Документ z0132-97, поточна редакція — Прийняття від 24.12.1996
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 14.04.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 415 від 24.12.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 квітня 1997 р.
vd961224 vn415 за N 132/1935

Про організацію повітряних перевезень літерними та
підконтрольними рейсами

На виконання пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 05.04.96 N 407 ( 407-96-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про організацію та забезпечення
польотів повітряних суден цивільної авіації літерними та
підконтрольними рейсами (додається). 2. Голові Державного департаменту авіаційного транспорту
М.О.Марченку: - у встановленому порядку зареєструвати зазначене Положення в
Міністерстві юстиції України; - довести до експлуатантів інформацію стосовно цього
Положення; - порушити клопотання перед Міністерством оборони, Державним
комітетом України по гідрометеорології, Комітетом по використанню
повітряного простору про внесення доповнень в Інструкцію щодо
метеорологічного забезпечення літерних рейсів. 3. З введенням в дію Положення вважати таким, що не
застосовується на території України: - наказ міністра цивільної авіації СРСР від 01.06.91 N 123
"Про організацію перевезень підконтрольними рейсами". 4. Скасувати: - розпорядження Укравіатрансу від 05.06.96 N 33 "Щодо
забезпечення перевезень дітей авіаційним транспортом". 5. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову
Державного департаменту авіаційного транспорту М.О.Марченка.
В.о. Міністра транспорту України Л.М.Костюченко
Затверджено
наказом Міністерства
транспорту України від
24.12.96 N 415
Положення
про організацію та забезпечення польотів
повітряних суден цивільної авіації літерними
та підконтрольними рейсами
Звід авіаційних правил України
АПУ 2. Правила польотів. Польоти
авіації загального призначення.
1. Галузь використання
1.1. Це Положення розроблено у відповідності з Повітряним
Кодексом України ( 3167-12 ), поширюється на міністерства та
відомства, а також експлуатантів, що виконують і забезпечують
польоти цивільних повітряних суден літерними та підконтрольними
рейсами. 1.2. Це Положення встановлює вимоги до організації та
забезпечення польотів повітряних суден літерними та
підконтрольними рейсами, яких повинні дотримуватись експлуатанти
та відповідні посадові особи. 1.3. Це Положення використовується відповідними посадовими
особами при організації та забезпеченні польотів повітряних суден
літерними та підконтрольними рейсами.
2. Нормативні посилання
У цьому Положенні є посилання на такі нормативні документи: - Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); - постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.94 N 513-14; - постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.96
N 407 ( 407-96-п ) "Про забезпечення польотів літером "ПК"
посадових осіб України та іноземних держав"; - Правила нормування робочого часу та часу відпочинку
екіпажів повітряних суден цивільної авіації України (наказ ДДАТ
від 22.12.93 N 508 ( z0209-93 ), зареєстровано в Мін'юсті 31.12.93
N 209); - Інструкція щодо метеорологічного забезпечення літерних
рейсів (спільний наказ Міністерства оборони України, Державного
Комітету України по гідрометеорології, Державного департаменту
авіаційного транспорту України, Комітету по використанню
повітряного простору України від 16.08.95, 13.06.95, 16.08.95,
19.06.95 N 210/128/169/66 ( z0313-95 ), зареєстровано в Мін'юсті
28.08.95 за N 313/849).
3. Терміни
Терміни в цьому документі мають таке значення: 3.1. Літерні рейси - спеціальні рейси, яким присвоюється
літер "А" або "К". 3.2. Підконтрольні рейси - спеціальні рейси або рейси за
розкладом, яким присвоюється позначка "ПЛ" або "ПК". 3.3. Рейси літер "К" - спеціальні рейси, що виконуються за
окремими завданнями для перевезень повітряними суднами цивільної
авіації: а) делегацій або посадових осіб України, які входять до
Переліку посадових осіб України, спеціальні рейси з якими
виконуються літером "К", а рейси за розкладом - підконтрольними -
"ПК" (далі - Перелік, додаток N 1). б) делегацій або посадових осіб іноземних держав, якщо це
передбачається програмою їх перебування в Україні. 3.4. Підконтрольні рейси з позначкою "ПЛ" - спеціальні рейси,
що виконуються за окремими завданнями для засилання повітряних
суден під виконання літерних рейсів або для повернення їх на базу
після виконання таких рейсів. 3.5. Підконтрольні рейси з позначкою "ПК" - рейси, що
виконуються для перевезень: а) спеціальними рейсами - великих груп дітей (30 і більше); б) спеціальними рейсами та рейсами за розкладом - окремих
делегацій, посадових осіб України або іноземних держав, окремих
спеціальних вантажів; в) рейсами за розкладом - делегацій або посадових осіб
України, які входять до Переліку. 3.6. Основне повітряне судно - повітряне судно, яке
призначається для виконання запланованого рейсу. 3.7. Резервне повітряне судно - повітряне судно, яке
призначається для резервування на випадок технічної неможливості
виконувати політ на основному повітряному судні. 3.8. Авіаційний перевізник - експлуатант, що здійснює
авіаційні перевезення. 3.9. Представник авіаційного перевізника - особа, яка
представляє інтереси авіаційного перевізника за кордоном. 3.10. Головний пасажир - посадова особа України або іноземної
держави, яка очолює делегацію. 3.11. Відправлення повітряного судна - початок руху
повітряного судна з перону, місця стоянки при його буксировці або
після запуску двигунів. 3.12. Прибуття повітряного судна - зупинка повітряного судна
на пероні, місці стоянки після зарулювання або буксировки. 3.13. Аеропорти спільного базування - аеропорти спільного
базування цивільної авіації та авіації інших відомств.
