Документ z0133-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.08.1999, підстава - z0587-99

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 25/62 від 19.02.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 лютого 1998 р.
vd980219 vn25/62 за N 133/2573
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України
Міністерства промислової політики
України 19.02.1998 N 25/62
( z0132-98 )
( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу
Ліцензійної палати
N 71/277 ( z0587-99 ) від 16.08.99 )

Інструкція
щодо умов і правил здійснення підприємницької діяльності
по збиранню, заготівлі, переробці, купівлі, продажу
брухту та відходів кольорових і чорних металів та
контролю за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Ці умови і правила здійснення діяльності суб'єктами
підприємництва розроблені на виконання Положення про порядок
видачі субєктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року
N 316 ( 316-94-п ), з відповідними змінами, визначають порядок
видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на збирання, заготівлю,
переробку, купівлю, продаж брухту і відходів кольорових та чорних
металів. 1.2. Ліцензуванню підлягає діяльність суб'єктів
підприємництва, які здійснюють збирання, заготівлю, переробку,
купівлю, продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів. 1.3. Ліцензуванню не підлягає діяльність громадян та
юридичних осіб, пов'язана із продажем на правах власника
технологічних відходів, побутового і промислового брухту
кольорових та чорних металів, якщо вони утворились в господарствах
громадян, підприємств, організацій, установ. 1.4. При внесенні змін до засновницьких документів, а також
при зміні реквізитів, суб'єкт підприємницької діяльності
зобов'язаний повідомити про це Міністерство промислової політики
України в десятиденний термін з дня державної реєстрації цих змін.
2. Умови та правила збирання, заготівлі, переробки,
купівлі, продажу брухту і відходів кольорових та
чорних металів
2.1. При здійсненні діяльності згідно з отриманою ліцензією,
суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний дотримуватись
вимог чинного законодавства та нормативно-технічної документації. 2.2. Суб'єкту підприємницької діяльності, що здійснює
збирання, заготівлю, купівлю, продаж брухту та відходів кольорових
металів необхідно: - забезпечувати противибухову, протипожежну, радіаційну
безпеку згідно з пунктами 3.1.10; 3.1.11 ДСТУ 3211-95
(ГОСТ 1639-93); - не допускати збирання, заготівлю, переробку, купівлю,
продаж радіоактивних брухту та відходів кольорових металів; - при зберіганні і транспортуванні брухту та відходів
кольорових металів повинні вживатися заходи щодо попередження
розсипання, утворення і розливу токсичних і вибухонебезпечних
речовин; - проводити утилізацію, знешкодження і знищення шкідливих
речовин згідно з нормативно-технічною документацією; - приймати брухт та відходи кольорових металів згідно з
пунктом 4 ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93); - зберігати, транспортувати брухт та відходи кольорових
металів згідно з пунктом 6 ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93); - збирати брухт та відходи кольорових металів згідно з
додатком 1 ДСТУ 3211-95 (ГОСТ 1639-93); - дотримуватись чинного законодавства щодо вимог до
кваліфікації спеціалістів, які безпосередньо працюють з
пожежонебезпечними і вибухонебезпечними брухтом та відходами,
здійснюють дослідження якості, знезаражування та знищення
шкідливих речовин. 2.3. Суб'єкту підприємницької діяльності, що здійснює
збирання, заготівлю, переробку, купівлю, продаж брухту та відходів
кольорових металів, додатково до вимог пункту 2.2, необхідно: - дотримуватись вимог чинного законодавства щодо кваліфікації
спеціалістів, які безпосередньо здійснюють утилізацію, пакування
та транспортування, застосовують засоби вимірювальної техніки,
аналітичне обладнання; - для здійснення металургійної переробки брухту та відходів
кольорових металів необхідно бути забезпеченим відповідним
устаткуванням, технологіями з високим рівнем вилучення кольорових
