Документ z0132-94, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 13.11.2000, підстава - z0803-00

                                                          
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Н А К А З
N 10 від 30.05.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 червня 1994 р.
vd940530 vn10 за N 132/341
( Наказ скасовано на підставі Наказу Укрсоюзсервісу
N 20 ( z0803-00 ) від 27.08.2000 )
Про затвердження Інструкції щодо оформлення
замовлень з окремих видів послуг та їх виконання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Укрсоюзсервісу
N 15 ( z0180-97 ) від 26.03.97 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16
травня 1994 року N 313 ( 313-94-п ) "Про затвердження правил
побутового обслуговування населення" Н А К А З У Ю:
Затвердити Інструкцію щодо оформлення замовлень з окремих
видів послуг та їх виконання (додається).

Президент А.Я.Гіль
ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом Українського союзу об'єднань,
підприємств і організацій побутового
обслуговування населення
від 30 травня 1994 р. N 10
ІНСТРУКЦІЯ
щодо оформлення замовлень з окремих
видів послуг та їх виконання
Відповідно до Правил, побутового обслуговування населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.94 N
313 ( 313-94-п ) "Про затвердження правил побутового
обслуговування населення", Інструкція щодо оформлення замовлень з
окремих видів послуг та їх виконання є обов'язковою для всіх
господарюючих суб'єктів - підприємств (їх об'єднань), установ,
організацій незалежно від форм власності громадян - підприємців та
іноземних юридичних осіб, що надають побутові послуги (виконують
роботи (далі - виконавець).
Ремонт і пошиття взуття
1. Під час оформлення замовлення на ремонт взуття ступінь
його зносу визначається за основними показниками, що
характеризують як експлуатаційний, так і моральний знос.
Розрізняються такі види зносу: незначний, середній та значний. 2. Ступінь зносу взуття визначається за наявністю вад, що
характеризують його знос відповідно до таблиці, виявлених
приймальником замовлення під час огляду всіх деталей: верху,
підкладки, підошви та підборів, беручи до уваги відповідність
взуття сучасній моді, зовнішній вигляд. Ступінь зносу взуття визначається за величиною найбільшої
вади. Якщо півпари зношені неоднаково, то ступінь зносу
встановлюється за гіршою півпарою. У новому взутті, що надходить
до майстерні для виконання ремонтних робіт, пов'язаних із зміною
висоти і ширини халяв, тонування, поставленням профілактичних
підметок, розтягуванням та виконанням інших робіт, ступінь зносу
не визначається, а у договорі зазначається "нове". 3. Ступінь зносу взуття погоджується із замовником. Вартість
прийнятого у ремонт взуття з урахуванням зносу зазначається у
договорі. 4. У ремонт взуття приймається тільки у чистому вигляді. 5. Не приймаються замовлення на виготовлення та ремонт взуття
із зміною фасону (перетяжка взуття) з наявними ортопедичними
дефектами стопи у замовника, роботи за якими виконуються
спеціалізованими підприємствами.
ТАБЛИЦЯ
оцінки зносу взуття ————————————————————————————————————————————————————————————————— Вади, що характеризують знос |Ступінь зносу |(у відсотках) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Незначний знос
Знос набійок або відставання підборів і підошв,
знос підошви в носковій частині, підборів, що пот-
ребує первинного поставлення рубчиків і косяків 20
Зруйнування ниткових швів або незначний знос пі-
дошв, що потребує поставлення профілактичних підме-
ток 25
Взуття світлих тонів з наявністю плям 30-40
Середній та значний знос
Знос набійок, відставання підошв і підборів, знос
носково-пучкової частини підошв, що потребує пер-
винного поставлення підметок 40
Зруйнування настрочних, точних швів, знос підкладки
у п'ятковій частині 40
Зруйнування точних швів, що скріплюють обтяжку
платформи із заготовкою, у взутті рядково-клейового
методу кріплення 40
Знос підборів, що потребує їх заміни; перелом ге-
ленка металевого; нестійкість взуття в геленковій
частині, для усунення якої необхідна заміна геленка
металевого; повторне пошкодження застібки-блискав-
ки; пошкодження обтяжки підбора, що потребує її
зміни; знос первинних підметок, за винятком профі-
лактичних 50
Моральний знос взуття, невідповідність сучасній мо-
ді фасону підбора, формованої підошви, конструкції
та обробки низу, фурнітури та оздоблення матеріалу
верху 50
Деформація форми носково-пучкової або п'яткової
частини взуття, що потребує перетяжки цих частин,
перелом підошви в пучковій або геленковій частині;
знос підошв і підборів, що потребує їх заміни; роз-
рив верху взуття, що потребує поставлення латки 60
Знос деталей верху та низу взуття, що потребує пов-
ної перетяжки взуття із заміною всіх деталей низу,
задинок, знос верху (моральний і експлуатаційний),
що потребує заміни 80 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Ремонт і пошиття швейних, хутряних
і шкіряних виробів
6. Під час приймання замовлення на пошиття виробів матеріал
верху, підкладка, хутряні деталі (комір, манжети) та інші
оздоблювальні матеріали надаються замовником або виконавцем.
