Документ z0134-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.03.2016. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
30.12.2015 № 337

ЗВІТ
про землі та земельні ділянки за власниками та користувачами, формами власності
(форма № 12-зем (річна))

Директор
Департаменту містобудування,
архітектури та планування
територій
С.Я. БілоусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
30.12.2015  № 337


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2016 р.
за № 134/28264

ІНСТРУКЦІЯ
із заповнення форми адміністративної звітності з кількісного обліку земель
(форма № 12-зем (річна))

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 12-зем (річна) «Звіт про землі та земельні ділянки за власниками та користувачами, формами власності», яка відображає кількість власників/користувачів, кількість і площу земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб, за організаційними формами суб’єктів економіки, визначеними відповідно до Статистичного класифікатора організаційних форм суб’єктів економіки, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 29 вересня 2014 року № 271 «Про затвердження Статистичного класифікатора організаційних форм суб'єктів економіки (СКОФ)» (далі - СКОФ), видами економічної діяльності, визначеними відповідно до національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікації видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 листопада 2010 року № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» (зі змінами), із зазначенням кодів на рівні класу (далі - КВЕД), формами власності на землю. Форма звітності складається окремо для кожного виду цільового призначення земель.

2. Адміністративна звітність з кількісного обліку земель складається з двох розділів: у межах адміністративно-територіальних одиниць у цілому - розділ 1 форми № 12-зем, у тому числі в межах населених пунктів - розділ 2 форми № 12-зем.

3. Форма адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 12-зем (річна) складається:

на рівні районів, міст обласного значення - державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) у районах, містах обласного значення;

на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя - державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру в областях, місті Києві, Міжрегіонального управління Держгеокадастру у місті Херсоні та Автономній Республіці Крим;

по Україні в цілому - державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру.

4. Складання адміністративної звітності з кількісного обліку земель здійснюється:

на рівні районів, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення шляхом узагальнення відомостей Державного земельного кадастру про землі та земельні ділянки в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя шляхом узагальнення відомостей Державного земельного кадастру, зазначених у звітах, складених на рівні районів, міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

по Україні в цілому шляхом узагальнення відомостей Державного земельного кадастру, зазначених у звітах, складених на рівні областей, Автономної Республіки Крим та міст Києва та Севастополя, за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

5. Узагальнені відомості Державного земельного кадастру за формою адміністративної звітності з кількісного обліку земель № 12-зем (річна) надаються:

державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру в районах, містах обласного значення - головним управлінням Держгеокадастру в областях, управлінням (відділам) статистики в районах, районним державним адміністраціям, районним, міським, сільським, селищним радам;

державними кадастровими реєстраторами головних управлінь Держгеокадастру в областях, місті Києві, Міжрегіонального управління Держгеокадастру у місті Херсоні та Автономній Республіці Крим - Держгеокадастру, головним управлінням статистики в областях, обласним державним адміністраціям, обласним радам, Київській міській державній адміністрації та Київській міській раді;

державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру - Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Державній службі статистики України.

II. Форма № 12-зем (річна) «Звіт про землі та земельні ділянки за власниками та користувачами, формами власності»

1. Звіт за формою № 12-зем (річна) складається окремо для кожного виду цільового призначення земель, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, визначеного згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель (далі - КВЦПЗ), затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306, код якого зазначається у лівому верхньому куті на початку форми в електронному вигляді та на кожній сторінці цієї форми у паперовому вигляді.

2. Форма № 12-зем (річна) складається за графами розділів 1 та 2.

1) графа «№ рядка» - графа А.

У графі А зазначається порядковий номер рядка;

2) графа «Код КВЕД» - графа Б.

У графі Б зазначається код виду економічної діяльності власника (користувача) земельної ділянки;

3) графа «Код СКОФ» - графа В.

У графі В зазначається код організаційної форми суб’єктів економіки;

4) графа «Власники за організаційними формами суб’єктів економіки та видами економічної діяльності» - графа Г.

У графі Г зазначається назва виду організаційної форми суб’єктів економіки;

5) графа «Усі форми власності» складається з граф 1-3.