4. Позначення і скорочення
- Укравіатранс - Державний департамент авіаційного транспорту
України; - УКП - Управління координації польотів Укравіатрансу; - ВДС - виробничо-диспетчерська служба, яка забезпечує політ
повітряного судна, що виконує літерний або підконтрольний рейс; - Украеронавігація - Комітет по використанню повітряного
простору України; - ЦДС ЦА - центральна диспетчерська служба цивільної авіації
України; - Украероцентр - Український центр планування використання
повітряного простору України та регулювання повітряного руху; - ОПР - обслуговування повітряного руху; - ПММ - пально-мастильні матеріали; - ІАС - інженерно-авіаційна служба.
5. Організація спеціальних рейсів
5.1. Порядок виконання рейсів літер "А" визначається окремим
Положенням. 5.2. Організація, підготовка та забезпечення рейсів
повітряних суден літер "К" та їх рух у повітряному просторі
України повинні відповідати вимогам Повітряного кодексу України
( 3167-12 ),цього Положення, інших законодавчих та нормативних
документів, що діють у цивільній авіації України. 5.3. Польоти літер "К" виконуються спеціальними рейсами у
відповідності з правилами і режимами польотів, встановленими на
території України та іноземних держав. Усі види обслуговування
проводяться за заявками екіпажів повітряних суден, під їх
керівництвом та контролем. 5.4. Організація прийняття та випуску, технічного
обслуговування повітряних суден, підготовки екіпажів в аеропортах
цивільної авіації та спільного базування покладається на
керівників авіаційних підприємств, аеропортів цивільної авіації, а
при посадці на аеродроми інших відомств - на відповідних старших
авіаційних начальників за приналежністю аеродрому. 5.5. Відповідальність за організацію, виконання і безпеку
рейсів літер "К", технічний стан повітряних суден цивільної
авіації, обслуговування повітряного руху, рівень підготовки
персоналу покладається на керівників Укравіатрансу,
Украеронавігації, авіаційного перевізника, авіаційних підприємств,
аеропортів, старших авіаційних начальників аеродромів. 5.6. Розпорядження на виконання спеціальних рейсів надаються
Укравіатрансу письмово відповідними підрозділами Адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України. При отриманні розпорядження на виконання спеціального рейсу
відповідними посадовими особами, при необхідності, уточнюються всі
дані для надання завдання на організацію, виконання та
забезпечення спеціального рейсу відповідно до пункту 6.3 цього
Положення. У разі, коли авіаційний перевізник безпосередньо одержав
розпорядження на виконання спеціального рейсу з посадовими
особами, які входять до Переліку, він повинен негайно
проінформувати про це УКП для присвоєння цьому рейсу літера "К" та
надання завдання на його організацію. В зазначений термін
відповідно до пункту 6.5 цього Положення ВДС авіаційного
перевізника надсилає план польоту. 5.7. Інформація про приліт до України повітряного судна, що
виконує спеціальний рейс з делегацією іноземної держави, надходить
до Укравіатрансу від консульського управління Міністерства
закордонних справ України або диспетчерськими каналами цивільної
авіації. Вона також може бути підтверджена програмою візиту, яку
надсилає відповідний орган державної влади. 5.8. Інформація про політ рейсом за розкладом делегацій або
посадових осіб України, які входять до Переліку, надходить до
Укравіатрансу, авіаційного перевізника або аеропорту вильоту від
відповідальних посадових осіб органів державної влади або
представників цих осіб. 5.9. Якщо авіаційний перевізник або аеропорт відправлення
безпосередньо одержав розпорядження чи інформацію про перевезення
рейсом за розкладом посадових осіб, які входять до Переліку, його
ВДС негайно доповідає про це УКП для присвоєння цьому рейсу
позначки "ПК". 5.10. Якщо рейс за розкладом виконується за кордон, УКП
інформує представника авіаційного перевізника України в цьому
аеропорту про перебування на борту посадових осіб, які входять до
Переліку. Представник авіаційного перевізника інформує про це
дипломатичне представництво України у країні посадки. Якщо представник авіаційного перевізника України в іноземному
аеропорту отримав інформацію про виліт в Україну посадових осіб,
які входять до Переліку, він інформує про це УКП для узгодження
порядку прийому рейсу із представниками цієї посадової особи. 5.11. В усіх випадках відповідні керівники Укравіатрансу,
Украеронавігації, авіаційних перевізників, аеропортів, у межах
повноважень, згідно з пунктами 5.12, 5.13 та 5.14 визначають
необхідність присвоєння зазначеному рейсу літера "К" або позначки
"ПК". 5.12. Літер "К" присвоюють рейсам, зазначеним у пункті 3.3: а) Голова Укравіатрансу або посадова особа Укравіатрансу за
його дорученням - при виконанні рейсу з посадкою на аеродромах в
Україні. б) Голова Украеронавігації або посадова особа
Украеронавігації за його дорученням - при виконанні рейсу
транзитом через повітряний простір України. В особливих випадках, в залежності від розпорядження на
виконання спеціального рейсу, зазначені посадові особи мають право
присвоювати літер "К" іншим спеціальним рейсам з делегаціями або
посадовими особами України, які не входять до Переліку. 5.13. Позначку "ПК" присвоюють Голова Укравіатрансу та Голова
Украеронавігації або відповідні посадові особи за їх дорученням
рейсам, зазначеним у пункті 3.5. 5.14. Позначку "ПК" присвоюють і надають інформацію УКП та
аеропортам за маршрутом польоту керівники авіаційних перевізників,
аеропортів спеціальним рейсам з великими групами дітей, зазначеним
у підпункті "а" пункту 3.5.