7. Під час оформлення замовлення на виготовлення хутряних і
шкіряних виробів на зворотному боці по краю шкірок, пластин,
комірів, деталей краю замовник зазначає своє прізвище.
Хутряні вироби, що приймаються у ремонт, вимірюються за
довжиною і шириною, а одяг - за довжиною і шириною нижнього краю
виробу та обводу грудей. Усі ці відомості, а також площа
прийнятого в ремонт хутра зазначаються у договорі.
Підбір хутра для виготовлення хутряних виробів провадиться за
бажанням замовника в його присутності.
8. Ступінь зносу виробів, які здаються в ремонт, визначається
за трьома основними показниками - експлуатаційний знос, моральний
знос та відхилення у первинній обробці від вимог нормативних
документів шляхом оцінки їх стану за вадами, що характеризують їх
знос, підсумовуючи відсотки, зазначені в таблиці. При цьому
максимальний знос не може перевищувати 100 відсотків. Ступінь
зносу виробів погоджується із замовником.
Оцінюючи ступінь зносу виробу максимально (100 відсотків),
беруться до уваги тільки дефекти, оцінені за найбільшою кількістю
балів.
У виробах без хутряного оформлення ступінь зносу визначається
лише за верхом виробу.
ТАБЛИЦЯ
оцінки зносу швейних, хутряних і шкіряних виробів ————————————————————————————————————————————————————————————————— Вади, що характеризують знос |Ступінь зносу |(у відсотках) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Верх виробу
Потертість матеріалу:
незначна 10-20
значна 30-50
Скачування ворсу, плями:
на окремих ділянках 10-20
на всій площі 25-30
Зміна кольору (вигорання, нерізномірність
забарвлення):
малопомітна 10-20
яскраво виявлена 30-50
Здири лицьового шару шкіри:
на згинах і краях деталі 40
у середині деталі (за 1 кв.см) 2
Відшарування верхньої тканини від підкладки в дуб-
льованих матеріалах (за 1 кв.см) 0,2
Плями:
малопомітні (за 1 кв.см) 0,5
яскраво виявлені (за 1 кв.см) 1,0
Розриви, дірки, пошкодження міллю, штопання, спали,
заломи на шкірі:
на закритих ділянках (за 1 кв.см) 1,0
на відкритих ділянках (за 1 кв.см) 2,0
Недопустимі доточки, клини, використання іншої тка-
нини, відхилення від встановленого напряму ворсу,
несумісність малюнка та інші:
на закритих ділянках 10
на відкритих ділянках 20-30
Моральний знос:
незначний 10-20
значний 30-50
Хутряне оздоблення
Потертість волосяного покриття:
незначна 10-20
значна 30-50
Скачування, зваляння волосяного покриву:
незначна 10-20
значна 25-40
Зміна кольору:
малопомітна 10-20
яскраво виявлена 25-40
Розриви, лисини, ломка шкіряної тканини
(за 1 кв.см на площі 10 кв.дм) 1,0 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 9. Під час оформлення замовлення на ремонт або перелицювання
виробу в договорі зазначається його вартість з урахуванням ступеня
зносу. В одязі перелицьованому, але без будь-яких інших дефектів,
знос становить 50 відсотків. В одязі, що піддавався пранню, хімчистці або фарбуванню і не
має дефектів, знос становить 25 відсотків. У розпорених виробах ступінь зносу визначається так само, як
і в цілих виробах. У пом'ятих і запорошених швейних виробах, що надходять в
ремонт, але не були у вжитку, знос становить 10 відсотків. 10. У ремонт не приймаються вироби в забрудненому і мокрому
вигляді, а також ті, що через довгу експлуатацію мають сильне
ослаблення тканини, яке неможливо усунути. 11. За максимальної оцінки зносу (100 відсотків) для
перелицювання та ремонту приймається лише такий одяг, перекрій або
ремонт якого дасть змогу одержати виріб, що відповідає вимогам
нормативних документів по ремонту швейних виробів.
Ремонт і виготовлення трикотажних виробів
12. Під час приймання замовлення на ремонт ступінь зносу
трикотажних виробів визначається за трьома основними показниками -
експлуатаційний знос, моральний знос та відхилення у первинній
обробці від вимог нормативних документів шляхом оцінки їх стану за
вадами, що характерезують їх знос, підсумовуючи відсотки
відповідно до таблиці. Ступінь зносу погоджується із замовником. 13. Під час визначення ступеню зносу проводиться загальний
огляд виробу, встановлюється факт його застарілості та можливість
перекрою на більш сучасний фасон.
ТАБЛИЦЯ
оцінки зносу трикотажних виробів ————————————————————————————————————————————————————————————————— Вади, що характеризують знос |Ступінь зносу |(у відсотках) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Потертість полотна
незначна 10
значна 30-60
Зміна кольору:
малопомітна 10
яскраво виявлена 30-60
Деформація:
незначна 10
значна 30
Скачування верху:
на окремих ділянках 10
на всій площі 30
Пошкодження швів:
незначне 10
значне 30
Розриви, дірки, пошкодження міллю, штопання:
на закритих ділянках (до 3-х випадків) 30
на відкритих ділянках (до 6-ти випадків) 60
Плями:
малопомітні (до 3-х випадків) 30
яскраво виявлені (до 6-ти випадків) 60
Спускання петель:
в один петельний стовпчик до 3 см 10
в два петельних стовпчика до 6 см 30
в три та більше петельних стовпчиків понад 6 см 60
Відшарування верхнього шару полотна від підкладки у
виробах з дубльованих матеріалів 30
Недопустимі надставки, клини, несумісність малюнка,
напрями петельної структури ворсу:
на закритих ділянках 10
на відкритих ділянках 30-60
Моральний знос:
незначний 10
значний 30-60
Вироби, що пройшли прання, хімчистку або фарбування,
які не мають дефектів 25
Експлуатаційний знос виробів, що не були у вжитку 10 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 14. При оцінці зносу виробу повинні братися до уваги головні
дефекти, які визначають знос виробу, і не враховуються дефекти, що
мало впливають на його зовнішній вигляд. Ступінь зносу виробів у комплектах визначається за виробом з
найбільшим ступенем зносу. 15. Трикотажні вироби, які через тривалу експлуатацію мають
сильне послаблення полотна на всій площі та значні ушкодження
окремих деталей, що неможливо усунути, для ремонту не приймаються.
Ремонт побутових машин і приладів, у тому
числі радіоелектронної апаратури
16. Ремонт побутових машин і приладів та радіоелектронної
апаратури провадиться як у виконавця, так і вдома у замовника. Безпосередньо у виконавця виконується ремонт побутових машин
і приладів та радіоелектронної апаратури у тих випадках, коли
через технічні причини (складність ремонту, наявність періодичних
дефектів тощо) робота не може бути виконана вдома у замовника. 17. Технічне обслуговування і ремонт телевізорів (телерадіол)
на місці їх установки, а також установка і ремонт зовнішніх
індивідуальних антен провадиться тільки в зоні впевненого
приймання сигналу телевізійних центрів або ретрансляційних
станцій. 18. Ремонт телевізорів (телерадіол), установлених поза зоною
впевненого приймання, автомобільних радіоприймачів здійснюється у
виконавця. 19. Відремонтовані побутові машини і прилади перевіряються на
якість роботи виконавцем у присутності замовника з видачею
гарантійного талону відповідно до нормативних документів. Відремонтована та перевірена радіоелектронна апаратура
опломбовується. Гарантія зберігається за наявності пломби. У разі зіпсування виробів після ремонту в період гарантійного
терміну і надходження їх знову в ремонт термін дії гарантії
продовжується на час перебування у ремонті. При виконанні ремонту технічно складних виробів шляхом заміни
комплектуючих або складових частин, які мають гарантійні терміни
експлуатації, замовнику видається документ, що засвідчує наявність
таких термінів, встановлених виготівником. 20. Під час приймання для ремонту годинників із дорогоцінних
металів, механізм годинника виймається, а корпус залишається у
замовника. Після проведення ремонту механізм годинника
встанолюється виконавцем у наданий замовником корпус. Водонепроникні годинники видаються після ремонту без
перевірки їх на водонепроникність, про що виконавець має
повідомити замовника. 21. У разі виконання замовлень на виготовлення або ремонт
замків і ключів забороняється зазначити в договорі адресу
замовника.
Ремонт і виготовлення ювелірних виробів
22. Організація роботи по ремонту, виготовленню та переробці
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
здійснюється виконавцем відповідно до вимог Декрету Кабінету
Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 53-93 "Про державний
пробірний нагляд", Інструкції про порядок одержання, виконання,
обліку і зберігання дорогоцінних металів і каміння на
підприємствах служби побуту, затвердженої наказом Мінпобуту УРСР
від 18 серпня 1989 р. N 112, та нормативних документів на ремонт і
виготовлення ювелірних виробів. 23. Виконавець приймає та виконує замовлення на ремонт і
виготовлення ювелірних виробів із дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння замовника або з власних матеріалів, а також
проводить обмін лому дорогоцінних металів на заздалегідь
виготовлені ювелірні вироби. На переробку приймаються вироби із золота, срібла та лом
золота і срібла різних проб, золоті монети, коронки та мостовидні
протези 850 проби, кламери 583 проби, зубопротезні диски за
наявності на них відбитку державного пробірного клейма України. При оформленні замовлення на переробку дорогоцінних металів
виконавець визначає пробу. Вироби із дорогоцінних металів, що
приймаються на переробку, для виявлення обтяжки, гальванопокриття
надрізаються, вироби з клеймом ламаються приймальником по клейму в
присутності замовника. Лом і вироби повинні прийматись незабрудненими, без сторонніх
включень. На приймальному пункті проводиться за рахунок замовника
очищення дорогоцінних металів та вилучення деталей із дорогоцінних
металів до їхнього зважування. Забороняється приймати вироби поштучно без зазначення їхньої
маси та проби як для ремонту, так і для виготовлення нових
виробів. 24. При оформленні замовлення у договорі чітко визначається: найменування і характеристика прийнятого виробу в ремонт або
дорогоцінного металу для переробки (лом, каблучка, монета і т.п.)
із зазначенням проби, маси, кожного з них в грамах, найменування
каміння, їх маса і кількість; дорогоцінне каміння приймається із зазначенням його
найменування маси, кількості, розмірів і групи за якістю та
кольором (кожного) за наявності у виконавця відповідного
обладнання для ідентифікації дорогоцінного каміння. У разі
відсутності такого обладнання закріплення дорогоцінного каміння
виконується у присутності замовника; у разі приймання для ремонту браслета в договорі також
повинна бути зазначена кількість ланцюгів; у разі приймання для ремонту корпус годинника зазначається
кількість кришок; у разі приймання для ремонту ланцюжків - їхня довжина; при замовленні нового виробу робиться опис замовлення,
зазначаються фасони, розмір каблучки за кільцеміром, розмір
браслету за довжиною, шириною, маса виробу та каменю (якщо виріб
його має); вказується проба, втрата дорогоцінних металів, вартість
послуг, випробування та клеймування виробу, а також вартість
транспортних витрат за доставлення виробів до державної інспекції
пробірного нагляду та знову до виконавця. Договір підписується
приймальником і замовником. Якщо опис не задовольняє характеристику замовлення, то
складається ескіз, який підписується замовником і додається до
договору. Якщо виріб приймається із закріпленим каменем і за характером
замовлення немає необхідності його вилучати, у договорі
зазначається маса виробу з каменем; якщо виріб здається у
переробку, під час якої камінь має бути вилучений, його вилучення
та зважування провадиться у присутності замовника і у договорі
вказується окрема маса виробу і маса каменю. Під час ремонту (виготовлення) одного з парних виробів
(сережки, браслети тощо) замовник обов'язково здає виконавцеві і
другий виріб з комплекту як зразок для досягнення максимальної
ідентичності, що зазначається у договорі. 25. Зважування лому та виробів із дорогоцінних металів під
час приймання та видачі повинно провадитись у присутності
замовника з точністю до 0,01 грама. Дорогоцінне каміння зважується
з точністю до 0,01 карата, напівдорогоцінне - до 0,01 грама. 26. Якщо виріб, що приймається для ремонту, має дефекти, які
не підлягають усуненню (вмятини, подряпини, сколювання каміння
тощо), у договорі робиться відповідна відмітка. 27. Під час оформлення замовлення замовник попереджується про
можливий залишок дорогоцінного металу або його недостачу. Залишок
має бути повернений замовнику. Кількість дорогоцінного металу, якої не вистачає, за згодою
замовника може бути додана виконавцем за додаткову плату, про що
робиться відмітка у договорі під час оформлення замовлення. 28. Під час приймання та видачі замовлення на виготовлення
або ремонт ювелірних виробів замовник пред'являє паспорт або інший
документ, що його замінює. 29. Під час приймання виробу в ремонт або на переробку в
період гарантійного терміну експлуатації оформлюється новий
договір з позначкою "Повторний ремонт" з заповненням всіх
реквізитів, що є в основному договорі. Термін виконання замовлення
встановлюється за погодженням із замовником. 30. У разі анулювання замовлення повернення дорогоцінного
металу, каміння та грошей провадиться за письмовою заявою
замовника за пред'явленням ним паспорта чи іншого документа, що
його замінює, та раніше виданого йому договору. При одержанні
дорогоцінного металу (виробу), каміння, грошей замовник
розписується в договорі. 31. Виготовлені ювелірні вироби із дорогоцінних металів
повинні відповідати одній з установлених чинним законодавством
проб. 32. Деталі, яких бракує до виробів, під час ремонту
виготовляються з відповідного за пробою та кольором металу. За
погодженням із замовником можливе використання дорогоцінних
металів іншої проби з обов'язковою відміткою про це у договорі, що
підтверджується підписом замовника. 33. Усі виготовлені або відремонтовані ювелірні вироби, якщо
під час ремонту на виготовлення основних деталей виробу додавалося
0,5 і більше грамів дорогоцінного металу, повинні мати відбиток
іменника виконавця та державне пробірне клеймо державної інспекції
пробірного нагляду за місцезнаходженням виконавця. Ювелірні вироби, під час ремонту яких виготовлено елементи,
що їх бракувало, та на поверхні яких неможливо поставити державне
пробірне клеймо без порушення міцності або художніх якостей
виробу, надсилаються до інспекції для випробування з обов'язковим
зазначенням у супровідному описі виготовленого елемента (деталі). 34. Крім плати за послуги із замовника при оформленні
замовлення додатково стягується за випробування та клеймування
відповідно до пробірного тарифу затвердженого Мінфіном, а також за
доставлення виробів до державної інспекції пробірного нагляду та
знову до виконавця. 35. Засоби вимірювань, які використовуються для визначення
маси, кількості, розмірів лому та виробів із дорогоцінних металів
під час їх приймання та видачі підлягають обов'язковій державній
повірці в органах Держстандарту в установлені терміни.
Ремонт і виготовлення меблів
36. Ремонт меблів провадиться як вдома у замовника, так і у
виконавця. Доставка меблів на ремонт виконавцю і відремонтованих або
виготовлених виробів замовнику провадиться відповідно до договору
замовником або виконавцем за рахунок замовника. 37. У разі оформлення замовлення на складання вдома придбаних
в торговельній мережі меблів замовник оплачує додатково вартість
виклику майстра. Виконавець перед початком складання меблів перевіряє її
якість, наявність комплектуючих виробів, їхню відповідність
документації (паспорту, інструкції). У разі виявлення браку, некомплектності меблів і
комплектуючих виробів замовлення за погодженням із замовником
анулюється.
Хімічне чищення та фарбування одягу, прання білизни
38. Для хімічного чищення та фарбування приймаються: перо-пухові вироби - за вагою; гардинно-тюлеві вироби та відрізи тканин з обметаними краями,
а також килимові вироби - за кількістю та площею в кв.м.; мотки пряжі - за кількістю та вагою; спорки одягу, що здаються на перефарбування (зшиті в одне
полотнище); пухові хустки - за кількістю та розміром (ширина та довжина).
Заміри провадяться через середину хустки; головні убори - за кількістю та розміром; усі інші речі - за кількістю. 39. Під час приймання речей для хімічного чищення, прання та
фарбування замовник попереджується, що в процесі їх обробки
можливий прояв прихованих дефектів, що виникли при виготовленні
або експлуатації речей, а також про те, що деякі плями та дефекти
не можуть бути усунені, а саме: задавнені плями побутового характеру (окислені, жирові,
чорнильні, від фарби для волосся, брів, вій, ліків, крові,
силікатного клею, олії); потертість ворсу, звалювання, приховані та наявні припали від
прасування при виготовленні та в домашніх умовах; зміна забарвлення та пожовклість від поту та хімікатів;
пошкодження міллю (приховані та явні) на всіх виробах, крім
синтетичних, і спускання петель на трикотажних виробах; розтягування трикотажних виробів (краю рукавів, горловини,
низу, а також повна деформація виробів із поліакрілнітрильних
волокон); білястість і місцеві зміни кольору на виробах із замші,
велюру, спілки та шубної овечої шкури; порушення основи килимових виробів у місцях, пошкоджених
міллю, пліснявою, дезинфікуючими отрутохімікатами; відшарування та деформація внутрішньої клейової прокладки
коміра, бортів, манжетів; зміна форми малюнка на хутряних виробах, одержаного методом
термообробки; збігання штучного хутра; обтріпування та пориви в ослаблених місцях; деформація складок "гофре" та "плісе" через неякісне
виготовлення; руйнування гардинно-тюлевих виробів у місцях впливу сонячних
і теплових променів. 40. Позначку на виробах, що здаються для хімічного чищення та
фарбування, пришиває приймальник замовлень а позначку на виробах,
що здаються до пральні, - сам замовник або приймальник за
додаткову плату. 41. Виконавець не приймає замовлення на: хімічне чищення, прання та фарбування речей старих, залитих
їдкою речовиною, а також речей, виготовлених із волокон, для яких
не розроблено технологію чищення (фарбування) і на яких є
маркірування з позначенням заборони хімічної обробки; термінове хімічне чищення та прання речей, що потребують
тривалої обробки і складних плямовивідних операцій (речей сильно
забруднених із складними водорозчинами заплямування, із
застарілими плямами від рослинних масел, смоли, лаків, чорнил,
масляної фарби, іржі, крові вина тощо). 42. Вартість виробів (речей), що приймаються для хімічного
чищення та прання, визначається за цінами, погодженими із
замовником, з урахуванням зносу. 43. Для виробів, що приймаються для хімічного чищення
встановлено чотири ступеня зносу - 10, 30, 50 і 75 відсотків: знос 10 відсотків - вироби та відрізи тканин, що не мають
дефектів при виготовленні, не були у вжитку і на довгому
зберіганні, не мають пошкодження волокон і забарвлення; знос 30 відсотків - вироби малозношені із незначним
забрудненням та заплямуванням, що не вигоріли, не піддавалися
пранню, хімічному чищенню або перефарбуванню і не мають
пошкодження волокон, забарвлення і поривів, відрізи тканини з
незначними порізами біля кромки тканини або іншими невеликими
пошкодженнями; знос 50 відсотків - вироби ношені, вигорілі, прані, чищені та
перефарбовані; із збитим ворсом, потерті, які мають в деяких
місцях спущені петлі; з невеликими поривами та штопанням; значним
забрудненням і заплямуванням, мають зачіпки, незначні припали, а
також відрізи тканини із забрудненнями, заплямуваннями або
незначними пошкодженнями в середині відрізу; вироби з тканин,
дубльованих пінополіуретаном, що мають заломи на ліктьових згинах;
килимові вироби, що мають місця з пошкодженим забарвленням,
обтріпані краї; гардинно-тюлеві вироби, що мають незначні
пошкодження волокон; знос 75 відсотків - вироби дуже забруднені, реставровані, що
піддавалися пранню, хімічному чищенні або перефарбуванню, мають
витертість і вигорілі місця, а також припали, штопання, розриви,
спущені петлі, плями, що зіпсували колір і волокно тканини,
незначні пошкодження міллю, зваляність волосяного покриву,
пошкодження шкіряної тканини; вироби із тканин, дубльованих
пінополіуретаном, що мають відшарування або роздуті місця. 44. Для прання приймаються: білизна - за вагою та кількістю; сорочки - за кількістю. Для прання білизни визначено чотири ступеня зносу виробів -
20, 40, 60 і 80 відсотків: знос 20 відсотків - білизна, що не піддавалися пранню, але
була у вжитку і не має дефектів при виготовленні, пошкоджень
волокон і забарвлення; знос 40 відсотків - білизна, що була у вжитку, піддавалися
пранню, не має плям, пошкоджень волокон і забарвлення; знос 60 відсотків - білизна прана, має плями, незначні
пошкодження від механічного впливу та припали; знос 80 відсотків - білизна стара, має пориви, припали,
плями.
Ремонт і будівництво житла та інших об'єктів
45. Оформлення замовлень на роботи, пов'язані з
переплануванням жилих приміщень, переобладнанням
санітарно-технічних, електротехнічних або газових внутріквартирних
мереж, здійснюється після подання замовником технічної
документації та дозволу відповідних органів. 46. Замовлення на ремонт жилих і нежилих приміщень, а також
будівництво житла, подвірних будівель оформлюється договором, до
якого додається кошторис вартості робіт і будівельних матеріалів. 47. За бажанням замовника вантажно-розвантажувальні роботи і
доставка матеріалів до місця роботи здійснюються виконавцем за
окрему плату.