У графі 1 зазначається кількість власників, користувачів земель і земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ. Значення графи 1 дорівнює арифметичній сумі значень, указаних у графах 4, 18, 29;

у графі 2 зазначається кількість земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ і перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб. Значення кількості земельних ділянок у графі 2 кожного рядка (за винятком рядка «у тому числі за видами цільового призначення») дорівнює арифметичній сумі значень, указаних у графах 5, 19, 30;

у графі 3 зазначається площа земель і земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ і перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб. Значення площі земель та земельних ділянок у графі 3 кожного рядка (за винятком рядка «у тому числі за видами цільового призначення») дорівнює арифметичній сумі значень, вказаних у графах 6, 20, 31;

6) графа «У тому числі» складається з граф 4-39;

7) графа «приватна власність» складається з граф 4-17;

8) графа «усього» складається з граф 4-10.

У графі 4 зазначається кількість власників і користувачів земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ, приватної форми власності, право власності на які зареєстровано в органах Міністерства юстиції України або посвідчено державними актами на право приватної власності на землю, державними актами на право власності на землю, державними актами на право власності на земельну ділянку, державними актами на право колективної власності на землю або щодо яких органами місцевого самоврядування прийнято рішення про передачу безоплатно у приватну власність земельних ділянок;

у графі 5 зазначається кількість земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ і перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб, право власності на які зареєстровано в органах Міністерства юстиції України або посвідчено державними актами на право приватної власності на землю, державними актами на право власності на землю, державними актами на право власності на земельну ділянку, державними актами на право колективної власності на землю або щодо яких органами місцевого самоврядування прийнято рішення про передачу безоплатно у приватну власність земельних ділянок;

у графі 6 зазначається площа земель і земельних ділянок, які мають однаковий код КВЦПЗ і перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб, право власності на які зареєстровано в органах Міністерства юстиції України або посвідчено державними актами на право приватної власності на землю, державними актами на право власності на землю, державними актами на право власності на земельну ділянку, державними актами на право колективної власності на землю або щодо яких органами місцевого самоврядування прийнято рішення про передачу безоплатно у приватну власність земельних ділянок;

9) графа «передано в оренду» складається з граф 7, 8.

У графі 7 зазначається кількість земельних ділянок приватної форми власності, які передані в оренду фізичними та юридичними особами;

у графі 8 зазначається площа земельних ділянок приватної форми власності, які передані в оренду фізичними та юридичними особами;

10) графа «перебуває в оренді» складається з граф 9, 10.

У графі 9 зазначається кількість земельних ділянок приватної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

у графі 10 зазначається площа земельних ділянок приватної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

11) графа «у тому числі колективна власність» складається з граф 11-17.

У графі 11 зазначається кількість власників, користувачів земельних ділянок колективної форми власності згідно з державними актами на право колективної власності на землю;

у графі 12 зазначається кількість земельних ділянок колективної форми власності (згідно з державними актами на право колективної власності на землю), які перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб;

у графі 13 зазначається площа земельних ділянок колективної форми власності, які перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб (згідно з державними актами на право колективної власності на землю);

12) графа «передано в оренду» складається з граф 14, 15.

У графі 14 зазначається кількість земельних ділянок колективної форми власності, які передані в оренду фізичними та юридичними особами;

у графі 15 зазначається площа земельних ділянок колективної форми власності, які передані в оренду фізичними та юридичними особами;

13) графа «перебуває в оренді» складається з граф 16, 17.

У графі 16 зазначається кількість земельних ділянок колективної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

у графі 17 зазначається площа земельних ділянок колективної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

14) графа «державна власність» складається з граф 18-28.

У графі 18 зазначається кількість власників і користувачів земельних ділянок державної форми власності (кількість органів державної влади, юридичних та фізичних осіб, яким надані землі у власність та користування, у тому числі на умовах оренди, постійного користування, згідно з державними актами на право постійного користування землею);

у графі 19 зазначається кількість земельних ділянок державної форми власності, які перебувають у власності чи користуванні органів державної влади, юридичних та фізичних осіб;

у графі 20 зазначається площа земель і земельних ділянок державної форми власності, які перебувають у власності чи користуванні органів державної влади, юридичних та фізичних осіб;

15) графа «передано в постійне користування» складається з граф 21, 22.

У графі 21 зазначається кількість земельних ділянок державної форми власності, які передані в постійне користування органами державної влади;

у графі 22 зазначається площа земельних ділянок державної форми власності, які передані в постійне користування органами державної влади;

16) графа «перебуває в постійному користуванні» складається з граф 23, 24.

У графі 23 зазначається кількість земельних ділянок державної форми власності, які перебувають у постійному користуванні юридичних та фізичних осіб;

у графі 24 зазначається площа земельних ділянок державної форми власності, які перебувають у постійному користуванні юридичних та фізичних осіб;

17) графа «передано в оренду» складається з граф 25, 26.