металів в готову продукцію, складськими приміщеннями, ваговим
господарством, аналітичним обладнанням, транспортом,
вантажопідіймальними пристроями, нормативно-технічною
документацією; - дотримуватись вимог чинного законодавства щодо кваліфікації
спеціалістів, які безпосередньо здійснюють металургійну переробку
брухту і відходів, перевірку брухту і відходів на пожежо- і
вибухонебезпечність перед завантаженням в металургійний агрегат,
досліджують якість, застосувують засоби вимірювальної техніки та
аналітичне обладнання. 2.4. Суб'єкту підприємницької діяльності, що здійснює
збирання, заготівлю, купівлю, продаж брухту та відходів чорних
металів необхідно: - дотримуватися умов та правил ГОСТ 2787-75 щодо їх
приймання, знезаражування, первинної обробки, пакування,
транспортування та щодо засобів контролю якості; - забезпечувати противибухову, протипожежну та радіаційну
безпеку згідно з пунктом 2.5 ГОСТ 2787-75; - дотримуватись вимог чинного законодавства щодо кваліфікації
спеціалістів, які безпосередньо працюють з пожежонебезпечними і
вибухонебезпечними брухтом та відходами, здійснюють дослідження
якості, знезаражування та знищення шкідливих речовин, утилізацію,
пакування та транспортування, застосовують засоби вимірювальної
техніки та аналітичне обладнання; - бути забезпеченим необхідним устаткуванням та обладнанням,
технологіями, складськими приміщеннями, ваговим господарством,
аналітичним обладнанням, транспортом, вантажопідіймальними
пристроями, нормативно-технічною документацією; - перевіряти брухт і відходи на вибухонебезпечність,
відбирати і вилучати з нього хімічні, радіоактивні,
вибухонебезпечні речовини і речі, супроводжувати брухт
посвідченням про вибухову безпеку, оформленим згідно з ГОСТ 13221. 2.5. Суб'єкту підприємницької діяльності, що здійснює
збирання, заготівлю, переробку, купівлю, продаж брухту та відходів
чорних металів, додатково до вимог пункту 2.4, необхідно: - дотримуватись чинного законодавства щодо вимог до
кваліфікації спеціалістів, які безпосередньо проводять переробку
брухту і відходів чорних металів, перевірку брухту і відходів на
пожежо- і вибухонебезпечність перед завантаженням в металургійний
агрегат, а також щодо застосування засобів вимірювальної техніки
та аналітичного обладнання; - здійснювати поставку брухту партіями, відповідно до
технічних умов ГОСТ 2787-75; - дотримуватись правил пакування і транспортування згідно з
розділами 2; 5 ГОСТ 2787-75; - дотримуватись правил застосування вимірювальної техніки. 2.6. Приймання безгосподарного і побутового брухту, відходів
кольорових та чорних металів від фізичних осіб здійснюється за
актом про походження металобрухту, який повинен бути підписаний
громадянином, що здає брухт, із зазначенням прізвища та паспортних
даних здавача брухту. 2.7. Приймання промислового брухту і відходів кольорових та
чорних металів від здавача брухту, який його продає відповідно до
пункту 1.3 цієї Інструкції, здійснюється за актом про походження
металобрухту із зазначенням найменування, класу, групи, сорту,
кількості і джерела походження брухту та відходів. Акт повинен
бути засвідчений печаткою юридичної особи. Промисловий брухт і технологічні відходи кольорових і чорних
металів від населення не приймаються.
3. Контроль за виконанням умов і правил
3.1. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької
діяльності умов і правил збирання, заготівлі, переробки, купівлі,
продажу брухту та відходів кольорових і чорних металів здійснюють:
Міністерство промислової політики України, Ліцензійна палата
України та інші органи, які мають на це повноваження відповідно до
чинного законодавства. 3.2. Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали
ліцензії на збирання, заготівлю, переробку, купівлю, продаж брухту
та відходів кольорових і чорних металів, підлягають перевірці щодо
виконання ними вимог цієї інструкції. 3.3. У разі виявлення порушень умов і правил діяльності,
визначених чинним законодавством та цією інструкцією,
відповідальні особи офіційно повідомляють про це комісію з
ліцензування Міністерства для вжиття відповідних заходів.вгору