6. Організація та забезпечення рейсів літер "К"
6.1. Одержавши розпорядження на виконання спеціального рейсу,
Голова Укравіатрансу визначає авіаційного перевізника та надає
його керівнику, керівникам аеропортів вильоту, посадки, інших
авіаційних підприємств завдання на організацію, виконання та
забезпечення спеціального рейсу. Якщо одержано термінове розпорядження на виконання
спеціального рейсу у неробочий час, керівник чергової зміни ЦДС ЦА
інформує про це Голову Укравіатрансу і далі діє згідно з його
вказівками. 6.2. Оперативну роботу щодо організації, підготовки,
забезпечення рейсів літер "К" та контроль за ними здійснюють ВДС
авіаційного перевізника та УКП. 6.3. У завданні на організацію, виконання та забезпечення
спеціального рейсу зазначаються: а) авіаційне підприємство, якому доручається виконання рейсу,
присвоєний літер; б) аеропорти вильоту та посадки, дата, час відправлення або
прибуття у прямому та зворотному напрямках; в) тип (при необхідності і реєстраційні номери) основного та
резервного повітряних суден; г) мета польоту, Головний пасажир та кількість членів
делегації; д) необхідні дані щодо харчування пасажирів; е) платник витрат за виконання рейсу; є) посадові особи, на яких покладається відповідальність за
організацію прийняття та випуску повітряного судна в аеропортах; ж) термін подання плану польоту у прямому та зворотному
напрямках. Термін встановлюється з урахуванням часу виконання
рейсу, підготовки даних та проведення необхідних розрахунків. Якщо
термін не встановлено, то план польоту повинен бути надісланий не
пізніше 12 годин від одержання завдання. В особливих випадках за
узгодженням з УКП термін надання плану польоту може бути
продовжено; з) інші необхідні дані, які мають бути додатково надані у
плані польоту або надіслані окремо. Якщо немає всіх вищезазначених даних, то відсутні дані
надсилаються додатково, по отриманню, а при їх зміні - терміново
доводяться або підтверджуються авіаційному перевізнику. 6.4. Відповідно до завдання на організацію, виконання та
забезпечення рейсу літер "К" керівники авіаційного перевізника,
аеропортів вильоту, посадки, інших авіаційних підприємств
зобов'язані дати розпорядження підпорядкованим службам про
підготовку рейсу відповідно до вимог цього Положення та встановити
за цим контроль, а керівники аеропортів вильоту і посадки -
проінформувати представників місцевих органів державної влади про
запланований рейс. 6.5. План польоту у прямому та зворотному напрямках, який у
встановлений термін надсилається до УКП, повинен мати: а) дату виконання, номер рейсу, його літер; б) тип, реєстраційні номери основного та резервного
повітряних суден; в) прізвище, граничний метеомінімум командира повітряного
судна основного та резервного екіпажів, кількість членів основного
та резервного екіпажів, в тому числі жінок; г) мету польоту, прізвище Головного пасажира та кількість
членів делегації; д) графік польоту за маршрутом із зазначенням часу (за
всесвітнім координованим часом) відправлення та прибуття, прольоту
точок входу(виходу) в повітряний простір України та іноземних
держав; е) запасні аеропорти (при польотах за кордон не менш як один
із запасних аеропортів має бути вибраний на території держави,
куди планується політ); є) додаткові дані, які мають бути надані у плані польоту
згідно з підпунктом "з" пункту 6.3. Номери рейсів, реєстраційні номери основного і резервного
повітряних суден (якщо вони не визначені у завданні
Укравіатрансу), склад екіпажу, час між відправленням та прибуттям
(який розраховується згідно з нормативними матеріалами для
складання розкладу руху), ешелони польотів та запасні аеропорти
визначає авіаційний перевізник. Про їх зміну він негайно інформує
УКП для доведення до замовника. 6.6. Узгодження рейсів літер "К" дипломатичними каналами
відповідно до вимог іноземних держав здійснює консульське
управління Міністерства закордонних справ України. 6.7. Запит дозволів іноземних держав за маршрутом польоту на
проліт повітряного простору і посадку в їх аеропортах ВДС передає
з додержанням вимог кожної окремої держави, які зазначені у
збірнику аеронавігаційної інформації (термін подання запитів,
адреси, перелік відомостей, необхідні послуги тощо). У міру отримання дозволів через консульське управління
Міністерства закордонних справ України або диспетчерськими
каналами, ВДС інформує телеграмою відповідні служби авіаційного
перевізника та УКП. 6.8. Якщо рейс літер "К" виконується на аеродроми інших
міністерств, відомств, Укравіатранс звертається до керівника
відповідного міністерства, відомства з поданням щодо забезпечення
прийняття та випуску повітряного судна із зазначенням переліку
необхідних послуг. 6.9. План польоту на рейс літер "К" і зміни до нього УКП
своєчасно надсилає замовнику факсом, а телеграфом - в аеропорти
вильоту, посадки, запасні в межах України та в Украероцентр, який
доводить цей план до підлеглих органів ОПР для контролю за рухом
зазначеного рейсу. 6.10. На підставі отриманого плану польоту на рейс літер "К"
аеродромно-диспетчерські пункти аеропортів вильоту та посадки
включають його в добовий план польотів і забезпечують передачу
інформації відповідно до Табеля повідомлень про рух повітряних
суден у цивільній авіації (далі - Табель). 6.11. Подання попередніх планів, флайт-планів на рейси
