Документ z0132-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.08.1999, підстава - z0587-99

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 25/62 від 19.02.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 лютого 1998 р.
vd980219 vn25/62 за N 132/2572

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Ліцензійної палати
N 71/277 ( z0587-99 ) від 16.08.99 )
Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на збирання, заготівлю, переробку, купівлю, продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів, Інструкції щодо умов і правил здійснення підприємницької діяльності по збиранню, заготівлі, переробці, купівлі, продажу брухту та відходів кольорових і чорних металів та контролю за їх дотриманням

Відповідно до Закону України "Про внесення доповнень до
Закону України "Про підприємництво" від 13.07.95 р. N 304/95-ВР,
Указу Президента України від 16.07.97 р. N 648/97 "Про Положення
про Ліцензійну палату України" та на виконання постанов Кабінету
Міністрів України "Про Положення про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності" від 17.05.94 р. N 316
( 316-94-п ) та "Про заходи щодо впорядкування підприємницької
діяльності, пов'язаної з брухтом та відходами чорних і кольорових
металів" від 14.11.97 р. N 1262 ( 1262-97-п ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на збирання, заготівлю,
переробку, купівлю, продаж брухту та відходів кольорових і чорних
металів, Інструкцію щодо умов і правил здійснення підприємницької
діяльності по збиранню, заготівлі, переробці, купівлі, продажу
брухту та відходів кольорових і чорних металів та контролю за їх
дотриманням ( z0133-98 ) (додаються).
2. Управлінню ліцензування підприємницької діяльності
Ліцензійної палати України, управлінню маркетингу та вторинних
металів Мінпромполітики України у встановленому порядку: 2.1. Подати Інструкції в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію в Міністерство юстиції України; 2.2. Довести до відома працівників управлінь Ліцензійної
палати та Мінпромполітики України Інструкцію про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на збирання,
заготівлю, переробку, купівлю, продаж брухту та відходів
кольорових і чорних металів, Інструкцію щодо умов і правил
здійснення підприємницької діяльності по збиранню, заготівлі,
переробці, купівлі, продажу брухту та відходів кольорових і чорних
металів та контролю за їх дотриманням.
3. Управлінню маркетингу та вторинних металів Мінпромполітики
України провести перереєстрацію раніше виданих ліцензій до
01.09.98 р. Видані у 1996-1997 рр. суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензії, що не пройшли перереєстрацію, після
01.09.98 р. вважати недійсними. 4. Управлінню контрольної роботи Ліцензійної палати України,
управлінню маркетингу та вторинних металів Мінпромполітики України
передбачити у планах-графіках роботи перевірки додержання порядку
надання Мінпромполітики ліцензій. 5. Управлінню державних реєстрів Ліцензійної палати України
забезпечити щомісячне включення інформації про видачу ліцензій до
Єдиного ліцензійного реєстру. 6. Управлінню маркетингу та вторинних металів Мінпромполітики
України забезпечити публікацію Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на збирання,
заготівлю, переробку, купівлю, продаж брухту та відходів
кольорових і чорних металів, Інструкції щодо умов і правил
здійснення підприємницької діяльності по збиранню, заготівлі,
переробці, купівлі, продажу брухту та відходів кольорових і чорних
металів та контролю за їх дотриманням в засобах масової
інформації. 7. Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на збирання, заготівлю, переробку, купівлю,
продаж брухту та відходів кольорових і чорних металів, Інструкцію
щодо умов і правил здійснення підприємницької діяльності по
збиранню, заготівлі, переробці, купівлі, продажу брухту та
відходів кольорових і чорних металів та контролю за їх
дотриманням, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України
9 січня 1996 р. за N 10/1035 ( z0010-96 ) та 11/1036 ( z0011-96 ),
вважати такими, що втратили чинність. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника
Міністра Мінпромполітики України Куліченка В.А.
Голова Ліцензійної палати України С.І.Третьяков
Міністр промислової політики України В.М.Гуреєв
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України
Міністерства промислової політики
України 19.02.1998 N 25/62
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 1998 р.
