Про затвердження уніфікованих форм актів планових перевірок суб'єктів господарювання і їх виробничих об'єктів
Держгірпромнагляд; Наказ, Форма типового документа, Акт [...] від 05.11.2010228
Документ z0134-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.02.2012, підстава - z1531-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
05.11.2010 N 228
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2011 р.
за N 134/18872
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій
N 826 ( z1531-11 ) від 11.08.2011 }
Про затвердження уніфікованих форм актів
планових перевірок суб'єктів господарювання
і їх виробничих об'єктів

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити уніфіковану форму Акта планової перевірки
суб'єкта господарювання, що додається.
2. Затвердити уніфіковану форму Акта планової перевірки
виробничого об'єкта, що додається ( z0135-11 ).
3. Встановити, що дія цього наказу не поширюється на
правовідносини щодо здійснення заходів контролю за додержанням
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва вибухових матеріалів промислового призначення.
4. Департаменту організації державного нагляду
(Ємельянова Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Калиновська І.Г.) розмістити цей наказ на веб-сайті
Держгірпромнагляду після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України.
6. Відділу персоналу, діловодства та спецроботи
(Селіванов С.В.) забезпечити опублікування наказу у засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держгірпромнагляду Суслова Г.М.
8. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Держгірпромнагляду О.Хохотва
ПОГОДЖЕНО:
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Заступник Міністра
регіонального розвитку
та будівництва України І.А.Соколов
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.Осовий
Перший заступник Голови
Державного Комітету
ядерного регулювання України А.Г.Усков
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи В.Романченко
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України -
головний державний санітарний
лікар України С.А.Риженко
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
05.11.2010 N 228
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2011 р.
за N 134/18872
(Державний
Герб
України)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
(Держгірпромнагляд)
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Internet: www.dnop.kiev.ua, тел. (044) 226-20-83,
факс (044) 289-30-29, E-mail: dnop@dnop.kiev.ua
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та телефони
територіального органу Держгірпромнагляду, що здійснює перевірку)

АКТ
планової перевірки суб'єкта господарювання

від "___" __________ 20__ року N _________
_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон,
код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))
Перевірено дотримання вимог нормативно-правових актів з
охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з
вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення
робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням
та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини
(необхідне підкреслити) __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця) __________________________________________________________________
(найменування об'єктів суб'єкта господарювання)
Загальна інформація щодо здійснюваної
та раніше здійснених перевірок
----------------------------------------------------------------------------------------- | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки |Тип здійснюваної| | | перевірки | |----------------------------------------------------------------------+----------------| | ---- ---- ---- ---- -------- -------- ---------------- |---- | |Наказ N | | | | | | | | від | || | | || | | || || || | || | планова | | ---- ---- ---- ---- --------.--------.---------------- |---- | | |---- | | ---- ---- ---- ---- || | позапланова| |Направлення на перевірку N | | | | | | | | |---- | | ---- ---- ---- ---- | | | | | | -------- -------- ---------------- | | |від | || | | || | | || || || | | | | --------.--------.---------------- | | -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- | Початок перевірки | Завершення перевірки | |-------------------------------------------+-------------------------------------------| |--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------| || || ||| || ||| || || || ||| || ||| || ||| || ||| || || || ||| || || |--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------| |--------+--------+----------------+--------+--------+--------+----------------+--------| | число | місяць | рік | година | число | місяць | рік | година | -----------------------------------------------------------------------------------------
Особи, що беруть участь у перевірці
Посадові особи Держгірпромнагляду _______________________________
__________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
Посадові особи інших підприємств, установ та організацій ________ __________________________________________________________________
(найменування установ (організацій), посади,
прізвища, імена та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи ___________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
__________________________________________________________________
Дані щодо останніх проведених перевірок
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| |---- -------- -------- ----------------|---- -------- -------- ----------------| || | була у період з | || | | || | | || || || ||| | була у період з | || | | || | | || || || || |---- --------.--------.----------------|---- --------.--------.----------------| | | | | -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- | |по | || | | || | | || || || | |по | || | | || | | || || || | | | --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- | | -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- | |Акт перевірки від | || | | || | | || || || | |Акт перевірки від | || | | || | | || || || | | | --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- | | | | | ---------------- | ---------------- | | N | || || || | | N | || || || | | | ---------------- | ---------------- | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Базовий перелік
питань для здійснення планових заходів
державного нагляду у сфері промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє; "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє; "НВ" - не вимагається від підприємства/ об'єкта, що
перевіряється; "НП" - не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.
Порушення вимог
законодавства, які було виявлено під час перевірки
------------------------------------------------------------------ | N | НА(1), вимоги якого |Детальний опис виявленого порушення | |з/п | порушено | | | |----------------------| | | |реквізити |позначення | | | | норми | НА(2) | | |----+----------+-----------+------------------------------------| | | | | | |----+----------+-----------+------------------------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (1) Нормативно-правовий акт. (2) Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку
нормативних документів, на підставі яких складено та яким
відповідають питання, передбачені Актом планової перевірки
суб'єкта господарювання згідно з додатком.
ПЕРЕЛІК
питань для контролю дій осіб,
які проводять перевірку
(заповнюється посадовою та/або
уповноваженою особою суб'єкта господарювання)
------------------------------------------------------------------ | N | Питання, |Так|Ні|НВ|НП| Нормативне | |з/п|що підлягають контролю | | | | | обґрунтування | | | з боку підприємства | | | | | | |---+-----------------------+---+--+--+--+-----------------------| | 1 |Про проведення планової| | | | |частина 4 статті 5 ЗУ | | |перевірки підприємство | | | | |N 877 | | |письмово попереджено не| | | | | | | |менше ніж за 10 | | | | | | | |календарних днів до її | | | | | | | |початку | | | | | | |---+-----------------------+---+--+--+--+-----------------------| | 2 |Направлення на | | | | |частина 5 статті 7, | | |перевірку та службові | | | | |абзац третій статті 10 | | |посвідчення, що | | | | |ЗУ N 877 | | |засвідчують осіб, які | | | | | | | |проводять перевірку, | | | | | | | |пред'явлено | | | | | | |---+-----------------------+---+--+--+--+-----------------------| | 3 |Копію направлення на | | | | |частина 5 статті 7, | | |перевірку надано | | | | |абзаци третій та | | | | | | | |шостий статті 10 | | | | | | | |ЗУ N 877 | |---+-----------------------+---+--+--+--+-----------------------| | 4 |Перед початком | | | | |частина 12 статті 4 ЗУ | | |здійснення перевірки | | | | |N 877 | | |особами, які її | | | | | | | |проводять, внесено | | | | | | | |запис про перевірку до | | | | | | | |відповідного журналу | | | | | | | |суб'єкта господарювання| | | | | | | |(за його наявності) | | | | | | |---+-----------------------+---+--+--+--+-----------------------| | 5 |Під час позапланової | | | | |частина 1 статті 6 ЗУ | | |перевірки з'ясовувалися| | | | |N 877 | | |лише ті питання, | | | | | | | |необхідність перевірки | | | | | | | |яких стала підставою | | | | | | | |для її здійснення. У | | | | | | | |направленні на | | | | | | | |здійснення позапланової| | | | | | | |перевірки зазначено | | | | | | | |питання, що є підставою| | | | | | | |для здійснення такої | | | | | | | |перевірки | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Пояснення,
зауваження або заперечення щодо проведеного заходу
та складеного Акта перевірки,
що мають місце з боку суб'єкта господарювання
(заповнюється посадовою та/або
уповноваженою особою суб'єкта господарювання)
------------------------------------------------------------------ | N | Зміст пояснень, зауважень або заперечень | |з/п| | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | |---+------------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи Держгірпромнагляду:
_____________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) _____________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) _____________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:
_____________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) _____________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) _____________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи:
_____________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) _____________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) _____________ __________ _________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.
