Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати платежів за спеціальне використання водних ресурсів
ГДПІ України, Мінекономіки (до2000р.), МОНПС [...]; Наказ, Інструкція від 14.04.199426/50/52/46/48
Документ z0129-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.11.2008, підстава - z1091-08

                                                          
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
Н А К А З
N 26/50/52/46/48 від 14.04.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
9 червня 1994 р.
за N 129/338
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації
N 563/419/453/186 ( z1091-08 ) від 03.09.2008 }
Про затвердження Інструкції про порядок
обчислення і сплати платежів за спеціальне
використання водних ресурсів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами ГДПІ
N 115/154/98/103/106 ( z0270-94 ) від 27.10.94
N 77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від 06.10.95
Наказом Державної податкової адміністрації
N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98
Мінфіну
N 231/539/118/219 ( z0711-99 ) від 01.10.99 }

{ По тексту слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища" доповнено словами "та ядерної
безпеки", а слова "Мінприроди" замінено "Мінекобезпеки"
згідно з Наказом ГДПІ N 77/153/108/75/89 ( z0405-95 )
від 06.10.95 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
8.02.94р. N 75 ( 75-94-п ) "Про затвердження Порядку справляння
плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів і
тимчасових нормативів за їх спеціальне використання"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення і сплати
платежів за спеціальне використання водних ресурсів, що додається. 2. Вважати такими, що втратили чинність, постанови
Міністерства економіки України, та лист Державного комітету
України по водному господарству згідно з переліком (додаток N 1). 3. Вважати такими, що не застосовуються, нормативні акти
Державного комітету СРСР по цінам та Міністерства фінансів СРСР
згідно з переліком (додаток N 2).

Перший заступник начальника
Головної державної податкової
інспекції України О.І.Шитря
Міністр економіки України Р.В.Шпак
Голова Державного комітету В.М.Хорєв
України по водному
господарству
Голова Державного комітету М.М.Гавриленко
України по геології і
використанню надр
Заступник міністра охорони В.Шевчук
навколишнього природного
середовища України
Додаток N 1
Затверджений
наказом Головної державної
податкової інспекції України,
Міністерства економіки України,
Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки
України,
Державного комітету України по
водному господарству,
Державного комітету України по
геології і використанню надр
від 14 квітня 1994 р.
N 26/50/52/46/48
ПЕРЕЛІК
нормативних актів, що втратили чинність
1. Постанова Мінекономіки України від 18 червня 1992 року
N 20 "Про тарифи на воду, що забирається із водогосподарських
систем (поверхневі та підземні джерела)". 2. Постанова Мінекономіки України від 5 січня 1993 року N 2
"Про тарифи на воду". 3. Лист Мінекономіки України від 22 січня 1993 року N
31-27/29 "Про плату за воду". 4. Лист Держводгоспу України від 26 травня 1993 року N
ЮГ/21-204.
Додаток N 2
Затверджений
наказом Головної державної
податкової інспекції України,
Міністерства економіки України,
Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки
України,
Державного комітету України по
водному господарству,
Державного комітету України по
геології і використанню надр
від 14 квітня 1994 р.
N 26/50/52/46/48
ПЕРЕЛІК
нормативних актів, що не застосовуються
1. Прейскурант N 03-03 "Тарифи на воду, що забирається із
водогосподарських систем", затверджений постановою Держкомцін СРСР
від 14 жовтня 1988 р. N 551. 2. Лист Мінфіну СРСР N 03-06-12 від 25 березня 1991 року "Про
обчислення і внесення в бюджет плати за воду".

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головної державної
податкової інспекції України,
Міністерства економіки України,
Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки
України,
Державного комітету України по
водному господарству,
Державного комітету України по
геології і використанню надр
від 14 квітня 1994 р.
N 26/50/52/46/48
( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Мінфіну
N 231/539/118/219 ( z0711-99 ) від 01.10.99 )
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обчислення і сплати платежів за
спеціальне використання водних
ресурсів
( У назві та тексті Інструкції слово "прісні" у відповідних
відмінках виключене згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 )
I. Загальні положення
1. Інструкцію розроблено відповідно до Водного кодексу
України ( 213/95-ВР ), Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) (із змінами до нього),
постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 року N 75
( 75-94-п ) "Про затвердження Порядку справляння плати за
спеціальне використання прісних водних ресурсів і тимчасових
нормативів плати за їх спеціальне використання" (із змінами та
доповненнями) та від 8 лютого 1997 р. N 164 ( 164-97-п ) "Про
встановлення нормативів плати за спеціальне використання водних
ресурсів". ( Абзац перший пункту 1 розділу I із змінами,
внесеними згідно з Наказом ГДПІ N 115/154/98/103/106 ( z0270-94 )
від 27.10.94, в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 ) Інструкція обов'язкова для виконання усіма суб'єктами
підприємницької діяльності, крім тих, що використовують воду
виключно для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних
потреб; підприємствами гідроенергетики та підприємствами водного
транспорту. ( Абзац другий пункту 1 розділу I в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 )
від 03.03.98 ) Інструкція передбачає порядок обчислення і сплати до
бюджетів суб'єктами підприємницької діяльності плати за спеціальне
використання водних ресурсів, а також відповідальність платників
за достовірність даних про обсяги використання води, правильність
обчислення, повноту і своєчасність сплати цих платежів до
бюджетів.
2. Плата за спеціальне використання водних ресурсів
встановлено з метою зацікавлення суб'єктів підприємницької
діяльності раціонально використовувати водні ресурси.
3. Введення плати за спеціальне використання водних ресурсів
не звільнює суб'єктів підприємницької діяльності від сплати
платежів за скид у водні об'єкти забруднюючих речовин, штрафів за
порушення природоохоронного законодавства, сплати постачальникам
води вартості послуг, пов'язаних з її подачею.
( Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Наказу ГДПІ N 77/153/108/75/69 ( z0405-95 ) від 06.10.95 ) На 1994 рік
виробники сільськогосподарської продукції, включаючи тих, що
здійснюють зрошення, звільняються від сплати
остачальникам-підприємствам (організаціям) Державного комітету по
водному господарству вартості послуг, пов'язаних з подачею води на
зрошення.