У графі 25 зазначається кількість земельних ділянок державної форми власності, які передані в оренду органами державної влади;

у графі 26 зазначається площа земель і земельних ділянок державної форми власності, які передані в оренду органами державної влади;

18) графа «перебуває в оренді» складається з граф 27, 28.

У графі 27 зазначається кількість земельних ділянок державної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

у графі 28 зазначається площа земель і земельних ділянок державної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

19) графа «комунальна власність» складається з граф 29-39.

У графі 29 зазначається кількість власників і користувачів земельних ділянок комунальної форми власності (кількість органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яким надані землі у власність і користування згідно з державними актами на право постійного користування землею);

у графі 30 зазначається кількість земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають у власності чи користуванні органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб;

у графі 31 зазначається площа земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають у власності чи користуванні органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб;

20) графа «передано в постійне користування» складається з граф 32, 33.

У графі 32 зазначається кількість земельних ділянок комунальної форми власності, які передані в постійне користування органами місцевого самоврядування;

у графі 33 зазначається площа земельних ділянок комунальної форми власності, які передані в постійне користування органами місцевого самоврядування;

21) графа «перебуває в постійному користуванні» складається з граф 34, 35.

У графі 34 зазначається кількість земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають у постійному користуванні юридичних та фізичних осіб;

у графі 35 зазначається площа земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають у постійному користуванні юридичних та фізичних осіб;

22) графа «передано в оренду» складається з граф 36, 37.

У графі 36 зазначається кількість земельних ділянок комунальної форми власності, які передані в оренду органами місцевого самоврядування;

у графі 37 зазначається площа земель і земельних ділянок комунальної форми власності, які передані в оренду органами місцевого самоврядування;

23) графа «перебуває в оренді» складається з граф 38, 39.

У графі 38 вказується кількість земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб;

у графі 39 вказується площа земель і земельних ділянок комунальної форми власності, які перебувають в оренді фізичних та юридичних осіб.

3. Форма № 12-зем (річна) складається за рядками з розділів 1 та 2:

1) розділ 1.

У рядку «1. Землі адміністративно-територіальної одиниці - усього» зазначається арифметична сума значень, зазначених у рядках «Фізичні особи», «Фізичні особи - підприємці» та «Юридичні особи» кожної з граф цієї форми про землі та земельні ділянки, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

у графі А зазначається порядковий номер рядка;

графи Б, В не заповнюються;

у графі Г зазначається назва рядка - «Землі адміністративно-територіальної одиниці - усього»;

значення графи 1 дорівнює сумі значень, вказаних у рядках «Фізичні особи», «Фізичні особи - підприємці» та «Юридичні особи» цієї графи;

значення графи 2 дорівнює сумі значень, вказаних у рядках «Фізичні особи», «Фізичні особи - підприємці» та «Юридичні особи» цієї графи;

значення графи 3 дорівнює арифметичній сумі значень, вказаних у рядках «Фізичні особи», «Фізичні особи - підприємці» та «Юридичні особи» цієї графи.

Значення, які вказані в усіх графах рядка «1. Землі адміністративно-територіальної одиниці - усього» за окремим видом цільового призначення, мають дорівнювати значенням, вказаним у графах 1-39 такого самого рядка форми № 11-зем (квартальна), затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 грудня 2015 року № 337 «Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення», за кожним відповідним видом цільового призначення.

У рядку «Фізичні особи» зазначається арифметична сума значень кількості власників, користувачів, земельних ділянок та їх площі для усіх земель та земельних ділянок, які перебувають у власності чи користуванні фізичних осіб, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

у графі А зазначається порядковий номер рядка;

графи Б, В не заповнюються;

у графі Г зазначається назва рядка;

заповнення граф 1-39 здійснюється відповідно до підпунктів 5-23 пункту 2 цього розділу.

У рядку «Фізичні особи - підприємці» зазначається сума значень кількості власників, користувачів, земель і земельних ділянок та їх площі для усіх земель і земельних ділянок, які перебувають у власності чи користуванні фізичних осіб - підприємців, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

у графі А зазначається порядковий номер рядка;

графи Б, В не заповнюються;

заповнення граф 1-39 здійснюється відповідно до підпунктів 5-23 пункту 2 цього розділу.

Рядок «у тому числі за видами економічної діяльності» є заголовним, дані в цьому рядку в графах А, Б, В, 1-39 не зазначаються.

