Документ z0132-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.10.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.02.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
Н А К А З
29.10.2012 N 486
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2013 р.
за N 132/22664

Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів
Служби безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки
України" ( 2229-12 ), з метою приведення нормативно-правових актів
Служби безпеки України у відповідність із Кримінальним
процесуальним кодексом України ( 4651-17 ) та Законом України від
13 квітня 2012 року N 4652-VI ( 4652-17 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Кримінального процесуального кодексу України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів
Служби безпеки України, що додаються.
2. Відділу забезпечення досудового слідства разом
з Управлінням правового забезпечення забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності
Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ), але
не раніше дня офіційного опублікування.
Голова Служби І.Калінін
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Генерального прокурора України
державний радник юстиції 2 класу Ю.Ударцов
Перший заступник Голови
Державної пенітенціарної
служби України С.М.Сидоренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління
Служби безпеки України
29.10.2012 N 486
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2013 р.
за N 132/22664

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів
Служби безпеки України

1. В Інструкції про порядок тримання осіб у спеціально
відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового
тримання) Служби безпеки України, затвердженій наказом Служби
безпеки України від 26 липня 2008 року N 589 ( z1013-08 ),
зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2008 року
за N 1013/15704:
1.1. Абзаци другий-десятий пункту 4.1 глави 4 замінити сімома
абзацами такого змісту: "ухвала слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою
приводу підозрюваного, обвинуваченого відповідно до статті 190
Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ); протокол затримання уповноваженою службовою особою
підозрюваного у вчиненні злочину відповідно до статті 208
Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ); ухвала слідчого судді, суду про застосування запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до статті 183
Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ); ухвала слідчого судді про продовження строку тримання під
вартою відповідно до статті 199 Кримінального процесуального
кодексу України ( 4651-17 ); постанова слідчого, прокурора, ухвала слідчого судді, суду
про застосування заходу безпеки відповідно до Закону України "Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві" ( 3782-12 ). В окремих випадках, що визначаються потребою в проведенні
слідчих дій, переведення взятих під варту осіб, які тримаються в
установах для попереднього ув'язнення, до слідчого ізолятора
(ізоляторів тимчасового тримання) здійснюється на підставі
постанови слідчого, який проводить досудове розслідування,
скріпленої гербовою печаткою, та за наявності документа, що є
підставою для тримання під вартою; вирок суду, що набрав законної сили, про засудження,
позбавлення волі особи, яка не перебувала під вартою до набрання
вироком законної сили.".
1.2. Пункт 10.2 глави 10 викласти у такій редакції: "10.2. Підставами для звільнення з-під варти є: затриманих з метою приводу - необрання як запобіжного заходу
тримання під вартою після закінчення 36 годин тримання під вартою
з моменту затримання або у разі відкликання прокурором ухвали про
дозвіл на затримання, якщо немає інших законних підстав для
подальшого тримання під вартою; затриманих - закінчення 60 годин тримання під вартою
з моменту затримання у разі, якщо не було стосовно особи обрано
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; скасування запобіжного заходу; зміна запобіжного заходу; внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі
про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про
тримання під вартою або закінчення передбаченого законом строку
тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк
не продовжено в установленому законом порядку; закінчення максимального строку тимчасового або
екстрадиційного арешту, передбаченого Кримінальним процесуальним
кодексом України ( 4651-17 ); припинення (скасування) тимчасового або екстрадиційного
арешту; звільнення особи з-під екстрадиційного арешту судом. Звільнення особи з-під варти в разі скасування або зміни
цього запобіжного заходу провадить начальник ВЗДС СБУ (сектору
забезпечення досудового слідства або керівник підрозділу, до
складу якого він входить) або особа, яка його заміщає, на підставі