Один примірник цього Акта перевірки отримав
__________ ________ ________________________________ ________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

Акт перевірки підписувати відмовився
__________ ________ ________________________________ ________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

Акт перевірки направлено листом від "___" _______ 20__ року N ___
Заступник директора департаменту
організації державного нагляду Н.Ємельянова

Додаток
до Акта планової перевірки
суб'єкта господарювання

ПЕРЕЛІК
нормативних документів,
на підставі яких складено та яким відповідають
питання, передбачені Актом планової перевірки
суб'єкта господарювання

------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п| Позначення | Назва нормативних та | Вид нормативних та | Дата і номер | | | | нормативно-правових | нормативно-правових | прийняття | | | | актів |актів, назва органу, | | | | | | який видав акт | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------| | 1 | Закони України | |-----+-----------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | ЗУ N 2694 |Про охорону праці |Закон України |14.10.92 | | | ( 2694-12 ) | | |N 2694-XII | | | | | |( 2694-12 ) | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 1.2 | ЗУ N 1127 |Гірничий закон України |Закон України |06.10.99 | | | ( 1127-14 ) | | |N 1127-XIV | | | | | |( 1127-14 ) | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 1.3 | ЗУ N 2288 |Про поводження з |Закон України |23.12.2004 | | | ( 2288-15 ) |вибуховими матеріалами | |N 2288-IV | | | |промислового | |( 2288-15 ) | | | |призначення | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 1.4 | ЗУ N 2245 |Про об'єкти підвищеної |Закон України |18.01.2001 | | | ( 2245-14 ) |небезпеки | |N 2245-III | | | | | |( 2245-14 ) | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 1.5 | КУ N 132/94 |Про надра |Кодекс України |27.07.94 | | | ( 132/94-ВР ) | | |N 132/94-ВР | | | | | |( 132/94-ВР ) | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 1.6 | ЗУ N 2665 |Про нафту і газ |Закон України |12.07.2001 | | | ( 2665-14 ) | | |N 2665-III | | | | | |( 2665-14 ) | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 1.7 | ЗУ N 877 |Про основні засади |Закон України |05.04.2007 | | | ( 877-16 ) |державного нагляду | |N 877-V | | | |(контролю) у сфері | |( 877-16 ) | | | |господарської | | | | | |діяльності | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------| | 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | |-----+-----------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | ПКМУ від |Про Порядок прийняття в|Постанова Кабінету |08.10.2008 | | | 08.10.2008 |експлуатацію закінчених|Міністрів України |N 923 | | | N 923 |будівництвом об'єктів | |( 923-2008-п ) | | |( 923-2008-п ) | | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 2.2 | ПКМУ від |Про ідентифікацію та |Постанова Кабінету |11.07.2002 | | | 11.07.2002 |декларування безпеки |Міністрів України |N 956 | | | N 956 |об'єктів підвищеної | |( 956-2002-п ) | | |( 956-2002-п ) |небезпеки | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 2.3 | ПКМУ від |Про затвердження |Постанова Кабінету |27.08.2008 | | | 27.08.2008 |Технічного регламенту |Міністрів України |N 761 | | | N 761 |засобів індивідуального| |( 761-2008-п ) | | |( 761-2008-п ) |захисту | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 2.4 | ПКМУ від |Про затвердження |Постанова Кабінету |27.08.97 N 939 | | | 27.08.97 |Порядку ліквідації |Міністрів України |( 939-97-п ) | | | N 939 |збиткових вугледобувних| | | | | ( 939-97-п ) |та вуглепереробних | | | | | |підприємств | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 2.5 | ПКМУ від |Про затвердження |Постанова Кабінету |26.05.2004 | | | 26.05.2004 |Порядку проведення |Міністрів України |N 687 | | | N 687 |огляду, випробування та| |( 687-2004-п ) | | |( 687-2004-п ) |експертного обстеження | | | | | |(технічного | | | | | |діагностування) машин, | | | | | |механізмів, | | | | | |устатковання | | | | | |підвищеної небезпеки | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 2.6 | ПКМУ від |Про затвердження |Постанова Кабінету |27.06.2003 | | | 27.06.2003 |переліку заходів та |Міністрів України |N 994 | | | N 994 |засобів з охорони | |( 994-2003-п ) | | |( 994-2003-п ) |праці, витрати на | | | | | |здійснення та придбання| | | | | |яких включаються до | | | | | |валових витрат | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 2.7 | ПКМУ від |Про затвердження |Постанова Кабінету |15.10.2003 | | | 15.10.2003 |Порядку видачі дозволів|Міністрів України |N 1631 | | | N 1631 |Державним комітетом з | |( 1631-2003-п )| | |( 1631-2003-п )|нагляду за охороною | | | | | |праці та його | | | | | |територіальними | | | | | |органами | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 2.8 | ПКМУ від |Деякі питання |Постанова Кабінету |25.08.2004 | | | 25.08.2004 |розслідування та |Міністрів України |N 1112 | | | N 1112 |ведення обліку нещасних| |( 1112-2004-п )| | |( 1112-2004-п )|випадків, професійних | | | | | |захворювань і аварій на| | | | | |виробництві | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 2.9 | ПКМУ від |Про затвердження |Постанова Кабінету |27.01.95 | | | 27.01.95 |Положення про порядок |Міністрів України |N 58 | | | N 58 |списання запасів | |( 58-95-п ) | | | ( 58-95-п ) |корисних копалин з | | | | | |обліку гірничодобувного| | | | | |підприємства | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |2.10 | ПКМУ від |Про затвердження |Постанова Кабінету |17.01.95 | | | 17.01.95 |Положення про порядок |Міністрів України |N 33 | | | N 33 |забудови площ залягання| |( 33-95-п ) | | | ( 33-95-п ) |корисних копалин | | | | | |загальнодержавного | | | | | |значення | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |2.11 | ПКМУ від |Про затвердження |Постанова Кабінету |27.01.95 | | | 27.01.95 |Положення про порядок |Міністрів України |N 59 | | | N 59 |надання гірничих | |( 59-95-п ) | | | ( 59-95-п ) |відводів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |2.12 | ПКМУ від |Про порядок передачі |Постанова Кабінету |ПКМУ від | | | 14.02.95 |розвіданих родовищ |Міністрів України |14.02.95 | | | N 114 |корисних копалин для | |N 114 | | | ( 114-95-п ) |промислового освоєння | |( 114-95-п ) | |-----+-----------------------------------------------------------------------------| | 3 | Нормативні та нормативно-правові акти з охорони праці | |-----+-----------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | НПАОП |Єдині правила безпеки |Держгіртехнагляд СРСР|31.08.71 | | | 0.00-1.34-71 |при розробці рудних, | | | | | |нерудних і розсипних | | | | | |родовищ підземним | | | | | |способом | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 3.2 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |18.03.2010 | | | 0.00-1.24-10 |охорони праці під час |Держгірпромнагляду |N 61 | | | ( z0356-10 ) |розробки родовищ |Зареєстровано в |( z0356-10 ) | | | |корисних копалин |Мін'юсті 03.06.2010 | | | | |відкритим способом |за N 356/17651 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 3.3 | НПАОП |Єдині правила безпеки |Держгіртехнагляд |25.03.92 | | | 0.00-1.17-92 |при вибухових роботах |України | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 3.4 | НПАОП |Про затвердження Норм |Наказ |21.08.2008 | | | 0.00-3.10-08 |безплатної видачі |Держгірпромнагляду |N 184 | | | ( z0832-08 ) |спеціального одягу, |Зареєстровано в |( z0832-08 ) | | | |спеціального взуття та |Мін'юсті 10.09.2008 | | | | |інших засобів |за N 832/15523 | | | | |індивідуального захисту| | | | | |працівникам | | | | | |гірничодобувної | | | | | |промисловості | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 3.5 | НПАОП |Про затвердження |Наказ |24.03.2008 | | | 0.00-4.01-08 |Положення про порядок |Держгірпромнагляду |N 53 | | | ( z0446-08 ) |забезпечення |Зареєстровано в |( z0446-08 ) | | | |працівників спеціальним|Мін'юсті | | | | |одягом, спеціальним |21.05.2008 | | | | |взуттям та іншими |за N 446/15137 | | | | |засобами | | | | | |індивідуального захисту| | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 3.6 | НПАОП |Правила будови і |Держгіртехнагляд СРСР|21.09.88 | | | 0.00-1.39-88 |безпечної експлуатації | | | | | |стаціонарних пунктів | | | | | |виготовлення | | | | | |гранульованих і | | | | | |водовміщуючих вибухових| | | | | |речовин і пунктів | | | | | |підготовки вибухових | | | | | |речовин заводського | | | | | |виробництва на | | | | | |підприємствах, які | | | | | |виконують вибухові | | | | | |роботи | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 3.7 | НПАОП |Про затвердження |Наказ МНС |06.07.2006 | | | 0.00-6.03-06 |Порядку знищення |Зареєстровано в |N 423 | | | ( z0827-06 ) |вибухових матеріалів |Мін'юсті |( z0827-06 ) | | | |промислового |14.07.2006 | | | | |призначення |за N 827/12701 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 3.8 | НПАОП |Про затвердження |Наказ МНС |06.07.2006 | | | 0.00-6.04-06 |Порядку обліку |Зареєстровано в |N 424 | | | ( z0828-06 ) |вибухових матеріалів |Мін'юсті |( z0828-06 ) | | | |промислового |14.07.2006 | | | | |призначення |за N 828/12702 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| | 3.9 | НПАОП |Про затвердження |Наказ МНС |09.08.2006 | | | 0.00-6.05-06 |Порядку включення |Зареєстровано в |N 515 | | | ( z1006-06 ) |(виключення) вибухових |Мін'юсті |( z1006-06 ) | | | |матеріалів промислового|23.08.2006 | | | | |призначення до (з) |за N 1006/12880 | | | | |Переліку вибухових | | | | | |матеріалів промислового| | | | | |призначення, допущених | | | | | |до постійного | | | | | |виробництва і | | | | | |застосування | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.10 | НПАОП |Про затвердження |Наказ МНС |15.09.2006 | | | 0.00-6.06-06 |Порядку проведення |Зареєстровано в |N 619 | | | ( z1093-06 ) |випробувань, |Мін'юсті |( z1093-06 ) | | | |розроблених, ввезених |05.10.2006 | | | | |в Україну та |за N 1093/12967 | | | | |конверсійних вибухових | | | | | |матеріалів, обладнання | | | | | |для їх виготовлення, | | | | | |засобів механізації, | | | | | |пристроїв та апаратури | | | | | |для вибухових робіт | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.11 | НПАОП |Про затвердження Вимог |Наказ |15.05.2007 | | | 0.00-7.08-07 |технічної безпеки до |Держгірпромнагляду |N 104 | | | ( z0546-07 ) |місць зберігання |Зареєстровано в |( z0546-07 ) | | | |вибухових матеріалів |Мін'юсті | | | | |промислового |29.05.2007 | | | | |призначення |за N 546/13813 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.12 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |18.06.2007 | | | 0.00-1.01-07 |будови і безпечної |Держгірпромнагляду |N 132 | | | ( z0784-07 ) |експлуатації |Зареєстровано в |( z0784-07 ) | | | |вантажопідіймальних |Мін'юсті | | | | |кранів |09.07.2007 | | | | | |за N 784/14051 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.13 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |01.09.2008 | | | 0.00-1.02-08 |будови і безпечної |Держгірпромнагляду |N 190 | | | ( z0937-08 ) |експлуатації ліфтів |Зареєстровано в |( z0937-08 ) | | | | |Мін'юсті 07.10.2008 | | | | | |за N 937/15628 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.14 | НПАОП |Правила будови, |Держгіртехнагляд СРСР|07.12.54 | | | 0.00-1.05-54 |утримання та огляду | | | | | |нахилених рейко- | | | | | |канатних підйомників | | | | | |(фунікулерів) | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.15 | НПАОП |Правила будови та |Держгіртехнагляд СРСР|27.12.77 | | | 0.00-1.06-77 |безпечної експлуатації | | | | | |ескалаторів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.16 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |08.09.98 | | | 0.00-1.11-98 |будови і безпечної |Держнаглядохоронпраці|N 177 | | | ( z0636-98 ) |експлуатації |Зареєстровано в |( z0636-98 ) | | | |трубопроводів пари та |Мін'юсті | | | | |гарячої води |07.10.98 | | | | | |за N 636/3076 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.17 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |23.07.96 | | | 0.00-1.26-96 |будови та безпечної |Держнаглядохоронпраці|N 125 | | | ( z0655-96 ) |експлуатації парових |Зареєстровано в |( z0655-96 ) | | | |котлів, що працюють під|Мін'юсті | | | | |тиском не більше |05.11.96 | | | | |0,07 МПа |за N 655/1680 | | | | |(0,7 кгс/кв.см), | | | | | |водогрійних котлів та | | | | | |водопідігрівачів з | | | | | |температурою води не | | | | | |вище 115 град.C | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.18 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |08.12.2003 | | | 0.00-1.36-03 |будови і безпечної |Держнаглядохоронпраці|N 232 | | | ( z1262-03 ) |експлуатації |України |( z1262-03 ) | | | |підйомників |Зареєстровано в | | | | | |Мін'юсті 30.12.2003 | | | | | |за N 1262/8583 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.19 | НПАОП |Правила будови та |Держгіртехнагляд СРСР|22.12.87 | | |60.22-1.04-87 |безпечної експлуатації | | | | | |вантажних підвісних | | | | | |канатних доріг | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.20 | НПАОП |Правила будови та |Держгіртехнагляд СРСР|28.05.74 | | |60.22-1.01-74 |безпечної експлуатації | | | | | |пасажирських підвісних | | | | | |канатних доріг | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.21 | НПАОП |Про затвердження |Наказ |17.06.99 | | | 0.00-4.33-99 |Положення щодо розробки|Держнаглядохоронпраці|N 112 | | | ( z0424-99 ) |планів локалізації та |Зареєстровано в |( z0424-99 ) | | | |ліквідації аварійних |Мін'юсті 30.06.99 | | | | |ситуацій і аварій |за N 424/3717 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.22 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |09.01.98 | | | 40.1-1.21-98 |безпечної експлуатації |Держнаглядохоронпраці|N 4 | | | ( z0093-98 ) |електроустановок |Зареєстровано в |( z0093-98 ) | | | |споживачів |Мін'юсті 10.02.98 | | | | | |за N 93/2533 