літер "К" та зміни до них проводяться відповідно до Табеля. 6.12. Керівники авіаційного перевізника, аеропортів вильоту,
посадки та запасних, інших авіаційних підприємств за запитом
доповідають УКП, а УКП - Голові Укравіатрансу, про готовність
екіпажів, повітряних суден, аеропортів до виконання та
забезпечення рейсу літер "К". Керівники аеропортів, призначених
запасними, інформують про це представників місцевих органів
державної влади. 6.13. УКП інформує про розрахунковий час прибуття повітряного
судна аеропорт посадки в межах України та уповноважених
представників Головного пасажира. 6.14. У разі невідповідності метеорологічних умов
встановленим вимогам, відповідні служби аеропорту вильоту повинні
надати необхідну інформацію в УКП, аеропорти за маршрутом польоту,
пасажирам і зустрічаючим про зміну часу відправлення або прибуття
рейсу літер "К". 6.15. При польоті до іноземних держав план польоту рейсу
літер "К", а також необхідні дані щодо його забезпечення ВДС
передає телеграфом або факсом представнику авіаційного перевізника
в аеропортах посадки та запасних. Представник авіаційного перевізника в іноземному аеропорту
повинен своєчасно передати ВДС та УКП інформацію про посадку,
виліт, зміну маршруту польоту або аеропорту посадки повітряного
судна. 6.16. Представник авіаційного перевізника в іноземному
аеропорту повинен забезпечити організацію його прийняття та
вильоту, охорону, заправку пальним, розміщення і харчування
екіпажу, а при необхідності - замовити продукти харчування для
пасажирів та екіпажу на подальший (зворотний) політ, здійснити
контроль за їх доставкою на борт повітряного судна. Всі заходи
узгоджуються з дипломатичним представництвом України у країні
посадки. 6.17. У разі відсутності в іноземному аеропорту посадки
представника авіаційного перевізника, повітряне судно якого
виконує рейс літер "К", і в наявності є представник іншого
авіаційного перевізника України, за рішенням Голови Укравіатрансу
функції, що зазначені у пунктах 6.15, 6.16, 6.19, покладаються на
нього. При цьому взаємодія забезпечується через УКП. 6.18. У разі відсутності в іноземному аеропорту посадки
авіаційного представника України, за рішенням Голови Укравіатрансу
для забезпечення рейсу може бути відряджений авіаційний
представник з іншого аеропорту цієї або сусідньої держави. Якщо це
неможливо, для вирішення питань забезпечення рейсу Укравіатранс
звертається через Міністерство закордонних справ України до
дипломатичних представництв у цих країнах, надає їм план польоту
рейсу літер "К", а також необхідні дані щодо його забезпечення. У цьому разі командир повітряного судна (старший на рейсі)
самостійно організовує обслуговування, охорону, виліт повітряного
судна, розміщення, харчування і передпольотний відпочинок екіпажу,
а також контроль за доставкою харчування на борт для пасажирів і
екіпажу. Всі заходи узгоджуються з дипломатичним представництвом
України у країні посадки, а також з представником Головного
пасажира. 6.19. Порядок фінансових взаєморозрахунків за виконання
рейсів літер "К" визначається договорами між замовником та
авіаційним перевізником. Під час підготовки рейсу літер "К" до
іноземного аеропорту, для більш точного складення калькуляції
витрат на забезпечення рейсу, за запитом УКП авіаційний
представник України надає інформацію стосовно вартості
аеропортових зборів та палива. 6.20. Метеорологічне забезпечення рейсів літер "К"
здійснюється відповідно до Інструкції щодо метеорологічного
забезпечення літерних рейсів ( z0313-95 ). Відповідальність за організацію метеорологічного забезпечення
рейсів літер "К" на аеродромах цивільної авіації покладається на
начальників Українського авіаметеоцентру та авіаметеорологічних
станцій Державного комітету України по гідрометеорології або
посадових осіб, які їх заміщують, а в разі вильоту, посадки з
аеродромів інших відомств - на начальників метеорологічних служб
цих відомств або посадових осіб, які їх заміщують. 6.21. Пошуково-рятувальне забезпечення рейсів літер "К" на
території України здійснюється відповідно до діючих нормативних
документів.
7. Обслуговування повітряного руху рейсів літер "К"
7.1. Обслуговування руху повітряних суден, що виконують рейси
літер "К", здійснюються органами ОПР згідно з пріоритетами,
встановленими правилами польотів та цим Положенням. 7.2. Органи ОПР зобов'язані здійснювати безперервний
радіолокаційний контроль за рухом повітряного судна, яке виконує
рейс літер "К", а при необхідності можуть використовувати
радіотехнічні засоби інших відомств. 7.3. Відповідальність за обслуговування руху повітряних суден
літер "К" покладається на керівників польотів, які зобов'язані у
своїй зоні відповідальності особисто контролювати і організовувати
роботу пунктів ОПР. 7.4. При зміні плану або маршруту рейсу літер "К" органи ОПР
забезпечують передачу інформації відповідно до Табеля. 7.5. При заході на посадку повітряного судна, яке виконує
рейс літером "К", органи ОПР аеродрому посадки зобов`язані
контролювати його захід на посадку за посадочним радіолокатором
(при його наявності), незважаючи на метеоумови. 7.6. Органи ОПР після отримання від екіпажу розрахункового
часу прибуття негайно через Украероцентр інформують про це УКП.