Справляння сплати за спеціальне використання водних ресурсів
не звільняє водокористувачів підземних вод від відшкодування
витрат на проведення геологорозвідувальних робіт.
4. До спеціального використання водних ресурсів належить
використання водних ресурсів для задоволення водою виробничих
сільськогосподарських потреб за допомогою спеціальних пристроїв і
установок або використання води без їх застосування, що може
істотно вплинути на якісні та кількісні показники стану водних
ресурсів, а також користування водними об'єктами для потреб
гідроенергетики і водного транспорту. ( Пункт 4 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 ) 5. Плату встановлено за спеціальне використання водних
ресурсів загальнодержавного місцевого значення. До водних ресурсів загальнодержавного значення належать: а) поверхневі води, віднесені до басейнів річок, що
розташовані або використовуються на території кількох областей,
включаючи притоки всіх порядків; б) підземні води. До водних ресурсів місцевого значення належать водні
ресурси, не віднесені до ресурсів загальнодержавного значення. Перелік водних ресурсів місцевого значення визначається
Державним комітетом по водному господарству за участю
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки.
6. Розміри платежів за спеціальне використання водних
ресурсів, крім тих, що використовуються підприємствами
гідроенергетики і водного транспорту, обчислюються відповідно до
нормативів плати, обсягів використання води та ліміту.
II. Платники платежів за спеціальне використання
водних ресурсів
7. Платниками платежів за спеціальне використання водних
ресурсів є усі суб'єкти підприємницької діяльності, крім тих, що
використовують воду виключно для задоволення власних питних і
санітарно-гігієнічних потреб; підприємства гідроенергетики та
підприємства водного транспорту, які експлуатують річкові водні
шляхи. ( Абзац перший пункту 7 розділу II в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 )
від 03.03.98 ) Плату за спеціальне використання водних ресурсів вносять
також господарські виробничі підрозділи, що не мають юридичного
статусу і підвідомчі негоспрозрахунковим організаціям.
III. Ліміт використання водних ресурсів
8. Суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані мати
дозвіл на спеціальне використання водних ресурсів, що є офіційним
документом і засвідчує право на використання конкретних природних
ресурсів. Крім дозволу, водокористувачам встановлюється ліміт
використання води. Ліміт використання - це гранична кількість води, на
використання якої з водного об'єкта водокористувачу видається
дозвіл за встановленим порядком. Видача дозволу на спеціальне використання водних ресурсів і
його скасування здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок
видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і
встановлення лімітів використання ресурсів республіканського
значення" із змінами та доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів від 28 квітня 1994 р. N 268 ( 268-94-п ) "Про
внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів від 10
серпня 1992 року N 459 ( 459-92-п )". 9. Ліміти використання водних ресурсів місцевого значення
затверджуються Верховною Радою Республіки Крим, обласними Радами
народних депутатів за поданням органів Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки. 10. Ліміт затверджується на річний обсяг використання води на
виробничі та інші потреби до 10 січня, а для зрошувального
землеробства - до 10 березня поточного року. 11. Квартальні ліміти використання води розраховуються
водоспоживачами в межах затвердженого річного ліміту з урахуванням
проектних матеріалів і виробничих програм та узгоджуються з
відповідними органами Мінекобезпеки, Держводгоспу та
Держкомгеології подаються податковим органам. 12. У разі зміни ліміту на використання води протягом року
водокористувач зобов'язаний у десятиденний термін з дня його
затвердження повідомити про ці зміни відповідну державну податкову
інспекцію. 13. Не підлягають лімітуванню водні ресурси, що
використовуються без вилучення їх із водних джерел
(наприклад, вода, що проходить через турбіни ГЕС; водні ресурси,
що використовуються водним транспортом). Органи Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки подають відповідним податковим
органам перелік платників платежів за спеціальне використання
водних ресурсів затвердженим для кожного з них річним лімітом
водовикористання не пізніше 20 березня.
IV. Нормативи плати за спеціальне використання
водних ресурсів
14. Нормативи плати за спеціальне використання водних
ресурсів затверджуються Кабінетом Міністрів за поданням
Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки за погодженням з Міністерством економіки і
Міністерством фінансів. 15. Для водокористувачів в тому числі для підприємств
гідроенергетики та водного транспорту, в тому числі для
підприємств гідроенергетики та водного транспорту,
водозабезпечення яких здійснюється із водогосподарських систем,
тобто комплексів, взаємопов'язаних водних об'єктів-річок,
водосховищ, каналів, озер, підземних вод й інших об'єктів,
нормативи плати за спеціальне використання водних ресурсів
встановлюються у копійках за 1 куб.м. води, використаної із
водогосподарської системи. Для підприємств гідроенергетики та підприємств водного
транспорту, виробничі потреби яких задовольняються без вилучення
води з водного джерела і для яких не встановлюється ліміт
використання водних ресурсів, нормативи плати визначаються: для ГЕС - за 100 куб.м води, пропущеної через турбіни; для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що
експлуатується, - за один тоннаж-добу експлуатації флоту; для пасажирського флоту, що експлуатується, - за одне
місце-добу експлуатації флоту. ( Пункт 15 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом ГДПІ
N 115/154/98/103/106 ( z0270-94 ) від 27.10.94, Наказом Державної
податкової адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від
03.03.98 )
16. Нормативи плати за спеціальне використання водних
ресурсів з поверхневих водних об'єктів, нормативи плати за
спеціальне використання підземних вод, нормативи плати за
користування водою для потреб гідроенергетики, нормативи плати за
користування водою для потреб водного транспорту затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 164
( 164-97-п ) "Про встановлення нормативів плати за спеціальне
використання водних ресурсів" і наведені відповідно у додатках N
1, N 2, N 3 і N 4 до цієї Інструкції. ( Абзац перший пункту 16
розділу IV в редакції Наказу ГДПІ N 115/154/98/103/106
( z0270-94 ) від 27.10.94, Наказу Державної податкової
адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 )
( Абзац другий пункту 16 розділу IV виключено на підставі
Наказу Державної податкової адміністрації N 94/21/33/16/26
( z0217-98 ) від 03.03.98 ) До нормативів плати за спеціальне
використання водних ресурсів підприємствами гідроенергетики
застосовується коефіцієнт 0,005.