за N 132/2572
Інструкція
про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на збирання, заготівлю,
переробку, купівлю, продаж брухту та відходів
кольорових і чорних металів
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання Положення про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 травня 1994 року N 316 ( 316-94-п ), з відповідними змінами,
визначає порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на
збирання, заготівлю, переробку, купівлю, продаж брухту та відходів
кольорових і чорних металів. 1.2. Міністерство промислової політики України (далі -
Міністерство) є органом, який видає спеціальний дозвіл (ліцензію)
на збирання, заготівлю, переробку, купівлю, продаж брухту та
відходів кольорових і чорних металів. 1.3. Інструкція є обов'язковою для підприємств, установ і
організацій, незалежно від форм власності, громадян України, а
також для підприємців зарубіжних країн - суб'єктів підприємницької
діяльності, які здійснюють свою господарську діяльність згідно з
чинним законодавством України (далі - суб'єкти підприємницької
діяльності). 1.4. Ліцензія є документом, що надає суб'єкту підприємницької
діяльності право на здійснення діяльності в межах території
України в разі дотримання ним умов та правил здійснення цієї
діяльності. 1.5. Ліцензія не підлягає передачі для використання її іншими
суб'єктами підприємницької діяльності. 1.6. Ліцензія суб'єкта підприємницької діяльності
розповсюджується на діяльність його філій та приймальних пунктів,
які не є юридичними особами, при виконанні ними умов і правил
здійснення підприємницької діяльності згідно з Інструкцією щодо
умов і правил здійснення підприємницької діяльності по збиранню,
заготівлі, переробці, купівлі, продажу брухту та відходів
кольорових і чорних металів та контролю за їх дотриманням,
затвердженою наказом Ліцензійної палати України та Міністерства
промислової політики України від 19.02.98 р. N 25/62 ( z0133-98 ).
2. Порядок подання заяв суб'єктами підприємницької
діяльності для отримання ліцензії
2.1. Для отримання ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності подає до Міністерства заяву згідно з додатком 1. 2.2. До заяви додаються: - підприємцем - юридичною особою - нотаріально засвідчені
копії засновницьких документів, свідоцтва про державну реєстрацію
підприємства, перелік його територіально відокремлених філій,
приймальних пунктів із зазначенням їх адреси; - підприємцем - громадянином - нотаріально засвідчені копії
свідоцтва про його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької
діяльності та копії документів, що засвідчують рівень його освіти
і кваліфікації; - обгрунтування можливості виконання ліцензованого виду
діяльності, яке має бути погоджено з місцевою держадміністрацією
(із зазначенням в обгрунтуванні відомостей про наявність
складських приміщень, вагового господарства, транспорту,
необхідного устаткування, аналітичних приладів, засобів
радіаційного контролю та контролю екологічної безпеки чи
можливості їх придбання, одержання в оренду з наданням відповідних
договорів). 2.3. Реєстрація заяв суб'єктів підприємницької діяльності
проводиться за умови подання документів в повному обсязі.
Документи подаються в окремій папці з їх переліком. 2.4. Документ, що підтверджує перерахування коштів за видачу
ліцензії, подається при її отриманні.
3. Порядок розгляду заяв суб'єктів підприємницької
діяльності для отримання ліцензії
3.1. Рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на
збирання, заготівлю, переробку, купівлю, продаж брухту та відходів
кольорових і чорних металів приймається комісією з ліцензування
Міністерства, створеною наказом Міністра промислової політики
України, не пізніше 30 днів з дня прийняття заяви і повного
комплекту документів. 3.2. Усі рішення комісії оформлюються протоколом її
засідання. Протокол підписує Голова комісії з ліцензування
Міністерства або його заступник.
4. Порядок видачі ліцензії
4.1. Ліцензії встановленої форми (додаток 2) на право
збирання, заготівлі, переробки, купівлі, продажу брухту та
відходів кольорових і чорних металів видаються Міністерством
промислової політики України згідно з рішенням комісії з
ліцензування Міністерства промислової політики України за підписом
Голови комісії з ліцензування або його заступника. Підписи
засвідчуються печаткою Міністерства. 4.2. Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних та
юридичних осіб, пов'язана з продажем на правах власника
технологічних відходів, побутового і промислового брухту
кольорових та чорних металів, якщо вони утворились в господарствах
громадян, підприємств, організацій, установ. 4.3. Ліцензія реєструється в книзі обліку ліцензій
Міністерства (додаток 3). Корінець ліцензії (додаток 4) за
підписом особи, яка її отримує, залишається в Міністерстві. 4.4. Бланк ліцензії є документом суворого обліку, який
виготовляється друкарським способом, з обліковою серією та
номером. 4.5. У виданні ліцензії може бути відмовлено у разі: - подачі документів на одержання ліцензії з порушенням вимог
законодавства; - навмисної подачі заявником невірних відомостей про себе. Рішення про відмову у видачі ліцензії повідомляється
суб'єктові підприємницької діяльності у письмовій формі із
зазначенням причин відмови не пізніше 30 днів з моменту реєстрації
заяви на видачу ліцензії. 4.6. Ліцензія на здійснення підприємницької діяльності
видається не менше як на три роки. 4.7. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється в порядку,
встановленому для її одержання. 4.8. За придбання ліцензії сплачується сума: - юридичними особами - в розмірі 12 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; - громадянами-підприємцями - в розмірі 2 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. 4.9. Ліцензія втрачає силу в разі закінчення терміну її дії
або скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності.