Дані щодо кількості власників, користувачів, земель і земельних ділянок та їх площі для усіх земель і земельних ділянок, які перебувають у власності чи користуванні фізичних осіб - підприємців, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці за кожним з існуючих видів економічної діяльності фізичних осіб - підприємців зазначаються в окремому рядку «за видом економічної діяльності».

У кожному рядку «за видом економічної діяльності» зазначаються:

арифметична сума значень кількості власників, користувачів, земель і земельних ділянок та їх площі для усіх земель і земельних ділянок, які перебувають у власності чи користуванні фізичних осіб - підприємців, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці для кожного коду КВЕД, зазначеного в графі Б окремо;

у графі А зазначається порядковий номер рядка;

у графі Б зазначається код виду економічної діяльності;

графи В, Г не заповнюються;

заповнення граф 1-39 здійснюється відповідно до підпунктів 5-23 пункту 2 цього розділу.

У рядку «Юридичні особи» зазначається арифметична сума значень кількості власників, користувачів, земель і земельних ділянок та їх площі для усіх земель і земельних ділянок, які перебувають у власності чи користуванні всіх юридичних осіб, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

у графі А зазначається порядковий номер рядка;

графи Б, В не заповнюються;

у графі Г зазначається назва рядка;

заповнення граф 1-39 здійснюється відповідно до підпунктів 5-23 пункту 2 цього розділу.

Рядок «у тому числі за організаційними формами суб’єктів економіки та видами економічної діяльності» є заголовним, дані в цьому рядку в графах А, Б, В, 1-39 не зазначаються.

Дані щодо кількості власників, користувачів, земель і земельних ділянок та їх площі для усіх земель і земельних ділянок, які перебувають у власності чи користуванні всіх юридичних осіб, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці за кожним з існуючих видів організаційних форм суб’єктів економіки та за кожним видом економічної діяльності зазначаються в окремому рядку «за організаційними формами суб’єктів економіки та видами економічної діяльності».

У кожному рядку «за організаційними формами суб’єктів економіки та видами економічної діяльності» зазначається:

арифметична сума значень кількості власників, користувачів, земель і земельних ділянок та їх площі для усіх земель і земельних ділянок, які перебувають у власності чи користуванні юридичних осіб, на території адміністративно-територіальної одиниці;

у графі А зазначається порядковий номер рядка;

у графі Б зазначається код КВЕД, зазначений першим у відомостях про відповідне підприємство, організацію, установу або заклад в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який відповідає виду економічної діяльності групи підприємств, організаційна форма яких вказана у графі В;

у графі В зазначається код СКОФ групи підприємств;

у графі Г зазначається назва організаційної форми суб’єкта економіки групи підприємств, яка відповідає коду за СКОФ, вказаному в графі В;

заповнення граф 1-39 здійснюється відповідно до підпунктів 5-23 пункту 2 цього розділу;

2) розділ 2.

У рядку «2. У тому числі в межах населених пунктів» вказується сума значень, зазначених у рядках «Фізичні особи», «Фізичні особи - підприємці» та «Юридичні особи» кожної з граф цієї форми, про землі та земельні ділянки, які розташовані в межах населених пунктів відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

у графі А вказується порядковий номер рядка;

графи Б, В не заповнюються;

у графі Г вказується назва рядка - «У тому числі в межах населених пунктів»;

значення графи 1 дорівнює сумі значень, вказаних у рядках «Фізичні особи», «Фізичні особи - підприємці» та «Юридичні особи» цієї графи;

значення графи 2 дорівнює сумі значень, вказаних у рядках «Фізичні особи», «Фізичні особи - підприємці» та «Юридичні особи» цієї графи;

значення графи 3 дорівнює сумі значень, вказаних у рядках «Фізичні особи», «Фізичні особи - підприємці» та «Юридичні особи» цієї графи.

Значення, які вказані в усіх графах рядка «2. У тому числі в межах населених пунктів» за окремим видом цільового призначення, мають дорівнювати значенням, вказаним у графах 1-39 рядка форми № 11-зем (квартальна), затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 грудня 2015 року № 337 «Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення», за кожним відповідним видом цільового призначення.

У розділі 2 розподіл даних про землі та земельні ділянки за рядками є таким самим, як і в розділі 1 цієї форми.

4. Сума значень, вказаних у графах 7, 25, 36, дорівнює сумі значень, вказаних у графах 9, 27, 38, за кожним з рядків обох розділів.

5. Сума значень, вказаних у графах 8, 26, 37, дорівнює сумі значень, вказаних у графах 10, 28, 39, за кожним з рядків обох розділів.

Директор
Департаменту містобудування,
архітектури та планування
територій
С.Я. Білоусвгору