При використанні води, що надходить із змішаних джерел
(поверхневі, підземні), норматив її використання обчислюється за
середньозваженими вимірами з урахуванням установлених
постачальникові лімітів використання води з різних джерел і
відповідних нормативів плати.
На період до 1999 року до нормативів плати за спеціальне
використання водних ресурсів застосовуються коефіцієнти: для ставкових та озерних господарств (вирощування товарної
риби) - 0,1; для сільськогосподарських виробників, включаючи тих, що
здійснюють експлуатацію іригаційних та меліоративних систем
(виробництво сільськогосподарської продукції та зрошення) - 0,2; для теплових та атомних електростанцій (виробництво тепло-
та електро-енергії) - 0,5; для підприємств житлового та комунального господарства,
включаючи відомчі, - 0,1. ( Пункт 16 розділу IV доповнений згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від
03.03.98 )
V. Об'єкт обчислення плати за спеціальне
використання водних ресурсів
17. Об'єктом обчислення плати за спеціальне використання
водних ресурсів є обсяг води, яку водоспоживачі використовують
для власних потреб, незалежно від того надходить ця вода
безпосередньо з водогосподарських систем (поверхневих чи
підземних джерел) чи від інших водокористувачів або від
підприємств комунального господарства. 18. Підприємства, що використовують для потреб охолодження
обладнання оборотну систему водопостачання, плату до бюджетів
вносять тільки за воду, яку забирають з водогосподарських систем і
використовують на підживлення оборотної системи.
( Пункт 19 розділу V виключений на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від
03.03.98 ) 19. При використанні води одночасно з виробничими
цілями на потреби об'єктів соціально-культурного призначення,
житлово-комунального господарства і побутового обслуговування
населення, підсобного сільського і рибоводного господарства або
інших допоміжних служб плата до бюджету вноситься за всю
використану воду.
20. Плата за спеціальне використання водних ресурсів не
справляється: за воду, що використовується для задоволення питних і
господарсько-побутових потреб населення; за підземну воду, яка є сировиною для технологічного процесу
вилучення корисних копалин; за підземну воду, яка вилучається з надр разом з корисними
копалинами; за підземну воду, яка вилучається з надр для усунення
шкідливої дії вод (забруднення, підтоплення, засолення,
заболочення, зсуви тощо); за воду, що пропускається через турбіни гідроакумулюючих
станцій (ГАЕС), які функціонують у комплексі з
гідроелектростанціями; за воду, що забирається підприємствами і організаціями для
забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риб та інших
водних живих ресурсів у природні водойми і водосховища; за воду, що використовується для протипожежних потреб; за воду, що використовується для потреб зовнішнього
благоустрою територій міст і населених пунктів; за воду, що забирається для перекидання її у маловодні
регіони каналами та водогонами міжбасейнового та
внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів. Перелік
підприємств (організацій), які забезпечують перекидання води у
маловодні регіони каналами та водогонами міжбасейнового та
внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 року
N 524 ( 524-97-п ) "Про затвердження переліку підприємств та
організацій, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони
каналами і водогонами міжбасейнового та внутрішньобасейнового
перерозподілу водних ресурсів; за морську воду. Плата за користування водами для потреб водного транспорту
не справляється з морського водного транспорту, який використовує
річковий водний шлях виключно для заходу з моря у морський порт,
розташований у пониззі річки, без використання спеціальних
заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та
шлюзування). Не вноситься плата за користування водою при експлуатації
водних шляхів стоянковим, службово-допоміжним і буксирним флотами
та за експлуатацію водного транспорту на річці Дунай". ( Пункт 20 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами ГДПІ
N 115/154/98/103/106 ( z0270-94 ) від 27.10.94, N
77/153/108/75/69 ( z0405-95 ) від 06.10.95, в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 )
від 03.03.98 )
VI. Порядок обчислення та сплати до бюджетів платежів за
спеціальне використання водних ресурсів
21. Сума платежу за спеціальне використання водних ресурсів
обчислюється платниками самостійно. ( Пункт 21 розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 )
22. Платежі обчислюються квартальним розрахунком виходячи з
фактичного обсягу використаної води, встановленого ліміту та
нормативів плати з урахуванням пільг. Приклади розрахунків плати
за спеціальне використання водних ресурсів наведені у додатку N 5
цієї Інструкції. ( Абзац перший пункту 22 розділу VI із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N
94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 ) При використанні води суб'єктами підприємницької діяльності
на власні потреби обчислення плати за спеціальне використання
водних ресурсів здійснюється за обсяги фактично використаної води
з урахуванням втрат у системах водопостачання даного суб'єкта
підприємницької діяльності, виходячи з установленого ліміту,
нормативів плати та коефіцієнтів. ( Абзац другий пункту 22
розділу VI в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N
94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 ) Підприємства гідроенергетики за воду, яка пропускається
через турбіни, плату обчислюють, виходячи із нормативів плати
згідно з додатком N 3 до Інструкції, а за використання води на
інші потреби - згідно з додатками N 1 і N 2. ( Абзац третій
пункту 22 розділу VI в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 ) Підприємства водного транспорту за користування водою при
експлуатації водних шляхів вантажним, самохідним, несамохідним і
пасажирським флотами, плата обчислюється, виходячи із нормативів
плати згідно з додатком N 4 до Інструкції, а за використання води
на інші потреби - згідно із додатками N 1 і N 2. ( Пункт 22
розділу VI доповнений абзацом четвертим згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 )
від 03.03.98 ) Водокористувачі, які використовують воду із каналів, також
вносять плату за спеціальне використання водних ресурсів. Плата
обчислюється за нормативами, встановленими для водного об'єкта,
із якого забирається вода в канал. 23. За понадлімітне використання водних ресурсів плата
обчислюється і справляється у п'ятикратному розмірі. 24. Кількість води, що використовується, визначається
підприємством-водокористувачем на підставі даних первинного обліку
за показниками вимірювальних приладів. У разі відсутності вимірювальних приладів, як виняток, обсяг
використаної води визначається за технологічними даними
(тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи
надання послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність
водопровідних труб за одиницю часу тощо); приклади їх обчислення
наведені у додатку N 5 до Інструкції. ( Абзац другий пункту 24
розділу VI в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N
94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 ) У зрошувальному землеробстві, на державних системах обсяг
фактично використаної води обов'язково підтверджується
управліннями зрошувальних систем. 25. Підприємства-водокористувачі незалежно від форм власності
складають статистичний звіт про використання води за формою N 2-ТП
(водгосп) або за формою N 7-гр (підземні води). 26. Платники за встановленою формою (додаток N 6 до цієї
Інструкції) щоквартально складають розрахунок плати за спеціальне
використання водних ресурсів та користування водами для потреб
гідроенергетики, подають його податковим органам до 15 числа
місяця наступного за звітним кварталом. ( Абзац перший пункту 26
розділу VI в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N
94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 ) Власники водного транспорту складають розрахунки плати за
спеціальне використання водних ресурсів за встановленою формою
(додаток N 7 до цієї Інструкції) за перше півріччя, дев'ять
місяців та за рік. Розрахунки подаються до податкових органів не
пізніше 25 числа, наступного за звітним періодом. ( Абзац другий
пункту 26 розділу VI в редакції Наказу ГДПІ N 115/154/98/103/106
( z0270-94 ) від 27.10.94, із змінами, внесеними згідно Наказом
Державної податкової адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 )
від 03.03.98 ) Підприємства - власники водного транспорту, що здійснюють
спеціальне використання водних ресурсів та за користування водою
при експлуатації водних шляхів вантажним, самохідним,
несамохідним і пасажирським флотами, складають розрахунки за
двома формами (додатки N 6 і N 7 до Інструкції). ( Абзац третій
пункту 26 розділу VI в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 ) Підприємства гідроенергетики, що здійснюють спеціальне
використання водних ресурсів та за воду, яка пропускається через
турбіни, складають розрахунок за однією формою (додаток N 6 до
Інструкції). ( Пункт 26 розділу VI доповнений абзацом четвертим
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N
94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 )
27. Сплата платежу за спеціальне використання водних
ресурсів проводиться платниками щоквартально у 5-денний строк з
дати, встановленої пунктом 26 цієї Інструкції для подання
розрахунку.
( Абзац другий пункту 27 вилучений згідно з Наказом ГДПІ N 115/154/98/103/106 ( z0270-94 ) від 27.10.94 )
28. У межах встановленого ліміту платежі відносяться на
витрати виробництва, а за понадлімітне їх використання -
стягується з прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єкта
підприємницької діяльності. 29. Водокористувачі, які не подали податковим органам у
встановлений термін квартальні розрахунки встановленої форми,
сплачують 110 відсотків суми платежу за спеціальне використання
водних ресурсів, обчисленої за попередній звітний період. Після подання зазначених розрахунків проводиться перерахунок
платежу. 30. Суми вказаних платежів вносяться до відповідних бюджетів
з розрахункових рахунків платників. Якщо ж підприємства не мають
розрахункового рахунку, платежі вносять виробничі об'єднання,
комбінати тощо, яким підпорядковуються вказані підприємства. Плата за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення в розмірі 80 відсотків зараховується
до Державного бюджету України і 20 відсотків до бюджету
Автономної Республіки Крим та бюджетів областей на розділ 13
Класифікації доходів і видатків державного та місцевих бюджетів.
Символ звітності банку 58. ( Абзац другий пункту 30 в редакції
Наказу ГДПІ N 77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від 06.10.95 ) Плата за спеціальне використання водних ресурсів місцевого
значення зараховується в повному обсязі до місцевих бюджетів
відповідних Рад народних депутатів на розділ 13 Класифікації
доходів і видатків державного та місцевих бюджетів. ( Абзац
третій пункту 30 в редакції Наказу ГДПІ N 77/153/108/75/89
( z0405-95 ) від 06.10.95 ) Платежі за спеціальне використання водних ресурсів для
потреб гідроенергетики та водного транспорту зараховуються у
повному обсязі до Державного бюджету України. ( Пункт 30
доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом ГДПІ N
77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від 06.10.95 ) Плата за понадлімітне використання водних ресурсів
зараховується до Державного бюджету України, бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на умовах,
передбачених платежами за спеціальне використання водних ресурсів
у межах ліміту. ( Абзац п'ятий пункту 30 розділу VI в редакції
Наказу Державної податкової адміністрації N 94/21/33/16/26
( z0217-98 ) від 03.03.98 )
VII. Контроль за використанням води, станом його обліку, правильністю обчислення та своєчасністю сплати платежів за
спеціальне використання водних ресурсів
31. Контроль за спеціальним використанням водних ресурсів,
обліком його обсягів здійснюють відповідні органи Мінекобезпеки. 32. Контроль за достовірністю звітних даних про обсяги
використаної води здійснюють органи Мінекобезпеки, Мінстату,
Держводгоспу, Держжитлокомунгоспу. 33. При виявленні порушень з питань обсягів водоспоживання
під час перевірок водокористувачів органи Мінекобезпеки і
Держводгоспу направляють до відповідних податкових органів копії
актів перевірок підприємств-водоспоживачів. 34. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати
до бюджетів платежів за спеціальне використання водних ресурсів
здійснюється державними податковими інспекціями. Контроль за повнотою і своєчасністю сплати за понадлімітне
використання водних ресурсів, що вноситься до місцевого
позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища,
здійснюється в порядку, визначеному органами місцевого
самоврядування. В разі неперерахування платниками платежу за
понадлімітне використання водних ресурсів ці кошти стягуються
державними податковими інспекціями з зарахуванням їх до бюджетів
за порядком встановленим п.30 цієї Інструкції. 35. Державними податковими інспекціями здійснюється перевірка
розрахунків плати за спеціальне використання водних ресурсів. 36. Документальна перевірка правильності обчислення і
перерахування до бюджетів плати за спеціальне використання водних
ресурсів здійснюється державною податковою інспекцією. За
необхідністю до перевірок залучаються органи Мінекобезпеки і
Держводгоспу. 37. Облік нарахованих і сплачених сум плати за спеціальне
використання водних ресурсів ведеться державними податковими
інспекціями відповідно до Інструкції про порядок ведення
державними податковими інспекціями оперативно-бухгалтерського
обліку податків і неподаткових платежів, затвердженої наказом
Головної державної податкової інспекції від 12 травня 1994 р.
( z0114-94 ). Повернення та залік неправильно сплачених сум плати за
спеціальне використання водних ресурсів проводиться із
відповідного бюджету за заявою платника.
VIII. Права і відповідальність платників платежів
за спеціальне використання водних ресурсів
38. Відповідальність за правильність обчислення,
своєчасність подання розрахунків і сплати платежів за спеціальне
використання водних ресурсів несуть платники цих платежів
відповідно до чинного законодавства України. ( Пункт 38 в
редакції Наказу ГДПІ N 77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від
04.11.95 ) 39. Платники платежів за спеціальне використання водних
ресурсів мають право оскаржити дії службових осіб державних
податкових інспекцій за порядком, встановленим чинним
законодавством України. ( Пункт 39 в редакції Наказу ГДПІ N
77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від 04.11.95 )
40. ( Пункт 40 виключено на підставі Наказу ГДПІ N 77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від 04.11.95 ) Суми плати за
спеціальне використання прісних водних ресурсів, що не були
внесені у встановлений термін, сплачуються з нарахуванням пені у
розмірі 0,3 відсотків від суми недоїмки за кожний день прострочки
платежу, починаючи з наступного дня після настання строку
платежу, включаючи день сплати. Стягнення не внесених в строк сум сплати за спеціальне
використання прісних водних ресурсів, відстрочка і розстрочка
платежів, залік і повернення неправильно сплачених сум проводиться
відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993
р. N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і
неподаткових платежів".
41. ( Пункт 41 виключено на підставі Наказу ГДПІ N 77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від 04.11.95 ) Згідно із Законом
України від 24 грудня 1993 р. N 3813-12 "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" у разі приховування (заниження) платниками суми платежу
за спеціальне використання прісних водних ресурсів в межах
ліміту, з них стягується вся сума донарахованого платежу і
застосовується фінансова санкція у вигляді стягнення у
двократному розмірі тієї ж суми, а у разі повторного порушення
протягом року після встановлення порушення попередньою перевіркою
- у п'ятикратному розмірі донарахованої за результатами перевірки
суми. Керівники та інші службові особи, винні у порушенні
податкового законодавства, у заниженні суми платежу, у
приховуванні (заниженні) об'єкту обчислення плати за спеціальне
використання прісних водних ресурсів, а також у відсутності
бухгалтерського обліку об'єкту обчислення плати або веденні його з
порушенням встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному
поданні або поданні за невстановленою формою розрахунків,
платіжних доручень та інших документів, пов'язаних з обчисленням і
сплатою плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів,
притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу
від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати. За ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень,
накладається адміністративний штраф у розмірі від десяти до
п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
42. ( Пункт 42 виключено на підставі Наказу ГДПІ N 77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від 04.11.95 ) Донараховані за
результатами перевірок суми плати за спеціальне використання
прісних водних ресурсів, суми недоїмки, а також суми штрафів та
інших санкцій стягуються до відповідних бюджетів. Штрафи, що стягуються за приховування (зниження) сум платежу
за понадлімітне використання води, встановленого під час
перевірок, сплачуються бюджетам, до яких зараховується плата за
використану воду у межах ліміту.
43. ( Пункт 43 виключено на підставі Наказу ГДПІ N 77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від 04.11.95 ) Суми плати за
спеціальне використання прісних водних ресурсів, не внесені у
встановлений термін до бюджетів, та фінансових санкцій стягуються
за весь час ухилення від сплати платежу з підприємств, установ і
організацій у безспірному порядку незалежно від їх форм власності
та наслідків фінансово-господарської діяльності. З керівників та інших службових осіб підприємств, установ і
організацій штрафи стягуються згідно чинному законодавству.
44. ( Пункт 44 виключено на підставі Наказу ГДПІ N 77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від 04.11.95 ) Платники мають
право оскаржити неправильні дії посадових осіб відповідних
податкових органів, що ними допущені при стягненні плати за
спеціальне використання прісних водних ресурсів. Скарги подаються
до того податкового органу, якому ці особи безпосередньо
підпорядковані чи за розпорядженням якого проводяться стягнення.
Ці скарги розглядаються і рішення приймаються в місячний строк з
дня їх надходження.
45. ( Пункт 45 виключено на підставі Наказу ГДПІ N 77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від 04.11.95 ) У випадку, якщо
платника не задовольняє рішення керівництва державної податкової
інспекції, працівники якої проводили перевірку, він має право в
місячний строк оскаржити її дії до вищестоячої податкової
інспекції, а якщо платник не погодився і з рішенням вищестоячої
податкової інспекції, то для оскарження дії службових осіб
податкової інспекції він має право звернутися до суду.
46. ( Пункт 46 виключено на підставі Наказу ГДПІ N 77/153/108/75/89 ( z0405-95 ) від 04.11.95 ) Подання скарги не
припиняє справляння платежу до бюджетів.
Додаток 1
до Інструкції про порядок
обчислення і сплати платежів
за спеціальне використання
водних ресурсів
Нормативні плати
за спеціальне використання водних ресурсів
з поверхневих водних об'єктів
———————————————————————————————————————————————————————————— | Басейни річок, включаючи | Нормативи плати, | | притоки всіх порядків | коп./куб. метр | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Дніпра на північ від м. Києва | | |(Прип'яті та Десни), включаючи | | |м. Київ | 3,60 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Дніпра на південь від м. Києва | | |(за винятком Інгульця) | 3,42 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Інгульця | 5,22 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Сіверського Дінця | 7,02 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Південного Бугу (без Інгулу) | 3,96 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Інгулу | 4,86 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Дністра | 2,16 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Вісли та Західного Бугу | 2,16 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Прута та Сірету | 1,62 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Тиси | 1,62 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Дунаю | 1,44 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Річок Криму | 7,20 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Річок Приазов'я | 8,64 | |———————————————————————————————+——————————————————————————| |Інших річок | 3,96 | ————————————————————————————————————————————————————————————
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГДПІ N
115/154/98/103/106 ( z0270-94 ) від 27.10.94, в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 )
від 03.03.98 )
Додаток 2
до Інструкції про порядок
обчислення і сплати платежів
за спеціальне використання
водних ресурсів
Нормативи плати
за спеціальне використання підземних вод
——————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування регіону | Нормативи плати, | | | коп./куб. метр | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Автономна Республіка Крим | 6,66 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Області: | | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Вінницька | 5,76 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Волинська | 5,94 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Дніпропетровська | 5,04 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Донецька | 6,84 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Житомирська | 5,76 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Закарпатська | 3,78 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Запорізька, райони Приазовський, | | |Мелітопольський, | | |Якимівський, Веселівський | 5,76 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Запорізька, решта території | 5,22 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Івано-Франківська, райони | | |Долинський, Рожнятівський, | | |Богородчанський, Надвірнянський, | | |Косівський, Верховинський | 9 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Івано-Франківська, решта території | 5,04 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Київська, райони Поліський, | | |Іванківський, Бородянський, | | |Макарівський, Києво-Святошинський, | | |Броварський, Васильківський, | 2,88 | |Обухівський, Білоцерківський, | | |Кагарлицький, Миронівський | | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Київська, решта території | 3,78 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Кіровоградська | 6,66 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Львівська | 5,22 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Луганська | 7,56 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Миколаївська | 7,56 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Одеська | 6,30 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Полтавська, райони Лохвицький, | | |Лубенський, Миргородський, | | |Хорольський, Гадяцький, | | |Зіньківський, Шишацький, | | |Решетилівський, Великобагачанський,| | |Новосанжарський | 3,24 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Полтавська, решта території | 3,78 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Рівненська, райони Сарненський, | | |Володимирецький, Костопільський, | | |Рівненський, Острозький, | | |Здолбунівський | 4,14 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Рівненська, решта території | 5,04 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Сумська, райони Шосткинський, | | |Глухівський, Сумський, Роменський | 3,78 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Сумська, решта території | 4,50 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Тернопільська | 7,02 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Харківська | 5,40 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Херсонська | 5,40 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Хмельницька, райони Шепетівський, | | |Красилівський, | | |Старокостянтинівський, | | |Хмельницький, Летичівський, | | |Деражнянський, Полонський | 4,50 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Хмельницька, решта території | 6,84 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Черкаська | 3,24 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Чернівецька | 6,30 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Чернігівська, райони Сосницький, | | |Корюківський, | | |Щорський, Городнянський, | | |Талалаївський, Ічнянський | 5,40 | |———————————————————————————————————+—————————————————————| |Чернігівська, решта території | 3,96 | ———————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. Нормативи плати за спеціальне використання підземних
водних ресурсів обчислені без урахування ставок на
відшкодування витрат на геологорозвідувальні роботи.
( Додаток N 2 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 )
Додаток 3
до Інструкції про порядок
обчислення і сплати платежів
за спеціальне використання
водних ресурсів
Норматив плати
за спеціальне використання водних ресурсів
для потреб гідроенергетики
Усі річки - 0,7 коп. за 100 куб. метрів води, пропущеної через турбіни (крім ГАЕС, які функціонують у комплексі з ГЕС).
( Додаток N 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГДПІ N
115/154/98/103/106 ( z0270-94 ) від 27.10.94, в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 )
від 03.03.98 )

Додаток 4
до Інструкції про порядок
обчислення і сплати платежів
за спеціальне використання
водних ресурсів
Норматив плати
за спеціальне використання водних ресурсів для
потреб водного транспорту (крім стоянкового,
службово-допоміжного і буксирного флотів)

Усі річки, крім Дунаю:
вантажний самохідний і - 1,25 коп. за 1
несамохідний флот, що тоннаж-добу
експлуатується експлуатації флоту
пасажирський флот, що - 0,14 коп. за 1
експлуатується місце-добу
експлуатації флоту
( Інструкцію доповнено Додатком N 4 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від
03.03.98 )
Додаток N 5
до інструкції про порядок
обчислення і сплати платежів за
спеціальне використання водних
ресурсів
ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
I. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ВИКОРИСТАНОЇ ВОДИ
ЗА НЕПРЯМИМИ МЕТОДАМИ
1.1. За нормативом споживання води на одиницю продукції.
Норматив розробляється для даного підприємства науковою
організацією та затверджується органами, що встановлюють ліміт на
спеціальне використання водних ресурсів. Приклад. Підприємство за звітний квартал виробило 100 тонн продукції.
Згідно з нормативом використання води на виробництво 1 тонни
продукції становить 35 куб.м. Загальний обсяг використаної води дорівнює:
W = 100 * 35 = 3500 куб.м.
1.2. За обсягом оплати послуг за водопостачання.
Приклад. Підприємство отримало воду від системи водоканалу ЖКГ (чи
іншої підпорядкованості) згідно з платою за послуги водопостачання
в обсязі 1000 куб.м. за звітний квартал. Обсяг води для нарахування плати за спеціальне використання
водних ресурсів становить 1000 куб.м.
1.3. За обсягом витраченої електроенергії.
При заборі води насосними станціями витрати електроенергії
контролюються згідно з показниками спеціальних приладів. Визначення обсягу забору води насосними агрегатами за даними
витрати електроенергії здійснюються за формулою:
E x 367,2 x nh x ne
W = ——————————————————— , де H
367,2 - постійний коефіцієнт; W - обсяг забраної води (куб.м.); E - витрати електроенергії за розрахунковий період (квт/г); H - розрахунковий тиск насоса (м); nн,ne - коефіцієнти корисної дії (к.к.д.) відповідно до
насоса та електродвигуна. Розрахункові показники Н, nн, ne беруться з матеріалів
технічного проекту насосної станції та технічних паспортів до них. Приклад. Згідно з документами про сплату за використану електроенергію
на насосній станції визначаємо, що обсяг витраченої електроенергії
становить 61800 квт/г за звітний квартал. Згідно з технічним проектом (паспортом) насосної станції
паспортів насоса та двигуна визначаємо: - розрахунковий тиск H = 30 м; - коефіцієнт корисної дії насоса nн = 0,89; - коефіцієнт корисної дії електродвигуна ne = 0,87. Тоді згідно із загальною формулою маємо:
61800 * 367,2 * 0,89 * 0,87
W = ——————————————————————————— = 585 705,3 куб.м 30
1.4. За обсягом виробленої електроенергії
При пропусканні води через турбінні агрегати видобуток
електроенергії контролюється згідно з показниками спеціальних
приладів, що і відображає результат виробничої діяльності
підприємства. Кількість пропущеної через турбінний агрегат води за даними
виробленої електроенергії обчислюється за формулою:
367,2 x E
W = ————————— , де H x nт x nr
W - обсяг пропущеної через турбінні агрегати води за
розрахунковий час (куб.м); H - середній корисний тиск (м); nт, nr - коефіцієнти корисної дії /к.к.д./ відповідно до
турбіни та генератора; Е - обсяг виробленої електроенергії
(квт./г.) за розрахунковий період. Розрахунковий показник корисного тиску води дорівнює різниці
відміток верхнього (вище греблі) та нижнього (нижче греблі) б'єфів
(рівнів води) водосховища та витрат тиску на спорудах водоводу
/грати, трубопроводи тощо/. Відмітки б'єфів (рівнів води) водосховища визначаються за
даними режимних спостережень або згідно з розрахунком несталого
руху потоку у нижньому б'єфі /згідно з проектними даними/. К.к.д. турбіни та генератора визначаються за паспортними
даними і дорівнюють відповідно nт = 0,85 - 0,95 та nr = 0,96-0,98. Приклад. Згідно із звітними документами виробничої діяльності ГЕС за
розрахунковий місяць виробництво електроенергії становило 310
тис.квт./г. Згідно з режимними даними спостережень відмітка води у
верхньому б'єфі (вище греблі) становила 65,2 м, а у нижньому б'єфі
( нижче греблі) - 57,17 м. Таким чином, тиск становить:
H = 65,2 - 57,17 = 8,03 м.
З урахуванням втрати напору на спорудах водоводу, що дорівнює (за проектом) 0,5 м, розрахунковий напір дорівнює:
H = 8,03 - 0,5 = 7,53 м
Згідно з паспортом турбіни nт = 0,876 (для даного звітного
періоду) та паспортом генератора nr = 0,97. Таким чином, згідно із загальною формулою розрахунку
пропущеної через турбіни води маємо:
367,2 * 310 000
W = ——————————————— = 17,80 млн.куб.м 7,53 * 0,876 * 0,97
II. ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ
РЕСУРСІВ ТА КОРИСТУВАННЯ ВОДАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ ТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
2.1. Використання поверхневих водних ресурсів
Приклад 1 Промислове підприємство розташоване у басейні р.Дніпро
(Черкаська обл.). Затверджений ліміт використаної води становить: Wл. = 1100 куб.м. За звітний період використано W = 1000 куб.м води. Згідно з додатком 2, норматив плати становить: Тпов. = 3,24 коп./куб.м. За звітний період використання води не перевищувало
встановленого ліміту. Тоді загальна сума плати становить: Р = Тпов. х W = 3,24 х 1000 = 32,4 грн.
Приклад 2 Те ж підприємство (приклад 1) за звітний період використало
1500 куб.м води. Згідно з встановленим лімітом 1100 куб.м понадлімітне
використання поверхневих водних ресурсів становить: Wп.л. = 1500 - 1100 = 400 куб.м. Норматив плати за використання поверхневих водних ресурсів
(додаток 1) становить: Тпов. = 3,24 коп./куб.м. Норматив плати за понадлімітне використання поверхневих
водних ресурсів становить: Тпов.ш = 5 х 3,24 = 16,2 коп./куб.м. Загальна сума плати за спеціальне використання водних
ресурсів становить: Р = 3,24 х 1100 + 16,2 х 400 = 100,44 грн.
Приклад 3 ГЕС розташовано в басейні р.Південний Буг. За розрахунковий місяць обсяг води, що пройшов через
турбіни, становить 19.06 млн куб.м. Згідно з додатком 3, норматив плати за користування водами
для потреб гідроенергетики становить: Тпов. = 0,7 коп./100 куб.м. Загальна сума плати за користування водами для потреб
гідроенергетики становить: Р = Тпов. х Wгес = 0,7 х 19,06 = 133420 грн.
Приклад 4 Система зрошення розташована у Миколаївській області (басейн
р.Південний Буг). За звітний період використано 6 млн куб.м води. Згідно з додатком 1, норматив плати за спеціальне
використання водних ресурсів поверхневих водних об'єктів
встановлено в обсязі: Тпов. = 3,96 коп./куб.м. Для зрошуваного землеробства встановлено коефіцієнт до 1999
року - 0,2. Тоді розрахункове значення нормативу плати становить: Тпов. = 0,2 х 3,96 = 0,792 коп./куб.м. Загальна плата за водні ресурси, що використовується для
зрошення, становитиме: Р= Тпов. х Wзрош. = 0,792 х 6000000 = 47520 грн.
Приклад 5 У першому півріччі власник водного транспорту експлуатував
свій вантажний самохідний і несамохідний флот 1215000 тоннаж-діб,
а пасажирський флот - 20000 місце-діб. Згідно з додатком 4, норматив плати для вантажного
самохідного і несамохідного флоту становить 1,25 коп. за 1
тоннаж-добу експлуатації флоту, а для пасажирського флоту - 0,14
коп. за 1 місце-добу експлуатації флоту. Плата за користування водами для вантажного флоту при
експлуатації водних шляхів за перше півріччя становить: 1215000 х 1,25 = 15187,5 грн. Плата за користування водами для пасажирського флоту при
експлуатації водних шляхів за відповідний період становить: 20000 х 0,14 = 28 грн. Загальна сума плати за звітний період становить: 15187,5 + 28 = 15215,5 грн.
Приклад 6 Ставкове рибне господарство використовує воду р.Рось, яка
належить до басейну р.Дніпро. Для нього затверджено ліміт в обсязі 500 тис.куб.м (Wл). Згідно з додатком 1, норматив плати становить 3,42
коп./куб.м. Для ставкових та озерних господарств застосовується
коефіцієнт - 0,1. Троз. = 3,42 х 0,1 = 0,342 коп./куб.м. Плата за спеціальне використання водних ресурсів становить: Р = 500000 х 0,342 = 1710 грн. 2.2. Використання підземних водних ресурсів
Приклад 1 Промислове підприємство розташоване у Вінницькій області. За розрахунковий період підприємство використало Wпд. = 1000
куб.м підземних водних ресурсів. Ліміт використання водних ресурсів встановлено в обсязі 1200
куб.м (Wпд.). Відповідно до додатка 2, норматив плати за спеціальне
використання підземних вод становить: Тпд. = 5,76 коп./куб.м. Загальна сума плати за використання підземних вод за
розрахунковий період становить: Рпд. = Тпд. х Wпд. = 5,76 х 1000 = 57,6 грн.