5. Зупинення дії (анулювання) ліцензії
5.1. У разі порушення підприємцем зазначених у ліцензії
особливих умов і правил здійснення відповідного виду діяльності
Ліцензійна палата України або Мінпромполітики України можуть дати
розпорядження про усунення порушень чи зупинити її дію на
визначений термін або до усунення цих порушень. 5.2. У разі повторного або грубого порушення правил
здійснення діяльності, на яку видано ліцензію, ця ліцензія може
бути анульована за рішенням Ліцензійної палати України або
Мінпромполітики України. 5.3. Рішення про зупинення дії ліцензії чи її анулювання може
бути оскаржено підприємцем у суді або арбітражному суді.
6. Перереєстрація ліцензій
6.1. Міністерство здійснює перереєстрацію виданих ліцензій
без справляння плати. Для цього на ліцензії робиться відмітка про
перереєстрацію за підписом Голови комісії з ліцензування або його
заступника. Підпис засвідчується печаткою Міністерства. 6.2. Для перереєстрації ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності повинен подати до Міністерства заяву згідно з додатком
5 разом з обгрунтуванням можливості виконання ліцензованого виду
діяльності згідно з пунктом 2.2 цієї Інструкції. 6.3. Рішення про перереєстрацію приймається комісією з
ліцензування Міністерства не пізніше 30 днів з дня прийняття заяви
і необхідних документів у повному обсязі. 6.4. Усі рішення комісії оформлюються протоколом її
засідання. Протокол підписує Голова комісії з ліцензування
Міністерства або його заступник.
7. Облік ліцензій, виданих Міністерством
суб'єктам підприємницької діяльності
7.1. Облік виданих та перереєстрованих ліцензій здійснюється
управлінням маркетингу та вторинних металів Міністерства у книзі
обліку ліцензій (додаток 3). 7.2. Матеріали діловодства з питань ліцензування ведуться
Міністерством в облікових справах окремо щодо кожного суб'єкта
підприємницької діяльності. Кожна справа має подвійний номер, який
складається з порядкового номера справи та номера виданої
ліцензії. 7.3. Облікова справа складається з матеріалів, які стали
підставою для видачі ліцензії, інформації про виявлені порушення
та іншого. 7.4. У випадках закінчення строку дії ліцензії (якщо він не
продовжений) або анулювання ліцензії, матеріали облікових справ
передаються у загальному порядку на зберігання до архіву. 7.5. Міністерство промислової політики України щомісячно
подає звіт до Ліцензійної палати України про видані ліцензії
суб'єктам підприємницької діяльності для ведення Єдиного
ліцензійного реєстру.
Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на збирання,
заготівлю, переробку, купівлю,
продаж брухту та відходів
кольорових і чорних металів
Голові комісії з ліцензування Міністерства
промислової політики України
__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Заява
Прошу видати ліцензію на право збирання, заготівлі, переробки,
купівлі, продажу брухту та відходів кольорових і чорних металів
терміном на __________________ років
(непотрібне викреслити)
Заявник __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина або найменування __________________________________________________________________
юридичної особи) Ідентифікаційний номер (код) _____________________________________
Місце проживання громадянина або місцезнаходження юридичної особи __________________________________________________________________
Місце здійснення діяльності ______________________________________
Телефон ____________ Телетайп ____________ Факс __________________
Документи, необхідні для видачі ліцензії, додаються:
1.
2.
3.
4.
Підпис заявника
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника підприємства)
"___" _________________ 199_ р.