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.23 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |06.10.97 | | | 40.1-1.01-97 |безпечної експлуатації |Держнаглядохоронпраці|N 257 | | | ( z0011-98 ) |електроустановок |Зареєстровано в |( z0011-98 ) | | | | |Мін'юсті 13.01.98 | | | | | |за N 11/2451 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.24 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ Мінпраці |15.11.2001 | | | 40.1-1.02-01 |безпечної експлуатації |України |N 485 | | | ( z1002-01 ) |тепломеханічного |Зареєстровано в |( z1002-01 ) | | | |обладнання |Мін'юсті | | | | |електростанцій і |03.12.2001 за | | | | |теплових мереж |N 1002/6193 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.25 | НПАОП |Правила техніки безпеки|Держенергонагляд СРСР|15.06.72 | | | 40.1-1.04-72 |при експлуатації | | | | | |тепловикористовуючих | | | | | |установок і теплових | | | | | |мереж | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.26 | НПАОП |Правила техніки безпеки|Міненерго СРСР |22.11.76 | | | 40.1-1.03-76 |при експлуатації | | | | | |водного господарства, | | | | | |гідротехнічних споруд | | | | | |та гідромеханічного | | | | | |обладнання | | | | | |електростанцій | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.27 | НПАОП |Правила техніки безпеки|Міненерго СРСР |16.06.81 | | | 40.3-1.09-81 |при виконанні | | | | | |теплоізоляційних, | | | | | |обмурувальних та | | | | | |антикорозійних робіт | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.28 | НПАОП |Правила вибухобезпеки |Міненерго СРСР, |21.08.89 | | | 40.3-1.05-89 |паливоподач та |Мінважмаш СРСР | | | | |установок для | | | | | |приготування і спалення| | | | | |пиловидного палива | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.29 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ Мінпраці |05.06.2001 | | | 0.00-1.30-01 |безпечної роботи з |України |N 252 | | | |інструментом та | |( v0252203-01 )| | | |пристроями | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.30 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ Мінпраці |21.06.2001 | | | 40.1-1.32-01 |будови |України |N 272 | | |( v0272203-01 )|електроустановок. | |( v0272203-01 )| | | |Електрообладнання | | | | | |спеціальних установок | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.31 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |22.12.2008 | | | 27.0-1.01-08 |охорони праці в |Держгірпромнагляду |N 289 | | | ( z0087-09 ) |металургійній |Зареєстровано в |( z0087-09 ) | | | |промисловості |Мін'юсті 29.01.2009 | | | | | |за N 87/16103 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.32 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |29.12.2009 | | | 27.1-1.09-09 |охорони праці у |Держгірпромнагляду |N 218 | | | ( z0104-10 ) |газовому господарстві |Зареєстровано в |( z0104-10 ) | | | |підприємств чорної |Мін'юсті 29.01.2010 | | | | |металургії |за N 104/17399 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.33 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |27.03.2007 | | | 27.1-1.10-07 |безпеки в газовому |Держгірпромнагляду |N 61 | | | ( z0441-07 ) |господарстві |Зареєстровано в |( z0441-07 ) | | | |коксохімічних |Мін'юсті | | | | |підприємств і |28.04.2007 | | | | |виробництв |за N 441/13708 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.34 | НПАОП |Загальні правила |ЦК профспілки |29.09.58 | | | 29.2-1.01-58 |техніки безпеки та |працівників | | | | |виробничої санітарії |машинобудування | | | | |для підприємств і | | | | | |організацій | | | | | |машинобудування | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.35 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |06.05.2008 | | | 11.1-1.01-08 |безпеки в |Держгірпромнагляду |N 95 | | | ( z0497-08 ) |нафтогазодобувній |Зареєстровано в |( z0497-08 ) | | | |промисловості України |Мін'юсті 02.06.2008 | | | | | |за N 497/15188 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.36 | НПАОП |Правила безопасности |Госгортехнадзор СССР |13.05.87 | | | 11.2-1.14-87 |при разведке и | | | | | |разработке нефтяных и | | | | | |газовых месторождений | | | | | |на континентальном | | | | | |шельфе СССР | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.37 | НПАОП |Правила безопасности |Мингео СССР |27.03.90 | | | 74.2-1.02-90 |при геологоразведочных | | | | | |работах | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.38 | НПАОП |Правила будови і |Держгіртехнагляд СРСР|28.12.70 | | | 0.00-1.14-70 |безпечної експлуатації | | | | | |поршневих компресорів, | | | | | |що працюють на | | | | | |вибухонебезпечних і | | | | | |токсичних газах | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.39 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |12.03.2010 | | | 0.00-1.23-10 |охорони праці при |Держгірпромнагляду |N 56 | | | ( z0264-10 ) |виробництві, |Зареєстровано в |( z0264-10 ) | | | |зберіганні, |Мін'юсті | | | | |транспортуванні та |01.04.2010 | | | | |застосуванні хлору |за N 264/17559 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.40 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |23.05.2007 | | | 0.00-1.21-07 |безпеки під час |Держгірпромнагляду |N 110 | | | ( z1389-07 ) |експлуатації |Зареєстровано в |( z1389-07 ) | | | |магістральних |Мін'юсті 19.12.2007 | | | | |нафтопроводів |за N 1389/14656 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.41 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |05.10.2009 | | | 0.00-1.27-09 |з безпечної |Держгірпромнагляду |N 164 | | | ( z0988-09 ) |експлуатації систем |Зареєстровано в |( z0988-09 ) | | | |вентиляції у хімічних |Мін'юсті 27.10.2009 | | | | |виробництвах |за N 988/17004 | | | | | | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.42 | НПАОП |Загальні правила |Держгіртехнагляд СРСР|06.09.88 | | | 0.00-1.41-88 |вибухобезпеки для | | | | | |вибухопожежонебезпечних| | | | | |хімічних, нафтохімічних| | | | | |і нафтопереробних | | | | | |виробництв | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.43 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |29.07.2009 | | | 0.00-1.49-09 |охорони праці для |Держгірпромнагляду |N 115 | | | ( z0790-09 ) |виробництв |Зареєстровано в |( z0790-09 ) | | | |суховальцьованих паст, |Мін'юсті | | | | |нітролінолеуму, |20.08.2009 | | | | |нітролінолеумної |за N 790/16806 | | | | |мастики, нітролаків, | | | | | |нітромастик, целулоїду | | | | | |і виробів з нього, | | | | | |пластичних мас, | | | | | |синтетичних смол, | | | | | |електроізоляційних | | | | | |матеріалів і | | | | | |гумотехнічних виробів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.44 | НПАОП |Типова інструкція з |Держгіртехнагляд СРСР|20.02.85 | | | 0.00-5.11-85 |організації безпечного | | | | | |ведення газонебезпечних| | | | | |робіт | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.45 | НПАОП |Про затвердження |Наказ |05.06.2001 | | | 0.00-5.12-01 |Інструкції з |Мінпраці |N 255 | | | ( z0541-01 ) |організації безпечного |України |( z0541-01 ) | | | |ведення вогневих робіт |Зареєстровано в | | | | |на |Мін'юсті | | | | |вибухопожежонебезпечних|23.06.2001 | | | | |та вибухонебезпечних |за N 541/5732 | | | | |об'єктах | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.46 | НПАОП |Про затвердження |Наказ |12.03.2010 | | | 0.00-6.09-10 |Порядку проведення |Держгірпромнагляду |N 57 | | | ( z0275-10 ) |огляду, випробування та|Зареєстровано в |( z0275-10 ) | | | |експертного обстеження |Мін'юсті | | | | |обладнання установок |02.04.2010 | | | | |гідрогенізаційних |за N 275/17570 | | | | |процесів у | | | | | |нафтопереробному, | | | | | |нафтохімічному та | | | | | |хімічному виробництвах | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.47 | НПАОП |Правила з охорони праці|Мінліспапірпром СРСР |14.08.87 | | | 21.0-1.01-87 |у целюлозно-паперовій | | | | | |промисловості | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.48 | НПАОП |Інструкція з |Міннафтохімпром СРСР |19.09.86 | | | 23.1-5.01-86 |організації безпечного | | | | | |проведення | | | | | |газонебезпечних робіт | | | | | |на підприємствах | | | | | |Міннафтохімпрому СРСР | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.49 | НПАОП |Правила безпеки під час|Держгіртехнагляд СРСР|1976 | | | 23.2-1.01-76 |експлуатації установок | | | | | |підготовки нафти на | | | | | |підприємствах нафтової | | | | | |промисловості | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.50 | НПАОП |Правила будови і |Держгірпроматомнагляд|22.03.91 | | | 23.2-1.02-91 |безпечної експлуатації |СРСР | | | | |факельних систем | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.51 | НПАОП |Правила безпеки при |Міннафтохімпром СРСР |01.01.73 | | | 23.2-1.10-73 |експлуатації | | | | | |нафтогазопереробних | | | | | |заводів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.52 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |14.05.2008 | | | 24.0-1.01-08 |охорони праці в содовій|Держгірпромнагляду |N 103 | | | ( z0466-08 ) |промисловості |Зареєстровано в |( z0466-08 ) | | | | |Мін'юсті 28.05.2008 | | | | | |за N 466/15157 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.53 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |11.01.2005 | | | 24.0-1.19-05 |охорони праці під час |Держнаглядохоронпраці|N 2 | | | ( z0146-05 ) |експлуатації |України |( z0146-05 ) | | | |магістральних |Зареєстровано в | | | | |трубопроводів для |Мін'юсті | | | | |транспортування рідкого|02.02.2005 | | | | |аміаку (аміакопроводів)|за N 146/10426 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.54 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |26.08.2010 | | | 24.1-1.07-10 |охорони праці для |Держгірпромнагляду |N 162 | | | ( z0850-10 ) |виробництв основної |Зареєстровано в |( z0850-10 ) | | | |хімічної промисловості |Мін'юсті 24.09.2010 | | | | | |за N 850/18145 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.55 | НПАОП |Правила безпеки при |Держгіртехнагляд СРСР|24.07.75 | | | 24.1-1.16-75 |виробництві перекису | | | | | |водню, йоду, брому, | | | | | |амінів фтористого | | | | | |водню, фреонів та | | | | | |фтормономерів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.56 | НПАОП |Правила безпеки при |Держгіртехнагляд СРСР|12.04.88 | | | 24.1-1.30-88 |виробництві та | | | | | |споживанні продуктів | | | | | |розділення повітря | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.57 | НПАОП |Правила безпеки при |Держгіртехнагляд СРСР|13.10.78 | | |24.11-1.03-78 |виробництві водню | | | | | |методом електролізу | | | | | |води | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.58 | НПАОП |Правила безпеки при |Держгіртехнагляд СРСР|23.01.79 | | |24.13-1.01-79 |виробництві фосфору та | | | | | |його неорганічних | | | | | |сполук | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.59 | НПАОП |Правила безпеки для |Держгіртехнагляд |19.09.78 | | |24.14-1.02-78 |наземних складів |СРСР, | | | | |синтетичного рідкого |Мінхімпром СРСР | | | | |аміаку | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.60 | НПАОП |Правила безпеки для |Держгіртехнагляд |19.08.76 | | |24.15-1.18-76 |неорганічних виробництв|СРСР, | | | | |азотної промисловості |Мінхімпром СРСР | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.61 | НПАОП |Правила безпеки для |Держгіртехнагляд СРСР|24.04.79 | | | 24.4-1.01-79 |виробництв | | | | | |мікробіологічної | | | | | |промисловості | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.62 | НПАОП |Правила безпеки для |Держгіртехнагляд |06.09.88 | | | 24.4-1.02-88 |виробництв медичної |СРСР, | | | | |промисловості |Мінмедбіопром СРСР | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.63 | НПАОП |Правила безпеки для |Держгіртехнагляд |13.03.73 | | | 24.3-1.17-73 |виробництва |СРСР, | | | | |лакофарбової |Мінхімпром СРСР | | | | |промисловості | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.64 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |29.07.2009 | | | 25.1-1.01-09 |охорони праці при |Держгірпромнагляду |N 116 | | | ( z0791-09 ) |обслуговуванні |Зареєстровано в |( z0791-09 ) | | | |просочувально- |Мін'юсті | | | | |сушильного устаткування|20.08.2009 | | | | |для виробництва |за N 791/16807 | | | | |дубльованих | | | | | |гумотехнічних | | | | | |матеріалів та виробів з| | | | | |них | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.65 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |12.03.2007 | | | 29.6-1.01-07 |безпеки під час |Держгірпромнагляду |N 45 | | | ( z1131-07 ) |утилізації звичайних |Зареєстровано в |( z1131-07 ) | | | |видів боєприпасів |Мін'юсті 01.10.2007 | | | | | |за N 1131/14398 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.66 | НПАОП |ВНДОП 05-95. Про |Наказ Міністерства |26.09.96 | | | 29.6-2.01-95 |затвердження |машинобудування, |N 302 | | | |Тимчасового переліку |військово- | | | | |небезпечних і особливо |промислового | | | | |небезпечних |комплексу і конверсії| | | | |технологічних операцій |України | | | | |під час розснарядження | | | | | |і утилізації | | | | | |боєприпасів (ПООРУ) | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.67 | НПАОП |НД 01-96. Про |Наказ Міністерства |25.12.96 | | | 29.6-4.01-96 |затвердження Положення |машинобудування, |N 395 | | | |про порядок допуску |військово- | | | | |боєприпасів на |промислового | | | | |розснарядження і |комплексу і конверсії| | | | |утилізацію |України | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.68 | НПАОП |ВНД 03-95. Керівний |Наказ Міністерства |25.12.96 | | | 29.6-7.02-95 |документ з безпечної |машинобудування, |N 395 | | | |організації виробництв |військово- | | | | |розснарядження і |промислового | | | | |утилізації боєприпасів |комплексу і конверсії| | | | |(РДБОП) |України | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.69 | НПАОП |ВНД 14-00. Положення |Державний комітет |21.09.2000 | | | 29.6-7.03-00 |про класифікацію і |промислової політики |N 268 | | | |порядок розслідування |України | | | | |аварій на підприємствах| | | | | |спецхімії | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.70 | НПАОП |ВНДОП 02-95. Керівний |Наказ Міністерства |26.09.96 | | | 29.6-7.04-95 |документ з |машинобудування, |N 302 | | | |електростатичної |військово- | | | | |іскробезпеки (РДЕСІБ) |промислового | | | | |виробництв розбирання і|комплексу і конверсії| | | | |утилізації боєприпасів |України | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.71 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ Міністерства |07.02.91 | | | 29.6-7.05-91 |експлуатації |оборонної |N 93 ДСК | | | |підприємств з |промисловості СРСР | | | | |виготовлення порохів, | | | | | |ракетного твердого | | | | | |палива, вибухових | | | | | |речовин, піротехнічних | | | | | |засобів і сумішей, | | | | | |засобів ініціювання і | | | | | |виробів військової | | | | | |техніки на їх основі | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.72 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ Міністерства |28.03.89 | | | 29.6-7.06-89 |будови підприємств по |машинобудування СРСР |N 109с | | | |виготовленню порохів, | | | | | |ракетного твердого | | | | | |палива, вибухових | | | | | |речовин, піротехнічних | | | | | |засобів і сумішей, | | | | | |засобів ініціювання і | | | | | |виробів військової | | | | | |техніки на їх основі | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.73 | НПАОП |Правила будови та |Держкомітет Ради |27.09.90 | | |29.23-1.04-90 |безпечної експлуатації |Міністрів СРСР з | | | | |аміачних холодильних |питань продовольства | | | | |установок | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.74 | НПАОП |Правила техніки безпеки|Мінжитлокомунгосп |29.12.79 | | | 41.0-1.01-79 |при експлуатації систем|УРСР | | | | |водопостачання та | | | | | |водовідведення | | | | | |населених місць | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.75 | НПАОП |Правила будови і |Держгіртехнагляд СРСР|05.03.71 | | | 60.3-1.15-71 |безпечної експлуатації | | | | | |трубопроводів для | | | | | |горючих, токсичних і | | | | | |зріджених газів | | | | | |(ПУГ-69) | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.76 | НПАОП |Правила техніки безпеки|ЦК галузевої |11.12.78 | | | 60.3-1.19-78 |та промислової |профспілки | | | | |санітарії при | | | | | |експлуатації | | | | | |магістральних | | | | | |нафтопродуктопроводів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.77 | НПАОП |Основні правила |Мінхімпром СРСР |27.07.77 | | | 73.1-1.06-77 |безпечної роботи в | | | | | |хімічних лабораторіях | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.78 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |27.01.2010 | | | 60.3-1.01-10 |безпечної експлуатації |Держгірпромнагляду |N 11 | | | ( z0292-10 ) |магістральних |Зареєстровано в |( z0292-10 ) | | | |газопроводів |Мін'юсті 19.04.2010 | | | | | |за N 292/17587 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.79 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |01.10.97 | | | 0.00-1.20-98 |безпеки систем |Держнаглядохоронпраці|N 254 | | | ( z0318-98 ) |газопостачання України |Зареєстровано в |( z0318-98 ) | | | | |Мін'юсті 15.05.98 | | | | | |за N 318/2758 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.80 | НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |22.03.2010 | | | 10.0-1.01-10 |безпеки у вугільних |Держгірпромнагляду |N 62 | | | ( z0398-10 ) |шахтах |Зареєстровано в |( z0398-10 ) | | | | |Мін'юсті 17.06.2010 | | | | | |за N 398/17693 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.81 | НПАОП |Нормативи безпеки |Мінвуглепром СРСР |25.06.90 | | | 10.0-3.01-90 |вибійних машин, | | | | | |комплексів і агрегатів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.82 | НПАОП |Єдині вимоги до |Мінвуглепром СРСР |16.09.80 | | | 10.0-7.11-80 |сигналів і знаків у | | | | | |підземних виробках і на| | | | | |шахтному транспорті | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.83 | НПАОП |Інструкція з безпечного|Мінвуглепром СРСР та |18.04.89 | | | 10.0-5.25-89 |ведення гірничих робіт |Держгіртехнагляд СРСР| | | | |на пластах, небезпечних| | | | | |щодо раптових викидів | | | | | |вугілля, породи і газу | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.84 | НПАОП |Інструкція з безпечного|Мінвуглепром СРСР |18.11.88 | | | 10.0-5.26-88 |ведення гірничих робіт | | | | | |на шахтах, де | | | | | |розробляють пласти, | | | | | |схильні до гірничих | | | | | |ударів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.85 | НПАОП |Про затвердження |Наказ |20.12.93 | | | 10.0-7.08-93 |Керівництва щодо |Держнаглядохоронпраці|N 131 | | | |проектування вентиляції| | | | | |вугільних шахт | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.86 | НПАОП |Інструкція щодо |Мінвуглепром УРСР |12.08.87 | | | 10.0-5.28-87 |прогнозу і попередження| | | | | |раптових проривів | | | | | |метану із ґрунту | | | | | |гірничих виробок | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.87 | НПАОП |Тимчасова інструкція |Мінвуглепром СРСР |02.03.84 | | | 10.0-5.22-84 |щодо безпечного ведення| | | | | |робіт у вугільних | | | | | |шахтах, небезпечних за | | | | | |нафтогазопроявами | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.88 | НПАОП |Інструкція з безпечної |Мінвуглепром СРСР |20.04.85 | | | 10.0-5.32-85 |експлуатації рейкових | | | | | |надгрунтових доріг у | | | | | |вугільних шахтах | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.89 | НПАОП |Тимчасові вимоги |Мінвуглепром СРСР |05.07.82 | | | 10.0-7.09-82 |безпеки до основного | | | | | |гірничотранспортного | | | | | |обладнання для | | | | | |вугільних та сланцевих | | | | | |шахт | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.90 | НПАОП |Тимчасові вимоги |Мінвуглепром СРСР |05.07.83 | | | 10.0-7.13-83 |безпеки при | | | | | |експлуатації | | | | | |монорейкових доріг у | | | | | |вугільних шахтах | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.91 | НПАОП |Єдині вимоги з |Мінвуглепром СРСР |25.12.81 | | | 10.0-7.14-81 |безпечної експлуатації | | | | | |перекидачів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.92 | НПАОП |Інструкція щодо |Мінвуглепром СРСР |23.03.84 | | | 10.0-5.23-84 |перевезення людей | | | | | |стрічковими конвеєрами | | | | | |в підземних виробках | | | | | |вугільних шахт | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.93 | НПАОП |Інструкція з безпечного|Мінвуглепром СРСР |17.10.81 | | | 10.0-5.31-81 |установлення шахтного | | | | | |рухомого складу на | | | | | |рейки | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.94 | НПАОП |Тимчасові вимоги |Мінвуглепром СРСР |21.04.80 | | | 10.0-7.10-80 |безпеки до технології | | | | | |та засобів для спуску | | | | | |негабаритних вантажів | | | | | |під вантажними | | | | | |посудинами | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.95 | НПАОП |Правила будови і |Держгіртехнагляд СРСР|07.12.71 | | | 00.0-1.13-71 |безпечної експлуатації | | | | | |стаціонарних | | | | | |компресорних установок,| | | | | |повітропроводів і | | | | | |газопроводів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.96 | НПАОП |Правила безпеки для |Мінвуглепром СРСР |24.05.90 | | | 10.0-1.03-90 |підприємств по | | | | | |збагаченню та | | | | | |брикетуванню вугілля | | | | | |(сланців) | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.97 | НПАОП |Правила безпеки під час|Держгіртехнагляд СРСР|20.03.64 | | | 10.0-1.04-64 |прохідки стовбурів шахт| | | | | |спеціальними способами | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.98 | НПАОП |Вимоги безпеки до |Наказ Мінпраці |31.05.2002 | | | 10.0-1.07-02 |стрічок конвеєрних | |N 250 | | | |шахтних та методи | | | | | |випробувань | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.99 | НПАОП |Інструкція з техніки |Мінвуглепром СРСР |11.11.76 | | | 10.0-5.24-76 |безпеки і безпеки | | | | | |переміщення на | | | | | |промплощадках шахт | | | | | |(розрізів підприємств, | | | | | |пов'язаних з | | | | | |навантаженням та | | | | | |розвантаженням | | | | | |залізничних вагонів) | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.100| НПАОП |Інструкція з безпечного|Держгіртехнагляд СРСР|22.08.84 | | | 10.0-5.27-84 |ведення гірничих робіт | | | | | |біля затоплених виробок| | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.101| НПАОП |Інструкція з безпечних |Мінвуглепром УРСР |01.01.79 | | | 10.0-5.30-79 |методів і прийомів | | | | | |виконання робітниками | | | | | |операцій щодо | | | | | |управління покрівлею і | | | | | |кріплення в очисних | | | | | |вибоях, що оснащені | | | | | |вузькозахватними | | | | | |комбайнами та | | | | | |індивідуальним | | | | | |кріпленням на пологих і| | | | | |похилих пластах Донбасу| | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.102| НПАОП |Інструкція з техніки |Мінвуглепром СРСР |21.07.76 | | | 10.0-5.33-76 |безпеки при технічному | | | | | |обслуговуванні та | | | | | |ремонті устаткування | | | | | |вертикальних стовбурів | | | | | |шахт | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.103| НПАОП |Інструкція щодо |Мінвуглепром СРСР |08.04.83 | | | 10.0-5.34-83 |виконання захисного |Держгіртехнагляд СРСР| | | | |заземлення з | | | | | |використанням природних| | | | | |заземлювачів (у | | | | | |вугільних шахтах) | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.104| НПАОП |Керівництво щодо |Мінвуглепром СРСР |30.10.90 | | | 10.0-7.05-90 |боротьби з ендогенними | | | | | |пожежами на шахтах | | | | | |Мінвуглепрому СРСР | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.105| НПАОП |Вказівка про порядок і |Мінвуглепром СРСР |04.10.86 | | | 10.0-7.06-86 |контроль безпечного | | | | | |ведення гірничих робіт | | | | | |у небезпечних зонах | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.106| НПАОП |Методичні вказівки з |Мінвуглепром СРСР |03.06.87 | | | 10.0-7.07-87 |організації навчання | | | | | |гірників щодо | | | | | |користування | | | | | |саморятувальниками в | | | | | |димових камерах | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.107| НПАОП |Типові рішення щодо |Мінвуглепром СРСР |28.10.83 | | | 10.0-7.12-83 |безпечного перевезення | | | | | |людей і вантажів | | | | | |локомотивами у виробках| | | | | |з нахилом від | | | | | |0,005 о/оо | | | | | |до 0,050 о/оо | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.108| НПАОП |Норми безпеки при |Мінвуглепром СРСР |08.12.83 | | | 10.2-3.01-83 |експлуатації | | | | | |електрообладнання на | | | | | |вугільних розрізах | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.109| НПАОП |Про затвердження |Наказ |26.01.2005 | | | 0.00-4.12-05 |Типового положення про |Держнаглядохоронпраці|N 15 | | | ( z0231-05 ) |порядок проведення |України |( z0231-05 ) | | | |навчання і перевірки |Зареєстровано в | | | | |знань з питань охорони |Мін'юсті | | | | |праці та Переліку робіт|15.02.2005 | | | | |з підвищеною небезпекою|за N 231/10511 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.110| НПАОП |Про затвердження |Наказ |15.11.2004 | | | 0.00-4.21-04 |Типового положення про |Держнаглядохоронпраці|N 255 | | | ( z1526-04 ) |службу охорони праці |України |( z1526-04 ) | | | | |Зареєстровано в | | | | | |Мін'юсті 01.12.2004 | | | | | |за N 1526/10125 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.111| НПАОП |Про затвердження |Наказ |29.01.98 | | | 0.00-4.15-98 |Положення про розробку |Держнаглядохоронпраці|N 9 | | | ( z0226-98 ) |інструкцій з охорони |Зареєстровано в |( z0226-98 ) | | | |праці |Мін'юсті 07.04.98 | | | | | |за N 226/2666 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.112| |Рекомендації щодо |Затверджено Головою |07.02.2008 | | | |побудови, впровадження |Держгірпромнагляду | | | | |та удосконалення | | | | | |системи управління | | | | | |охороною праці | | | | | |( n0001641-08 ) | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.113| НПАОП |Про утверждение Правил |Наказ Міністерства |18.04.88 | | | 15.0-1.01-88 |техники безопасности и |хлібопродуктів СРСР |N 99 | | | |производственной | | | | | |санитарии на | | | | | |предприятиях по | | | | | |хранению и переработке | | | | | |зерна министерства | | | | | |хлебопродуктов СССР | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.114| НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |18.12.2007 | | |63.21-1.22-07 |охорони праці під час |Держгірпромнагляду |N 311 | | | ( z1419-07 ) |виконання |Зареєстровано в |( z1419-07 ) | | | |навантажувально- |Мін'юсті | | | | |розвантажувальних робіт|28.12.2007 | | | | |на залізничному |за N 1419/14686 | | | | |транспорті | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.115| НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |12.03.2007 | | |63.21-1.25-07 |безпеки під час |Держгірпромнагляду |N 43 | | | ( z0303-07 ) |виконання робіт у |України |( z0303-07 ) | | | |колійному господарстві |Зареєстровано в | | | | | |Мін'юсті 03.04.2007 | | | | | |за N 303/13570 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.116| НПАОП |Правила безпеки в |Мінморфлот СРСР |10.07.88 | | |63.22-1.04-88 |морських портах | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.117| НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |16.05.2007 | | | 63.2-1.25-07 |безпеки праці під час |Держгірпромнагляд |N 105 | | | ( z0562-07 ) |експлуатації засобів |Зареєстровано в |( z0562-07 ) | | | |навігаційного |Мін'юсті | | | | |обладнання та виконання|31.05.2007 | | | | |гідрографічних робіт |за N 562/13829 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.118| НПАОП |Правила техніки безпеки|Мінморфлот СРСР |13.03.76 | | | 61.1-1.01-76 |на суднах морського | | | | | |флоту | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.119| НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |16.09.2008 | | |63.23-1.02-08 |безпеки праці під час |Держгірпромнагляду |N 202 | | | ( z1011-08 ) |обслуговування |Зареєстровано в |( z1011-08 ) | | | |спецтранспорту