Документ z0132-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.02.2007, підстава - z0073-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 52 від 08.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
13 лютого 2001 р.
за N 132/5323
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я
N 898 ( z0073-07 ) від 27.12.2006 }
Про внесення доповнень у додаток 3 до пункту 5.1
Інструкції про здійснення нагляду за побічними
реакціями / діями лікарських засобів

У зв'язку з удосконаленням системи подання інформації про
побічну дію лікарських засобів та внесенням цих даних до
статистичної звітності Н А К А З У Ю:
1. Внести доповнення у додаток 3 до пункту 5.1 Інструкції про
здійснення нагляду за побічними реакціями/діями лікарських
засобів, затвердженої наказом МОЗ України від 19 грудня 2000 р.
N 347 ( z0947-00 ) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції
України 26 грудня 2000 р. за N 947/5168, а саме: у графі "Медична документація" рядок "Форма N" доповнити:
"137/о".
2. Директору Державного фармакологічного центру МОЗ України у
5-денний термін подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Коротка О.Ш.
Міністр В.Ф.Москаленковгору