Документ z0129-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.11.2005, підстава - za376-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
N 01-3-5/80 від 31.08.93 р. Зареєстровано в Міністерстві
N 18-4117 від 31.08.93 р. юстиції України
N 27004/107 від 31.08.93 р. 10 вересня 1993 р.
за N 129
( Порядок втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 346/756 ( za376-05 ) від 02.11.2005
Постанови Національного банку
N 408 ( z1376-05 ) від 02.11.2005 )
ПОРЯДОК
забезпечення підприємств, установ, організацій,
інших суб'єктів підприємницької діяльності України
бланками форм облікової і звітної документації
та інструкціями щодо їх заповнення

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
26 січня 1993 р. N 53 ( 53-93-п ) "Про затвердження Плану
статистичних робіт на 1993 рік" і від 3 квітня 1993 р. N 250
( 250-93-п) "Про затвердження Положення про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні" з 1 січня 1994 року
встановлюється такий порядок забезпечення підприємств, установ,
організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності України
бланками форм обліковозвітної документації та інструкціями
(вказівками) щодо їх заповнення.
1. Бланками форм первинної облікової документації та
регістрами бухгалтерського обліку: 1.1. Підприємства, організації та установи, що входять до
складу міністерств, відомств, державних комітетів,
концернів,корпорацій, інших об'єднань забезпечуються за
централізованими замовленнями останніх. 1.2. Підприємства, організації та установи республіканської
(Республіки Крим) та комунальної власності забезпечуються за
централізованими замовленнями відповідних місцевих органів
управління. 1.3. Колективні сільськогосподарські підприємства, державні
та селянські фермерські господарства, організації і установи
агропромислового комплексу України та всі інші суб'єкти
підприємницької діяльності забезпечуються за централізованими
замовленнями відповідних об'єднань, створених ними на добровільних
засадах або за індивідуальними замовленнями. 1.4. Недостатню кількість бланків підприємства, установи,
організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності замовляють
самостійно, керуючись зразками, затвердженими в установленому
порядку, або придбавають їх в пунктах дрібнооптової торгівлі
підприємств "Бланковидаву" Мінстату України.
2. Бланками форм розрахунково-грошової документації: Суб'єкти підприємницької діяльності забезпечуються
самостійно, керуючись затвердженими Національним банком України
зразками, що надають їм відповідні комерційні банки, або
придбавають їх в пунктах дрібнооптової торгівлі підприємств
"Бланковидаву" Мінстату України. Забезпечення бланками форм, додатково введеними комерційними
банками, здійснюється останніми.
3. Бланками форм податкових декларацій і розрахунків платежів
до бюджету: Суб'єкти оподаткування забезпечуються самостійно, керуючись
затвердженими Головною державною податковою інспекцією України
зразками, які їм надають державні податкові інспекції по
Республіці Крим, областях, містах і районах.
4. Бланками форм державної статистичної звітності, обробка
якої здійснюється в державних статистичних органах (централізована
звітність): Усі звітні одиниці забезпечуються безплатно Мінстатом України
та його регіональними органами.
5. Бланками форм державної статистичної звітності, яка не
обробляється в органах державної статистики (нецентралізована
звітність), а також відомчої (галузевої) статистичної звітності: Підвідомчі підприємства, установи та організації
забезпечуються відповідними міністерствами, відомствами,
державними комітетами, корпораціями, іншими об'єднаннями, в
системах яких ці види звітності безпосередньо розробляються.
6. Бланками форм відомчої статистичної звітності для
банківської системи: Звітні одиниці забезпечуються самостійно, керуючись зразками,
які затверджуються і надаються їм Національним банком України.

7. Бланками форм бухгалтерської звітності: 7.1. Підприємства, організації та установи, що входять до
складу міністерств, відомств, державних комітетів, концернів,
корпорацій, інших об'єднань забезпечуються за централізованими
замовленнями останніх. 7.2. Підприємства, організації та установи республіканської
(Республіка Крим) та комунальної власності забезпечуються за
замовленнями республіканського (Республіки Крим), обласних,
Київського та Севастопольського міських органів управління майном
(Ради народних депутатів) або інших органів управління зазначеними
підприємствами, організаціями, установами. 7.3. Усі інші суб'єкти підприємницької діяльності
забезпечуються як за централізованими замовленнями об'єднань,
створених ними на добровільних засадах, так і самостійно.
8. Бланками форм бухгалтерської звітності для банківської
системи: Комерційні банки та філії іноземних банків забезпечуються
самостійно, керуючись затвердженими Національним банком України
зразками.
9. Забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності
інструкціями (вказівками) щодо заповнення форм облікової та
звітньої документації здійснюється, як правило, в порядку,
встановленому для бланків форм цієї документації. Вказівки щодо порядку заповнення форм квартальної
бухгалтерської звітності Мінфін України надсилає міністерствам,
відомствам, державним комітетам, концернам, корпораціям, іншим
об'єднанням, Раді міністрів Республіки Крим,обласним, Київським та
Севастопольським міським державним адміністраціям, які самостійно
їх друкують та забезпечують ними підприємство, організації та
установи, що входять до їх складу, а також організує їх публікацію
в республіканській пресі.
10. Головні розроблювачі міжвідомчих форм обліку та державної
звітності (Мінстат, Мінфін, Національний банк, Головна державна
податкова інспекція України), а також відповідні міністерства,
відомства, державні комітети, концерни, корпорації, інші
об'єднання подають затвердження в установленому порядку зразки цих
документів підприємствам "Бланковидаву" Мінстату України згідно з
взаємнопогодженими графіками.
11. Виготовлення бланків форм первинної облікової
документації, регістрів бухгалтерського обліку , державної та
галузевої звітності, розрахунково-грошової документації,
податкових декларації і розрахунків платежів, а також інструкції
(вказівок) щодо їх заповнення здійснюються в основному
підприємствами "Бланковидаву" Мінстату України як на папері
замовника, так і на власному або за рахунок фондів замовника на
папір. Замовлення на виготовлення бланків форм обліково-звітньої
документації підприємства "Бланковидаву" Мінстату України
приймають до виконання після попередньої оплати 50% вартості
поетапного виконання цієї роботи.
12. Підприємства "Бланковидаву" Мінстату України: 12.1. Узгоджують бланк замовлення на виготовлення облікової
документації з відповідними її розроблювачами. 12.2. Організують збір тиражів бланків форм державної
звітності та уніфікованих форм облікової документації від Мінстату
України, міністерств, відомств, державних комітетів, концернів,
корпорацій, інших об'єднань, місцевих органів управління, окремих
суб'єктів підприємницької діяльності. 12.3. Виготовляють бланки форм облікової і звітньої
документації за зразками, затвердженими відповідними
розроблювачами цієї документації згідно з Законом України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ) і Положення Про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні ( 250-93-п ), а також
законами України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ),
"Про державну податкову службу" ( 509-12 ), іншими законодавчими
актами з цих питань. 12.4. Доводять тиражі бланків форм облікової та державної
звітньої документації до замовника згідно з рознарядками. 12.5. Організують торгівлю бланками форм обліку та державної
звітності.
Перший заступник
Міністра статистики України В.С.Гусаковський
В.о. Міністра фінансів України П.К.Германчук
В.о. Голови Правління
Національного банку України В.С.Стельмахвгору