8. Підготовка екіпажів для виконання рейсів літер "К"
8.1. Для виконання рейсу літер "К" призначаються командири
повітряних суден, які підготовлені до польотів на даному типі за
граничним метеомінімумом. Якщо командир повітряного судна не має
допуску до польотів за зазначеним метеомінімумом, до складу
екіпажу включається особа командно-льотного складу, що має допуск
до польотів на даному типі за граничним метеомінімумом. 8.2. Для виконання рейсу літер "К" в базовому аеропорту
готуються основний та резервний екіпажі. Резервний екіпаж має
чергувати в базовому аеропорту на період: а) від відправлення основного повітряного судна з базового
аеропорту до його прибуття у перший аеропорт призначення за
маршрутом польоту; б) за 2 години до відправлення основного повітряного судна з
останнього аеропорту призначення за маршрутом польоту до прибуття
у базовий аеропорт. 8.3. На рейси літер "К" розпорядженням Голови Укравіатрансу
може призначатися посадова особа, яка включається у завдання і є
старшою на рейс. В аеропортах вильотів, посадок повітряного судна, що виконує
рейс літер "К", старший на рейсі вирішує питання: а) забезпечення екіпажу метеорологічною інформацією, а також
інформацією, пов'язаною з безпекою польотів; б) технічного і комерційного обслуговування повітряного
судна; в) взаємодії з адміністрацією аеропортів у питаннях
забезпечення рейсу; г) розміщення, харчування та організації передпольотного
відпочинку екіпажу. Якщо старший на рейсі займає посаду командно-льотного складу,
має діюче пілотське свідоцтво та допущений до польотів на даному
типі повітряного судна за граничним метеомінімумом, то водночас
протягом усього польоту він є старшим на борту. 8.4. Льотний склад повинен бути визнаний лікарсько-льотною
експертною комісією придатним до польотів на даному типі
повітряного судна. 8.5. В аеропортах цивільної авіації та спільного базування
забезпечення підготовки екіпажів покладається на керівників
авіаційних підприємств, аеропортів цивільної авіації, а на
аеродромах інших відомств - на відповідних старших авіаційних
начальників за приналежністю аеродрому. 8.6. В іноземних аеропортах підготовка екіпажів та повітряних
суден до виконання рейсу літер "К" здійснюється під керівництвом
командира повітряного судна або старшого на рейсі. Екіпаж у
встановленому порядку проводить підготовку повітряного судна,
робить висновок про його готовність до польоту, записує про це у
бортовому журналі і доповідає Головному пасажирові. 8.7. Під час виконання рейсів літер "К" діючі засоби зв`язку
і радіонавігації за маршрутом польоту використовуються, як і під
час виконання рейсів, за розкладом. 8.8. Зміна маршруту польоту або аеродрому посадки рейсу
літер "К" здійснюється тільки в особливих випадках, про що
командир повітряного судна інформує Головного пасажира з
зазначенням причин зміни. 8.9. Передпольотний відпочинок, добові норми нальоту і
тривалість робочого часу для екіпажів, які виконують рейси літер
"К", повинні відповідати "Правилам нормування робочого часу та
часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації
України" ( z0209-93 ). 8.10. Екіпажі повітряних суден, виконуючи рейс літер "К",
зобов'язані: а) діяти в суворій відповідності з поставленим завданням на
політ, вимогами правил польотів, що діють в Україні і на території
іноземних держав, а також інших документів, що регламентують
порядок виконання польотів; б) суворо дотримуватися встановленого графіка польоту
повітряного судна, забезпечувати його виліт або прибуття у
зазначений час; в) при першій можливості, а при вході в повітряний простір
України обов'язково, інформувати органи ОПР про розрахунковий час
прибуття.
9. Підготовка повітряних суден для виконання рейсів літер "К"
та їх охорона
9.1. Підготовка повітряних суден до рейсів літер "К"
здійснюється відповідно до встановленого регламенту технічного
обслуговування. В базовому аеропорту готуються основне та резервне
повітряні судна, які повинні бути допущені до польотів за
категорируваним мінімумом посадки. 9.2. Додаткові обмеження щодо ресурсу для повітряних суден,
які виконують рейси літер "К", не встановлюються. 9.3. Повітряні судна, що виконують рейси літер "К",
заправляються паливом і мастилами тих марок, які допущені до
застосування на повітряних суднах зазначених типів. Згідно з
установленими нормами до палива додаються присадки, що запобігають
обледенінню. Паливо- і маслозаправники, паливо і мастила повинні бути
комісовані, про що складається акт на комісування (додаток N 2) на
підставі виконаного обсягу перевірок (додаток N 3). Комісування проводиться після одержання завдання на
обслуговування повітряного судна, але не пізніше як за дві години
до його вильоту. Комісоване паливо вважається придатним для
заправки повітряних суден, що виконують польоти літер "К",
протягом 5 діб. Після закінчення цього терміну паливо комісується
повторно. Заправка ПММ проводиться за заявками екіпажів повітряних
суден під особистим контролем бортінженера (бортмеханіка), з
пред'явленням акта про комісування цих матеріалів. 9.4. У момент заправки повітряного судна комісованим паливом
служба ПММ аеропорту відбирає з заправника контрольну пробу палива
в чистий посуд у кількості 0,7 літра. Пробу опломбовують своїми
печатками один із членів екіпажу та працівник служби ПММ, і вона
зберігається в лабораторії служби ПММ протягом 10 діб з моменту
заправки. Після закінчення цього терміну проба анулюється. 9.5. Для оцінки технічного стану і готовності основного та
резервного повітряних суден до виконання рейсів літер "К" в
базовому аеропорту проводиться їх комісування. 9.6. Для проведення комісування наказом керівника авіаційного
перевізника призначається комісія, до складу якої входять: а) інженер з технічного обслуговування літаків та двигунів; б) інженер з технічного обслуговування авіаційного та
радіоелектронного обладнання повітряних суден; в) бортінженер (бортмеханік) повітряного судна. Головою комісії призначається керівник ІАС авіаційного
перевізника. Рішенням голови комісії до комісування можуть
