Документ z0128-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.10.2013, підстава - z1639-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
23.11.2005 N 666
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2006 р.
за N 128/12002
Про внесення змін до Положення
про вимоги до стандартної (типової)
форми виготовлення вексельних бланків

{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою чинності
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 338 ( z0360-02 ) від 22.11.2001, до якого вносились зміни }

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2002 N 932
( 932-2002-п ) "Про затвердження переліків документів і груп
товарів, які підлягають захисту голографічними елементами"
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
Унести до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми
виготовлення вексельних бланків, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2001 N 338
( z0360-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.04.2002 за N 360/6648, такі зміни: абзац перший пункту 8 після слів "спеціальних фарб" доповнити
словами "та голографічного захисного елемента"; пункт 8 доповнити підпунктом 8.5 такого змісту: "8.5. Для захисту бланків векселів використовується
голографічний захисний елемент. Захист бланків векселів здійснюється відповідно до Указу
Президента України від 15.11.2000 N 1239 ( 1239/2000 ) "Про захист
документів і товарів голографічними захисними елементами". Вимоги, загальні ознаки та класифікація голографічних
захисних елементів установлюються нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України".
2. Це рішення набуває чинності з 01.09.2006. Векселі, видані
до зазначеної дати на бланках без голографічного захисного
елемента, перебувають в обігу до їх погашення.
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Непрану М.І. забезпечити: державну реєстрацію рішення у Міністерстві юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Непрана М.І.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 23.11.2005 N 40
ПОГОДЖЕНО:  
Виконавчий директор
Національного банку України В.М.Кравець
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевичвгору