Документ z0130-99, поточна редакція — Прийняття від 26.01.1999
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 02.03.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 13/24/13/4 від 26.01.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 березня 1999 р.
vd990126 vn13/24/13/4 за N 130/3423

Про затвердження Порядку розпорядження медикаментами,
наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними
речовинами та іншими хімічними сполуками, що
переходять у власність держави

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25 серпня 1998 року N 1340 ( 1340-98-п ) "Про Порядок обліку,
зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у
власність держави, і розпорядження ним" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок розпорядження медикаментами,
наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та
іншими хімічними сполуками, що переходять у власність держави
(додається). 2. Відділу організації медикаментозного забезпечення
населення Головного управління лікувально-профілактичної допомоги
Міністерства охорони здоров'я України (Іляшова С.І.) подати на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому
порядку. 3. Управлінню справами Міністерства охорони здоров'я України
(Мотюк М.П.) забезпечити публікацію цього наказу в газеті
"Урядовий кур'єр".
Міністр охорони здоров'я України А.М.Сердюк
Міністр охорони навколишнього
природного середовища та
ядерної безпеки України В.Я.Шевчук
Голова Державного комітету з
медичної та мікробіологічної
промисловості України О.Ш.Коротко
Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини України П.П.Достоєвський
Затверджено
Наказ Міністерства охорони здоров'я
України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України,
Державного комітету з медичної та
мікробіологічної промисловості
України, Державного департаменту
ветеринарної медицини України
26.01.99 N 13/24/13/4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 березня 1999 р.
за N 130/3423
Порядок
розпорядження медикаментами, наркотичними засобами,
прекурсорами, психотропними речовинами та іншими
хімічними сполуками, що переходять у
власність держави
1. Цей Порядок регламентує основні вимоги до організації
розпорядження, використання лікарських засобів (в тому числі
медикаментів), наркотичних засобів, психотропних речовин, які
застосовуються в медичній практиці, прекурсорів та інших хімічних
сполук, що можуть бути використаними для виробництва лікарських
засобів та засобів захисту тварин. 2. Терміни у цьому порядку вживаються у такому значенні: Лікарські засоби - речовини або їх суміші природного,
синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються
для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування
захворювань людей або зміни стану і функцій організму. До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції), готові лікарські засоби
(лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби;
засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а
також боротьби зі збудниками хвороб або паразитами; лікарські
косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів; готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки,
медикаменти) - дозовані лікарські засоби у тому вигляді та стані,
в якому їх застосовують; діючі речовини (субстанції) - біологічно активні речовини,
які можуть змінювати стан і функції організму або мають
профілактичну, діагностичну чи лікувальну дію та використовуються
для виробництва готових лікарських засобів; допоміжні речовини - додаткові речовини, необхідні для
виготовлення готових лікарських засобів. 3. Дія цього Порядку поширюється на такі лікарські засоби,
наркотичні засоби, психотропні речовини, які застосовуються в
медичній практиці, на прекурсори та інші хімічні сполуки, що
можуть бути використаними для виробництва лікарських засобів, та
засоби захисту тварин: 1) конфісковані на підставі рішення суду у випадках, обсязі
та порядку, встановлених законом; 2) що зберігаються під митним контролем виключно митницею як
не пропущені на митну територію України внаслідок установлених
заборон чи обмежень на їх увезення або транзит через територію
України, якщо сума складських митних зборів сягає їх вартості; 3) термін зберігання яких під митним контролем закінчився, а
власник не звернувся за ними в установлений Митним кодексом
України ( 1970-12 ) термін; 4) вилучені правоохоронними органами або затримані митними
органами як предмети порушення митних правил, затримані у справах
про контрабанду; 5) визнані безхазяйними відповідно до законодавства; 6) подаровані державі власником; 7) невручені міжнародні та внутрішні поштові відправлення,
визначені законодавством терміни зберігання яких підприємствами
зв'язку закінчилися, - у разі неможливості видачі їх отримувачам
та повернення відправникам. 4. Для вирішення питання щодо можливості використання