залучатися інші фахівці. 9.7. Повітряне судно після закінчення технічного
обслуговування та виконання всіх додаткових робіт подається
комісії повністю справним. Комісія зобов'язана: а) за документацією переконатися, що технічне обслуговування
повітряного судна проведено за обсягом, передбаченим Регламентом
технічного обслуговування та іншими нормативними документами; б) перевірити повноту та терміни виконання доробок на
повітряному судні, його системах та обладнанні за бюлетенями
промисловості, вказівками Укравіатрансу, а також виконання разових
перевірок, оглядів тощо, які слід було провести на момент
комісування; в) вибірково перевірити монтаж агрегатів та комплектуючих
виробів, установлених на повітряному судні у процесі проведеного
технічного обслуговування, переконатися в їх працездатності; г) перевірити повноту та правильність ведення пономерної
документації повітряного судна; д) провести внутрішній та зовнішній огляд повітряного судна; е) перевірити монтаж двигунів; є) оглянути багажні приміщення та технічні відсіки
повітряного судна на відсутність сторонніх предметів; ж) переконатися, що якість заправленого пального відповідає
встановленим вимогам і що воно комісоване; з) проконтролювати усунення несправностей, зауважень,
зроблених комісією під час комісування; и) переконатися, що засоби технічного зв'язку обслуговування
повітряного судна справні; і) провести випробування двигунів та бортових систем
повітряного судна. 9.8. За наслідками роботи комісія оформлює акт перевірки
технічного стану і готовності повітряного судна до виконання
рейсів літер "К" (додаток N 4). 9.9. Комісування повітряних суден до рейсів літер "К"
здійснюється без обльоту. Літаки, що комісовані для рейсів літер "А", залучаються до
виконання рейсів літер "К" без додаткового комісування. Комісування не знімає відповідальності з ІАС за технічний
стан повітряних суден. 9.10. Інші технічні засоби для обслуговування повітряних
суден, що виконують рейси літер "К", не комісуються. 9.11. Для підготовки та випуску повітряного судна в рейс
літер "К" у відповідних службах виділяється досвідчений
інженерно-технічний персонал. 9.12. Прийняття та випуск рейсів літер "К" здійснюються з
найближчої до аеровокзалу стоянки перону або спеціальної стоянки,
яка виділена для цього. До багатомістного повітряного судна, крім
Ту-134, подаються два трапи. Основне повітряне судно подається на
зазначену стоянку, не пізніше як за 2 години до вильоту. При
виконанні рейсу "ПЛ" без пассажирів повітряне судно може бути
відправлено з іншої стоянки. 9.13. Для інженерно-авіаційного забезпечення рейсів літер "К"
в аеропорти посадки може відряджатися технічна бригада. Члени технічної бригади відповідно до технічного завдання на
виконання робіт включаються (із зазначенням посади, прізвища та
ініціалів) до завдання на політ з позначкою "Інженерно-технічний
персонал". При цьому загальна кількість осіб на борту не повинна
перевищувати кількість крісел, що обладнані прив`язними ременями. Керівника технічної бригади призначає керівник авіаційного
перевізника. В окремих випадках, пов`язаних з виконанням складних завдань,
Голова Укравіатрансу може призначати керівника технічної бригади
та додатково включати до її складу відповідних фахівців, про що
авіаційний перевізник інформується при наданні завдання на політ. 9.14. УКП узгоджує з Управлінням державної охорони України
порядок охорони повітряних суден, що виконують рейси літер "К", в
базових аеропортах, при польотах в аеропорти України та іноземних
держав, а також участь його співробітників на всіх етапах
підготовки та супроводження літака, і доводить це до авіаційного
перевізника. 9.15. В аеропортах цивільної авіації та спільного базування
України організація охорони повітряних суден покладається на
керівників авіаційних підприємств, аеропортів цивільної авіації, а
при посадці на аеродроми інших відомств - на відповідних старших
авіаційних начальників за приналежністю аеродрому. В усіх випадках порядок охорони узгоджується з командиром
повітряного судна (старшим на рейсі) та представниками Управління
державної охорони України. 9.16. В іноземних аеропортах цілодобову охорону повітряного
судна організовує представник авіаційного перевізника, а там, де
його немає, - командир повітряного судна (старший на рейсі), за
узгодженням з представниками Управління державної охорони України. Охорона таких повітряних суден силами служб авіаційної
безпеки аеропортів допускається за рішенням зазначених посадових
осіб. Про це представник авіаційного перевізника, а там, де його
немає, - командир повітряного судна (старший на рейсі)
домовляється з представниками місцевої влади через дипломатичне
представництво України в цій державі. 9.17. Опломбування, прийняття (передача) повітряних суден під
охорону проводить технік-бригадир або один із членів екіпажу.
Опломбування здійснюється печатками, зареєстрованими в
режимно-секретному органі підприємства. Обов'язковому опломбуванню підлягають: а) вхідні та службові двері, люки багажників і технічних
відсіків; б) лючки і пробки заливних горловин паливних і масляних
баків; в) капоти і чохли силових установок; г) заглушки повітрозабірників. У разі охорони повітряного судна працівниками Управління
державної охорони України, коли в аеропорту посадки немає інших
можливостей для відпочинку змінного наряду крім борту повітряного
судна, одна із вхідних дверей не опломбовується. Цей факт
зазначається в документах про передачу повітряного судна під
охорону. 9.19. Приймає повітряне судно від охорони технік-бригадир або
член екіпажу. При цьому перевіряється цілісність пломб на місцях,
перелічених у пункті 9.18 цього Положення. 9.20. Якщо повітряне судно не планується для подальшого
виконання літерних польотів, прийняття (передача) його під охорону
здійснюється в установленому порядку на загальних підставах. 9.21. Охорона повітряних суден іноземних держав, що виконують
рейси літер "К", здійснюється службами авіаційної безпеки
аеропортів посадки за узгодженням з представниками прибуваючої
сторони.
10. Організація обслуговування пасажирів рейсу літер "К"
10.1. Усім пасажирам, які летять на повітряному судні, що
виконує рейс літер "К", оформлюється авіаквиток. Може оформлятися
груповий авіаквиток на ім'я одного із членів делегації з доданням
списку пасажирів. 10.2. Начальник (старший диспетчер) зміни служби перевезень
аеропорту несе особисту відповідальність за правильне оформлення
перевізної документації на пасажирів, вантаж, пошту та їх багаж. 10.3. На повітряне судно, що виконує рейс літер "К", продаж
квитків іншим пасажирам у проміжних аеропортах посадки
забороняється. 10.4. Для обслуговування пасажирів призначається бригада
досвідчених бортпровідників. Встановлюється контроль за своєчасною
підготовкою та доставкою на повітряне судно посуду та бортового
харчування. Порядок бортового харчування і замовлення його
асортименту для осіб, що летять рейсом літер "К", визначається при
наданні розпорядження та завдання на виконання рейсу. 10.5. Відповідальність за асортимент та якість бортового
харчування для пасажирів і екіпажу літака, оформлення сертифіката
його придатності, своєчасне виконання замовлення і доставку на
борт повітряного судна покладається на призначену посадову особу
авіаційного перевізника. 10.6. Пасажири, які летять на повітряному судні, що виконує
рейс літер "К", обслуговуються в залі офіційних делегацій.
11. Організація та забезпечення польотів повітряних суден
підконтрольними рейсами "ПК"
11.1. Організація та забезпечення польотів повітряних суден
підконтрольними рейсами "ПК" та їх рух у повітряному просторі
України забезпечуються та контролюються у відповідності з чинними
документами, діючими в цивільній авіації України. Всі види
обслуговування проводяться за заявками екіпажів цих повітряних
суден, під їх керівництвом та контролем. Додаткові вимоги щодо екіпажів, повітряних суден, їх
підготовки до рейсів, технічного обслуговування, охорони, ОПР,
метеорологічного та пошуково-рятувального забезпечення не
встановлюються. 11.2. Організаційне забезпечення спеціальних підконтрольних
рейсів "ПК" з окремими делегаціями або посадовими особами України,
що виконують повітряні судна цивільної авіації України,
здійснюється у відповідності з пунктами 6.1 - 6.12, 6.14 - 6.19
розділу 6 цього Положення. 11.3. Організація обслуговування пасажирів спеціальних
підконтрольних рейсів "ПК" з окремими делегаціями або посадовими
особами України, які виконують повітряні судна цивільної авіації
України, здійснюється у відповідності з розділом 10 цього
Положення. 11.4. Передача інформації про рух повітряних суден
підконтрольними рейсами "ПК" здійснюється відповідно до Табеля. При виконанні міжнародних підконтрольних "ПК" рейсів за
розкладом інформацію ЦДС ЦА про посадку (зліт) повітряного судна в
іноземному аеропорту надає аеропорт вильоту (посадки) в Україні. 11.5. Контроль за рухом повітряних суден підконтрольними
рейсами "ПК" здійснюють ЦДС ЦА та ВДС авіаційного перевізника.
Додаток N 1
до Положення про організацію та
забезпечення польотів повітряних
суден цивільної авіації літерними
та підконтрольними рейсами
Перелік
посадових осіб України, спеціальні рейси з
якими виконуються літером "К", а рейси за
розкладом - підконтрольними - "ПК"
1. Перший заступник Голови Верховної Ради України 2. Перший віце-прем'єр-міністр України 3. Міністр закордонних справ України 4. Генеральний прокурор України 5. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим
Примітка: В особливих випадках в залежності від розпорядження на
виконання спеціального рейсу Голова Укравіатрансу та
Голова Украеронавігації мають право присвоювати
літер "К" іншим спеціальним рейсам з делегаціями або
посадовими особами України, які не входять до Переліку.
Додаток N 2
до Положення про організацію та
забезпечення польотів повітряних
суден цивільної авіації літерними
та підконтрольними рейсами
Затверджую
Керівник ________________________ ________________________
"___"_______ 199___ р.
Акт
на комісування спецмашини
типу ____________________
Підстава: ___________________________________________________ Підготовлено комісією у складі: Голова комісії _____________________________________________ Члени комісії: _____________________________________________ ____________________________________________,
які здійснили перевірку технічного стану (тип спецмашини) __________ державний N _______ з ємністю N ________ щодо
визначення її придатності для обслуговування повітряних суден, що
виконують рейси літер "К".
Внаслідок перевірки встановлено:
1. Щодо технічного стану базового шасі: зовнішній вигляд ___________________________________________; двигуни ____________________________________________________; рульове управління _________________________________________; гальмові системи ___________________________________________; електрообладнання __________________________________________; ходова частина _____________________________________________; інструмент _________________________________________________; контрольно-вимірювальна апаратура __________________________; техдокументація ____________________________________________. 2. Щодо технічного стану спецобладнання: 1) для засобів заправки, транспортування пально-мастильних
матеріалів: зроблений повний аналіз палива _______ з резервуара N ____,
масла _____ з резервуара N ____ (тари) ____. Паливо _____
відповідає _______, виписано паспорт N ____, масло ____
відповідає _______, виписано паспорт N ____; роздавальні рукави ______________________________ (стан); наконечники ____________________________ (стан, чистота); роздавальні пістолети __________________ (стан, чистота); сітчасті фільтри _______________________ (стан, чистота); протипожежне обладнання _________________________ (стан); засоби заземлення _______________________________ (стан); контрольно-вимірювальна апаратура _______________ (стан); техдокументація ____________________________ (наявність); гідравлічні випробування роздавальних рукавів проведено
"___"_______ 199__ р.; зачищення/промивання ємностей паливозаправника проведено
"___"_______ 199__ р., ємностей маслозаправника проведено
"___"_______ 199__ р., фільтра на маслозаправнику
"___"_______ 199__ р., прокачано ____ л; перепад тиску на пунктах наливу ________________________; вміст рідини ___________________ у паливі _____________%; вода (кристали льоду) і механічні домішки у паливі, маслі
відсутні; горловина і прийомні патрубки паливо- та маслозаправників
перевірено та опломбовано відтиском N ____; Висновки комісії: Спецмашина _______ державний N ________ є технічно справною і
допускається до обслуговування повітряних суден, що виконують
рейси літер "К", на період з "___"_______ 199__ р. по
"___"_______ 199__ р. Зазначається вид палива з вмістом у ньому
рідини __________ у кількості ______%, вид масла.
Голова комісії
Члени комісії ________________________________ Примітки: 1. Члени комісії перелічуються за прізвищами в
алфавітному порядку, із зазначенням ініціалів та посад.
Додаток N 3
до Положення про організацію та
забезпечення польотів повітряних
суден цивільної авіації літерними
та підконтрольними рейсами
Обсяг перевірок
при комісуванні спецтранспорту
1. У процесі комісування базових шасі всіх типів спецмашин
підлягають перевірці: якість виконання всіх профілактичних регламентних робіт (за
технічною документацією) та наявність залишкового ресурсу; стан і робота двигунів, коробки передач та інших основних
агрегатів; справність рульового управління; справність гальмової системи спецмашини; стан акумуляторних батарей, робота електрообладнання
(стартера, генератора тощо); справність системи освітлення спецмашини, додаткових
сигнальних і проблискових вогнів; справність і працездатність радіостанції; наявність упорних колодок; чистота і зовнішній вигляд спецмашини; справність і терміни перевірки контрольно-вимірювальної
апаратури; комплектність згідно з описом формуляра; оформлення технічної документації. 2. У процесі комісування спеціального обладнання за типами
спецмашин підлягяють перевірці: 1) на паливозаправниках: чистота ємності, роздавальних рукавів, сітчатих фільтрів
наконечників нижньої заправки та роздавальних пістолетів; омічний опір металізації рукавів; наявність і відповідність вимогам заземлювальних пристроїв; відсутність у запірній арматурі та з'єднаннях місць
підтікання палива; наявність і справність фільтроелементів, перепад тиску на
фільтрах тонкого очищення авіапалива (нормативне значення
0,3 - 0,6 кгс/см); виконання робіт щодо прокачки не менше 6000 л палива на
кільце (якщо встановлені нові фільтроелементи); додержання норм устоювання палива в резервуарах складу; якість палива на наявність механічних домішок і води шляхом
зливу відстою; відмітка в паспорті на паливо процентного вмісту
противодокристалізаційної рідини; відповідність паспорта на паливо умовам заправки повітряного
судна даного типу; справність і терміни перевірки контрольно-вимірювальної
апаратури; 2) на маслозаправниках: працездатність насосного агрегату; чистота і справність запобіжної сітки горловини, роздавальних
рукавів і наконечників; справність роботи автомата вимкнення форсунки; чистота елементів основного фільтра роздавальних пістолетів
та наконечників нижньої заправки; відсутність масляних плям на з'єднаннях; наявність і відповідність паспорта на масло умовам заправки
повітряного судна даного типу; справність і терміни перевірки контрольно-вимірювальної
апаратури.
Додаток N 4
до Положення про організацію та
забезпечення польотів повітряних
суден цивільної авіації літерними
та підконтрольними рейсами
Затверджую
Керівник _______________________ _______________________
"___"_______ 199__ р.
Акт
перевірки технічного стану і готовності повітряного
судна до виконання рейсів літер "К"
Підстава ____________________________________________________ ____________________________________________________
Підготовлено комісією у складі: Голова (Головний інженер авіаційного перевізника) Члени комісії: ____________________________________________ ____________________________________________
На технічний стан і готовність повітряного судна ___________
N ______ до виконання рейсів літер "К".
Перевірку проведено в період ________________________________ Літак (вертоліт) __________, бортовий N ______________,
заводський N __________. Початок експлуатації з "___"_______ 199__ р., наліт від
початку експлуатації _____ год._____ хв. Мав ______ ремонтів, після останнього ремонту налітав ______ год. ______ хв.
На літаку (вертольоті) встановлено двигуни (тип, серія) _______________:
- двигун N 1 зав.N _____. Напрацював з початку експлуатації _____ год. _____ хв. Має залишок ресурсу _____ год. _____ хв.;
- двигун N 2 зав.N _____. Напрацював з початку експлуатації _____ год. _____ хв. Має залишок ресурсу _____ год. _____ хв.;
- двигун N 3 зав.N _____. Напрацював з початку експлуатації _____ год. _____ хв. Має залишок ресурсу _____ год. _____ хв.;
- двигун N 4 зав.N _____. Напрацював з початку експлуатації _____ год. _____ хв. Має залишок ресурсу _____ год. _____ хв.
Технічне обслуговування літака (вертольота) і двигунів
проводилось у терміни і в обсязі згідно з діючим регламентом.
Доробки і огляди за бюлетнями та вказівками виконано у
встановлені терміни. При підготовці літака (вертольота) до виконання польотів
літер "К" проведено технічне обслуговування: планера і його систем
за формою (наліт годин) _____, двигунів за формою (наліт годин) _____ під керівництвом інженера літака і двигунів ____________ і
техніків-бригадирів __________________________________. У процесі комісування літак (вертоліт) оглянуто комісією,
роботу двигунів, систем і обладнання перевірено на землі при
працюючих двигунах протягом _____ хв. У результаті комісування встановлено, що літак (вертоліт),
його двигуни та системи працюють у межах встановлених параметрів. Літак (вертоліт) заправлено в аеропорту _______________
паливом марки _________ в кількості ______ кг за паспортом N ____
від "___"_______ 199__ р. Масло марки ________ в кількості_____
літрів за паспортом N _____ від "___"_______ 199__ р. Паливо і
масло за своїми якостями відповідають ________________. Висновок комісії: Літак (вертоліт) ________ N _________ придатний до виконання
польотів літер "К".
Голова комісії Члени комісії: ____________________________ Примітки: 1. Члени комісії перелічуються за прізвищами в
алфавітному порядку із зазначенням ініціалів та посад.
2. Розрахунок розсилки:
прим. N 1 - керівникові підприємства
прим. N 2 - після закінчення строку дії комісування
в АТБ.вгору