Документ z0133-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.03.2013, підстава - z0346-13

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
11.12.2007 N 1932
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2008 р.
за N 133/14824
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна
N 201 ( z0346-13 ) від 15.02.2013 }
Про внесення змін до Переліку документів,
які подаються орендарем орендодавцеві
для укладення договору оренди майна,
що належить до державної власності

Відповідно до Закону України від 20.12.2006 N 501-V
( 501-16 ) "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо
нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору найму
будівлі" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Переліку документів, які подаються орендарем
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до
державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 14.11.2005 N 2975 ( z0029-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16.01.2006 за N 9/11903, такі зміни: у виносці "3" до цього Переліку слово "рік" замінити словами
"три роки".
2. Департаменту з питань управління державним майном та
орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду, який відповідає за питання оренди державного майна.
Голова Фонду В.Семенюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України О.Костусєв
Перший заступник Міністра
економіки України С.Романюквгору