зазначених засобів або їх знищення (утилізації) до складу комісії,
яка провадить облік та оцінку їх, розпорядження ними та знищення
цих засобів (надалі - комісія), створеної відповідно до пункту 7
Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна,
що переходить у власність держави, і розпорядження ним,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98
N 1340 ( 1340-98-п ), залучаються залежно від предмету, такі
експерти: щодо лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних
речовин, прекурсорів - експерти з числа представників регіональних
центрів Фармакологічного комітету, Комітету з контролю за
наркотиками, Державної інспекції з контролю якості лікарських
засобів Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), органів Мінекобезпеки
на місцях; щодо субстанцій, допоміжних речовин та інших хімічних сполук,
що можуть бути використаними для виробництва лікарських засобів -
Фармакопейного комітету Державного комітету з медичної та
мікробіологічної промисловості (Держкоммедбіопром); лабораторій,
акредитованих Держкоммедбіопромом; Комітету з контролю за
наркотиками МОЗ; органів Мінекобезпеки на місцях; щодо засобів захисту тварин - головних державних інспекторів
ветеринарної медицини або їх заступників і державних інспекторів
ветеринарної медицини, органів Мінекобезпеки на місцях. 5. Комісія направляє зразки лікарських засобів, наркотичних
засобів, психотропних речовин, які застосовуються в медичній
практиці, прекурсорів та інших хімічних сполук, що можуть бути
використаними для виробництва лікарських засобів та засобів
захисту тварин, до органів державного контролю якості лікарських
засобів, лабораторій, акредитованих Держкоммедбіопромом, та
органів державної ветеринарної медицини. 6. За результатами експертизи наркотичних засобів,
психотропних речовин, прекурсорів копії експертних висновків та
актів про передання зазначених засобів надсилаються до Комітету з
контролю за наркотиками МОЗ. 7. Лікарські засоби, не зареєстровані в Україні в
установленому порядку, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 27 квітня 1998 року N 569 ( 569-98-п ) "Про
затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації)
лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію
(перереєстрацію) лікарського засобу", наркотичні засоби,
психотропні речовини, прекурсори, інші хімічні сполуки, що можуть
бути використаними для виробництва лікарських засобів, та засоби
захисту тварин, визнані неякісними, підлягають обов'язковому
знищенню (утилізації) згідно з пунктом 16 Порядку обліку,
зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у
власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.08.98 N 1340 ( 1340-98-п ), та
чинного законодавства.
8. Лікарські засоби, наркотичні засоби, психотропні речовини,
які застосовуються в медичній практиці, прекурсори та інші хімічні
сполуки, що можуть бути використаними для виробництва лікарських
засобів, та засоби захисту тварин, зазначені у пункті 3 цього
Порядку - за рішенням комісії, на підставі акта опису, оцінки та
передання, експертних висновків, за умови підтвердження якості,
згідно з пунктом 5 цього Порядку, передаються безоплатно, а саме: 8.1. Лікарські засоби (за виключенням субстанцій), наркотичні
засоби, психотропні речовини, прекурсори - за розпорядженням
Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій - закладам охорони здоров'я, що
повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів, для
їх подальшого використання у медичних цілях. 8.2. Лікарські засоби (субстанції) та інші хімічні сполуки,
які можуть бути використаними для виготовлення лікарських
засобів - за розпорядженням Держкоммедбіопрому -
підприємствам-виробникам для подальшого виробництва з них готових
лікарських засобів. 8.3. Засоби захисту тварин - за розпорядженням Державного
департаменту ветеринарної медицини Міністерства агропромислового
комплексу - до відповідних установ ветеринарної медицини, для їх
подальшого використання.
9. За заявками Державного комітету у справах охорони
державного кордону, Державної митної служби, Міністерства
внутрішніх справ та Міністерства оборони, що кожного року
подаються до МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, конфісковані з незаконного обігу наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори безкоштовно передаються
підрозділам цих відомств для подальшого використання з відповідною
метою (підготовка спеціальних собак тощо). 10. Облік та використання безоплатно отриманих лікарських
засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та
інших хімічних сполук, що можуть бути використаними для
виробництва лікарських засобів та засобів захисту тварин,
здійснюється відповідно до пункту 17 Порядку обліку, зберігання,
оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність
держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.08.98 N 1340 ( 1340-98-п ).вгору