Послуги лазень та душових
48. Лазні, їх відділення, сауни та душові павільйони повинні
відповідати санітарним правилам улаштування, обладнання та
утримання бань, затверджених заступником Головного санітарного
лікаря СРСР від 19.06.72 N 982-72. 49. Організоване відвідування лазень (військовослужбовцями,
учнями шкіл, дитячих будинків та інші) проводиться відповідно до
укладеного договору. 50. До загального відділення лазень діти іншої статі
допускаються тільки віком до п'яти років. У відділення лазні "матері та дитини" допускаються жінки з
хлопчиками віком до п'яти років. Діти та підлітки віком до 16 років без супроводу дорослих у
душові та ванні кабіни, а також до парильних відділень не
допускаються. 51. Якщо верхній одяг і головні убори відвідувачі здають до
гардероба, їм видається жетон. Відповідальність за збереженням в роздягальному відділенні та
гардеробі одяг, взуття і білизни, що належать відвідувачам, несе
адміністрація лазень і душових павільйонів. Цінні речі, документи та гроші здаються до камери схову
цінностей, а там, де її немає, - на зберігання лазнику
роздягального відділення. За збереження цінних речей, документів,
грошей, що не здані відвідувачами на зберігання, власник або
орган, уповноважений управляти майном, відповідальності не несе. 52. У роздягальних відділеннях відвідувачі залишають одяг,
взуття та білизну на зберігання лазнику з видачею жетона. Шафи з
одягом, взуттям, білизною зачиняти та відчиняти має право тільки
лазник. Відвідувачі повинні перевірити, чи зачинено шафу. Жетон є
доказом права його пред'явника на речі у відповідній шафі. Відвідувач, який загубив жетон, одержує свої речі після
підтвердження, що вони йому належать, та сплачує до каси лазні
вартість жетону. 53. Відвідувачам лазень забороняється: входити в роздягальне приміщення у верхньому одязі за
наявності гардероба; вносити до лазневих і парильних приміщень скляні предмети,
леза та бритви для гоління; користуватися басейном без попереднього миття під душем; митися милом на полицях у парильному відділенні; прати білизну у лазневому приміщенні; залишати відкритими крани після закінчення користування ними; допускати дітей дошкільного віку користуватися кранами; вживати спиртні напої; відкривати вікна і кватирки; залишати у загальних і парильних приміщеннях використані
мочалки, віники, папір тощо; спувати інвентар і обладнання. 54. До лазні не допускається особи в нетверезому стані, особи
з явними ознаками шкірних захворювань без відповідного медичного
висновку. 55. Під час роботи лазні обслуговуючий персонал повинен
стежити за виконанням відвідувачами вимог, передбачених пунктами
53 і 54 цієї Інструкції, та дотриманням діючих санітарних норм. Обслуговуючий персонал повинен попереджати відвідувачів
ванних і душових кабін за 10 хвилин до закінчення встановленого
для миття часу. У разі прострочення цього часу відвідувач
зобов'язаний сплатити до каси вартість другого квитка. 56. Після кожного відвідувача ванна обов'язково миється і
дезинфікується обслуговуючим персоналом. Обслуговуючому персоналу заборонено надавати в користування
відвідувачам віники, рушники та простирадла, що були у вжитку, а
мочалки повинні видаватися продезинфікованими.
Послуги прокатних пунктів
57. Прокат предметів оформляється договором побутового
прокату і здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України
( 1540-06 ). 58. Предмети прокату надаються у тимчасове користування
громадянам України, які досягли вісімнадцятирічного віку, за
наявності у них паспорта з відміткою про прописку в населенному
пункті за місцезнаходженням підприємства прокату (за винятком
випадків передбачених пунктом 59 цієї Інструкції. Військовослужбовцям предмети прокату надаються за наявності
посвідчення особи і довідки з місця проживання чи служби. представникам підприємств, установ і організацій предмети
прокату надаються за поданням паспорта і довіреності. Наймачам, які мають тимчасову прописку, предмети можуть
надаватися напрокат на термін, що не перевищує терміну прописки. Для одержання автомобіля, мотоцикла, моторолера, мопеда,
моторного човна, катера обов'язково подається документ, що
засвідчує право керування цими транспортними засобами. 59. Надання предметів прокату на пляжах, катках, лижних
станціях, у парках, зонах відпочинку може здійснюватися під
грошову заставу, розмір якої визначає наймодавець. Відпочиваючим у санаторіях і будинках відпочинку предмети
прокату надаються не більше як на термін їхнього перебування в цих
закладах за пред'явленням паспорта і санаторно-курортної книжки. Проживаючим у готелях предмети прокату надаються на термін,
що не перевищує часу перебування в готелі, за пред'явленням
паспорта. 60. Під час укладання договору прокату наймодавець