та |Мін'юсті | | | | |засобів механізації в |22.10.2008 | | | | |аеропортах цивільної |за N 1011/15702 | | | | |авіації | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.120| НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |19.09.2008 | | |63.23-1.03-08 |безпеки праці під час |Держгірпромнагляду |N 205 | | | ( z1167-08 ) |роботи з пально- |Зареєстровано в |( z1167-08 ) | | | |мастильними матеріалами|Мін'юсті 08.12.2008 | | | | |та спецрідинами |за N 1167/15858 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.121| НПАОП |Про затвердження Норм |Наказ |25.03.2008 | | | 62.0-3.01-08 |безплатної видачі |Держгірпромнагляду |N 57 | | | ( z0313-08 ) |спеціального одягу, |Зареєстровано в |( z0313-08 ) | | | |спеціального взуття та |Мін'юсті | | | | |інших засобів |15.04.2008 за | | | | |індивідуального захисту|N 313/15004 | | | | |працівникам авіаційного| | | | | |транспорту | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.122| НПАОП |Правила техніки безпеки|Мінхімнафтомаш СРСР |08.07.85 | | | 0.00-1.43-85 |та гігієни праці при | | | | | |виробництві ацетилену | | | | | |та газополум'яній | | | | | |обробці металів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.123| НПАОП |Правила техніки безпеки|Наказ Мінавіапром |26.12.89 | | |28.52-1.26-89 |та виробничої санітарії|СРСР | | | | |на електрозварювальних | | | | | |роботах | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.124| НПАОП |Правила обладнання, |Мінохорони здоров'я |30.09.70 | | |85.11-1.05-70 |техніки безпеки і |СРСР | | | | |виробничої санітарії | | | | | |при роботі в клініко- | | | | | |діагностичних | | | | | |лабораторіях | | | | | |лікувально- | | | | | |профілактичних установ | | | | | |системи Міністерства | | | | | |охорони здоров'я СРСР | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.125| НПАОП |Правила обладнання, |Мінохорони здоров'я |20.10.81 | | |85.14-1.09-81 |техніки безпеки, |СРСР | | | | |виробничої санітарії, | | | | | |протиепідемічного | | | | | |режиму і особистої | | | | | |гігієни при роботі в | | | | | |лабораторіях | | | | | |(відділеннях, відділах)| | | | | |санітарно- | | | | | |епідеміологічних | | | | | |установ системи | | | | | |Міністерства охорони | | | | | |здоров'я СРСР | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.126| НПАОП |Правила з техніки |Мінохорони здоров'я |27.08.84 | | |85.11-1.10-84 |безпеки при |СРСР | | | | |експлуатації виробів | | | | | |медичної техніки в | | | | | |установах охорони | | | | | |здоров'я. Загальні | | | | | |вимоги | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.127| НПАОП |Правила техніки безпеки|Мінохорони здоров'я |10.04.59 | | | 93.0-1.01-59 |і виробничої санітарії |СРСР | | | | |для пралень установ і | | | | | |підприємств охорони | | | | | |здоров'я | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.128| НПАОП |Правила обладнання, |Мінохорони здоров'я |30.09.70 | | |85.11-1.06-70 |експлуатації та |СРСР | | | | |техніки безпеки | | | | | |фізіотерапевтичних | | | | | |відділень (кабінетів) | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.129| НПАОП |Правила обладнання і |Мінохорони здоров'я |30.12.59 | | |85.11-1.13-59 |експлуатації |СРСР | | | | |інфекційних установ | | | | | |(інфекційних відділень,| | | | | |палат), а також | | | | | |охорони праці персоналу| | | | | |цих установ | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.130| НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |03.07.2008 | | | 0.00-1.19-08 |охорони праці для |Держгірпромнагляду |N 156 | | | ( z0729-08 ) |нафтохімічних |Зареєстровано в |( z0729-08 ) | | | |підприємств |Мін'юсті 08.08.2008 | | | | | |за N 729/15420 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.131| НПАОП |Про затвердження |Наказ МНС |09.09.2006 | | | 0.00-6.07-06 |Порядку затвердження |Зареєстровано в |N 597 | | | ( z1063-06 ) |проектно-технічної |Мін'юсті 20.09.2006 |( z1063-06 ) | | | |документації на ведення|за N 1063/12937 | | | | |вибухових робіт | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.132| НПАОП |Про затвердження Норм |Наказ |21.01.2004 | | | 60.1-3.01-04 |безплатної видачі |Держнаглядохоронпраці|N 12 | | | ( z0169-04 ) |спеціального одягу, |України |( z0169-04 ) | | | |спеціального взуття та |Зареєстровано в | | | | |інших засобів |Мін'юсті 06.02.2004 | | | | |індивідуального захисту|за N 169/8768 | | | | |працівникам | | | | | |залізничного транспорту| | | | | |України | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.133| НПАОП |Про заходи щодо |Наказ |27.11.97 | | | 45.2-1.01-98 |виконання постанови |Держбуду та |N 32/288 | | | ( z0423-98 ) |Кабінету Міністрів |Держнаглядохоронпраці|( z0423-98 ) | | | |України від 05.05.97 |Зареєстровано в | | | | |N 409 "Про забезпечення|Мін'юсті 06.07.98 за | | | | |надійності і безпечної |N 423/2863 | | | | |експлуатації будівель, | | | | | |споруд та інженерних | | | | | |мереж" | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.134| НПАОП |Правила безпеки у |Держгіртехнагляд |25.11.92 | | | 15.4-1.10-92 |виробництві олії |України | | | | |методом пресування та | | | | | |екстракції | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.135| НПАОП |Правила з техніки |Держкомнафтопродукт |16.11.87 | | | 63.2-1.13-87 |безпеки та промислової |СРСР | | | | |санітарії при | | | | | |експлуатації нафтобаз і| | | | | |автозаправних станцій | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.136| НПАОП |Правила безопасности |Миннефтепром СССР |20.08.85 | | | 11.1-1.11-86 |при експлуатации |Мингазпром СССР |20.09.85 | | | |газоперерабатывающих |Госгортехнадзор СССР |11.03.86 | | | |заводов | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.137| НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |19.08.2010 | | | 24.1-1.01-10 |охорони праці під час |Держгірпромнагляду |N 156 | | | ( z0807-10 ) |виробництва |Зареєстровано в |( z0807-10 ) | | | |синтетичного этилового |Мін'юсті 13.09.2010 | | | | |спирту |за N 807/18102 | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.138| НПАОП | Правила безпеки для |Держгіртехнагляд СРСР|27.12.77 | | | 24.1-1.15-77 | виробництв органічних | | | | | | хімічних реактивів | | | |-----+---------------+-----------------------+---------------------+---------------| |3.139| НПАОП |Про затвердження Правил|Наказ |19.08.2010 | | | 24.1-1.06-10 |охорони праці під час |Держгірпромнагляду |N 157 | | | ( z0808-10 ) |виробництва |Зареєстровано в |( z0808-10 ) | | | |неорганічних хімічних |Мін'юсті 13.09.2010 | | | | |реактивів |за N 808/18103 | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------| | 4 | БНтаП (СНиП) - будівельні норми та правила | |-----+-----------------------------------------------------------------------------| |4.1 |СНиП III-4-80 |Техника безопасности в |Постановление |09.06.1980 | | | |строительстве |Госстроя СССР |N 82 | -------------------------------------------------------------------------------------вгору