Приклад 2 Сільськогосподарське підприємство розташоване у Вінницькій
області. За звітний період підприємство використало 1000 куб.м
підземних вод (Wпд.). Відповідно до додатка 2, норматив плати становить: Тпд. = 5,76 коп./куб.м. На період до 1999 року до нормативів плати за спеціальне
використання водних ресурсів застосовується коефіцієнт для
сільськогосподарських виробників - 0,2, тоді норматив плати
становитиме: Тпд. = 5,76 х 0,2 = 1,15 коп./куб.м. Загальний обсяг плати становить: Р = Тпд. х Wпд. = 1,15 х 1000 = 11,5 грн.

( Розділ II додатку N 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ГДПІ N 115/154/98/103/106 ( z0270-94 ) від 27.10.94, в редакції
Наказу Державної податкової адміністрації N 94/21/33/16/26
( z0217-98 ) від 03.03.98 ) )
Додаток 6
до Інструкції про порядок
обчислення і сплати платежів
за спеціальне використання
водних ресурсів
( Додаток 6 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації
N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 )

В _______________________ податкову адміністрацію
В _______________________________________________
(орган, що регулює використання вод) _________________________________________________
(повна назва підприємства)
Код платника (ЄДРПОУ) ___________________________
Код платника (податковий) _______________________
Адреса платника _________________________________
Прізвище відповідальної особи ___________________
(Ідентифікаційний номер)
Телефон _________________________________________
Розрахунок
плати за спеціальне використання водних ресурсів
та користування водами для потреб гідроенергетики
за __________ квартал 19__ р.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Назва |Встановлений|Обсяг використаної з |Нормативи|Піль-|Сума пла-|Сума пла-| Всього плати | |водогос-| ліміт |урахуванням втрат води|плати за |говий|ти за ви-|ти за по-|———————————————————————| |подарсь-|використання|(пропущено через тур- |1 (100) |кое- |користану|надліміт-|Всього|до держ.|до міс-| |кої сис-|(води куб.м)|біни) (куб. м) |куб.м во-|фіці-|воду в|не вико-|(гр8+ |бюдже- |цевого | |теми | |——————————————————————|води |єнт |межах лі-|ристання |гр9) |ту* |бюдже- | | | | Всього| в тому числі:|(коп./ | |міту |водних | | |ту* | | | |(куб.м)| |куб.м) | |(гр4*гр6*|ресурсів | | | | | | | |——————————————| | |гр7) |(гр5*гр6*| | | | | | | |в межах| понад| | | |гр7*гр5) | | | | | | | | ліміту| ліміт| | | | | | | | | | | | |(гр3- | | | | | | | | | | | | |гр2) | | | | | | | | |————————+————————————+———————+———————+——————+—————————+—————+—————————+—————————+——————+————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | |————————+————————————+———————+———————+——————+—————————+—————+—————————+—————————+——————+————————+———————| |————————+————————————+———————+———————+——————+—————————+—————+—————————+—————————+——————+————————+———————| |————————+————————————+———————+———————+——————+—————————+—————+—————————+—————————+——————+————————+———————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
При розрахунку плати за користування водами для потреб
гідроенергетики графи 2, 4, 5, 7, 9 та 12 не заповнюються. *) графи 11 та 12 визначаються відповідно до належності
водного об'єкта (загальнодержавного або місцевого значення)
Керівник _____________________ Головний бухгалтер ______________
(підпис) (підпис)
"___"______________ 19__ р.

Додаток 7
до Інструкції про порядок
обчислення і сплати платежів
за спеціальне використання
водних ресурсів
( Додаток N 7 в редакції Наказу ГДПІ N 115/154/98/103/106
( z0270-94 ) від 27.10.94, Наказу Державної податкової
адміністрації N 94/21/33/16/26 ( z0217-98 ) від 03.03.98 )
В _______________________ податкову адміністрацію
В _______________________________________________
(орган, що регулює використання вод) _________________________________________________
(повна назва підприємства)
Код платника (ЄДРПОУ) ___________________________
Код платника (податковий) _______________________
Адреса платника _________________________________
Прізвище відповідальної особи ___________________
(Ідентифікаційний номер)
Телефон _________________________________________
Розрахунок
плати за користування водами для потреб
водного транспорту за ______ квартал 19__ р.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Од. |Рядок | Вантажний | Пасажирський | | | вим. | | самохідний і | флот, що | | | | | несамохідний |експлуатується | | | | | флот, що | (місце-доба) | | | | |експлуатується | | | | | | (тоннаж-доба) | | |——————————————————+——————+——————+———————————————+———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————————————————+——————+——————+———————————————+———————————————| |Фактичні дані про | | | | | |використання вла- | | | | | |сних суден з поча-| | 01 | | | |тку року | | | | | |——————————————————+——————+——————+———————————————+———————————————| |Норматив плати | грн. | 02 | | | |——————————————————+——————+——————+———————————————+———————————————| |Сума плати до | | | | | |Державного бюджету| грн. | 03 | | | |(ряд.1* ряд. 2) | | | | | |——————————————————+——————+——————+———————————————+———————————————| |Нараховано за по- | | | | | |передній період | грн. | 04 | | | |——————————————————+——————+——————+———————————————+———————————————| |Сума платежу, що | | | | | |підлягає сплаті | | | | | |до Державного бюд-| | | | | |жету | грн. | 05 | | | |(ряд.03-ряд.04) | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник підприємства _________________ (підпис)
Головний бухгалтер _________________ (підпис)
Додаток N 8
до інструкції про порядок
обчислення і сплати платежів за
спеціальне використання прісних
водних ресурсів
Перелік стоянкового, службово-допоміжного
флотів та буксирів
I. Буксирний та службово-допоміжний флот:
Буксири-теплоходи
Буксири-пароплави
Службово-допоміжний та роз'їзний флот
Судна спецпризначення
II. Стоянковий флот
Нафтоперекачуючі станції
Плавнафтобази
Дебаркадери
Доки плавучі
Судна з механічним обладнанням
(інший стоянковий флот)вгору