N реєстрації __________________
Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на збирання,
заготівлю, переробку, купівлю,
продаж брухту та відходів
кольорових і чорних металів
Герб
Міністерство промислової політики України
Ліцензія
Серія _________________ N _________
Видана ___________________________________________________________
(офіційне найменування юридичної особи або прізвище, __________________________________________________________________
ім'я, по батькові підприємця - власника ліцензії) Відомості про власника ліцензії:
Форма власності __________________________________________________
Ідентифікаційний номер (код) _____________________________________
Адреса ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Телефон ____________ Телетайп ____________ Факс __________________
Ця ліцензія є дозволом на здійснення _____________________________ __________________________________________________________________
(вид та місце здійснення діяльності) Особливі умови та правила здійснення діяльності __________________ __________________________________________________________________
N реєстрації _____________________________________________________
Термін дії ліцензії з ____________ 199_ р. по ____________ 199_ р.
Дата видачі ________________________ 199_ р.
Голова Комісії з ліцензування
(заступник) Міністерства
промислової політики України М.П. Підпис
Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на збирання,
заготівлю, переробку, купівлю,
продаж брухту та відходів
кольорових і чорних металів
Книга
обліку ліцензій, виданих суб'єктам
підприємницької діяльності
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Реєстрацій-|Серія,|Прізвище, ім'я,|Адреса та |Орган |Іден-|Форма|Відомча|Види діяль-|Термін|Відмітка про про-| |ний номер, |N лі- |по батькові |номер теле-|реєст- |тифі-|влас-|підпо- |ності, на |дії |довження терміну | |дата реєст-|цензії|громадянина або|фону суб'є-|руван- |каці-|ності|рядко- |право здій-|ліцен-|дії, припинення, | |рації | |найменування |кта підпри-|ня, да-|йний | |вані- |снення якої|зії |анулювання або | | | |юридичної особи|ємницької |та реє-|номер| |сть |видається | |перереєстрацію | | | | |діяльності |страції|(код)| | |ліцензія | |ліцензії | |———————————+——————+———————————————+———————————+———————+—————+—————+———————+———————————+——————+—————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 4
до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на збирання,
заготівлю, переробку, купівлю,
продаж брухту та відходів
кольорових і чорних металів
Корінець ліцензії
Серія _________________ N _________
Видана ___________________________________________________________
(офіційне найменування юридичної особи або прізвище, __________________________________________________________________
ім'я, по батькові підприємця - власника ліцензії) Відомості про власника ліцензії:
Форма власності __________________________________________________
Ідентифікаційний номер (код) _____________________________________
Адреса ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
Телефон ____________ Телетайп ____________ Факс __________________
Ця ліцензія є дозволом на здійснення _____________________________ __________________________________________________________________
(вид та місце здійснення діяльності) Особливі умови та правила здійснення діяльності __________________ __________________________________________________________________
N реєстрації _____________________________________________________
Термін дії ліцензії з ____________ 199_ р. по ____________ 199_ р.
Дата видачі ________________________ 199_ р.
Голова Комісії з ліцензування
(заступник) Міністерства
промислової політики України М.П. Підпис
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала ліцензію __________________________________________________________________
паспорт: серія, номер, ким і коли виданий) "___" _______________ 199_ р. ___________________
(підпис)
З Інструкцією та умовами і правилами здійснення даного виду
діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати ___________________
(підпис)
Додаток 5
до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на збирання,
заготівлю, переробку, купівлю,
продаж брухту та відходів
кольорових і чорних металів
Голові комісії з ліцензування Міністерства
промислової політики України
__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Заява
Прошу перереєструвати ліцензію (серія ____________, N ___________
від "___" ____________ 199_ р.) на право збирання, заготівлі,
переробки, купівлі, продажу брухту та відходів кольорових і чорних
металів терміном __________________ років.
(непотрібне викреслити)
Заявник __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові громадянина або найменування __________________________________________________________________
юридичної особи) Ідентифікаційний номер (код) _____________________________________
Місце проживання громадянина або місцезнаходження юридичної особи __________________________________________________________________
Місце здійснення діяльності ______________________________________
Телефон ____________ Телетайп ____________ Факс __________________
Документи, необхідні для перереєстрації ліцензії, додаються:
1.
Підпис заявника
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника підприємства)
"___" _________________ 199_ р.
N реєстрації __________________вгору