ухвали слідчого судді, ухвали або вироку суду. Начальник ВЗДС СБУ (сектору забезпечення досудового слідства
або керівник підрозділу, до складу якого він входить) або особа,
яка його заміщає, зобов'язаний(а) під час звільнення осіб, що
тримаються під вартою, вчинити дії, визначені статтею 20 Закону
України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ).".
1.3. У тексті Інструкції ( z1013-08 ): слова "Кримінально-процесуальний" у всіх відмінках замінити
словами "Кримінальний процесуальний" у відповідних відмінках; слова "взяті під варту" у всіх відмінках замінити словами
"особи, які тримаються під вартою" у відповідних відмінках; слова "особа, яка провадить дізнання" у всіх відмінках
замінити словом "слідчий" у відповідному відмінку; слова "кримінальна справа" у всіх відмінках замінити словами
"кримінальне провадження" у відповідних відмінках.
2. В Інструкції про організацію служби у спеціально
відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового
тримання) Служби безпеки України, затвердженій наказом Служби
безпеки України від 26 липня 2008 року N 590/ДСК , зареєстрованій
в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2008 року за
N 1007/15698:
2.1. Пункт 4.1 глави 4 викласти у такій редакції: "4.1. Підставами для прийняття до спеціально відведених місць
для тимчасового тримання (ізоляторів тимчасового тримання) та
тримання в них затриманих і осіб, які тримаються під вартою, є: ухвала слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою
приводу підозрюваного, обвинуваченого відповідно до статті 190
Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ); протокол затримання уповноваженою службовою особою
підозрюваного у вчиненні злочину відповідно до статті 208
Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ); ухвала слідчого судді, суду про обрання підозрюваному,
обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
відповідно до статті 183 Кримінального процесуального кодексу
України ( 4651-17 ); ухвала слідчого судді про продовження строку тримання під
вартою відповідно до статті 199 Кримінального процесуального
кодексу України ( 4651-17 ); постанова слідчого, прокурора, ухвала слідчого судді, суду
про застосування заходу безпеки відповідно до Закону України "Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві" ( 3782-12 ); вирок суду, що набрав законної сили, про засудження,
позбавлення волі особи, яка не перебувала під вартою до набрання
вироком законної сили.".
2.2. Пункт 10.2 глави 10 викласти у такій редакції: "10.2. Підставами для звільнення з-під варти є: затриманих з метою приводу - необрання як запобіжного заходу
взяття під варту після закінчення 36 годин тримання під вартою з
моменту затримання або у разі відкликання прокурором ухвали про
дозвіл на затримання, якщо немає інших законних підстав для
подальшого тримання під вартою; затриманих - закінчення 60 годин тримання під вартою
з моменту затримання у разі, якщо не було стосовно особи обрано
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; скасування запобіжного заходу; зміна запобіжного заходу; внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі
про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про
тримання під вартою або закінчення передбаченого законом строку
тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк
не продовжено в установленому законом порядку; закінчення максимального строку тимчасового або
екстрадиційного арешту, передбаченого Кримінальним процесуальним
кодексом України ( 4651-17 ); припинення (скасування) тимчасового або екстрадиційного
арешту; звільнення особи з-під екстрадиційного арешту судом. Звільнення особи з-під варти в разі скасування або зміни
цього запобіжного заходу провадить начальник ВЗДС СБУ (сектору
забезпечення досудового слідства або керівник підрозділу, до
складу якого він входить) або особа, яка його заміщає, на підставі
ухвали слідчого судді, ухвали або вироку суду. Начальник ВЗДС СБУ (сектору забезпечення досудового слідства
або керівник підрозділу, до складу якого він входить) або особа,
яка його заміщає, зобов'язаний(а) під час звільнення осіб, що
тримаються під вартою, вчинити дії, визначені статтею 20 Закону
України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ).".
2.3. У тексті Інструкції ( z1008-08 ): слова "Кримінально-процесуальний" у всіх відмінках замінити
словами "Кримінальний процесуальний" у відповідних відмінках; слова "взяті під варту" у всіх відмінках замінити словами
"особи, які тримаються під вартою" у відповідних відмінках; слова "особа, яка провадить дізнання" у всіх відмінках
замінити словом "слідчий" у відповідному відмінку; слова "кримінальна справа" у всіх відмінках замінити словами
"кримінальне провадження" у відповідних відмінках.
Т.в.о. начальника
Відділу забезпечення
досудового слідства
Служби безпеки України В.Волковськийвгору