зобов'язаний надати наймачу всю необхідну та достовірну інформацію
про предмет прокату, а також нормативні документи, якщо вони
передбачені виготовлювачем, що містять правила та умови
ефективного використання цього предмету. 61. Побутові машини, побутова радіоелектронна апаратура, інші
предмети побутової техніки повинні бути опломбовані. За збереження
пломби відповідає наймач. Предмети прокату, термін служби яких перевищує нормативні, і
які можуть завдавати шкоди життю, здоров'ю та майну громадян, за
рішенням наймодавця вилучаються з прокатного фонду. 62. Наймодавець зобов'язаний надати наймачу предмет прокату в
придатному для експлуатації стані. Перевірка справності предмета,
що надається, здійснюється у присутності наймача. 63. Наймодавець забезпечує безплатне встановлення, а також
технічне обслуговування і ремонт предмета протягом усього періоду
прокату. Наймодавець має право з дозволу наймача стежити за
зберіганням і експлуатацією предметів прокату. 64. У разі виходу з ладу предмета прокату наймодавець
зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви
від наймача усунути недоліки на місці, а у разі необхідності
виконання робіт в умовах стаціонарної майстерні термін ремонту
продовжується до 10 днів. При можливості, за згодою наймача,
наймодавець може замінити несправний предмет іншим аналогічним
предметом без додаткової оплати наймачем витрат, пов'язаних із
цією заміною. ( Пункт 64 в редакції Наказу Укрсоюзсервісу N 15
( z0180-97 ) від 26.03.97 ) 65. За час знаходження предмета прокату на ремонті плата за
прокат не стягується з моменту подання наймачем заяви про
несправність (за винятком випадків, коли наймачу на час ремонту
надається інший предмет або ремонт зумовлений порушенням наймачем
правил експлуатації чи утримання). У разі порушення наймачем правил експлуатації чи утримання
предмета прокату наймач оплачує вартість ремонту і транспортування
цього предмета. 66. Підключення радіотелевізійної апаратури до антен
колективного користування, установка і ремонт індивідуальних
зовнішніх і кімнатних антен, стабілізаторів та іншого допоміжного
обладнання здійснюється наймодавцем за окрему плату згідно з
договором. 67. Порядок доставки предмета прокату наймачу і повернення
наймодавцю визначається за домовленністю сторін. 68. Наймач зобов'язаний використовувати предмет прокату за
його призначенням, дотримуватися правил експлуатації та утримання,
не давати у заставу і не передавати його у піднайом. 69. Наймач зобов'язаний вносити плату за користування
предметом прокату у терміни, передбачені договором. За кожний день
прострочення терміну платежу наймач сплачує пеню, розмір якої
визначається договором побутового прокату . 70. Після закінчення терміну прокату наймач зобов'язаний
повернути предмет у стані, придатному для користування з
урахуванням нормального зносу. Перевірка справності предмета прокату, його зовнішнього
вигляду і наявності пломб здійснюється наймодавцем у присутності
наймача. 71. Наймодавець може подавати до суду, арбітражного суду
позов про дострокове розірвання договору прокату тільки у
випадках, передбачених статтею 269 Цивільного кодексу України
( 1540-06 ) і договором. 72. Наймач має право у будь-який час відмовитися від
користування предметом прокату і повернути його наймодавцю. При
цьому робиться перерахунок за фактичний час користування
предметом. 73. Вартість зіпсованого, розукомплектованого або доведеного
до непридатності предмета прокату наймач оплачує при поверненні
цього предмета або розірвання договору побутового прокату, але не
пізніше триденного терміну. У разі неповернення наймачем предмета прокату наймодавець має
право стягнути з нього вартість цього предмета (з урахуванням
зносу) і завдані наймодавцеві збитки в порядку, передбаченому
чинним законодавством. 74. Стягнення суми заборгованості за користування предметами
побутового прокату здійснюється на підставі виконавчих написів,
які вчиняються відповідно до чинного законодавства на документах,
що встановлюють заборгованість. 75. Вилучення предмета прокату в разі відмови або ухилення
наймача від його повернення, а також стягнення завданих
наймодавцеві збитків провадиться у судовому порядку. Звернення наймодавця до суду про стягнення збитків,
повернення предметів прокату або заборгованості не звільняє від
сплати сум за користування предметом прокату і пені.
Інші види послуг
76. Послуги фотоательє, перукарень, косметичних і педикюрних
кабінетів надаються відповідно до правил побутового обслуговування
населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
16.05.94 N 313 ( 313-94-п ) "Про затвердження правил побутового
обслуговування населення". Перукарні, косметичні та педикюрні кабінети повинні
відповідати санітарним правилам їх улаштування, обладнання і
утримання, затвердженим МОЗ.вгору