
напис "issued retrospectively".
7. Якщо ліцензію на експорт викрадено, загублено або вона
зробилася непридатною, то експортер може звернутися до
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
з проханням видати дублікат, який заповнюється на підставі раніше
поданих документів, що зберігаються в архіві Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України. Заява про
видачу дубліката має супроводжуватися документом, що підтверджує
факт крадіжки чи втрати ліцензії, та повідомленням про фактичне
відвантаження продукції за виданою ліцензією. Дублікат будь-якої
такої ліцензії, виданий таким чином, матиме напис у пункті 9
зразка ліцензії "duplicata" або "duplicate", який дійсний для
митного оформлення. Про факт видачі дубліката Міністерство
економіки та з питань європейської інтеграції України повідомляє
Державну митну службу України та уповноважений орган
країни-імпортера.
8. Дублікат матиме дату та номер оригіналу експортної
ліцензії.
9. У ліцензії повинна бути зазначена така інформація: у пункті 1 - повна назва експортера продукції та його
місцезнаходження; у пункті 2 - номер ліцензії; у пункті 3 - квотовий рік експорту; у пункті 4 - категорія товару; у пункті 5 - назва фірми, яка буде одержувати товар, та її
місцезнаходження. Якщо за дорученням покупця товару одержувачем
товару буде інша фірма, то в пункті 9 зразка ліцензії зазначаються
назва фірми-покупця та її місцезнаходження; у пункті 6 - країна походження товару; у пункті 7 - країна призначення; у пункті 8 - місце і дата відвантаження та засоби
транспортування; у пункті 9 - термін дії ліцензії на території України, номер
контракту, за яким здійснюється експорт, та додаткова інформація; у пункті 10 - опис категорії товару, що експортується,
вартість послуг з переробки давальницької сировини; у пункті 11 - кількість товару в одиницях виміру, визначених
для зазначеного товару відповідними угодами та Комбінованою
номенклатурою; у пункті 12 - контрактна вартість продукції, що експортується
на умовах, зазначених у контракті, згідно з INCOTERMS у чинній
редакції ( 988_007 ); у пункті 13 уповноважена особа Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України підписує ліцензію та
ставить дату її оформлення, що засвідчується відповідною печаткою; у пункті 14 зазначаються повна назва та місцезнаходження
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України.
10. Заявка на ліцензію оформляється суб'єктом підприємницької
діяльності згідно із зразком ліцензії (пункт 9 даної Інструкції),
за винятком пунктів 2 і 14. У пункті 13 ставляться підпис
керівника й дата, що засвідчуються печаткою суб'єкта
підприємницької діяльності.
Заступник керівника департаменту -
начальник управління нетарифного
регулювання та контрактного обліку В.Богданов
Додаток 1
до Інструкції про порядок
заповнення ліцензій на
експорт окремих категорій
текстильної продукції
походженням з України до
країн-членів Європейського
Союзу в 2002 році
Зразок ліцензії на експорт окремих категорій текстильної
продукції походженням з України до країн-членів
Європейського Союзу
-------------------------------------------------------------------- |1. Exporter | ORIGINAL |2. No | |(name, full address, country) |-------------+-------------------| | |3. Quota year|4. Category | | | |number | |--------------------------------+---------------------------------| |5. Consignee | EXPORT LICENCE | |(name, full address, country) | (Textile products) | | |---------------------------------| | |6. Country of|7. Country of | | |origin |destination | |--------------------------------+---------------------------------| |8. Place and date of |9. Supplementary details | |shipment-Means of transport | | |------------------------------------------------------------------| |10. Marks and numbers - Number and kind|11.Quantity |12. FOB Value| |of packages - DESCRIPTION OF GOODS | (1) | (2) | |------------------------------------------------------------------| |13. CERTIFICATION BY THE COMPLEMENT AUTHORITY - | |I, the undersigned, certify that the goods described above have | |been charged against the quantitative limit established for the | |year shown in box No 3 in respect of the category shown No 4 by | |the provisions regulating trade in textile products with the | |European Economic Community | |------------------------------------------------------------------| |14. Competent authority | At _____________, on _____________ | |(name, full address, country)| | | | (Signature) (Stamp) | --------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Інструкції про порядок
заповнення ліцензій на
експорт окремих категорій
текстильної продукції
походженням з України до
країн-членів Європейського
Союзу в 2002 році
Класифікатор країн-членів Європейського Союзу
AT - Австрія BL - країни Бенілюксу DE - Федеративна Республіка Німеччина DK - Данія EL - Греція ES - Іспанія FI - Фінляндія FR - Франція GB - Об'єднане Королівство Великобританії та
Північної Ірландії IE - Ірландія IT - Італія PT - Португалія SE - Швеціявгору